Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι εδώ

Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνάντηση με τον υπουργό Παιδείας,έδωσε χθες το «πράσινο φως», προκειμένου η κυβέρνηση να προχωρήσει στην αναγνώριση των ιδιωτικών κολεγίων σε δύο κινήσεις.Σε πρώτη φάση θα προχωρήσει στην αλλαγή του τρόπου λειτουργίας τους και αμέσως μετά θα ενσωματώσει την περίφημη κοινοτική οδηγία για το θέμα στο Εθνικό Δίκαιο της χώρας.O υπουργός Παιδείας κ. Ευρ. Στυλιανίδης θα καταθέσει σύντομα στη Βουλή νομοσχέδιο με το οποίο αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών (ΚΕΣ) στη χώρα μας και επαναπροσδιορίζει τη φυσιογνωμία τους. Παρ΄ ότι,όμως,ο κ.Στυλιανίδης θα επιχειρήσει να «τακτοποιήσει» τη λειτουργία των ιδιωτικών κολεγίων, τοποθετώντας τις προϋποθέσεις ίδρυσης και πιστοποίησής τους στο υπουργείο Παιδείας (από το υπουργείο Εμπορίου στο οποίο ανήκαν), δεν θα κάνει επί του παρόντος καμία κίνηση σχετικά με την ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας για την αναγνώριση των πτυχίων που παρέχουν. Ο νόμος που θα κατατεθεί δεν θα περιέχει καμία διάταξη σχετική με την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των ΚΕΣ στην Ελλάδα- για την ακρίβεια οι λέξεις «επαγγελματικά δικαιώματα» αποφεύγονται με προσοχή-,καθώς η κυβέρνηση επιθυμεί να αξιοποιήσει όλο τον χρόνο που έχει στη διάθεσή της ως την έκδοση και την αποστολή της σχετικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το θέμα που θα την εξαναγκάσει σε νομοθετική απάντηση,τη δεύτερη και οριστική κίνηση,δηλαδή, για την πλήρη αναγνώρισή τους.

Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνάντηση με τον υπουργό Παιδείας,έδωσε χθες το «πράσινο φως», προκειμένου η κυβέρνηση να προχωρήσει στην αναγνώριση των ιδιωτικών κολεγίων σε δύο κινήσεις.Σε πρώτη φάση θα προχωρήσει στην αλλαγή του τρόπου λειτουργίας τους και αμέσως μετά θα ενσωματώσει την περίφημη κοινοτική οδηγία για το θέμα στο Εθνικό Δίκαιο της χώρας.O υπουργός Παιδείας κ. Ευρ. Στυλιανίδης θα καταθέσει σύντομα στη Βουλή νομοσχέδιο με το οποίο αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας των Κέντρων
Ελευθέρων Σπουδών (ΚΕΣ) στη χώρα μας και επαναπροσδιορίζει τη φυσιογνωμία τους. Παρ΄ ότι,όμως,ο κ.Στυλιανίδης θα επιχειρήσει να «τακτοποιήσει» τη λειτουργία των ιδιωτικών κολεγίων, τοποθετώντας τις προϋποθέσεις ίδρυσης και πιστοποίησής τους στο υπουργείο Παιδείας (από το υπουργείο Εμπορίου στο οποίο ανήκαν), δεν θα κάνει επί του παρόντος καμία κίνηση σχετικά με την ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας για την αναγνώριση των πτυχίων που παρέχουν. Ο νόμος που θα κατατεθεί δεν θα περιέχει καμία
διάταξη σχετική με την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των ΚΕΣ στην Ελλάδα- για την ακρίβεια οι λέξεις «επαγγελματικά δικαιώματα» αποφεύγονται με προσοχή-,καθώς η κυβέρνηση επιθυμεί να αξιοποιήσει όλο τον χρόνο που έχει στη διάθεσή της ως την έκδοση και την αποστολή της σχετικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το θέμα που θα την εξαναγκάσει σε νομοθετική απάντηση,τη δεύτερη και οριστική κίνηση,δηλαδή, για την πλήρη αναγνώρισή τους.

Τ ο θέμα των ιδιωτικών κολεγίων συζητήθηκε αναλυτικά κατά τη χθεσινή συνάντηση του υπουργού Παιδείας με τον πρωθυπουργό κ. Κ. Καραμανλή στο Μέγαρο Μαξίμου, παρ΄ ότι επισήμως ανακοινώθηκε ότι η συνάντηση έγινε για θέματα προγραμματισμού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κατά τη συνάντηση που έγινε δόθηκε το «πράσινο φως» στο υπουργείο Παιδείας για τον χειρισμό του θέματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Βήματος», η ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας θα γίνει πιθανότατα το φθινόπωρο, καθώς δεν θεωρείται πιθανό να ενημερωθεί επισήμως η ελληνική πλευρά μέσα στον Ιούλιο. Και αυτό διότι οι κρίσιμες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τον Ιούλιο έχουν ήδη εκδοθεί και η απόφαση που μας ενδιαφέρει και μας αφορά δεν ήταν ανάμεσά τους… Επί του παρόντος, στο κτίριο του Αμαρουσίου ασχολούνται με άλλα ζητήματα. Θα ονομάζονται τα κολέγια με τη νέα τους νομική κορφή «Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών» ή «Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών»; Ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις λειτουργίας τους;

Η λύση που προκρίνεται είναι η κατάθεση ενός αυστηρού διαγράμματος λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών, οι οποίες θα κατηγοριοποιηθούν ως «μεταλυκειακή εκπαίδευση» και νομικά θα αντιμετωπιστούν ως μορφή κατάρτισης αντίστοιχη με τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του υπουργείου Παιδείας που χωρίζονται σε δημόσια και ιδιωτικά. Αρμόδια για τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τον νέο νόμο, θα είναι η Υπηρεσία Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας που θα ελέγξει την ποιότητα των προγραμμάτων τους, θα καθορίσει τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους και θα τις αντιστοιχήσει με το τυπικό σύστημα εκπαίδευσης της χώρας.

Ο νόμος που θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή θα είναι γενικής φύσεως. Δηλαδή θα ελέγχονται τα τυπικά προσόντα των ιδρυτών και των διδασκόντων τους, οι κτιριακές εγκαταστάσεις και η υλικοτεχνική τους υποδομή (εργαστήρια, αμφιθέατρα κτλ.). Η κατοχή διδακτορικού τίτλου θα είναι απαραίτητη μόνο στην καθηγητική βαθμίδα, καθώς πολλά από τα «μητρικά» πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ιδίως του αγγλοσαξονικού άξονα) δεν τον εντάσσουν στα προσόντα των πρωτοδιόριστων μελών του δι δακτικού τους προσωπικού (λέκτορες). Το σημείο αυτό, βέβαια, αναμένεται να προκαλέσει μεγάλη αντίδραση στα κρατικά πανεπιστήμια, όπου όλα τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού τους Προσωπικού έχουν την υποχρέωση να κατέχουν διδακτορικό τίτλο, με εξαίρεση τις Αρχιτεκτονικές και τις Σχολές Καλών Τεχνών.

Ο καβγάς βέβαια δεν θα αποφευχθεί, καθώς υπάρχουν σημαντικά προβλήματα που δεν έχουν ξεπεραστεί. Στο εσωτερικό των πανεπιστημίων έχουν ξεκινήσει διαβουλεύσεις για το θέμα των τριών κύκλων σπουδών, καθώς η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για την ανώτατη εκπαίδευση προϋποθέτει προπτυχιακούς τίτλους τριετών σπουδών. Στη χώρα μας, όμως, σχολές όπως οι Πολυτεχνικές προϋποθέτουν πενταετείς προπτυχιακές σπουδές.

Το αίτημα για την ενσωμάτωση ενός τίτλου μάστερ στα πτυχία των αποφοίτων του Πολυτεχνείου δεν έχει ικανοποιηθεί και είναι πιθανόν οι απόφοιτοι πενταετών πολυτεχνικών σπουδών να βρεθούν ξαφνικά να έχουν στην αγορά τα ίδια επαγγελματική δικαιώματα με τους αποφοίτους τριετών μεταλυκειακών κέντρων που δεν αποτελούν καν βαθμίδα της ανώτατης εκπαίδευσης. Στους κόλπους της πανεπιστημιακής κοινότητας το καζάνι της αντίδρασης σιγοβράζει, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που δηλώνουν ότι σύντομα τα κολέγια θα βρεθούν να συνδέονται με τα κρατικά πανεπιστήμια και με αντίστοιχες διαδικασίες αξιολόγησης, όπως εκείνες που περιγράφονται στον νόμο για τη διασφάλιση της ποιότητας που ψηφίστηκε πρόσφατα για τα κρατικά πανεπιστήμια. Πάντως από την πλευρά του υπουργείου Παιδείας επιδιώκεται προσεκτική και αποστασιοποιημένη προσέγγιση του θέματος. Πιθανότατα μέσα στο καλοκαίρι θα γνωστοποιηθεί ο νόμος για τη λειτουργία των ΚΕΣ. Μετά θα ακολουθήσει το προεδρικό διάταγμα για την ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Ελλάδας της κοινοτικής οδηγίας (36/2005) που επιβάλει στα κράτη-μέλη της ΕΕ την αυτόματη επαγγελματική αναγνώριση των πτυχίων δικαιόχρησης (franchising), δηλαδή των πτυχίων που εκδίδουν κολέγια που συνεργάζονται με πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οπως έλεγε χθες χαριτολογώντας στέλεχος της εκπαιδευτικής κοινότητας μιλώντας στο «Βήμα», « όλη η φασαρία γίνεται για να μπορούν οι απόφοιτοι των ιδιωτικών κολεγίων να διορίζονται στο Δημόσιο, καθώς αυτή είναι η δύναμη που κινεί τη μηχανή στη χώρα μας…».

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Πολιτική
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk