Ενσωματώνονται οι ειδικοί λογαριασμοί στον κρατικό προϋπολογισμό - Υποχρεωτική η κατάρτιση προϋπολογισμών, ισολογισμών και τριετών επιχειρησιακών σχεδίων σε δήμους, νοσοκομεία και ασφαλιστικά ταμεία

Ψαλίδι Αλογοσκούφη σε υπουργούς και δημάρχους

ΝΕΟ ΜΕΤΩΠΟ ανοίγει ο υπουργός Οικονομίας κ. Γ.Αλογοσκούφης με υπουργούς και δημάρχους.Επιστρέφοντας από τις διακοπές, το πρώτο μέλημά του είναι να ζητήσει την έγκριση της Κυβερνητικής Επιτροπής για να ενσωματώσει τους ειδικούς λογαριασμούς που χειρίζονται οι υπουργοί στον προϋπολογισμό και να «ψαλιδίσει» τα κονδύλια που διαχειρίζονται οι δήμαρχοι και οι διοικήσεις των νοσοκομείων και των Ταμείων χωρίς έγκριση. Δεδομένου ότι το υπουργείο Οικονομικών χρωστά σημαντικά ποσά στην τοπική αυτοδιοίκηση,οι μεγαλύτερες αντιδράσεις αναμένεται να προέλθουν από τους δημάρχους.Με τη νομοθετική παρέμβαση θα είναι πλέον υποχρεωτική η κατάρτιση προϋπολογισμών,ισολογισμών και τριετών επιχειρησιακών σχεδίων σε δήμους,νοσοκομεία και ασφαλιστικά ταμεία,έτσι ώστε να γίνει καταγραφή των οικονομικών τους και να σταματήσουν οι ανεξέλεγκτες επιχορηγήσεις.

ΝΕΟ ΜΕΤΩΠΟ ανοίγει ο υπουργός Οικονομίας κ. Γ.Αλογοσκούφης με υπουργούς και δημάρχους.Επιστρέφοντας από τις διακοπές, το πρώτο μέλημά του είναι να ζητήσει την έγκριση της Κυβερνητικής Επιτροπής για να ενσωματώσει
τους ειδικούς λογαριασμούς που χειρίζονται οι υπουργοί στον προϋπολογισμό και να «ψαλιδίσει» τα κονδύλια που διαχειρίζονται οι δήμαρχοι και οι διοικήσεις των νοσοκομείων και των Ταμείων χωρίς έγκριση. Δεδομένου ότι το υπουργείο Οικονομικών χρωστά σημαντικά ποσά στην τοπική αυτοδιοίκηση,οι μεγαλύτερες αντιδράσεις αναμένεται
να προέλθουν από τους δημάρχους.Με τη νομοθετική παρέμβαση θα είναι πλέον υποχρεωτική η κατάρτιση προϋπολογισμών,ισολογισμών και τριετών επιχειρησιακών σχεδίων σε δήμους,νοσοκομεία και ασφαλιστικά ταμεία,έτσι ώστε να γίνει καταγραφή των οικονομικών τους και να σταματήσουν οι ανεξέλεγκτες επιχορηγήσεις.

Ηυπόθεση των ειδικών λογαριασμών είναι πολιτικά «επικίνδυνη», καθώς με την ενσωμάτωση του μεγαλύτερου μέρους των λογαριασμών στον προϋπολογισμό οι υπουργοί θα χάσουν από τον αποκλειστικό έλεγχό τους περίπου 3 δισ. ευρώ, αφού θα τους πιστώνονται στους προϋπολογισμούς των υπουργείων τους και όχι ξεχωριστά.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 213 ειδικοί λογαριασμοί- δηλαδή, κονδύλια εκτός του προϋπολογισμού που διαχειρίζονται οι υπουργοί- και με νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή τις ερχόμενες ημέρες πάνω από τους 100 θα καταργηθούν, καθώς θα συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό.

Με την κίνηση αυτή το υπουργείο Οικονομίας επιδιώκει κατ΄ αρχάς τον καλύτερο έλεγχο των δαπανών και σε δεύτερο επίπεδο την εξοικονόμηση πόρων που θα «ανακουφίσουν» το δημοσιονομικό έλλειμμα. Για το 2008 προβλέπεται ότι τα έσοδα των ειδικών λογαριασμών θα είναι περίπου 5 δισ. ευρώ και οι δαπάνες τους κάτι παραπάνω από 4 δισ. ευρώ. « Περισσότερη διαφάνειαπαντού, χωρίς όμως να δημιουργούμε δυσκολίες στις διαδικασίες των υπουργείων » είναι ο στόχος της κυβέρνησης με το νομοσχέδιο για τους ειδικούς λογαριασμούς, σύμφωνα με τον υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Ν.Λέγκα. Πέραν των λογαριασμών που θα ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό, οι υπόλοιποι θα παραμείνουν και θα λειτουργούν με το ισχύον καθεστώς.

Ο κ. Λέγκας όμως ανέφερε, μιλώντας στο «Βήμα της Κυριακής», ότι για τους υπόλοιπους λογαριασμούς θα « αυξηθεί ο έλεγχος που γίνεται και θα πληρώνεται από αυτούςό,τι επιτρέπουν οι δημοσιονομικοί κανόνες ». Δηλαδή, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης θα βάλει «φρένο» στις αλόγιστες δαπάνες που μπορεί να υπάρχουν και θα επιτρέπει μόνο τις δαπάνες που είναι συμβατές με τους σκοπούς για τους οποίους έχουν δημιουργηθεί οι λογαριασμοί.

Η ακτινογραφία των λογαριασμών

Από τους 213 ειδικούς λογαριασμούς περισσότεροι από 100 θα ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό. Ο μεγαλύτερος όγκος των ειδικών λογαριασμών συγκεντρώνεται σε τρεις κατηγορίες. Υπάρχουν 79 ειδικοί λογαριασμοί, που αφορούν μόνο στα απογευματινά ιατρεία, 78 που διαχειρίζονται τα υπουργεία και 38 για τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ, ενώ υπάρχουν και άλλοι 18 που αφορούν κυρίως σε έρευνα και ανάπτυξη.

Οι υπουργοί και οι αρμόδιες επιτροπές ειδικών λογαριασμών έχουν περισσότερα από 2,6 δισ. ευρώ στη διάθεσή τους για επιδόματα και επιχορηγήσεις, ενώ το υπόλοιπο ποσό κατευθύνεται κυρίως για ερευνητικά προγράμματα. Οι επίμαχοι λογαριασμοί διατηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλες εμπορικές τράπεζες, ενώ οι φόροι υπέρ τρίτων είναι η βασικότερη πηγή εσόδων τους. Επιδόματα και επιχορηγήσεις είναι οι σημαντικότερες δαπάνες τους.

Οι λογαριασμοί που θα ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό θα είναι:

1. Οσοι περιλαμβάνουν τα επιδόματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα περικοπούν τα επιδόματα, αλλά στόχος είναι να υπάρξει κεντρικός έλεγχος και να μην πληρώνονται τρίτες δαπάνες που πραγματοποιούνταν μέσω των λογαριασμών αυτών.

2. Οι ειδικοί λογαριασμοί των απογευματινών ιατρείων. Πλέον τα κονδύλια των λογαριασμών αυτών θα ενσωματωθούν στους προϋπολογισμούς των οικείων νοσοκομείων.

3. Επί μέρους λογαριασμοί, όπως για παράδειγμα αυτός που τροφοδοτεί ο ΟΠΑΠ. Μάλιστα το υπουργείο Πολιτισμού ζήτησε τη συνδρομή του υπουργείου Οικονομικών για το πώς θα ενσωματωθεί σωστά ο ειδικός λογαριασμός του που χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΟΠΑΠ.

Αντιθέτως, μια σειρά ειδικών λογαριασμών θα συνεχίσει να λειτουργεί με το σημερινό καθεστώς, με τη διαφορά ότι θα ισχυροποιηθούν οι μηχανισμοί ελέγχου. Από την ενσωμάτωση στον κρατικό προϋπολογισμό εξαιρούνται οι λογαριασμοί που:

4έχουν σχέση με την Ευρωπαϊκή Ενωση, 4 έχουν να κάνουν με διεθνείς συμβάσεις ή συμφωνίες, 4αφορούν συναλλαγές με χώρες της ΕΕ στις οποίες λειτουργούν ελληνικά σχολεία, 4 εξυπηρετούν τις ανάγκες της έρευνας, 4χρηματοδοτούνται από συνδρομές των δικαιούχων και 4υπάρχει συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων.

Ελεγχος σε δήμους, νοσοκομεία και Ταμεία
Αυτή τη στιγμή το υπουργείο Οικονομίας επεξεργάζεται τις τελευταίες τεχνικές λεπτομέρειες του νομοσχεδίου για τους ΟΤΑ, τα νοσοκομεία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Πρόκειται για ζητήματα τα οποία αφορούν την ενίσχυση της παρουσίας των παραγόντων του υπουργείου στον έλεγχο των προϋπολογισμών και των ισολογισμών των παραπάνω φορέων.

Το μοντέλο που προωθεί η κυβέρνηση για τον έλεγχο των οικονομικών των δήμων, νοσοκομείων και Ταμείων είναι ίδιο με αυτό που έχει εφαρμόσει στις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (ΔΕΚΟ). Για πρώτη φορά νοσοκομεία, Ταμεία και ΟΤΑ θα κληθούν να καταρτίσουν επιχειρησιακά σχέδια με ορίζοντα τριετίας, έτσι ώστε να οριστούν συγκεκριμένοι κανόνες ως προς τα κονδύλια που διαχειρίζονται και κατ΄ επέκταση να ελεγχθούν οι δαπάνες που πραγματοποιούνται.

Παράλληλα, υποχρεωτική θα είναι και η εγγραφή των νομοθετημένων εσόδων, ενώ δεν θα μπορεί να γίνεται οποιαδήποτε υπερεκτίμηση ή υποεκτίμηση των εσόδων, καθώς θα πρέπει να δικαιολογείται- με αιτιολογική έκθεση- η πηγή προέλευσης και το ύψος κάθε πίστωσης, αλλά και οι αιτίες που επιβάλλουν τυχόν αυξομειώσεις.

Το σύστημα της καθετοποίησης των στόχων των επιχειρησιακών σχεδίων που ισχύει για τις δημόσιες επιχειρήσεις, θα περάσει και στους ΟΤΑ, στα νοσοκομεία και στα Ταμεία. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το υπουργείο θέλει οι φορείς αυτοί να ξεχωρίζουν πλέον κάθε δράση και ενέργειά τους, έτσι ώστε να διαπιστώνει σε ποια κομμάτια των επιχειρήσεων υπάρχουν προβλήματα για να μπορεί να παρεμβαίνει άμεσα.

Επίσης, τα έσοδα θα πρέπει να κατανέμονται ανά σχέδιο δράσης για το σύνολο της τριετίας, ενώ για πρώτη φορά πρέπει να προβλέπονται και οι παράγοντες που επηρεάζουν τα έσοδα, όπως η εξέλιξη του πληθυσμού στον δήμο ή οι παρεμβάσεις που οδηγούν σε βελτίωση των οικονομικών. Ακόμη, οι ΟΤΑ, τα Ταμεία και τα νοσοκομεία θα εκτιμούν τα αποτελέσματα ανάλογων παρεμβάσεων που είχαν γίνει τα προηγούμενα τρία χρόνια, προκειμένου να υπάρξει μια διαχρονική εικόνα για την εξέλιξη των εσόδων και να τεθούν οι βάσεις του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος με δείκτες επίδοσης τόσο για τους γενικούς όσο και τους ειδικούς στόχους των επιχειρησιακών σχεδίων.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk