Στο στόχαστρο του υπουργείου Οικονομίας τα καζίνα και τα «φρουτάκια»

Αναζητούν έσοδα από τον τζόγο

Ηκυβέρνηση προσπαθεί με παρεμβάσεις στον τζόγο να αντλήσει έσοδα τα οποία προσδοκά να ανέλθουν σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο «της πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να βάλει τάξη στην «αναρχία» του νόμιμου και παράνομου τζόγου, μέσω του οποίου διακινούνται δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Στο «στόχαστρο» του υπουργείου Οικονομίας τίθενται όλα …

Ηκυβέρνηση προσπαθεί με παρεμβάσεις στον τζόγο να αντλήσει έσοδα τα οποία προσδοκά να ανέλθουν σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο «της πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να βάλει τάξη στην «αναρχία» του νόμιμου και παράνομου τζόγου, μέσω του οποίου διακινούνται δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Στο «στόχαστρο» του υπουργείου Οικονομίας τίθενται όλα τα τυχερά παιχνίδια (καζίνα, τυχερά παιχνίδια μέσω Διαδικτύου, Ιππόδρομος, κρατικά λαχεία, Ξυστό, Λόττο, Πρότο, Προ-Πο και Τζόκερ) και κάθε άλλο τυχερό παιχνίδι που ήδη λειτουργεί ή θα τεθεί σε λειτουργία. Με τη φράση «κάθε άλλο τυχερό παιχνίδι που λειτουργεί ή θα τεθεί σε λειτουργία» υπονοούνται τα περιβόητα «φρουτάκια», τα οποία έχουν απαγορευθεί από την ελληνική νομοθεσία αλλά θα επαναλειτουργήσουν υπό προϋποθέσεις μετά την καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εν τω μεταξύ και ενώ τα «φρουτάκια» επισήμως δεν λειτουργούν, το Διαδίκτυο βρίθει ιστοσελίδων μέσω των οποίων μπορεί οποιοσδήποτε ενήλικος αλλά και ανήλικος να παίξει, γεγονός που έχει προκαλέσει παρεμβάσεις θεσμικών οργάνων της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο).

Ο υπουργός Οικονομίας κ. Γ.Αλογοσκούφης έδωσε εντολή να ενεργοποιηθεί άμεσα η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών (ΕΕΕΤΠ) προσδοκώντας στη νομιμότητα όλων των σχετικών δραστηριοτήτων και στην «καταπολέμηση της ανεξέλεγκτης διόγκωσης του έκνομου τζόγου μέσω του Διαδικτύου» που ταλανίζει όλη την Ευρωπαϊκή Ενωση (και όχι μόνο).

Τα καζίνα
Μετά την ενεργοποίηση της ΕΕΕΤΠ θα αποφασιστεί σε κυβερνητικό επίπεδο αν θα δοθούν και άλλες άδειες για την ίδρυση και λειτουργία νέων καζίνων ή αν θα χορηγηθεί νέα 12ετής άδεια «τοπικής αποκλειστικότητας» στα ήδη λειτουργούντα ή και το ένα και το άλλο. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας η «τοπική αποκλειστικότητα» λειτουργίας των οκτώ καζίνων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδος, Λουτράκι, Ρίο, Ξάνθη, Σύρος και Χαλκιδική) έχει λήξει από το 2006 και πρέπει να ανανεωθεί. Από την πλευρά τους οι ιδιοκτήτες των καζίνων αυτών ανησυχούν για το ενδεχόμενο να τους δοθεί νέα 12ετής άδεια «τοπικής αποκλειστικότητας» αλλά με νέους πρόσθετους όρους καταβολής χρημάτων στο Δημόσιο. Το θέμα χαρακτηρίζεται πολύπλοκο δεδομένου ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την ίδρυση νέων καζίνων τόσο σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν σήμερα (π.χ. στην Κρήτη) όσο και σε περιοχές όπου λειτουργούν καζίνα αλλά που θα μπορούσε να «σταθεί» και ένα άλλο.

Στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν δύο εισηγήσεις προς το υπουργείο Οικονομίας. Με την πρώτη προτείνεται η χορήγηση αδειών λειτουργίας καζίνων στην Ηπειρο και στη Θράκη (αφού πολλοί Ελληνες σπεύδουν να παίξουν στην πΓΔΜ και στη Βουλγαρία), αλλά και στην Κρήτη, όπου δεν υπάρχει καζίνο, με παράλληλη ανανέωση των αδειών «τοπικής αποκλειστικότητας». Με τη δεύτερη εισήγηση προτείνεται η ανανέωση των παλαιών αδειών και η μη χορήγηση νέων αδειών.

«Ράμπο» για τους ελέγχους
Στη διαμόρφωση της τελικής απόφασης θα συμμετάσχει και η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιγνιδιών. Πρόκειται για μια νεοσύστατη ρυθμιστική αρχή η οποία εποπτεύεται από το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3229/2004 όπως έχουν συμπληρωθεί και τροποποιηθεί ως σήμερα. Η ΕΕΕΤΠ έρχεται να καλύψει το θεσμικό κενό ενός κεντρικού οργάνου με ακραιφνές εποπτικό, ρυθμιστικό και συντονιστικό ρόλο στον τομέα των τυχερών παιγνιδιών της χώρας μας κατά τα πρότυπα των ευρωπαϊκών χωρών και των ΗΠΑ. Τούτο χαρακτηρίζεται από το υπουργείο Οικονομίας ως «ιδιαίτερα σημαντικό» διότι:

* Υπάρχει ιδιαιτερότητα στον τομέα των τυχερών παιγνιδιών από κοινωνικής και δημοσιονομικής απόψεως.

* Υπάρχουν έντονα διαρθρωτικά προβλήματα στον τομέα των τυχερών παιγνιδιών ως αποτέλεσμα της άτακτης ανάπτυξής τους στη χώρα μας, αλλά και λόγω της ελλειμματικότητας που παρατηρείται στον διοικητικό, διαχειριστικό και λειτουργικό εκσυγχρονισμό των παιγνίων και του στοιχηματισμού, της διόγκωσης του έκνομου (κυρίως του διαδικτυακού) τζόγου, της έλλειψης δραστικού μηχανισμού ελέγχου των περιπτώσεων ξεπλύματος βρώμικου χρήματος μέσω τυχερών παιγνιδιών. Παράλληλα εντοπίζεται νομική σύγχυση μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης όσον αφορά τη νομιμότητα της υφισταμένης υπόστασης εθνικών παρόχων και της ελευθερίας ή μη των διασυνοριακών παρόχων τυχερών παιγνιδιών λόγω της έλλειψης ενός σαφούς νομοθετικού πλαισίου τυχερών παιγνιδιών στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Οι αρμοδιότητες της ΕΕΕΤΠ, μέσα από τον προαναφερθέντα ρόλο της, αφορούν όλα τα τυχερά παιγνίδια στη χώρα μας (κρατικά λαχεία, Ιππόδρομο, Ξυστό, Λόττο, Πρότο, Προ-Πο, Τζόκερ), τα καζίνα, τον έλεγχο της μη διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών μέσω Διαδικτύου, αλλά και κάθε τυχερό παιγνίδι που ήδη λειτουργεί ή θα τεθεί σε λειτουργία. Ο ρόλος της ΕΕΕΤΠ ουσιαστικά θα καλύπτει ένα διεπίπεδο έργο: το έργο της ταυτοποίησης, εξέτασης, τυποποίησης και εφαρμογής ενός δραστικού (διοικητικού και οικονομικού) μηχανισμού εποπτείας και ελέγχου, ικανού να αντιμετωπίσει σφαιρικά όλα τα πρακτικά προβλήματα και ζητήματα, και το έργο της ανάλυσης, εκτίμησης και εισήγησης στις αρμόδιες αρχές μεταρρυθμίσεων στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο τυχερών παιγνιδιών.

Ολα τα παραπάνω προϋποθέτουν τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού διοικητικού, οικονομικού, νομικού και τεχνικού μηχανισμού, επανδρωμένου με εξειδικευμένο προσωπικό (θα προσληφθούν ή θα αποσπαστούν από άλλα υπουργεία) στη βάση ενός σύγχρονου μηχανογραφικού και τεχνικού συστήματος, με πλήρη παραγωγική εξωστρέφεια σύμφωνα και με τις αντίστοιχες αρχές των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των ΗΠΑ. Ενας τέτοιος μηχανισμός βρίσκεται σε εξέλιξη κατά το υπουργείο Οικονομίας.

Το ευρύ πλαίσιο αρμοδιοτήτων της νέας Αρχής θα πρέπει να αναμένονται αντιδράσεις τόσο από άλλα υπουργεία, που θεωρούν ότι τους αφαιρούνται αρμοδιότητες, όσο και από τα καζίνα, αλλά και από διεθνή συμφέροντα που κρύβονται πίσω από το Διαδίκτυο.

Ειδικά για τα καζίνα αναφέρεται ότι οφείλουν να εξακριβώνουν την ταυτότητα των πελατών τους κατά την είσοδό τους στις εγκαταστάσεις των παιγνίων και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για τον εντοπισμό υπόπτων περιπτώσεων που είναι πιθανόν να συνδέονται με παράνομα έσοδα ή με διάπραξη αδικημάτων. Επίσης να εντοπίζουν πελάτες που διαθέτουν σημαντικά ποσά σε παίγνια όταν σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει το καζίνο ο πελάτης δεν έχει ή δεν φαίνεται να έχει ανάλογη οικονομική επιφάνεια. Σημειώνεται ότι οι υποχρεώσεις αυτές θα εφαρμόζονται και στα καζίνα που λειτουργούν σε πλοία υπό ελληνική σημαία. Το υπουργείο Οικονομίας, αναφερόμενο στην αναγκαιότητα ενεργοποίησης της νέας Αρχής (ΕΕΕΤΠ), υποστηρίζει ότι σε συνεργασία με άλλα υπουργεία, φυσικά και με διεθνείς οργανισμούς καταστολής παράνομων δραστηριοτήτων, θα δοθεί τέλος και στα κοινωνικά προβλήματα που δημιουργούνται πολλές φορές στους παίκτες και στους τζογαδόρους.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk