ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ευθεία για το οριστικό ξεκαθάρισμά της βρίσκεται η «ανοιχτή πληγή» της εθνικής οικονομίας που περιγράφεται με τον τίτλο «Προβληματικές επιχειρήσεις».


Η κυβέρνηση έχει σε όλους τους τόνους διατυπώσει την πολιτική της θέση για άμεσο ξεκαθάρισμα της υπόθεσης αυτής, που επί δέκα τουλάχιστον χρόνια ταλαιπώρησε την εθνική οικονομία και στοίχισε στους έλληνες φορολογουμένους πολλές εκατοντάδες δισεκατομμύρια δραχμές.


«Εντός των επομένων δύο ετών θα πρέπει ο Οργανισμός Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων να έχει ολοκληρώσει το έργο του με την πλήρη επαναφορά όλων των επιχειρήσεων στον ιδιωτικό τομέα». Η επίσημη αυτή κυβερνητική θέση περιλαμβάνεται στο κείμενο των θεμάτων που απασχολούν τον κοινωνικό διάλογο. Βεβαίως η κυβέρνηση δεν προτίθεται να θέσει σε συζήτηση την ιδιωτικοποίηση ή όχι των προβληματικών επιχειρήσεων, κάτι για το οποίο έχουν ήδη ληφθεί οι αποφάσεις. Αντιθέτως, συζητεί και επιδιώκει τη συμφωνία των παραγωγικών φορέων στη λήψη μέτρων εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων αλλά και προστασίας των εργαζομένων που θα χάσουν την εργασία τους.


Συνεπώς για τις προβληματικές επιχειρήσεις «ο κύβος ερρίφθη». Θα επανέλθουν στον ιδιωτικό τομέα και θα επαναλειτουργήσουν μόνον όσες εξυγιανθούν, ενώ οι υπόλοιπες θα κλείσουν οριστικά και θα πωληθούν τα περιουσιακά τους στοιχεία.


Πρέπει να σημειωθεί ότι ήδη οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις του ΟΑΕ έχουν ιδιωτικοποιηθεί ενώ για τις υπόλοιπες έχει δρομολογηθεί η διαδικασία εκποίησής τους. Ελάχιστες είναι αυτές για τις οποίες αναμένονται το ερχόμενο φθινόπωρο οι τελικές κυβερνητικές αποφάσεις για την επαναφορά τους στον ιδιωτικό τομέα.


«Το Βήμα» παρουσιάζει σήμερα τον φάκελο των προβληματικών επιχειρήσεων με όλες τις ενέργειες που έχουν γίνει για την ιδιωτικοποίησή τους καθώς και τα πλήρη οικονομικά στοιχεία των αγοραπωλήσεων που έχουν ολοκληρωθεί.


1. Βωξίτες Ελευσίνος ΑΕ. Στις 15.1.97 η Διυπουργική Επιτροπή αποφάσισε από κοινού την πώληση της εταιρείας μέσω διεθνών δημοσίων πλειοδοτικών διαγωνισμών. Εστάλησαν επιστολές σε χρηματιστηριακούς συμβούλους για τη διαμεσολάβηση, την αποτίμηση και τον οικονομικό έλεγχο της εταιρείας. Στις 12.2.97 υποβλήθηκαν προσφορές, αξιολογήθηκαν και ανατέθηκαν η αποτίμηση στην KPMG Peat Marwick & Kantor, o οικονομικός έλεγχος στο ΣΟΛ και η διαμεσολάβηση στην Ιονική Finance & ΑΒΝ AMRO Bank. Προβλέπεται η, σύμφωνα με την τεθείσα προθεσμία, περάτωση των διαδικασιών ως 15.11.97.


2. Αθηναϊκή Χαρτοποιία ΑΕ. Στις 15.1.97 η Διυπουργική Επιτροπή αποφάσισε από κοινού την πώληση της εταιρείας μέσω διεθνών δημοσίων πλειοδοτικών διαγωνισμών. Εστάλησαν επιστολές σε χρηματιστηριακούς συμβούλους για τη διαμεσολάβηση, την αποτίμηση και τον οικονομικό έλεγχο της εταιρείας. Στις 12.2.97 υποβλήθηκαν προσφορές για τον έλεγχο και την αποτίμηση και στις 19.2.97 προσφορές για τη διαμεσολάβηση. Αξιολογήθηκαν οι προσφορές τής 12.2.97, ανατέθηκαν η αποτίμηση στην Deloitte & Touche, ο οικονομικός έλεγχος στην Εθνική Μελετητική/Ernst & Young. Αξιολογήθηκαν οι προσφορές τής 19.2.97 και ανατέθηκε η διαμεσολάβηση στη Nikko Europe Plc. Προβλέπεται η, σύμφωνα με την τεθείσα προθεσμία, περάτωση των διαδικασιών 15.3.98.


3. Κεραφίνα ΑΒΕΤΕ. Στις 15.1.97 η Διυπουργική Επιτροπή αποφάσισε από κοινού την πώληση της εταιρείας μέσω διεθνών δημοσίων πλειοδοτικών διαγωνισμών. Εστάλησαν επιστολές σε χρηματιστηριακούς συμβούλους για τη διαμεσολάβηση, την αποτίμηση και τον οικονομικό έλεγχο της εταιρείας. Στις 12.2.97 υποβλήθηκαν προσφορές, αξιολογήθηκαν και ανατέθηκαν η αποτίμηση στην Εθνική Μελετητική/Ernst & Young, ο οικονομικός έλεγχος στην KPMG Peat Marwick & Kantor & ΕΤΒΑ Finance και η διαμεσολάβηση στην Bank of America & ΕΤΕΒΑ. Προβλέπεται η, σύμφωνα με την τεθείσα προθεσμία, περάτωση των διαδικασιών ως 15.11.97.


4. ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕΛ. Επί του παρόντος δεν προβλέπεται δρομολόγηση διαδικασιών αποκρατικοποίησης της εταιρείας, παρ’ ότι συζητούνται σενάρια για την εξυγίανσή της, λόγω ύπαρξης σημαντικών προβλημάτων που επηρεάζουν το μέλλον και τις προοπτικές της, η άρση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για κάθε σχετικό προγραμματισμό (επίλυση ενεργειακού προβλήματος, κεφαλαιακή αναδιάρθρωση). Η ΛΑΡΚΟ προγραμματίζει επενδύσεις ύψους 12 δισ. δρχ. ως το 2000 στις κύριες εγκαταστάσεις της. Σύμφωνα με μελέτη που ολοκλήρωσε η ΕΤΕΒΑ, προκύπτει ότι την τελευταία διετία η εταιρεία παρουσιάζει θετικά λειτουργικά αποτελέσματα.


5. ΜΕΛ ΑΕ. Μετά την υπαναχώρηση της εταιρείας Αφοί Σκουλούδη ΑΕ, στην οποία είχε κατακυρωθεί η επιχείρηση έναντι ποσού 1.168 εκατ. δρχ., με προσύμφωνο που υπογράφτηκε την 18.2.92, η διαδικασία αποκρατικοποίησης της ΜΕΛ ΑΕ τίθεται σε νέα φάση. Στις 15.1.97 η Διυπουργική Επιτροπή αποφάσισε από κοινού την πώληση της εταιρείας μέσω διεθνών δημοσίων πλειοδοτικών διαγωνισμών. Εστάλησαν επιστολές σε χρηματιστηριακούς συμβούλους για τη διαμεσολάβηση, την αποτίμηση και τον οικονομικό έλεγχο της εταιρείας. Στις 12.2.97 υποβλήθηκαν προσφορές, αξιολογήθηκαν και ανατέθηκαν η αποτίμηση στην Deloitte & Touche, ο οικονομικός έλεγχος στην Εθνική Μελετητική/Ernst & Young και η διαμεσολάβηση στην Bank of America & ΕΤΕΒΑ. Προβλέπεται η, σύμφωνα με την τεθείσα προθεσμία, περάτωση του των διαδικασιών ως 15.1.98. 7σε ειδική εκκαθάριση


1. Γαβριήλ ΑΕ (Π-Π). Η εταιρεία, λόγω υπαναχώρησης του αγοραστή, επανήλθε στον ΟΑΕ και τέθηκε υπό ειδική εκκαθάριση του άρθρου 46α του Ν. 2000/91, με απόφαση του Εφετείου Πειραιώς (854/1994), το οποίο διόρισε εκκαθαριστή τις Ελληνικές Εξαγωγές ΑΕ (θυγατρική της ΕΤΒΑ), η οποία προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την πώληση των στοιχείων του ενεργητικού είτε ως συνόλου είτε ως αυτοτελών ενοτήτων. Εγιναν δύο δημόσιοι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί, οι οποίοι θεωρήθηκαν μη ικανοποιητικοί. Το ΔΣ του ΟΑΕ αποφάσισε την επανάληψη του διαγωνισμού.


Στις 7.9.95 έγινε και ο τρίτος πλειοδοτικός διαγωνισμός και η εκκαθαρίστρια εταιρεία δεν ανέδειξε κανέναν πλειοδότη. Το ΔΣ του ΟΑΕ στην 400/30.4.96 συνεδρίασή του κήρυξε τον διαγωνισμό άγονο και αποφασίστηκε να ακολουθηθεί η διαδικασία της προβλεπόμενης από τον νόμο πώλησης των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας (μέσω πλειστηριασμών).


2. ΕΓΛ ΑΕ. Η εταιρεία ευρίσκεται υπό εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46α του Ν. 2000/91 (τρίτη φάση διαγωνισμού). Εκκαθαριστής έχει ορισθεί η ΕΘνική Κεφαλαίου ΑΕ. Από τις προσφορές τής 4.10.94 (τρίτη φάση) και μετά από τις διαδικασίες βελτίωσης προσφορών, πλειοδότρια για τις ενότητες Αιγίου και Πατρών ήταν η Αναπτυξιακή Αχαΐας, η οποία προσέφερε για το βιομηχανικό συγκρότημα Αιγίου 780 εκατ. δρχ. μετρητοίς και για το βιομηχανικό συγκρότημα Πατρών 780 εκατ. δρχ., εκ των οποίων τα 50 εκατ. δρχ. θα καταβληθούν με την υπογραφή της οριστικής σύμβασης μεταβίβασης και τα υπόλοιπα σε πέντε ετήσιες δόσεις.


Η Αναπτυξιακή ΑΕ προτίθεται να επαναλειτουργήσει και τα δύο βιομηχανικά συγκροτήματα. Το ΔΣ του ΟΑΕ κατακύρωσε τα παραπάνω βιομηχανικά συγκροτήματα στην Αναπτυξιακή υπό την προϋπόθεση να παρασχεθούν στην εκκαθαρίστρια εταιρεία Εθνική Κεφαλαίου από την Αναπτυξιακή εγγυήσεις του τιμήματος της πενταετούς λειτουργίας ως χαρτοποιίας, θέσεων εργασίας και των επενδύσεων. Το ΔΣ του ΟΑΕ με την απόφασή του 414/23.10.96 αποφασίζει να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο, πώλησης των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας μέσω πλειστηριασμών (Ν. 1386/83, άρθρο 9).


3. ΜΕΒ. Υστερα από δύο άκαρπους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς, την 1.9.95 δημοσιεύθηκε διακήρυξη για την πώληση των στοιχείων του ενεργητικού (τρίτος διαγωνισμός) και στις 22.9.95 κατατέθηκαν δύο προσφορές: α) από την Κοινότητα Μαντουδίου Ευβοίας, που θεωρείται μη νομότυπη, διότι είναι εκτός όρων διακήρυξης· και β) από τους Κων/νο Βαρβούτη και Γεώργιο Μεσσήνη, προσφέροντας 150 εκατ. δρχ. και 50 θέσεις εργασίας.


Η εκκαθαρίστρια εταιρεία Ελληνικές Εξαγωγές προτείνει βελτίωση της προσφοράς από τον υποψήφιο επενδυτή, λόγω σημαντικών διαφορών από τις υπάρχουσες εκτιμήσεις. Το ΔΣ του ΟΑΕ στην 400/30.4.96 απόφασή του κηρύσσει τον διαγωνισμό άγονο και αποφασίζει να ακολουθηθεί η πώληση των στοιχείων του ενεργητικού μέσω της προβλεπόμενης από τον Ν. 1386/83 διαδικασίας των πλειστηριασμών.


4. Μηναΐδης – Φωτιάδης. Μετά από άκαρπους πλειστηριασμούς του Ν. 1386/83 η εταιρεία υπήχθη την 15.2.94 στις διατάξεις του Ν. 2000/91 και ορίστηκε εκκαθαριστής η Εθνική Κεφαλαίου ΑΕ. Εκτοτε έγιναν δύο διαγωνισμοί. Η ΕΤΕ ως κύριος πιστωτής θεώρησε ασύμφορες τις προσφορές. Κώλυμα στην πορεία της ιδιωτικοποίησης δημιουργεί η ένταξη του ακινήτου της εταιρείας από τον Δήμο στο σχέδιο ανάπλασης της πόλης, που το θεωρεί χώρο πρασίνου.


5. Π-Π Βιομηχανία Βάμβακος ΑΕ. Το ΔΣ του ΟΑΕ στην από 420/15.2.97 συνεδρίασή του αποφάσισε να κατακυρωθεί το ακίνητο Βαρυμπόμπης στον κ. Ζερίτη (1.800 εκατ. δρχ.) και αναμένεται εντός των ημερών η οριστική σύμβαση μεταβίβασης.


6. Π-Π Κλωστοϋφαντήρια Πατρών ΑΕ & Π-Π Υφαντήριο Χαλκίδας ΑΕ. Στον τέταρτο διαγωνισμό δεν υποβλήθηκαν ικανοποιητικές προσφορές και στις βελτιωτικές του ιδίου διαγωνισμού δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά. Εκκρεμεί η λήψη αποφάσεων για την τύχη του τέταρτου διαγωνισμού (συσχετισμός με το ενδιαφέρον πρώην εργαζομένων κλπ.).


7. Π-Π Βιομηχανία Ετοίμων Ενδυμάτων Βόλου ΑΕ. Στις 13.11.96 δημοσιεύθηκε διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μεταβίβαση του συνόλου του ενεργητικού της εταιρείας, με καταληκτική ημερομηνία δεσμευτικών προσφορών την 5η Δεκεμβρίου, όπου υποβλήθηκε μόνο μία προσφορά από κοινού (Βελλάνη – Αντωνίου) έναντι ποσού 180 εκατ. δρχ. Το ΔΣ του ΟΑΕ στις 25.2.97 αποφάσισε να κληθούν οι επενδυτές για διευκρινίσεις στην προσφορά τους και για βελτίωση του τιμήματος. Στις 27.3.97 υποβλήθηκε η βελτιωτική προσφορά (Βελλάνη – Αντωνίου) από 180 εκατ. δρχ. σε 225 εκατ. δρχ. τοις μετρητοίς και στη συνέχεια το ΔΣ αποφάσισε την κατακύρωση της εταιρείας στους ανωτέρω. Αναμένεται η υπογραφή οριστικής σύμβασης μεταβίβασης. Σε 33 έχουν πωληθεί όλα τα περιουσιακά στοιχεία


1. ΑΘΗΝΑ. α. Το 1989 πωλήθηκαν λοιπά περιουσιακά στοιχεία έναντι ποσού 95 εκατ. δρχ. β. Στις 6.2.91 πωλήθηκε το βιομηχανοστάσιο Ν. Ιωνίας στον κ. Σακαλίδη, έναντι ποσού 338,6 εκατ. δρχ. γ. Στις 11.12.91 πωλήθηκε το βιομηχανοστάσιο Θηβών στην εταιρεία τροφίμων Πέντε Α, έναντι ποσού 142 εκατ. δρχ.


2. Αλφα. Με τη διαδικασία πλειστηριασμών τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας εκποιήθηκαν την 5.7.89. Υπερθεματιστής: Γερμανική Εταιρεία, Alexander Voksel, έναντι ποσού 461 εκατ. δρχ.


3. Αριστον. Ακίνητο Περιστερίου: πωλήθηκε στον Δήμο Περιστερίου έναντι 274 εκατ. δρχ. Τα συμβόλαια μεταβίβασης έγιναν στις 24.3.95.


4. ΒΕΣΟ. Το 1990 εκποιήθηκε το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων αξίας 620,896 εκατ. δρχ.


Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τα εργοστάσια: α. Την 1.3.89 πωλήθηκε το εργοστάσιο Πάτρας/Κρύα Ιτέων σε ιδιώτη αντί ποσού 221,1 εκατ. δρχ. β. Στις 15.3.89 πωλήθηκε το εργοστάσιο στο Λέχαιο Κορινθίας σε ιδιώτες έναντι ποσού 139 εκατ. δρχ. γ. Στις 31.5.89 πωλήθηκε το εργοστάσιο Πάτρας – θέση Χαλκωματά σε ιδιώτη έναντι ποσού 204 εκατ. δρχ. δ. Στις 28.2.90 πωλήθηκε το Ελαιουργείο Πύλου σε ιδιώτη αντί ποσού 55 εκατ. δρχ.


5. ΒΙΟΔΕΡΜ. Τον Ιούνιο του 1992 η εταιρεία εκποιήθηκε. Υπερθεματιστής: ΕΤΒΑ. Σύνολο τιμήματος: 158,1 εκατ. δρχ.


6. ΒΙΟΝΥΛ. Το βιομηχανοστάσιο της εταιρείας εκποιήθηκε κατά τον πλειστηριασμό τής 4.12.91. Τίμημα: 145,1 εκατ. δρχ. Υπερθεματιστής: Νέα ΒΙΟΝΥΛ.


7. Βιοφάρμ. Το 1991-92 εκποιήθηκαν οι δύο παραγωγικές μονάδες και το 1992 ένα ακίνητο, συνολικού τιμήματος 899,324 εκατ. δρχ., ήτοι: α. 2.10.91 βιομηχανοστάσιο Ασπροπύργου. τίμημα 600,347 εκατ. δρχ. Υπερθεματιστής: Μπήτρος ΑΕΒΕ. β. 1.4.92 ακίνητο στα Σεπόλια. Τίμημα: 271,310 εκατ. δρχ. Υπερθεματιστής: Πέντε ΑΕ. Λοιπά στοιχεία: 28 εκατ. δρχ.


8. Δουρίδας. α. Στις 11.3.92 πωλήθηκε το εργοστάσιο κοπής – ραφής στο Αγρίνιο, έναντι ποσού 78,3 εκατ. δρχ. β. Στις 21.4.93 πωλήθηκαν τα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα έναντι ποσού 61,318 εκατ. δρχ. Υπερθεματιστής: Χρυσανθακόπουλος ΑΕΒΕ. γ. Στις 18.1.95 πωλήθηκε το εργοστάσιο παραγωγής νημάτων και υφασμάτων στη θέση Πυρί Θήβας στην εταιρεία Περγαλιάς ΑΕ, έναντι 221,501 εκατ. δρχ.


9. ΕΒΟΤΕΧ. Κατά τον διαγωνισμό τής 11.8.93 εκποιήθηκαν περιουσιακά στοιχεία αντί ποσού 4,1 εκατ. δρχ.


10. ΕΛΒΙΣΑΚ. Την 26.10.88 η εταιρεία πωλήθηκε στη Σχοινομετάλ έναντι ποσού 21,761 εκατ. δρχ.


11. ΕΠΑΣ. α. Το 1992 πωλήθηκε κατάστημα έναντι ποσού 18,5 εκατ. δρχ. β. Το ακίνητο Περιστερίου κατακυρώθηκε την 29.6.94 στον Δήμο Περιστερίου. Τίμημα 301: εκατ. δρχ. γ. Το εργοστάσιο στη Μάνδρα Αττικής πωλήθηκε την 1.3.95 έναντι 1.123.602.000 δρχ. στην Αφοί Βασιλόπουλοι (ΑΒ).


12. ΕΤΟΥΑΛ. Εκποιήθηκε την 2.11.88. Υπερθεματιστής: Κ. Ν. Καραμάνης. Τίμημα: 155,505 εκατ. δρχ.


13. Ηλιος. α. Στις 9.11.88 πωλήθηκε το εργοστάσιο Θεσσαλονίκης στην ΕΤΕ. Τίμημα: 355 εκατ. δρχ. β. Στις 24.5.89 πωλήθηκαν μετοχές Ηλιοφίν στην ΕΤΕ. Τίμημα: 450 εκατ. δρχ. γ. Στις 7.6.89 πωλήθηκε εργοστάσιο Αθηνών στην Τράπεζα Μακεδονίας – Θράκης. Τίμημα: 121 εκατ. δρχ. δ. Πωλήθηκε ακίνητο (Κούνιες) στον ιδιώτη κ. Ευάγγελο Γιαννιτσάδη, αντί ποσού 70 εκατ. δρχ.


14. Κάλσμπεργκ. Την 26.7.89 πωλήθηκε βιομηχανική μονάδα στην εταιρεία Lowenbrau, έναντι ποσού 1.785.100.000 δρχ.


15. Κούππας. α. Την 25.4.90 πωλήθηκε παραγωγική μονάδα Πειραιά στην εταιρεία ΒΙΕΞ έναντι ποσού 180 εκατ. δρχ. β. Την 2.5.90 πωλήθηκε παραγωγική μονάδα Ασπροπύργου στην εταιρεία Procter & Gable έναντι ποσού 443 εκατ. δρχ.


16. Λάρκο ΑΕΜΜΕΛ. Η εταιρεία εκποιήθηκε το 1988. Υπερθεματιστής: ΟΑΕ. Τίμημα: 26,935 δισ. δρχ.


17. Λίντνερ. Κατά τον πλειστηριασμό τής 7.4.93 πωλήθηκε εργοστάσιο στη Χαλκίδα έναντι ποσού 410,1 εκατ. δρχ. στην Αφοί Λάζαρος & Στυλιανός Καραγιάννης.


18. ΜΑΡ ΜΕΤΑΛ. Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων έχει εκποιηθεί. Σύνολο: 114,601 εκατ. δρχ.


19. ΜΑΚ ΜΕΤΑΛ. α. Εκποίηση κινητών, τίμημα 79,831 εκατ. δρχ. Υπερθεματιστής: ΑΕ Μακεδονική Σωληνουργία Αφοί Γκίντικα. β. Εκποίηση παραγωγικής μονάδας. Τίμημα: 305 εκατ. δρχ. Υπερθεματιστής: ΕΤΕ.


20. ΜΕΚΚΑ. Η εταιρεία πωλήθηκε το 1991 έναντι ποσού 90 εκατ. δρχ.


21. Νταιμς. Ο πλειστηριασμός έγινε την 18.11.87. Τίμημα: 400 εκατ. δρχ. Υπερθεματιστής: ΕΒΝΥ (θυγατρική του ΕΟΦ).


22. Ούζο Κατσαρού. Στις 14.12.94 έγινε έκτος πλειστηριασμός για το κτίριο του Τυρνάβου και κατακυρώθηκε στους συνδικαιούχους του σήματος «Αφοί Κατσαρού» έναντι ποσού 17,665 εκατ. δρχ.


23. Owens. Την 5.7.89 πωλήθηκε στην Πετρόλα έναντι ποσού 1,450 δισ. δρχ.


24. Περφίλ. Το 1991-92 πωλήθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας έναντι ποσού 582,551 εκατ. δρχ. Ητοι: α. Στις 13.11.91 το εργοστάσιο οδού Πειραιώς έναντι ποσού 400 εκατ. δρχ. στην εταιρεία Βέρσα ΑΕ. β. Στις 29.7.92 το εργοστάσιο Τριπόλεως έναντι ποσού 142 εκατ. δρχ. στον Ιάκωβο Μιχαήλ Μισαηλίδη. γ. Το 1991 πωλήθηκαν και τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία.


25. Πουρνάρας. Το εργοστάσιο στην Πεύκη Αττικής που απετελείτο από οικόπεδο 6.553 τ.μ. μετά των κτισμάτων του και του εν γένει μηχανολογικού εξοπλισμού κατακυρώθηκε στην εταιρεία Σχοινομετάλ ΑΕ έναντι 233 εκατ. δρχ. (1995). Το 1993 πωλήθηκε οικόπεδο έναντι ποσού 6,8 εκατ. δρχ.


26. ΠΡΟΦΙΛΕ. Στις 18.1.91 με την πώληση του εργοστασίου στην Κομοτηνή έναντι 233,870 εκατ. δρχ. στην εταιρεία Παραγωγή και Εμπορία Αλουμινίου ΑΕ ολοκληρώθηκε η εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Σύνολο: 308.505.910 δρχ.


27. Σαν Λάιτ. Την 26.6.91 εκποιήθηκε το σύνολο της επιχείρησης έναντι ποσού 256,3 εκατ. δρχ. Υπερθεματιστής: Γερμανός Μπαταρίες ΑΕ.


28. ΣΕΚΚΑ. Την 9.1.91 εκποιήθηκε το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Τίμημα: 303,601 εκατ. δρχ. Υπερθεματιστής: ιδιώτης.


29. Σκαπανέας. Την 27.4.88 πωλήθηκε οικόπεδο στην Κηφισιά στην ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ αντί ποσού 231 εκατ. δρχ. Το 1989 πωλήθηκαν λοιπά περιουσιακά στοιχεία έναντι ποσού 62 εκατ. δρχ.


30. Φανεστρόπουλος. Η εταιρεία εκποιήθηκε το 1991. Τίμημα: 377,3 εκατ. δρχ. Υπερθεματιστής: ΑΕ Σωληνουργεία Αθηνών. Το 1992 πωλήθηκε οικόπεδο έναντι ποσού 50 εκατ. δρχ.


31. Χαρτοποιία Αιγίου. Η εταιρεία εκποιήθηκε την 7.10.87. Υπερθεματιστής: ΟΑΕ. Τίμημα: 454,5 εκατ. δρχ.


32. Γουναράς. Το 1992 πωλήθηκε ακίνητο στο Κορωπί έναντι ποσού 260 εκατ. δρχ.


33. ΧΡΩΠΕΙ. Το 1991 πωλήθηκαν ακίνητα συνολικού τιμήματος 1.153 εκατ. δρχ. Εταιρείες για τις οποίες εκκρεμεί η οριστική μεταβίβαση


1. Ελίντα ΑΒΕ. Η εταιρεία κατακυρώθηκε στον κ. Β. Παπαγιάννη την 7.4.93 έναντι 5.764,6 εκατ. δρχ. με διακανονισμό. Υπογράφτηκε προσύμφωνο την 5.5.93 και εκκρεμεί η οριστική σύμβαση με αμφισβητήσεις και από τις δύο πλευρές.


2. ΑΖΙΝΚΟ ΑΒΕ. Η εταιρεία κατακυρώθηκε στον κ. Β. Παπαγιάννη την 7.4.93 έναντι 617,56 εκατ. δρχ., με διακανονισμό. Υπογράφτηκε προσύμφωνο την 14.4.93.


Καθυστερεί η υπογραφή οριστικής σύμβασης και στις δύο εταιρείες, λόγω μη οριστικοποίησης της συμφωνίας των πιστωτών του άρθρου 44 του Ν. 1892/90, εξαιτίας διαφωνιών της ΕΤΕ αναφορικά με το τίμημα πώλησης του μεριδίου της και του Δημοσίου σχετικά με τις εξασφαλίσεις των απαιτήσεών του. Οι 11 που μεταβιβάστηκαν


1. Πλαστικά Καβάλας ΑΕ. Η εταιρεία αγοράστηκε από τα Πλαστικά Μακεδονίας ΑΕ έναντι 860 εκατ. δρχ., με το σύνολο του προσωπικού και των υποχρεώσεών της. Διαμεσολάβησε η Bank of America. Υπογράφτηκε οριστική σύμβαση μεταβίβασης μετοχών την 25.2.91.


2. Ολύμπικ Μαρίν ΑΕ. Η εταιρεία εξαγοράστηκε από την ιταλική Cantieri Posillipo SpA έναντι 480 εκατ. δρχ., με το σύνολο του προσωπικού και των υποχρεώσεών της. Διαμεσολάβησε η Alpha Finance ΑΕ. Υπογράφτηκε οριστική σύμβαση μεταβίβασης μετοχών την 10.5.91.


3. Μπιάνκα ΑΕΓΕ (Π-Π). Η εταιρεία αγοράστηκε από την Basetti ΑΕ/Λιμναίος μαζί με την 3Ε, έναντι 297 εκατ. δρχ., με το σύνολο του προσωπικού και των υποχρεώσεών της. Διαμεσολάβησε η Τράπεζα Επενδύσεων. Υπογράφτηκε οριστική σύμβαση μεταβίβασης μετοχών την 23.5.91.


4. Τρία Εψιλον (Π-Π). Η εταιρεία αγοράστηκε από την Basetti ΑΕ/Λιμναίος την 23.5.91, μαζί με την Μπιάνκα.


5. Μινιόν ΑΕ. Η εταιρεία αγοράστηκε από τον κ. Ι. Γεωργακά, έναντι 950 εκατ. δρχ. Διαμεσολάβησε η Alpha Finance ΑΕ. Υπογράφτηκε οριστική σύμβαση μεταβίβασης μετοχών την 30.12.91.


6. ΕΛΒΗΜ (θυγατρική της ΑΓΕΤ). Η εταιρεία αγοράστηκε από τη Merlin Gerin έναντι 1,7 δισ. δρχ., με το σύνολο του προσωπικού και των υποχρεώσεών της. Διαμεσολάβησε η Alpha Finance ΑΕ. Υπογράφτηκε οριστική σύμβαση μεταβίβασης μετοχών την 19.9.91.


7. Μιχαηλίδης ΑΕ/Τεξτίλια ΑΕ. Πωλήθηκαν στην εταιρεία Π. Βασιλειάδης ΑΕ έναντι 1.350 εκατ. δρχ. Διαμεσολάβησε η Kouri Capital. Υπογράφτηκε οριστική σύμβαση μεταβίβασης μετοχών την 15.4.92.


8. Θεσσαλική ΑΕ. Η εταιρεία πωλήθηκε στην Πίσσας ΑΕ Βιομηχανία Πλεκτών έναντι 400 εκατ. δρχ. και ανάληψη υποχρεώσεων 1,5 δισ. δρχ. Υπογράφτηκε οριστική σύμβαση μεταβίβασης μετοχών την 14.4.92.


9. ΑΓΕΤ «Ηρακλής». Υπογράφτηκε προσύμφωνο την 27.3.92 μεταξύ ΟΑΕ και Calcestruzzi/ΕΤΕ έναντι 128 δισ. δρχ. και ο αγοραστής ανέλαβε τη διοίκηση της εταιρείας την 29.4.92. Η τελική σύμβαση υπογράφτηκε την 27.5.92. Διαμεσολάβησε η Morgan Stanley.


10. Van Delden ΑΕ (Π-Π). Υπογράφτηκε το οριστικό συμφωνητικό την 16.4.92. Ο αγοραστής Spinnerei Hof ανέλαβε τα χρέη της εταιρείας ύψους 14 εκατ. μάρκων και κατέβαλε 17 εκατ. μάρκα. Διαμεσολάβησε η Nikko Securities.


11. ΒΕΛΚΑ ΑΕ. Υπογράφτηκε οριστικό συμφωνητικό την 18.8.92 με την εταιρεία Louis Dreyfus, έναντι 1,204 δισ. δρχ. Διαμεσολάβησε η Bank of America. 15 επιχειρήσεις πέρασαν σε ιδιώτες

1.
ΤΕΜΕΑ ΑΕ. Κατά τον διαγωνισμό τής 1.2.93 και μετά από βελτιώσεις του τιμήματος, το ενεργητικό της εταιρείας πωλήθηκε στον κ. Μουστάκα έναντι 72,5 εκατ. δρχ. Υπογράφτηκε οριστική σύμβαση μεταβίβασης του ενεργητικού την 9.6.93.


2. Π-Π Κλωστήριο Ν. Περάμου ΑΕ. Κατά τον διαγωνισμό τής 30.11.92 το ενεργητικό της εταιρείας κατακυρώθηκε στην ΕΤΕ έναντι 750 εκατ. δρχ. Υπογράφτηκε οριστική σύμβαση μεταβίβασης του ενεργητικού την 3.6.93.


3. ΒΙΕΞ ΑΕ. Η εταιρεία κατακυρώθηκε στη Μηχανική ΑΕ έναντι 919 εκατ. δρχ. Εκκαθαριστής είχε ορισθεί η Εθνική Κεφαλαίου ΑΕ. Υπογράφτηκε οριστική σύμβαση μεταβίβασης του ενεργητικού την 8.9.93.


4. Π-Π Σάμου ΑΕ. Την 1.7.94 υπογράφτηκε οριστική σύμβαση μεταβίβασης του ενεργητικού τής Π-Π Κλωστήριο Σάμου ΑΕ στην εταιρεία Cosmos ΑΕ (πρώην Κλωστήρια ΒΕΛΚΑ), έναντι του ποσού των 581 εκατ. δρχ. με διακανονισμό. Το ποσό αυτό είναι πληρωτέο εντός πέντε ετών. Η εταιρεία Cosmos ΑΕ ανέλαβε την υποχρέωση να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας, που ανέρχονται σε 136 άτομα.


5. Π-Π Καρπενησίου ΑΕ. Την 26.7.94 υπογράφτηκαν οριστικά συμβόλαια πώλησης της εταιρείας Π-Π Κλωστήριο Καρπενησίου ΑΕ με την Κλωστοϋφαντουργία Ευρυτανίας ΑΕ, έναντι του ποσού των 655,098 εκατ. δρχ. (τίμημα ενεργητικού καθώς και 350 τόνων νήματος). Η αγοράστρια εταιρεία ανέλαβε την υποχρέωση να διατηρήσει 150 θέσεις εργασίας, εκ των οποίων το 60% θα προέρχεται από τους πρώην εργαζομένους και με ποινική ρήτρα 200.000 δρχ. /μήνα για κάθε μη προσλαμβανόμενο. Επενδύσεις 500 εκατ. δρχ.


6. Π-Π Κλωστ/ριο Ν. Ιωνίας ΑΕ. Στις 13.10.94 υπογράφτηκαν οριστικά συμβόλαια πώλησης της εταιρείας Π-Π Κλωστ/ριο Ν. Ιωνίας ΑΕ με την εταιρεία Κλωστ/ργική Ελληνική Βιομηχανία ΑΕ, έναντι του ποσού των 2.297,480 εκατ. δρχ. Η αγοράστρια ανέλαβε την υποχρέωση να διατηρήσει 200 θέσεις εργασίας, με ποινική ρήτρα για κάθε μη προσλαμβανόμενο 250.000 δρχ. /μήνα.


7. Π-Π Σύρου ΑΕ. Την 1.11.94 υπογράφτηκε οριστική σύμβαση μεταβίβασης του ενεργητικού τής Π-Π Κλωστήριο Σύρου ΑΕ στην εταιρεία Terlana ΑΕ έναντι του ποσού των 110,5 εκατ. δρχ. τοις μετρητοίς. Η αγοράστρια ανέλαβε την υποχρέωση να λειτουργήσει την εταιρεία εντός τεσσάρων μηνών, με ποινική ρήτρα 300.000 δρχ. για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Ακόμη, προσλήψεις 45 ατόμων, εκ των οποίων το 80% από τους πρώην εργαζομένους, με ποινική ρήτρα 250.000 δρχ. /μήνα για κάθε μη προσλαμβανόμενο. Τέλος, δέσμευση για επενδύσεις 50 εκατ. δρχ. εντός δύο ετών, με ποινική ρήτρα ίσου ποσού.


8. ΑΕ Επιχειρήσεων/Μακεδονικοί Λευκόλιθοι. Στις 29.5.95 έγινε ο τρίτος πλειοδοτικός διαγωνισμός. Πλειοδότρια αναδείχθηκε η Κοινοπραξία Αλφα – Βιολιγνίτ για τις ενότητες 1 και 5 προσφέροντας 1.350 εκατ. δρχ., πληρωτέα ως εξής: 300 εκατ. με την υπογραφή της σύμβασης και το υπόλοιπο σε πέντε άτοκες δόσεις, 300 θέσεις εργασίας και 1.500 εκατ. δρχ. επενδύσεις εντός πενταετίας.


Στις 11.9.95 έγινε η κατακύρωση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΑΕ, ύστερα από απόφαση του ΔΣ με την υπ’ αριθμ. 380/25.7.95 συνεδρίασή του.


Στις 6.12.95 έγινε η κατακύρωση της σύμβασης πώλησης με τον Ν. 2388 από τη Βουλή, των στοιχείων του ενεργητικού των εταιρειών (ΦΕΚ 50/14.3.95).


Την ενότητα 4, παρ. 4.4 και 4.5 κατακύρωσε το ΔΣ με την υπ’ αριθμ. 387/31.10.95 απόφασή του στον πλειοδότη κ. Βούρκα έναντι 130 εκατ. δρχ., πληρωτέων ως εξής: 80 εκατ. προκαταβολή και το υπόλοιπο σε πέντε ισόποσες εξαμηνιαίες άτοκες δόσεις.


Η ενότητα 4 παρ. 4.4 και παρ. 9, που αφορούν τα πλωτά, κατακυρώθηκε στην εταιρεία Μεταλλοσιδηρεμπορική ΕΠΕ, έναντι ποσού 26,5 εκατ. δρχ. τοις μετρητοίς.


Οσον αφορά τις ενότητες 2 και 6 όπου δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά και για τις ενότητες 3 και 7 όπου οι προσφορές κρίθηκαν μη συμφέρουσες, έχει γίνει αίτηση στο Εφετείο Αθηνών για τμηματική πώληση με δημόσιο πλειστηριασμό του άρθρου 9 του Ν. 1386/83 των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.


9. Γαβριήλ (4η Ενότητα – Αποθέματα). Με απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕ (393/23.1.96) κατακυρώνεται η ενότητα 4 (αποθέματα) στην εταιρεία Ιωνική ΑΒΕΕ. Στις 29.3.96 υπογράφτηκε οριστική σύμβαση μεταβίβασης έναντι ποσού 170 εκατ. δρχ., το οποίο θα καταβληθεί ως εξής: 50 εκατ. προκαταβολή και το υπόλοιπο σε τέσσερις άτοκες εξαμηνιαίες δόσεις.


10. Π-Π Βιομηχανία Βάμβακος ΑΕ (Περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού). α. Στις 12.3.97 υπογράφτηκε οριστική σύμβαση μεταβίβασης για το ακίνητο επί της οδού Μαιζώνος 231 έναντι ποσού 260 εκατ. δρχ. τοις μετρητοίς (Ι. Καντζής). β. Στις 13.3.97 υπογράφτηκε οριστική σύμβαση μεταβίβασης για το ακίνητο του συγκροτήματος Ασπροπύργου έναντι ποσού 300 εκατ. δρχ., καταβάλλοντας 60 εκατ. με την υπογραφή και το υπόλοιπο σε επτά ετήσιες έντοκες δόσεις. (Ε. Λακιώτης ΑΕ). γ. Στις 31.3.97 υπογράφτηκε οριστική σύμβαση μεταβίβασης για το ακίνητο Καμινίων, έναντι ποσού 165 εκατ. δρχ. τοις μετρητοίς. (ΕΛΚΟΙΝ Ηλεκτρονική ΑΕ).


11. ΒΕΚΟ. Εκκαθαριστής είχε ορισθεί η Εθνική Κεφαλαίου ΑΕ. Η εταιρεία κατακυρώθηκε ως εξής: α. Κατά τον πρώτο διαγωνισμό τής 23.10.92: το εργοστάσιο στο Μούλκι Κορινθίας στον κ. Χ. Θεοχάρη, έναντι 220 εκατ. δρχ. Υπογράφτηκε οριστική σύμβαση μεταβίβασης ενεργητικού στις 16.7.93.


β. Κατά τον δεύτερο διαγωνισμό τής 14.12.92: i. Η λοιπή περιουσία στον κ. Καζάζη έναντι 10 εκατ. δρχ. Τα συμβόλαια μεταβίβασης έγιναν στις 24.9.93. ii. Το εργοστάσιο στο Ριζό Σκύδρας (μετά από βελτίωση του τιμήματος) στην εταιρεία Κρόνος, έναντι 75 εκατ. δρχ. Τα συμβόλαια μεταβίβασης υπογράφτηκαν την 10.1.94.


12. ΒΙΟΒΑΛΒ. Εκκαθαριστής είχε ορισθεί η Εθνική Κεφαλαίου ΑΕ. Κατά τον δεύτερο διαγωνισμό τής 23.10.92, η εταιρεία κατακυρώθηκε στα Χυτήρια Μακεδονίας έναντι 151 εκατ. δρχ. Η οριστική σύμβαση μεταβίβασης ενεργητικού έγινε στις 9.4.93.


13. ΕΤΕΛ. Εκκαθαριστής είχε ορισθεί η Εθνική Κεφαλαίου ΑΕ. α. Κατά τον πρώτο διαγωνισμό τής 23.10.92 κατακυρώθηκαν: i. Το εργοστάσιο Γυθείου έναντι 67 εκατ. δρχ. Τα συμβόλαια μεταβίβασης έγιναν την 8.1.93. ii. Το εργοστάσιο Κρήτης έναντι 320 εκατ. δρχ. Τα συμβόλαια μεταβίβασης έγιναν την 10.12.93. iii. Η λοιπή περιουσία έναντι 330 εκατ. δρχ. Τα συμβόλαια μεταβίβασης έγιναν την 21.12.93.


β. Κατά τον δεύτερο διαγωνισμό τής 11.1.93 κατακυρώθηκαν: i. Το εργοστάσιο Ζακύνθου έναντι 203 εκατ. δρχ. Τα συμβόλαια μεταβίβασης έγιναν στις 20.7.93. ii. Το εργοστάσιο Αιγίου έναντι 270 εκατ. δρχ. Τα συμβόλαια μεταβίβασης έγιναν την 10.6.93. iii. Το εργοστάσιο Μυτιλήνης έναντι 65 εκατ. δρχ. Τα συμβόλαια έγιναν την 17.9.93.


14. ΦΙΞ. Εκκαθαριστής είχε ορισθεί η Εθνική Κεφαλαίου ΑΕ. α. Κατά τον πρώτο διαγωνισμό τής 16.10.92 κατακυρώθηκε (εκτός του παγοποιείου) στην ΕΤΕ έναντι 2 δισ. δρχ. Τα συμβόλαια μεταβίβασης έγιναν την 11.6.93. β. Κατά τον δεύτερο διαγωνισμό τής 7.12.92 κατακυρώθηκε το παγοποιείο έναντι 451 εκατ. δρχ. Τα συμβόλαια μεταβίβασης έγιναν την 12.4.93.


15. ΚΗΜ Δαμίγος. Εκκαθαριστής είχε ορισθεί η Εψιλον Πληροφορική. Η εταιρεία κατακυρώθηκε στην ΕΤΕΒΑ έναντι 1.215 εκατ. δρχ.