Επίκαιρη ιστορική αναδρομή των συναλλαγματικών διακυμάνσεων


ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ αλλά και διακυμάνσεις ­ έστω και μικρές ­, φόβοι για υποτίμηση της δραχμής που τελικά διαψεύδονται(!) διολίσθηση, παρεμβάσεις της Τραπέζης της Ελλάδος και «επιθετική» πολιτική σκληρής δραχμής είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που συνθέτουν το προεκλογικό και μετεκλογικό «σκηνικό» της πορείας της ισοτιμίας της δραχμής ως προς τα κυριότερα ξένα νομίσματα στις οκτώ εκλογικές αναμετρήσεις από τη μεταπολίτευση ως σήμερα ­ το οποίον καλόν είναι να γνωρίζετε για να πράξετε ανάλογα με τις επενδύσεις σας σε συνάλλαγμα.


Τις παραμονές των πρώτων βουλευτικών εκλογών μετά τη μεταπολίτευση, τον Οκτώβριο του 1974, το δολάριο επωλείτο στην τιμή των 30,1 δρχ. και το μάρκο στην τιμή των 11,6 δρχ., ενώ ένα μήνα μετά τις εκλογές η δραχμή εξακολουθούσε να μένει σταθερή ως προς το δολάριο και το μάρκο άρχισε να διαμορφώνεται σε υψηλότερη τιμή πώλησης, στις 12,3 δρχ.


Σταθερότητα χαρακτηρίζει και τις εκλογές του 1977. Ενα μήνα νωρίτερα η τιμή πώλησης του δολαρίου ήταν 36,8 δρχ. και του μάρκου 16,2 δρχ. Την επομένη των εκλογών η τιμή πώλησης του δολαρίου παρουσίασε μικρή κάμψη και έφθασε στις 36,6 δρχ., ενώ του μάρκου ανέβηκε στις 16,4 δρχ. Η κάμψη της τιμής του δολαρίου συνεχίστηκε και ένα μήνα αργότερα. Η τιμή του διαμορφώθηκε στις 35,9 δρχ., ενώ το μάρκο συνέχισε την ανοδική του πορεία φθάνοντας στις 16,9 δρχ.


Στις εκλογές του 1981 είχε αρχίσει να λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα. Παράλληλα, εκτός από τις τιμές αγοράς και πώλησης καθιερώνεται και η τιμή βάσης ή fixing που καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ετσι λοιπόν, ένα μήνα πριν από τις εκλογές η τιμή fixing του δολαρίου είναι 56,5 δρχ. και του μάρκου 24,6 δρχ., ενώ μετά από ένα μήνα το δολάριο παρουσιάζει μικρή αύξηση φθάνοντας στις 57,0 δρχ. και το μάρκο λίγο μεγαλύτερη φθάνοντας στις 25,2 δρχ.


Ως τις εκλογές της 2ας Ιουνίου 1985 μεσολάβησε η υποτίμηση της δραχμής τον Ιανουάριο του 1983. Ενα μήνα πριν από τις εκλογές η τιμή του δολαρίου ήταν 137,9 δρχ. και του μάρκου 44,0 δρχ., ενώ ένα μήνα αργότερα το δολάριο παρουσίασε μικρή άνοδο για να διαμορφωθεί στις 134,9 δρχ. και το μάρκο διατήρησε τη συνηθισμένη ανοδική του πορεία για να κλείσει στις 44,5 δρχ.


Στις 18 Μαΐου του 1989, ένα μήνα πριν από τις εκλογές της 18ης Ιουνίου, το δολάριο ήταν στις 166,3 δρχ. και το μάρκο στις 84,5 δρχ. Μετά τις εκλογές παρατηρείται μια ελαφρά διολίσθηση της δραχμής προς τα δύο νομίσματα, τα οποία έκλεισαν το μεν δολάριο στις 168,7 δρχ., το δε μάρκο στις 85,7 δρχ. Μετά από ένα μήνα η τιμή του δολαρίου διαμορφώθηκε σε επίπεδα κατώτερα και των προεκλογικών, δηλαδή στις 164,9 δρχ., ενώ το μάρκο συνέχισε την ανοδική του πορεία κλείνοντας στις 85,9 δρχ.


Βασικά χαρακτηριστικά της περιόδου πριν και μετά τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση του 1989, τον Νοέμβριο, ήταν η σταθερότητα της δραχμής προς το δολάριο και ελαφρά άνοδος για το μάρκο. Ενα μήνα πριν από τις εκλογές η τιμή του δολαρίου ήταν 164,7 δρχ. και του μάρκου 87,5 δρχ. Μετά τις εκλογές η τιμή του δολαρίου ήταν 164,9 δρχ. και του μάρκου 89,1 δρχ., ενώ ένα μήνα αργότερα το δολάριο έπεσε στις 163,4 δρχ. και το μάρκο συνέχισε την ανοδική του πορεία φθάνοντας στις 91,5 δρχ.


Το κλίμα δεν μεταβλήθηκε ούτε στις εκλογές της 8ης Απριλίου 1990. Ενα μήνα πριν από τις εκλογές το δολάριο ήταν διαμορφωμένο στις 161,1 δρχ. και το μάρκο στις 94,7 δρχ. Μία ημέρα μετά τις εκλογές το δολάριο κινήθηκε ανοδικά για να κλείσει στις 163,5 δρχ. και το μάρκο στις 96,6 δρχ., ενώ ένα μήνα αργότερα οι τιμές των δύο νομισμάτων ήταν 162,8 δρχ. και 98,4 δρχ., αντιστοίχως.


Μεικτή ήταν η εικόνα που παρουσίασε η πορεία της δραχμής προς το δολάριο και το μάρκο πριν και μετά τις πρόωρες εκλογές του Οκτωβρίου του 1993. Μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές το δολάριο διαμορφώθηκε στις 236,0 δρχ. και το μάρκο στις 143,9 δρχ., ενώ τις παραμονές των εκλογών το δολάριο παρουσίασε μικρή κάμψη για να κλείσει στις 235,8 δρχ. και το μάρκο ελαφρά άνοδο φθάνοντας στις 145,4 δρχ. Τρεις εβδομάδες μετά τις εκλογές το δολάριο έκλεισε στις 239,9 δρχ. και το μάρκο έφθασε σε επίπεδα κατώτερα και από τα προεκλογικά, στις 143,2 δρχ.