• Αναζήτηση
 • Οι κοινωνικές προκλήσεις

  Οι κοινωνικές προκλήσεις Η Ευρωπαϊκή Ενωση καλείται να επιτύχει την ισορροπία ανάμεσα στην αγορά και στο κράτος, στον ανταγωνισμό και στην αλληλεγγύη, στην παγκοσμιοποίηση και στην εθνική υπόσταση ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ευρωπαϊκή επισιτιστική βοήθεια εκφορτώνεται στο Σουδάν Το 2004 η Ευρωπαϊκή Ενωση θα έχει 25 χώρες, μια τεράστια εσωτερική αγορά και ένα ισχυρό νόμισμα που σταδιακά θα γίνει το νόμισμα

  Το 2004 η Ευρωπαϊκή Ενωση θα έχει 25 χώρες, μια τεράστια εσωτερική αγορά και ένα ισχυρό νόμισμα που σταδιακά θα γίνει το νόμισμα όλων των χωρών.


  Είναι αρκετά τα παραπάνω για να χαρακτηρίσουν την Ευρώπη, την Ευρώπη των λαών, την Ευρώπη της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης;


  Ασφαλώς όχι. Πενήντα χρόνια τώρα στην Ευρώπη αναπτύσσονται παράλληλα οι κοινωνικές διαστάσεις των διάφορων πολιτικών.


  Ετσι η αγροτική πολιτική παρέχει προστασία και εισόδημα στην ασθενή οικονομικά τάξη των αγροτών.


  Η πολιτική της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής με τα διαρθρωτικά ταμεία και τον πολυετή προγραμματισμό (πακέτα) παρέχει ισχυρή οικονομική βοήθεια στις πιο ασθενείς οικονομικά χώρες και περιοχές.


  Τέλος, και βέβαια ίσως το περισσότερο σημαντικό, εξαιρετικό ρόλο έπαιξε η θέσπιση νομοθεσίας που αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα και τις ελάχιστες κοινωνικές προδιαγραφές για τους εργαζομένους, όπως η ελεύθερη διακίνηση, οι συνθήκες υγιεινής και ασφαλείας στους τόπους εργασίας, ο κοινωνικός διάλογος, η ισότητα ευκαιριών και το πρόσφατο θεσμικό πλαίσιο εναντίον κάθε είδους διακρίσεων.


  Οι κοινωνικές πολιτικές και οι πολιτικές για την απασχόληση συνόδευσαν τις πολιτικές για την ενιαία αγορά και την οικονομική πολιτική.


  Μερικοί υποστηρίζουν ότι η κοινωνική νομοθεσία ήταν υπερβολική και δυσκόλεψε την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Αντίθετα, κατ’ άλλους υπήρξε ιδιαίτερα ασθενική, μια και οι οικονομικές αποφάσεις είχαν ευρωπαϊκή σφραγίδα ενώ οι περισσότερες κοινωνικές πολιτικές (υγεία, παιδεία, ασφάλιση, συντάξεις, πρόνοια) ήταν καθαρά εθνικές.


  Ωστόσο η Ευρώπη το 2003 προετοιμάζεται για τη νέα μεγάλη της περιπέτεια: 25 χώρες, 500 εκατομμύρια πολίτες, νέα συνθήκη, συνταγματικού χαρακτήρα, νέες ευρωπαϊκές αρμοδιότητες, αναμόρφωση των οργάνων και των διαδικασιών λήψης των αποφάσεων.


  Η Ευρώπη καλείται να ανταποκριθεί στη μεγάλη πρόκληση της μεταρρύθμισης αλλά και της ενδυνάμωσης του κοινωνικού μοντέλου.


  Σε μια περίοδο οικονομικής ύφεσης και σε ένα ασταθές διεθνές πολιτικό περιβάλλον, όπου ο ανταγωνισμός γίνεται ακραίος, η Ευρώπη καλείται να επιτύχει την ισορροπία ανάμεσα στην αγορά και στο κράτος, στον ανταγωνισμό και στην αλληλεγγύη, στην παγκοσμιοποίηση και στην εθνική υπόσταση.


  Η ισορροπία αυτή προϋποθέτει πολιτική συναίνεση για ισχυρό ευρωπαϊκό μοντέλο οικονομικής και κοινωνικής διακυβέρνησης. Η κοινωνική Ευρώπη δεν είναι μια εύηχη διακήρυξη-διατύπωση των σοσιαλιστών ή των συνδικάτων. Η κοινωνική Ευρώπη προϋποθέτει οικονομική ισχύ, οικονομική σύγκλιση, δημιουργία πλούτου και ευημερίας. Η ισχυρή οικονομική Ευρώπη προϋποθέτει κοινωνική συνοχή, κοινωνική σύγκλιση, δημιουργία θέσεων εργασίας.


  Το 2003 κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας θα γίνει μια προσπάθεια καλύτερου συντονισμού των οικονομικών πολιτικών και των πολιτικών απασχόλησης με στόχο την παράλληλη άσκηση πολιτικών που θα αποσκοπούν στη δημοσιονομική σταθερότητα και στην ανάπτυξη αλλά ταυτόχρονα και στις πολιτικές επένδυσης στους ανθρώπους και ένταξης στην αγορά εργασίας των γυναικών και των ηλικιωμένων εργαζομένων.


  Το ίδιο χρονικό διάστημα θα εξελίσσεται η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, όπου η πλειοψηφούσα τάση υποστηρίζει την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και την ύπαρξη ελάχιστων κοινωνικών προδιαγραφών στον κοινωνικό τομέα ώστε η Νέα Μεγάλη Ευρώπη να προστατεύει όχι μόνο τους καταναλωτές της αλλά όλους τους πολίτες της, ενώ οι αποφάσεις του κοινωνικού τομέα θα πρέπει να λαμβάνονται με πλειοψηφία (όχι επανάληψη των θατσερικών βέτο που φρέναραν τις εξελίξεις για μία δεκαετία) ώστε οι πολιτικές στον τομέα αυτόν να αποφασίζονται και να υλοποιούνται παράλληλα με τις οικονομικές εξελίξεις.


  Ζούμε μια περίοδο συναρπαστικών αλλαγών στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Η Ευρώπη των λαών δεν είναι χίμαιρα αλλά είναι σίγουρα ένα όραμα που απαιτεί φωτισμένους πολιτικούς ηγέτες και ενημερωμένους και ενεργούς πολίτες.


  Η κυρία Αννα Διαμαντοπούλου είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για τις κοινωνικές υποθέσεις.

  Archive
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Extravagant σκηνικό… Η στάχτη από το πούρο έπεσε ξαφνικά πάνω στο βαρύτιμο χαλί του 18ου αιώνα. Δίπλα ακριβώς στον πίνακα του... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk