Ο Καταστατικός Χάρτης του Αγίου Ορους που επικυρώθηκε από την ελληνική πολιτεία το 1926 φέρει τις υπογραφές του Παύλου Κουντουριώτη και του Γεώργιου Κονδύλη και προβλέπει ακόμη και τον τρόπο διαχείρισης της περιουσίας των μοναστηριών, η οποία διέπεται και από νόμο που θέσπισε το 1981 η κυβέρνηση Γεωργίου Ράλλη.

Οι μονές αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου κατά το μέρος που ασκούν δημόσια εξουσία (νομοθετική, δικαστική και διοικητική). Αποτελούν ταυτόχρονα και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου στο μέρος που ασκούν ιδιωτικά δικαιώματα, όπως η διαχείριση της περιουσίας των μονών.

Το έδαφος του Αγίου Ορους είναι αναπαλλοτρίωτο, όπως και η περιουσία που διαθέτει εντός της Αθωνικής Πολιτείας, «ως πράγμα δικαίω», res sancta. Η ανταλλαγή και η εκποίηση ακινήτων επιτρέπεται στα εκτός Αγίου Ορους ακίνητα ύστερα από απόφαση των δύο τρίτων της Γεροντικής Συνάξεως . Η εκποίηση πραγματοποιείται με δημοπρασία για την οποία ενημερώνονται το υπουργείο Οικονομικών, ο Πολιτικός Διοικητής και η Ιερά Κοινότητα.

Η μεταβίβαση και τα εισοδήματα της περιουσίας που βρίσκονται εντός του Αγίου Ορους απαλλάσσονται από κάθε φόρο. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί ανοίγονται στο όνομα της μονής. Εχουν διαχειριστές και ορίζονται και πληρεξούσιοί τους, οι οποίοι μπορεί να είναι ο ηγούμενος της μονής, κάποιος μοναχός ή δικηγόρος.