Δεν αρκεί μόνο η ποσότητα και η υψηλή ταχύτητα ώστε να θεωρηθεί επιτυχημένο ένα ευρυζωνικό δίκτυο. Υπάρχει και η παράμετρος της ποιότητας, η οποία, σύμφωνα με τελευταία μελέτη της εταιρείας Cisco, που δραστηριοποιείται στον τομέα προϊόντων και υπηρεσιών δικτύων, θεωρείται απαραίτητη για τη μετάβαση στις εφαρμογές του μέλλοντος. Η Σουηδία και η Ολλανδία έχουν τις καλύτερες ποιοτικά ευρυζωνικές συνδέσεις στην Ευρώπη, αποτέλεσμα των αυξανόμενων επενδύσεων σε αναβαθμίσεις οπτικών ινών και καλωδίωσης, ενώ πάνω από τις μισές από τις 42 επισκοπούμενες χώρες είχαν συνδέσεις στο επίπεδο της απόδοσης που απαιτείται για την παροχή μιας σταθερής ποιότητας. Η Βρετανία, η Ισπανία και η Ιταλία βρέθηκαν κάτω από αυτό το όριο. Η Ιαπωνία, που επένδυσε νωρίς στην ευρυζωνικότητα, είχε τον υψηλότερο βαθμό. Η Ελλάδα, αν και χαμηλότερα από το όριο, στο επίπεδο του 30, είναι σε θέση να βελτιώσει το επίπεδο και να περάσει στην άνω βαθμίδα.