Ολοκληρώθηκε τόσο η διαδικασία άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης (rights issue) όσο και η διαδικασία διάθεσης των μετοχών που αντιστοιχούν σε δικαιώματα προτίμησης που δεν έχουν ασκηθεί, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας Οcean Τankers Ηoldings Ρublic Company Limited. Βάσει των τελικών αποτελεσμάτων ασκήθηκαν 83.857.952 δικαιώματα προτίμησης από τους κατόχους τους με τιμή άσκησης 0,55 ευρώ ανά μετοχή, τα οποία αντιστοιχούν σε 33.543.196 μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό κάλυψης 51,88%. Σημειώνεται ότι ο κύριος μέτοχος της Οcean κ. Μ.Ιωαννίδης έχει προβεί στην εξάσκηση 20.100.000 δικαιωμάτων προτίμησης με την κεφαλαιοποίηση μέρους του δανείου που έχει παράσχει προς την εταιρεία, ενώ το σύνολο των κεφαλαίων που αντλήθηκαν υπολογίζεται σε 18,45 εκατ. ευρώ περίπου.