* ΧΑ: Την άρση αναστολής διαπραγμάτευσης της μετοχής της Τεχνικής Ολυμπιακής αποφάσισε χθες το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου και την επαναφορά της από σήμερα στην κατηγορία επιτήρησης. Επίσης, το ΔΣ του ΧΑ ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους εξ αποστάσεως για την αγορά αξιών στην εταιρεία Credit Αgricole Cheuvreux που θα δραστηριοποιηθεί από το Παρίσι. Από τις 29 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία διεύρυνσης του ωραρίου του ΧΑ, θα αλλάξει και η έναρξη χρονισμού των αγορών αξιών και παραγώγων (έναρξη προσυνεδρίασης) από τις 10.00 στις 10.15. Από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της Εναλλακτικής Αγοράς θα διαπραγματεύονται μεταξύ 11.00-12.00 αντί 12.30-13.20 σήμερα.

* Ρroton Βank: Στους βασικούς μετόχους της τράπεζας κατέληξαν 4,5 εκατ. μετοχές εκ των 10 εκατ. μετοχών που πούλησε χθες μέσω του χρηματιστηρίου της Αθήνας το επενδυτικό fund ΙRF. Συγκεκριμένα, ο κ. Αντ. Αθανάσογλου, αντιπρόεδρος της τράπεζας, αγόρασε 3 εκατ. κοινές ονομαστικές μετοχές, συνολικής καθαρής αξίας 19.500.000 ευρώ. Ο κ. Ηλ.Λιανός , διευθύνων σύμβουλος, αγόρασε 1,5 εκατ. κοινές ονομαστικές μετοχές, συνολικής καθαρής αξίας 9.750.000 ευρώ. Οι βασικοί μέτοχοι της τράπεζας αγόρασαν με premium (+10%) τα παραπάνω ποσοστά, κίνηση που δείχνει ότι πιστεύουν στις προοπτικές της τράπεζας.

* Εlmec Sport: Στη σύσταση εταιρείας στη Μολδαβία προχώρησε η θυγατρική Εlmec Romania. Η νεοσυσταθείσα εταιρεία φέρει την επωνυμία ΙCS Εlmec Sport SRL και έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα της Μολδαβίας, Κίσινεβ. Η δραστηριότητα της νεοσυσταθείσης εταιρείας θα είναι αρχικά η ανάπτυξη δικτύου καταστημάτων λιανικής πώλησης.

* Εδραση: Στην υπογραφή 7 νέων συμβάσεων για την εκτέλεση ιδιωτικών έργων στη Ρουμανία, συνολικού συμβατικού αντικειμένου 6.223.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, προχώρησε η θυγατρική Εdrasis Construct Grup.

* Πλαστικά Κρήτης: Στη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 7 εκατ. ευρώ προχώρησε η εταιρεία. Η διάρκεια του δανείου έχει καθοριστεί στα 3 έτη. Το προϊόν του δανείου θα χρησιμοποιηθεί για αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού της εταιρείας. Την έκδοσή του αναλαμβάνει η ΕFG Εurobank Εrgasias.

* Αlpha Βank: Επιστημονική συνάντηση με θέμα «Οι Ελληνες στη Ρουμανία κατά τον 19ο αιώνα» διοργανώνει το Ιστορικό Αρχείο της τράπεζας, η οποία θα διοργανωθεί στο Βουκουρέστι, στο Ινστιτούτο Νicolae Ιorga, στις 3 και στις 4 Οκτωβρίου του 2008. Την επιστημονική ευθύνη της εκδηλώσεως, στην οποία θα λάβουν μέρος διακεκριμένοι έλληνες και ρουμάνοι ιστορικοί οι οποίοι εργάζονται σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας, της Ρουμανίας, της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει η αναπληρώτρια καθηγήτρια του Ιονίου Πανεπιστημίου κυρία Τζελίνα Χαρλαύτη.