Στη σύσταση venture capital fund προχώρησε η εταιρεία Οxygen Capital Μanagement ΑΕ, συμφερόντων της οικογένειας Ρέστη, σε συνεργασία με το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ) και άλλους έλληνες επενδυτές.

Το επιχειρηματικό κεφάλαιο με την επωνυμία Οxygen ΤΑΝΕΟ ΝeoVentures και υπό διαχείριση κεφάλαια που αναμένεται να ανέλθουν ως τα 30 εκατ. ευρώ είναι ήδη σε λειτουργία και θα συμμετέχει μέσω αυξήσεων κεφαλαίου σε δυναμικές ελληνικές μικρομεσαίες εταιρείες από όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Εμφαση θα δοθεί σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των ψηφιακών μέσων ψυχαγωγίας και ενημέρωσης και των ψηφιακών υπηρεσιών γενικότερα.