Σ ύνταξη από τα 45 θα μπορούν να πάρουν οι εργαζόμενοι της Ολυμπιακής που δεν θα θελήσουν να μεταταχθούν στο Δημόσιο ή να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με το σχέδιο που έχει εκπονήσει η κυβέρνηση και με βάση παραδείγματα που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οδηγός (λεωφορείου) ο οποίος προσελήφθη το 1985 και θα έχει συμπληρώσει 7.000 ένσημα ως την εκκαθάριση της Ολυμπιακής, με την προσαύξηση μπορεί, αν το επιθυμεί, να συνταξιοδοτηθεί με ποσό σύνταξης που αντιστοιχεί σε 10.500 ένσημα και άρα με συνολική (μεικτή) σύνταξη 2.250,11 ευρώ.

Εργάτης ο οποίος προσελήφθη το 1984 και θα έχει συμπληρώσει 7.200 ένσημα ως την εκκαθάριση της Ολυμπιακής, με την προσαύξηση μπορεί, αν το επιθυμεί, να συνταξιοδοτηθεί με ποσό σύνταξης που αντιστοιχεί σε 10.500 ένσημα και άρα με συνολική (μεικτή) σύνταξη 2.250,11 ευρώ.

Ανεξαρτήτως της δυνατότητας μεταφοράς στο Δημόσιο και στις ΔΕΚΟ για όλους τους τακτικούς υπαλλήλους και της ενίσχυσης του Ασφαλιστικού για τους υπαλλήλους που έχουν προσληφθεί πριν από την 1.1.1993, όλοι οι εργαζόμενοι θα λάβουν εφάπαξ ποσό κοινωνικής ενίσχυσης.

Για παράδειγμα, ιπτάμενη συνοδός με πρόσληψη 1.1.1985, με 7.785 πραγματικά ένσημα (δηλαδή με μεικτό μηνιαίο μισθό 4.594 ευρώ), τα οποία με το μέτρο ενίσχυσης του Ασφαλιστικού αυξήθηκαν σε 10.500

ένσημα (πλαφόν), δικαιούται εφάπαξ ύψους περίπου 101.800 ευρώ. Κυβερνήτης με πρόσληψη 1.11.1984, με 7.479 πραγματικά ένσημα (δηλαδή με μεικτό μηνιαίο μισθό 10.893,73 ευρώ), τα οποία με το μέτρο ενίσχυσης του Ασφαλιστικού αυξήθηκαν σε 10.500 ένσημα (πλαφόν), δικαιούται εφάπαξ ύψους περίπου 241.400 ευρώ.

Τεχνικός με 7.800 πραγματικά ένσημα (δηλαδή με μεικτό μηνιαίο μισθό 4.200 ευρώ), τα οποία με το μέτρο ενίσχυσης του Ασφαλιστικού αυξήθηκαν σε 10.500 ένσημα (πλαφόν), δικαιούται εφάπαξ ύψους περίπου 85.000 ευρώ.

Υπάλληλος με 7.000 πραγματικά ένσημα, τα οποία με το μέτρο ενίσχυσης του Ασφαλιστικού αυξήθηκαν σε 10.500 ένσημα (πλαφόν), δικαιούται εφάπαξ ύψους περίπου 66.000 ευρώ. Υπάλληλος (γυναίκασυνοδός εδάφους) που προσελήφθη το 1993 δικαιούται εφάπαξ περίπου 22.000 ευρώ.