Στο τέλος Σεπτεμβρίου με τον μισθό του Οκτωβρίου θα καταβληθούν στους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΟΤΑ και λοιπών ΝΠΔΔ καθώς και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας οι νέες αυξημένες αποδοχές τους, όπως προβλέπονται στην εισοδηματική πολιτική του 2008, σύμφωνα με εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Ο βασικός μισθός αυξάνεται επιπλέον κατά 2% από 1.10.2008, ενώ έχει ήδη αυξηθεί κατά 2,5% από 1.1.2008.