Εντονος είναι ο προβληματισμός στην ΕΕ ότι η πιστωτική κρίση που ξέσπασε στις ΗΠΑ θα επηρεάσει την «πραγματική οικονομία» στην Ευρώπη. Πλην όμως θεωρούν ότι στην παρούσα φάση δεν απαιτείται παρέμβαση ανάλογη με αυτήν που αποφάσισε η αμερικανική κυβέρνηση, ενώ προβληματίζονται ως προς το εύρος και την ποιότητα των μέτρων που θα πρέπει να λάβουν για να περιορίσουν το ενδεχόμενο δημιουργίας στο μέλλον κρίσης ανάλογης με αυτήν των ΗΠΑ στην ΕΕ.