Αγορά: Παλαιάς κοπής (Βικτωρίας, Εδουάρδου, Γεωργίου) 128,03 €, Παλαιάς κοπής (Ελισάβετ 1973 και προγενέστερα) 128,03 , Νέας κοπής (Ελισάβετ 1974 και μεταγενέστερα) 128,03 €, Πώληση: Ελισάβετ νέας κοπής 139,92