Τα 2.081 εμπορικά πλοία, χωρητικότητας άνω των 100 κόρων, συνολικής χωρητικότητας 38.870.044 κόρων, αριθμούσε ο ελληνικός εμπορικός στόλος τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.