Δ εκατρείς εφέτες διοικητικών δικαστηρίων αποχώρησαν από το δικαστικό σώμα με εθελουσία έξοδο, λόγω υπηρεσιακής ανεπάρκειας, ανικανότητας ή για λόγους υγείας. Από αυτούς οι επτά συνταξιοδοτούνται με τον βαθμό του προέδρου εφετών.

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης υπό τον πρόεδρό του κ. Γ.Παναγιωτόπουλο συνεδρίασε χθες προκειμένου να εξετάσει τις 24 αιτήσεις εθελουσίας εξόδου διοικητικών δικαστών. Αιτήσεις για εθελουσία έξοδο από το δικαστικό σώμα έχουν υποβάλει δεκατρείς διοικητικοί εφέτες, πέντε πρόεδροι πρωτοδικών και έξι πρωτοδίκες Κατά τη συνεδρίαση εξετάστηκαν μόνο οι αιτήσεις των δεκατριών εφετών, ενώ οι υπόλοιπες θα συζητηθούν στις 14 Οκτωβρίου. Οι Σύμβουλοι Επικρατείας εξετάζοντας την υπηρεσιακή κατάσταση και τις εκθέσεις τους έκριναν ότι από τους δεκατρείς μόνο επτά έχουν τα προσόντα να συνταξιοδοτηθούν με τον βαθμό του προέδρου εφετών.

Ο πρόσφατος Ν. 3630/2008 για την εθελουσία έξοδο των δικαστών δίνει πριμοδότηση σε όσους δικαστές θελήσουν από μόνοι τους να αποχωρήσουν. Μεταξύ των προνομίων που τους παρέχονται είναι ότι θα λάβουν τη σύνταξη του επόμενου από αυτόν που κατέχουν βαθμού.

Το θέμα των προνομίων είχε απασχολήσει και τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου όταν τους ζητήθηκε να γνωμοδοτήσουν επί του τότε νομοσχεδίου για την εθελουσία έξοδο. Το Ελεγκτικό Συνέδριο είχε κρίνει ότι τα προνόμια που παρέχονται στους δικαστές για την εθελουσία έξοδο, αν και δημιουργούν ανισότητες, είναι συνταγματικώς ανεκτά, καθώς είναι αναγκαία η βελτίωση της ποιότητας της Δικαιοσύνης. Επίσης έκριναν ότι με την εθελουσία έξοδο γίνεται προσπάθεια να απαλλαγεί η Δικαιοσύνη από δικαστές οι οποίοι δεν μπορούν να εργαστούν.

Ακόμη, στον Αρειο Πάγο έχουν κατατεθεί 80 αιτήσεις εθελουσίας εξόδου δικαστών της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης διαφόρων βαθμών, ενώ ο νόμος προβλέπει ως ανώτατο όριο τους 70. Ειδικότερα, έχουν υποβάλει αιτήσεις 26 εφέτες, οκτώ αντεισαγγελείς εφετών, δεκατέσσερις πρόεδροι πρωτοδικών, δέκα εισαγγελείς πρωτοδικών, τέσσερις πρωτοδίκες, ένας αντεισαγγελέας πρωτοδικών και δεκαεπτά ειρηνοδίκες.