Ο πρόεδρος του ΟΤΕΚ κ. Κ. Κουσκούκης μιλάει στο «Βήμα»