▅ Η έρευνα επισημαίνει ότι περισσότεροι Ελληνες θεωρούν πως η εργασία έχει βλάψει την υγεία τους σε σύγκριση με τους άλλους Ευρωπαίους
▅ Οι εργαζόμενοι έλαβαν το 2007 μέση πραγματική αύξηση 1,2%, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ που κυμαίνεται στο 2,3%
▅ Μελέτη του Ιδρύματος Εurofound δείχνει ότι οι Ελληνες εργάζονται κατά μέσον όρο 45,4 ώρες την εβδομάδα σε σχέση με 38,4 ώρες στα κράτη της ΕΕ
Στη γαλέρα οι Ελληνες! Δουλεύουμε επτά ώρες περισσότερο από τον μέσο εβδομαδιαίο ευρωπαϊκό όρο. Ενας στους τέσσερις ξεπερνά το οκτάωρο τουλάχιστον πέντε ημέρες τον μήνα. Πήραμε πραγματική αύξηση 1,2%. Και το χειρότερο: χάνουμε την προσωπική μας ζωή και καταπονούμε την υγεία μας. Αυτή την εργασιακή πραγματικότητα περιγράφει νέα μελέτη των συνθηκών εργασίας στην Ελλάδα που εκπονήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ιδρυμα Εurofound και θα παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την έρευνα, στην Ελλάδα «οι εργαζόμενοι απασχολούνται συνήθως περισσότερες ώρες από ό,τι στην Ευρώπη,δηλαδή45,4 ώρες την εβδομάδα,σε σύγκριση με 38,4 ώρες κατά μέσον όρο στα 27 κράτημέλη της ΕΕ». Ακόμη, αν και τα τελευταία 15 χρόνια παρατηρείται μια τάση μείωσης των ωρών εργασίας στην Ευρώπη, στη χώρα μας «οι ώρες εργασίας εξακολουθούν να είναι αυξημένες, παρά τον μέσο όρο των 40 ωρών εβδομαδιαίως που έχει συμφωνηθεί». Ενας στους τέσσερις έλληνες εργαζομένους (25,9%) «απασχολείται τουλάχιστον δέκα ώρες ημερησίως πάνω από πέντε ημέρες τον μήνα» αναφέρει η έρευνα, «ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από αυτό της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπου ένας στους έξι εργαζομένους (16,9%) βρίσκεται στην ίδια κατάσταση».

Αποδοχές
Τα πράγματα είναι ακόμη πιο δυσοίωνα σε ό,τι αφορά τις αποδοχές στη χώρα μας. «Μετά την ονομαστική μείωση των αποδοχώνπου είχαν καθοριστεί βάσει συλλογικών συμβάσεων,από 5,8% το 2006 σε 5,1% το 2007, και με την παράλληλη αύξηση του πληθωρισμού,οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα έλαβαν μέση πραγματική αύξηση της τάξεως του 1,2% το 2007,ποσοστό πολύ χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕπου κυμαίνεται στο 2,3%» επισημαίνουν οι ερευνητές του Εurofound.

Η μελέτη του Εurofound σημειώνει ότι «τις τελευταίες δύο δεκαετίεςη εντατικοποίηση της εργασίαςέχει επηρεάσει τις συνθήκες εργασίας όλων των εργαζομένων ανά την Ευρώπη» και προσθέτει: «Στην Ελλάδαη κατάσταση δεν διαφέρει,αν και οι ρυθμοί είναι ταχύτεροι από ό,τι στην ΕΕτων “27”». Σύμφωνα με τους ερευνητές, «οι Ελληνες εργάζονται σε πολύ υψηλούς ρυθμούς (73,3% έναντι 59,6%) και με μικρές προθεσμίες (68,4% έναντι 61,8%)». Ακόμη, από τα ευρήματα προκύπτει ότι «οι έλληνες εργαζόμενοι έχουν περιορισμένη δυνατότητα να καθορίζουν οι ίδιοι το ωράριο εργασίας τους, έστω εν μέρει, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει εξισορρόπηση επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου». Σημειωτέον ότι σε επίπεδο ΕΕ των «27» μόνο η Κύπρος και η Βουλγαρία παρουσιάζουν λιγότερη ευελιξία στα ωράρια εργασίας.

Ακόμη η έρευνα επισημαίνει ότι «περισσότεροι έλληνες εργαζόμενοι θεωρούν ότι η εργασία έχει βλάψει την υγεία τους, σε σύγκριση με άλλους στην Ευρώπη (68,1% έναντι 35,2%)καθώςσχεδόν ένας στους δύο έλληνες εργαζομένους αναφέρει προβλήματα στην πλάτη και άγχος εξαιτίας της εργασίας, ποσοστό διπλάσιο από το αντίστοιχο ευρωπαϊκό». Τέλος, οι ερευνητές χαρακτήρισαν «εκπληκτικό» το γεγονός ότι οι έλληνες εργαζόμενοι αναφέρουν «τις μισές ημέρες απουσίας λόγω ασθενείας και προβλημάτων υγείας,μια τάση που επίσης παρατηρείται τα τελευταία 15 χρόνια».

Τα όρια της φτώχειας
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υπολογισμοί των ερευνητών έχουν γίνει βάσει της Ευρώπης των «27», κάτι που συνεπάγεται ότι θεωρητικά θα έπρεπε να βρισκόμασταν κάπου στη μέση. Το γεγονός ότι χώρες όπως η Τσεχία, η Σλοβενία, η Ουγγαρία ή η Πολωνία παρουσιάζουν, τουλάχιστον κατά την έρευνα, ευνοϊκότερες εργασιακές συνθήκες από ό,τι η Ελλάδα είναι ενδεικτικό της νέας κατάστασης που δημιουργείται στη χώρα μας. Ουσιαστικά η νέα μελέτη επιβεβαιώνει και την πρόσφαση έρευνα της ΓΣΕΕ που εμφάνιζε το 21% των Ελλήνων να βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας, το κόστος εργασίας τους να είναι μικρότερο από την παραγωγικότητά τους και την αγοραστική τους δύναμη να έχει «κολλήσει» στο 83% εδώ και χρόνια. Μάλιστα και εκείνη η έρευνα «υποβίβαζε» την Ελλάδα στις χαμηλές κατηγορίες της ΕΕ, αφού προηγούνταν μόνο της Πορτογαλίας, της Λιθουανίας και της Λετονίας. Το Ευρωπαϊκό Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας Εurofound είναι τριμερές όργανο της ΕΕ και έργο του είναι να παρέχει στους υπευθύνους κοινωνικής πολιτικής της Ευρώπης συγκριτικά στοιχεία και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Το Εurofound ιδρύθηκε το 1975 και εδρεύει στο Δουβλίνο.