* Ο κ. Κωνσταντίνος Καλέτσιος ερωτά:

«Πρόκειται να αγοράσω σπίτι. Η μητέρα μου επιθυμεί να μου κάνει γονική παροχή ένα σπίτι στο οποίο δεν θέλω να κατοικήσω αλλά ούτε και να πουλήσω.Αν γίνει η γονική παροχή πριν από την αγορά, το σπίτι που θα αγοράσω θα θεωρηθεί δεύτερη κατοικία;Και τι συνεπάγεται αυτό φορολογικά; Μήπως πρέπει πρώτα να αγοράσω και μετά να γίνει η γονική παροχή; Στην περίπτωση αυτή η γονική παροχή δεύτερης κατοικίας φορολογείται;».

Απάντηση: 1) Αν η κατοικία που θα σας μεταβιβάσει η μητέρα σας με γονική παροχή καλύπτει τις στεγαστικές σας ανάγκες, δηλαδή το εμβαδόν της είναι πάνω από 70 τ.μ., και εσείς είστε άγαμος ή έγγαμος χωρίς παιδιά, τότε για την αγορά της άλλης κατοικίας θα φορολογηθείτε. 2) Αν αγοράσετε πρώτη κατοικία πριν από τη σύσταση της γονικής παροχής, θα έχετε πλήρη απαλλαγή από τον φόρο. Στην περίπτωση αυτή η γονική παροχή που θα γίνει μεταγενέστερα θα φορολογηθεί με συντελεστή 1% μετά την αφαίρεση ποσού 95.000 ευρώ.

* Ο κ. Βασίλειος Γιαννακόπουλος ερωτά:

«Είμαι αποκλειστικός ιδιοκτήτης οικίας που εκμισθώνω για 440 ευρώ τον μήνα.Τα τέλη χαρτοσήμου επιβαρύνουν εμένα και τον μισθωτή μου εξ ημισείας.Θα ήθελα να μάθω: α) Ποιο είναι το συνολικό ποσό των τελών που με βαρύνουν για τα ενοίκια του 2007 που εισέπραξα (ποιος είναι ο συνολικός συντελεστής ΟΓΑ + τέλη χαρτοσήμου), β) αν αναφέρω αυτό το ποσό στο έντυπο Ε2 και γ) σε ποιο σημείο (κωδικό) του εντύπου Ε1 το καταχωρίζω;».

Απάντηση: Το χαρτόσημο μισθωμάτων κατοικιών έχει καταργηθεί από 1.1.2008. Το χαρτόσημο αυτό στο παρελθόν υπολογιζόταν και εισπραττόταν με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης.

* Ο κ. Δημήτριος Χατζηιωαννίδης ερωτά:

«Θα ήθελα να μου απαντήσετε στο εξής: Πρόκειται να αγοράσω πρώτη κατοικία μέσα σε οικόπεδο 610 τ.μ., από το οποίο η κατοικία καταλαμβάνει τα 110 τ.μ.και το υπόλοιπο είναι ελεύθερος χώρος.Είμαι παντρεμένος με δύο παιδιά.Από τι απαλλάσσομαι φορολογικά και πώς θα υπολογιστεί αν πρέπει κάτι να πληρώσω λόγω του οικοπέδου;Σημειωτέον ότι δεν έχω άλλα περιουσιακά στοιχεία και το αντίτιμο των συνολικά 116.000 ευρώ θα εκταμιευθεί από το Παρακαταθηκών».

Απάντηση: Για την αγορά που θα κάνετε θα έχετε πλήρη απαλλαγή από τον φόρο.

* Η κυρία Ελένη Ελένη ερωτά:

«1) Αν ένας κάτοικος αλλοδαπής έχει εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων 35.000

ευρώ και είναι και ετερόρρυθμος εταίρος σε ΕΕ με ποσοστό 30%,πώς θα φορολογηθεί; 2) Η νοικοκυρά που κατέβαλε δωρεά σε ιερά μονή και κατέβαλε έξοδα για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για την ίδια θα τα συμπεριλάβει στη δήλωση του συζύγου της;».

Απάντηση: 1) Τα μισθώματα θα φορολογηθούν ως ατομικό εισόδημα με την κλίμακα μη μισθωτών (β). Τα κέρδη της ετερόρρυθμης εταιρείας θα φορολογηθούν με συντελεστή 20% με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. 2) Η δωρεά σε ιερά μονή καθώς και τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης θα γραφούν στη δήλωση του συζύγου σας και θα μειώσουν τον φόρο που προκύπτει για το δικό σας εισόδημα. Δεν αφαιρούνται τα έξοδα για αγορά φαρμάκων. 3) Αν εσείς δεν έχετε εισόδημα, τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης θα μειώσουν τον φόρο του συζύγου.

Αποδοχές δημάρχου- Φορολογία
* Ο κ. Γιάννης Παράσχος ερωτά:

«Το εισόδημα δημάρχου φορολογείται με ποσοστό 20% και εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση ή φορολογείται με τις γενικές διατάξεις;».

Απάντηση: 1) Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 13 του ΚΦΕ, οι πάσης φύσεως παροχές που χορηγούνται στα πρόσωπα που εκλέγονται για τον πρώτο και τον δεύτερο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου 20%. Ο φόρος αυτός παρακρατείται κατά την πληρωμή. 2) Σύμφωνα εξάλλου με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 14 του ΚΦΕ, φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 15% οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε πρόσωπα που έχουν εκλεγεί για τον πρώτο και τον δεύτερο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης για τις εκτός έδρας δαπάνες.