Τάσεις βελτίωσης παρουσιάζει η αμερικανική οικονομία σε αντίθεση με την ευρωζώνη για την οποία υπάρχουν ενδείξεις για περαιτέρω επιβράδυνση της ανάπτυξης. Τούτο προκύπτει και από τη νέα έκθεση του ΟΟΣΑ που δόθηκε στη δημοσιότητα. Συγκεκριμένα, ο οργανισμός αναθεώρησε προς τα πάνω τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ στις ΗΠΑ το 2008, στο 1,8% από 1,2%, ενώ αποκλείει το ενδεχόμενο αρνητικής ανάπτυξης στο β΄ εξάμηνο του έτους. Αντιθέτως, προβλέπει τώρα χαμηλότερη της αρχικής εκτίμησης αύξηση του ΑΕΠ στην ευρωζώνη, στο 1,3% από 1,7% και στις οικονομίες του Ηνωμένου Βασιλείου (στο 1,2% από 1,8%) και της Ιαπωνίας (στο 1,2% από 1,7%).

Οσον αφορά τις ΗΠΑ, ο ΟΟΣΑ λαμβάνει τώρα υπόψη τη μεγάλη αύξηση του ΑΕΠ στο β΄ τρίμηνο του 2008, κατά 3,3% σε ετησιοποιημένη βάση και 2,2% σε ετήσια βάση, για να συμπεράνει ότι η αύξηση του ΑΕΠ για το έτος ως σύνολο δεν μπορεί τώρα να μειωθεί κάτω του 1,8% παρά την αναμενόμενη επιβράδυνση της ανάπτυξης στο γ΄ τρίμηνο και, ενδεχομένως, στο δ΄ τρίμηνο. Ειδικότερα, η αναμενόμενη αρνητική επίπτωση της ιδιωτικής κατανάλωσης στην αύξηση του ΑΕΠ των ΗΠΑ μπορεί να αντισταθμιστεί από την επίσης αναμενόμενη θετική επίπτωση από την αύξηση των αποθεμάτων και τη μικρότερη αρνητική επίπτωση από τη νέα πτώση των επενδύσεων σε κατοικίες.

Οπως επισημαίνει σε σχετική ανάλυσή της η Αlpha Βank, οι τρέχουσες εξελίξεις στην οικονομία των ΗΠΑ φαίνεται να ενισχύουν τις ανωτέρω προβλέψεις. Ειδικότερα, υπάρχουν ενδείξεις για επικείμενη σταθεροποίηση της αγοράς ακινήτων, ενώ βελτιώνονται οι καταναλωτικές προσδοκίες και μειώνονται ουσιαστικά οι πληθωριστικές προσδοκίες μετά τη νέα πτώση των τιμών του πετρελαίου και την ανατίμηση του δολαρίου. Από την άλλη, οι αναλυτές της τράπεζας σημειώνουν ότι οι εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ επιβεβαιώνουν την περαιτέρω επιβράδυνση της οικονομίας στο γ΄ τρίμηνο. Ο δείκτης οικονομικού κλίματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μειώθηκε σε επίπεδα που με βάση την εμπειρία αντιστοιχούν σε επιβράδυνση της αύξησης του ΑΕΠ στο τρέχον τρίμηνο στο 0,5% σε ετήσια βάση από 1,5% στο β΄ τρίμηνο. Επίσης, οι δείκτες ΡΜΙ στη βιομηχανία και στις υπηρεσίες κινούνται σταθερά σημαντικά κάτω του 50 για δεύτερο συνεχόμενο μήνα.