Αναθεωρείται από το 1,7% στο 1,2% η πρόβλεψη για την ανάπτυξη στην ευρωζώνη

Μ όνο αισιόδοξη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί η φθινοπωρινή έκθεση του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανασυγκρότηση (ΟΟΣΑ) που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. Ο ΟΟΣΑ προβλέπει για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους από αναιμική ως…

αρνητική ανάπτυξη για τις οικονομίες των πλουσίων και βιομηχανικά ανεπτυγμένων δυτικών χωρών του G7. Ταυτόχρονα προβλέπει διατήρηση των πληθωριστικών πιέσεων εξαιτίας κυρίως της ακριβής ενέργειας και των πρώτων υλών αλλά και των εγγενών συστημικών προβλημάτων που ενδημούν στις δυτικές οικονομίες. Κοντολογίς ο Οργανισμός προβλέπει στασιμοπληθωρισμό. Και συνιστά στις Κεντρικές Τράπεζες της Δύσης, που είναι θεσμικά και καταστατικά επιφορτισμένες με τη διατήρηση της «σταθερότητας των τιμών» σε εθνικές αλλά και υπερεθνικές (στην περίπτωση της ζώνης του ευρώ) γεωγραφικές περιοχές, να μη σπεύσουν σε νέες «διορθώσεις» της πορείας που ακολουθούν σε ό,τι αφορά τα επιτόκια.

OΟΟΣΑ συνιστά δηλαδή στην Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), στην Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), στην Τράπεζα της Αγγλίας να διατηρήσουν σταθερά τα επιτόκια του δολαρίου, του γεν, του ευρώ και της στερλίνας αντιστοίχως. Και αυτό ανεξαρτήτως αν οι αποκλίσεις σε ό,τι αφορά τα βασικά προεξοφλητικά επιτόκια των τεσσάρων Κεντρικών Τραπεζών είναι τεράστιες και θεωρητικώς ασύμβατες εν καιρώ παγκοσμιοποίησης. Γιατί, ακόμη και αν εξαιρέσει κανείς την ειδική περίπτωση της Ιαπωνίας, η οποία μόλις προ ολίγων ετών κατάφερε να ξεκολλήσει (όχι με ασφάλεια) από το τέλμα της ύφεσης και να ανεβάσει ύστερα από σχεδόν 15 χρόνια το βασικό επιτόκιο του γεν στο 0,5%, η απόκλιση του επιτοκίου του δολαρίου (2%) από το επιτόκιο του ευρώ (4,25%) και της στερλίνας (5%) είναι μάλλον χαοτική. Και ίσως να μη συνάδει ούτε με τις συναλλαγματικές εξελίξεις των τελευταίων ετών (ιστορική πτώση του δολαρίου) ούτε με τις οικονομικές εξελίξεις (εντυπωσιακή αντοχή της αμερικανικής οικονομίας, στα πρόθυρα της ύφεσης ευρωζώνη και Βρετανία).

Η «επιτοκιακή ασυμβατότητα», τρόπος ειπείν, αναδεικνύεται και από τις προβλέψεις του ΟΟΣΑ. Γιατί ο Οργανισμός διατηρεί στο 1,8% την πρόβλεψη του περασμένου Ιουνίου για την ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο και στο 1,4% την πρόβλεψη για την ανάπτυξη στο G7 (Ομιλος των 7). Ωστόσο, αναθεωρεί από το 1,2% στο 1,8% την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας- μόλις προσφάτως ανακοινώθηκε άλλωστε στις ΗΠΑ εντυπωσιακή ανάπτυξη 3,3% το δεύτερο τρίμηνο του έτους- ενώ αναθεωρεί από το 1,7% στο 1,2% την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη στις 15 χώρες-μέλη της ζώνης του ευρώ. Ειδικότερα, προβλέπει επιβράδυνση μέχρι… ακινητοποιήσεως των τεσσάρων μεγαλυτέρων οικονομιών της ευρωζώνης (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία). Ο ΟΟΣΑ προβλέπει επίσης ύφεση της βρετανικής οικονομίας το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ενώ αναθεωρεί από το 1,7% στο 1,3% την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της ιαπωνικής οικονομίας.

Αναθεωρείται από το 1,2% στο 1,8% η πρόβλεψη για την ανάπτυξη στις ΗΠΑ

Α ίσθηση πάντως προκαλεί η επιφυλακτικότητα του εδρεύοντος στο Παρίσι διεθνούς οργανισμού σε ό,τι αφορά τις διατυπώσεις του. Αναφερόμενος στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι οι «νέες μειώσεις της φορολογίας και η προϊούσα χρηματοοικονομική αναταραχή καθιστούν δύσκολη κάθε πρόβλεψη για το μέλλον της μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη». Ο ΟΟΣΑ εκτιμά επίσης ότι «με τις τράπεζες να έχουν “διαγράψει” τις περισσότερες απώλειες που είχαν εξαιτίας της κατάρρευσης της αμερικανικής subprime market, οι αγορές κεφαλαίων επηρεάζονται άμεσα από τα σημάδια εξασθένησης των οικονομιών» . Ο Οργανισμός εκτιμά ότι «είναι αβέβαια το βάθος και η έκταση της χρηματοοικονομικής αναταραχής και ότι μείζονα πηγή ανησυχίας για το μέλλον είναι το ενδεχόμενο να συνεχιστεί η οικονομική αιμορραγία στους κλάδους των ακινήτων και της στεγαστικής πίστεως» . Τέλος, θεωρεί ότι «αν και οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν,η ενέργεια παραμένει ακριβή και απειλητική για να προκαλέσει νέες αναταράξεις στο επίπεδο των τιμών». Οι εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ θεωρούν δηλαδή ότι το πετρέλαιο μπορεί να πατήσει ανά πάσα στιγμή τη σκανδάλη του πληθωρισμού. Γι΄ αυτό και συνιστά στην ΕΚΤ και στην Τράπεζα της Αγγλίας να διατηρήσουν τα επιτόκια στα σημερινά αντιαναπτυξιακά επίπεδα.