«Φρένο» στο εκτεταμένο λαθρεμπόριο που γίνεται κάθε χρόνο στον χώρο των αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίμων και ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ επιδιώκει να θέσει το υπουργείο Οικονομικών με το σύστημα ελέγχου «Ποσειδώνας», το οποίο θέτει σε άμεση εφαρμογή. Σύμφωνα με τον υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αντ.Μπέζα «το σύστημα της εξίσωσης των φόρων στα πετρέλαια κίνησης και θέρμανσης,που εφαρμόστηκε από την αρχή του χρόνου, δεν μπορούσε να συμπεριλάβει και το πετρέλαιο ναυτιλίας, διότι η αφορολόγητη διάθεσή του είναι διεθνές καθεστώς.Η επιβολή φόρου αλλά ακόμη και η καθιέρωση διαδικασίας καταβολής και επιστροφής του φόρου θα δημιουργούσε προβλήματα σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα των ελληνικών λιμανιών για τα ποντοπόρα πλοία και θα επηρέαζε αρνητικά πολλούς κλάδους τροφοεφοδίων πλοίων,αλλά και τον τομέα των ναυπηγοεπισκευαστικών βάσεων. Για τον λόγο αυτό, το πετρέλαιο ναυτιλίας παραμένει αφορολόγητο και έπειτα από διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερομένουςτίθεται σε εφαρμογή το σύστημα ελέγχου διακίνησης πετρελαίου ναυτιλίας ».

Με το νέο σύστημα καταγράφονται για πρώτη φορά όλα τα εφοδιαστικά μέσα, πλωτά και χερσαία, σε ειδικό μητρώο και βάση δεδομένων και καθιερώνεται για πρώτη φορά ηλεκτρονικό βιβλίο ατελούς παραλαβής καυσίμων για κάθε πλοίο, για την πλήρη παρακολούθηση και έλεγχο των ποσοτήτων πετρελαίου που παραλαμβάνει. Παράλληλα, εγκαθίστανται δορυφορικά συστήματα εντοπισμού θέσης και ηλεκτρονικής σφράγισης στα εφοδιαστικά μέσα (πλοία και βυτιοφόρα), τα οποία θα παρακολουθούνται και θα ελέγχονται πλέον ηλεκτρονικά, από την παραλαβή ως την παράδοση του καυσίμου, μέσω της τηλεματικής και της κινητής τηλεφωνίας, από Κέντρο Ελέγχου-Θάλαμο Επιχειρήσεων που εγκαθίσταται στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Εξοπλίζεται επίσης η τελωνειακή υπηρεσία με ειδικούς ανιχνευτές, αντιλαθρεμπορικά πλοία και ελικόπτερο για τον πλήρη έλεγχο της διακίνησης του πετρελαίου. Με τα μέτρα αυτά το Κέντρο Ελέγχου-Θάλαμος Επιχειρήσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών θα μπορεί, σύμφωνα με τον κ. Μπέζα, να εντοπίζει το στίγμα του εφοδιαστικού μέσου, να παρακολουθεί τη μετακίνησή του προς το εφοδιαζόμενο πλοίο και τις τυχόν παρεκκλίσεις από το δρομολόγιό του, να ελέγχει εάν προσεγγίζει το εφοδιαστικό μέσο το εφοδιαζόμενο πλοίο και να καταγράφει πού σταματά το εφοδιαστικό μέσο.