από metereologos.gr
Τετάρτη 15 Αυγούστου 2018

Τα συν και τα πλην της κινηματογραφικής εβδομάδας

09/08/2018 11:31
System.Web.HttpCompileException: \\192.168.200.97\wwwroot_tovima\User_Controls\MediaControls\WebTVShowVideoQS.ascx.cs(35): error CS1950: The best overloaded Add method 'System.Collections.Generic.List.Add(string)' for the collection initializer has some invalid arguments at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at Dol.ToVima.ExtenderModule.ViewManager.GetCacheKeyFromModule(String path, HtmlControlBase parentModule, Object data, CacheProperties& cacheprop) at Dol.ToVima.ExtenderModule.ModuleUserControl.initCacheProperties() at Dol.ToVima.ExtenderModule.ModuleUserControl.get_IsCachable() at Netvolution.Site.Modules.HtmlControlBase.GetCachedContent() in c:\dev\netvolution 3.9.2 RC\Netvolution\Site\Modules\HtmlControlBase.cs:line 1077 at Netvolution.Site.Modules.HtmlControlBase.BuildControls() in c:\dev\netvolution 3.9.2 RC\Netvolution\Site\Modules\HtmlControlBase.cs:line 1309 at Netvolution.Site.Modules.HtmlControlBase.Initialize(Object sender, EventArgs args) in c:\dev\netvolution 3.9.2 RC\Netvolution\Site\Modules\HtmlControlBase.cs:line 1364