από metereologos.gr
Τετάρτη 15 Αυγούστου 2018
 
Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Χρήστου Λαδά αρ. 3, με ΑΦΜ 094028358 και ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, εκδότρια του ένθετου περιοδικού BHMAMEN της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (στο εξής καλούμενη «o Διοργανωτής») σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «H&M HENNES & MAURITZ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ» που εδρεύει στην Αθήνα, Φιλικής Εταιρείας 14, Κολωνάκι, Τ.Κ 10673, με ΑΦΜ 998775895, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, (στο εξής καλούμενη «Εταιρεία») διοργανώνει Διαγωνισμό από το Σάββατο 2.11.2013 και ώρα 20.00 έως και την Τρίτη 5.11.2013 και ώρα 16.00 μεταξύ των αναγνωστών του περιοδικού ΒΗΜΑΜΕΝ, με δώρο 150 διπλές προσκλήσεις που εξασφαλίζουν έκπτωση 25% επί των αγορών (εκτός από τα κομμάτια της συλλογής Isabel Marant pour H&M).


2. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, αναγνώστες του περιοδικού BHMAMEN. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, και της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών, καθώς επίσης οι προμηθευτές τους ή εταίροι τους, οι εργαζόμενοι στο σύνολο των διαφημιστικών εταιρειών που τυχόν εμπλακούν στον Διαγωνισμό, καθώς και οι οικογένειες όλων των ανωτέρω εργαζόμενων μέχρι β΄ βαθμού συγγένειας.


3. Υπάρχουν δύο τρόποι για τη συμμετοχή των αναγνωστών στο Διαγωνισμό: α) με συμπλήρωση της ειδικής φόρμας συμμετοχής που βρίσκεται σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα του δικτυακού τόπου www.vimamen.gr με συμπλήρωση α) του ονόματος, του προσωπικού τους email και αναγράφοντας την πλήρη διεύθυνση για την αποστολή της πρόσκλησης και β) με αποστολή γραπτού sms γράφοντας ΒΗΜΑMEN(κενό)Ονοματεπώνυμο(κενό)Διεύθυνση(κενό)Περιοχή. Ο ειδικός πενταψήφιος αριθμός, στον οποίο θα αποστέλλονται τα μηνύματα είναι ο 54045. To κόστος κάθε μηνύματος είναι €0,25 πλέον Φ.Π.Α. Κάθε συμμετοχή, που θα σταλεί εκτός των ανωτέρω (υπό 1) χρονικών πλαισίων θεωρείται εκπρόθεσμη και ως εκ τούτου μη έγκυρη. Επίσης, κάθε συμμετοχή, στην οποία δεν αναγράφονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία θεωρείται άκυρη.


4. Ο Διοργανωτής θεωρεί ότι αυτός που συμμετέχει στον Διαγωνισμό με την αποστολή γραπτού sms είναι ο κάτοχος ή αυτός που έχει τη νόμιμη έγκριση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της SIM, που αντιστοιχεί στον αριθμό κλήσης του κινητού, με το οποίο έλαβε μέρος στον Διαγωνισμό. Ρητά δηλώνεται ότι η ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα, που διαχειρίζεται τη λήψη και αποστολή των SMS θα διατηρεί αποκλειστικά και μόνο καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού όλα τα αποστελλόμενα από τους συμμετέχοντες μηνύματα, καταγράφοντας συγχρόνως τη συγκεκριμένη ημερομηνία και χρονική στιγμή (ώρα και δευτερόλεπτο) αποστολής τους, καθώς και τον αριθμό της κάρτας SIM μέσω του οποίου έχει αποσταλεί το SMS μήνυμα.


5. Νικητές ορίζονται οι πρώτοι εκατόν πενήντα (150) συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό είτε μέσω sms είτε μέσω e mail. Για την συμπλήρωση του αριθμού των νικητών η «M-STAT S.A.», τεχνική εταιρία που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, έχει αναλάβει την παρακολούθηση των συμμετεχόντων μέσω sms και ο Διοργανωτής την παρακολούθηση των συμμετοχών μέσω site, αντίστοιχα. Οι νικητές θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση για την παρουσίαση της νέας συλλογής Isabel Marant pour H&M, δύο μέρες πριν το επίσημο λανσάρισμα και να δουν την live performance του συγκροτήματος Wedding Singers την Τρίτη 12 Νοεμβρίου και ώρα 18:30, στο κατάστημα H&M επί της οδού Ερμού αρ. 54. Επιπλέον, η πρόσκληση εξασφαλίζει 25% έκπτωση επί των αγορών, εξαιρουμένων των κομματιών της συλλογής Isabel Marant pour H&M. Η έκπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013 με την επίδειξη της πρόσκλησης στο ταμείο του ως άνω καταστήματος.


6. Η συμμετοχή στην Κλήρωση συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης των συμμετοχόντων προς την Διοργανώτρια και την Εταιρεία, προκειμένου αυτές να προχωρήσουν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων του στα πλαίσια του Ν. 2472/97 όπως ισχύει. Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για την ειδοποίηση των νικητών για την παραλαβή των προσκλήσεων τους, ενώ ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν και για προωθητικούς σκοπούς.


7. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ειδοποιηθούν είτε μέσω προσωπικού email με βάση τα στοιχεία που θα αποστείλουν, είτε μέσω sms στη SIM κάρτα που αντιστοιχεί στον αριθμό κλήσης του κινητού τηλεφώνου με το οποίο έλαβαν μέρος στον Διαγωνισμό, μετά το πέρας αυτού.


8. H αποστολή των προσκλήσεων θα γίνει από την «H&M HENNES & MAURITZ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ» στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει οι νικητές κατά την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.


9. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του Διαγωνισμού, να αλλάζει τα προσφερόμενα δώρα, να παρατείνει ή να συντομεύει τη διάρκεια του, ανά πάσα στιγμή κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού και χωρίς προειδοποίηση, με σχετική ανακοίνωση στο δικτυακό του τόπο.


10. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων συμμετοχής.