• Αναζήτηση
  • γνώμη

    • Αξίες υπό απαγόρευση! Οι λέξεις «συγγνώμη» και «δημοκρατία», αλλά και κάθε λέξη, που έχει σχέση με τον δημοκρατικό...