από metereologos.gr
Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018
 
 

Απλουστεύεται η γραφειοκρατία για την αδειοδότηση καταστημάτων

Αφορά σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεάτρων, κινηματογράφων
Απλουστεύεται η γραφειοκρατία για την αδειοδότηση καταστημάτων
εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

 

Προχωρά με ταχείς ρυθμούς η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών για τη γνωστοποίηση λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, θεάτρων και κινηματογράφων. Επέρχονται αλλαγές με στόχο να «ελαφρύνει» το σύστημα αδειοδοτήσεων ώστε να μην είναι περίπλοκες και χρονοβόρες οι απαιτήσεις και από την άλλη να προστατεύεται το δημόσιο συμφέροντος από παρανομίες.

Την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η συζήτηση στη Βουλή για τα νέα μέτρα και τα αντίμετρα στο πλαίσιο της νέας μνημονιακής συμφωνίας, το βράδυ της Πέμπτης, δημοσιευόταν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Β' 1723/18.05.2017) η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Καθορίστηκαν, κατ΄ εφαρμογήν του νόμου 4442/2016, οι νέες διαδικασίες για την ίδρυση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος περιλαμβανομένων εκείνων εντός τουριστικών καταλυμάτων. Πάντως, στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης δεν εμπίπτουν τα καταστήματα παροχής υπηρεσιών αμιγώς Ιντερνετ και οι παιδότοποι.
Όποιος θέλει (φυσικό πρόσωπο ή εκπρόσωπος εταιρείας) να ξεκινήσει τη λειτουργία ενός καταστήματος οφείλει πλέον να ενημερώσει προηγουμένως (για την ασκούμενη δραστηριότητα και τυχόν εγκρίσεις, πιστοποιητικά ή άλλα δικαιολογητικά) την αρμόδια αρχή, χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων έλεγχος. Η γνωστοποίηση  υποβάλλεται στον οικείο Δήμο ή σε ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και μετά την θέση σε λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο. Π. Σ. - ΑΔΕ), αποκλειστικά μέσω αυτού.

Ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να ξεκινήσει νομίμως τη λειτουργία του εάν δεν έχει πληρώσει το σχετικό παράβολο, έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο και δεν διαθέτει βεβαίωση που ορίζεται από τη νομοθεσία.
Είναι αξιοσημείωτο ότι από το σύνολο των γνωστοποιήσεων που αποστέλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες, ο Δήμος οφείλει να εξασφαλίζει ότι ελέγχθηκε τουλάχιστον το 30% ανά εξάμηνο των δραστηριοτήτων που υποβάλλουν γνωστοποίηση ή μεταβολή της. Η επιλογή των ελεγχόμενων δραστηριοτήτων κατά το ως άνω ποσοστό πραγματοποιείται με βάση την κατάταξη ή αξιολόγηση κινδύνου του δημοσίου συμφέροντος στην οποία έχει προβεί προηγουμένως η Αρχή. Η κατάταξη πραγματοποιείται δυνάμει των υποβαλλόμενων γνωστοποιήσεων με κριτήρια ρίσκου έτσι ώστε να ελέγχονται πρωτίστως οι δραστηριότητες υψηλού κινδύνου και κατ' αναλογία οι δραστηριότητες μεσαίου και χαμηλού κινδύνου.

Στην ΚΥΑ περιλαμβάνονται παραρτήματα με αναλυτικά έγγραφα - πρότυπα για όλα τα δικαιολογητικά, τις  αιτήσεις και τα στοιχεία που απαιτούνται. 

Την απόφαση - περιλαμβάνει 16 άρθρα - συνυπογράφουν ο υπουργός Εσωτερικών κ. Πάνος Σκουρλέτης, ο υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Ξανθός, η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κυρία Λυδία Κονιόρδου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργος Σταθάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Τόσκας, καθώς και ο αναπληρωτής υπουργός  Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξανδρος Χαρίτσης.

Αναφέρονται και οι κυρώσεις για  παραβάσεις, ενώ ορίζεται ότι ποσοστό 50% των προστίμων αποτελεί έσοδο του οικείου δήμο και ποσοστό 50% αποδίδεται υπέρ του Δημοσίου.

Καθορίζεται πώς θα γίνει ο υπολογισμός του προστίμου με προσαυξήσεις και συντελεστές επιπέδου παράβασης. Ανάλογα με τη σπουδαιότητα των στοιχείων τα οποία δεν γνωστοποιήθηκαν ή γνωστοποιήθηκαν αναληθώς ή των στοιχείων για τα οποία δεν γνωστοποιήθηκε η μεταβολή, διαμορφώνεται ο συντελεστής επιπέδου παράβασης, ανάλογα με το εάν αφορά πληροφορίες σχετικά με το φορέα της επιχείρησης, τη θέση της εγκατάστασης, την ασκούμενη δραστηριότητα, την υποχρέωση ύπαρξης πιστοποιητικού στο φάκελο της επιχείρησης, την υποχρέωση ύπαρξης πιστοποιητικού, γνωστοποίηση μουσικής, πληροφορίες σχετικές με την κυκλοφοριακή σύνδεση, τη διάθεση αλκοόλ κ α.

Επιβάλλονται προσαυξήσεις εάν διαπιστώνεται παράλληλα και άλλη παράβαση της κείμενης νομοθεσίας που θέτει σε διακινδύνευση ή προκάλεσε βλάβη στο δημόσιο συμφέρον καθώς και εάν διαπιστώνεται η ίδια παράβαση εντός δύο ετών από τη διαπίστωση της πρώτης παράβασης.

Ειδικά για την περίπτωση που ο ελεγχόμενος δεν κατέβαλε το απαιτούμενο παράβολο της γνωστοποίησης ή της μεταβολής προσθήκης δραστηριότητας ή προέβη σε γνωστοποίηση έχοντας ληξιπρόθεσμες οφειλές, η αρμόδια αρχή τάσσει προθεσμία δέκα ημερών για συμμόρφωση. Πέραν της προθεσμίας, εφόσον ο ελεγχόμενος δε συμμορφωθεί, επιβάλλεται το πρόστιμο  και οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να προβούν σε πράξη προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, που υλοποιείται με σφράγιση του καταστήματος μέχρι την εξόφληση ή τη ρύθμιση των οφειλών.

Οι κυρώσεις για παραβάσεις των κανόνων λειτουργίας που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (υγειονομικές, πυροσβεστικές, πολεοδομικές διατάξεις) δεν θίγονται. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η κύρωση της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας, νοείται εφεξής η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας για τα καταστήματα που υπόκεινται σε γνωστοποίηση, με σφράγιση αυτών από τα αρμόδια όργανα του Δήμου ή των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού (Π. Υ. Τ.)  και με τη συνδρομή των Αστυνομικών Αρχών όπου απαιτείται με την επιφύλαξη του άρθρου 57 του ν. 4249/2014 (Α΄ 73).  Οι κυρώσεις που προβλέπονται στο π. δ. 180/1979 σχετικά με τη χρήση μουσικής συνεχίζουν να ισχύουν. Ως παράβαση λογίζεται και η παραβίαση της παράτασης ωραρίου μουσικής. Παράβαση έλλειψης άδειας μουσικής δε νοείται από την 7η Δεκεμβρίου 2016, ημερομηνία εκκίνησης της γνωστοποίησης χρήσης μουσικής. Οι κυρώσεις που προβλέπονται σχετικά με την άδεια κοινοχρήστου χώρου εξακολουθούν να ισχύουν.


Κοινωνία περισσότερες ειδήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 
 
σχόλια (0)
 
 
απομένουν 700 χαρακτήρες
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά
 
Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το ΒΗΜΑ δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.
-