από metereologos.gr
Τρίτη 17 Ιουλίου 2018
 
 

Το Ποτάμι καταγγέλλει φωτογραφική διάταξη για τη σύζυγο Τσίπρα

Τι απαντά το υπουργείο για τη μετάταξη σε θέσεις ΕΔΙΠ
Το Ποτάμι καταγγέλλει φωτογραφική διάταξη για τη σύζυγο Τσίπρα
Η σύζυγος του Πρωθυπουργού κυρία Μπέτυ Μπαζιάνα (EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)
εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

 

Πρωθυπουργός με σύζυγο επιστήμονα στο πανεπιστήμιο· ένα σύμπτωμα της ελληνικής πολιτικής σκηνής που φαίνεται ότι επαναλαμβάνεται.

Σάλο έχει προκαλέσει στην εκπαιδευτική κοινότητα η ένταξη στο νομοσχέδιο για την έρευνα του υπουργείου Παιδείας διάταξης η οποία, όπως καταγγέλλεται από την πλευρά βουλευτών του «Ποταμιού», δίνει την εικόνα «φωτογραφικής» διάταξης που αφορά τη σύζυγο του Πρωθυπουργού κυρία Περιστέρα Μπαζιάνα.

Η διάταξη αυτή δίνει τη δυνατότητα μετατάξεων εκπαιδευτικών από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση της χώρας σε θέσεις ΕΔΙΠ (ειδικού διδακτικού προσωπικού) στα πανεπιστήμια.

Οι ΕΔΙΠ είναι κάτοχοι διδακτορικών που έχουν μόνιμες θέσεις και αποτελούν την πρώτη φυσική «δεξαμενή» από την οποία μπορεί το πανεπιστήμιο να αντλήσει διδακτικό προσωπικό στην πρώτη βαθμίδα των λεκτόρων.

Στο παρελθόν δε έχουν σε μια νύχτα «λεκτοροποιηθεί» πολλά μέλη ΕΔΙΠ που στη συνέχεια εξελίχθηκαν σε πρωτοβάθμιους καθηγητές των πανεπιστημίων.

Η διάταξη αυτή «λύνει» βέβαια τα χέρια στα πανεπιστήμια που ζητούν επιπλέον διδακτικό προσωπικό, αλλά το αντλεί από τα σχολεία όπου υπάρχουν ακόμη (τέλος της χρονιάς) εκατοντάδες κενά και ο υπουργός Παιδείας ζητάει... ταπεινά από τους θεσμούς την πρόσληψη 20.000 εκπαιδευτικών.

Με ανάρτηση στον λογαριασμό του στο twitter το θέμα θέτει ανοικτά ο βουλευτής του Ποταμιού και καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ. Γιώργος Μαυρωτάς αναφέροντας ότι πρόκειται για διάταξη η οποία αφορά τη σύζυγο του Πρωθυπουργού, που είναι εκπαιδευτικός με διδακτορικό και μάλιστα έχει ήδη αποσπαστεί στο ΕΜΠ, ενώ διδάσκει και ως συμβασιούχος 407 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Η κυρία Μπαζιάνα είναι εκπαιδευτικός του τομέα Πληροφορικής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που πήρε μετάταξη το 2013 στην Πρωτοβάθμια για να διατηρήσει την οργανική της θέση. Στο Πολυτεχνείο πήρε απόσπαση τον Φεβρουάριο του 2014 επι υπουργίας κ. Κωνσταντίνου Αρβανιτοπουλου. Η απόσπαση αυτή ανανεώθηκε από τον κ. Ανδρέα Λοβέρδο, οπότε και πλέον συμπληρώθηκε η διετία που απαιτεί ο νόμος για να γίνει ΕΔΙΠ.

Τι απαντά το υπουργείο

Το υπουργείο Παιδείας έσπευσε να απαντήσει στο θέμα αναφέροντας ότι «η διάταξη ρυθμίζει με πάγιο τρόπο, άρα εξ ορισμού μη φωτογραφικό, θέματα μετάταξης μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ΑΕΙ. Η διάταξη αφορά πολλούς εκπαιδευτικούς με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και η τυχόν μετάταξή τους στα ΑΕΙ θα τίθεται στην αυστηρή και αντικειμενική κρίση των ακαδημαϊκών αρχών και των αρμόδιων υπηρεσιακών οργάνων ευρείας αντιπροσωπευτικής σύνθεσης».

Παραδέχεται πάντως το υπουργείο Παιδείας ότι «τα τυπικά προσόντα που περιγράφει η διάταξη μοιάζουν με αυτά που αντιστοιχούσαν στο ακαδημαϊκό προφίλ του λέκτορα (ν.3027/2002)».

«Ειδικότερα, δίνεται η δυνατότητα  σε μόνιμους εκπαιδευτικούς ιδιαίτερα αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων να μεταταγούν σε θέση κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) στα ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ). Πρόκειται για πάγια διάταξη με την οποία θεραπεύεται ένα ακόμη κενό στη νομοθεσία που επέτρεπε φωτογραφικές μετατάξεις στο παρελθόν» αναφέρεται στην ίδια απάντηση.

Αποφεύγοντας να σχολιάσει την καταγγελία ότι η διάταξη αυτή «φωτογραφίζει» τα προσόντα της συζύγου του Πρωθυπουργού, το υπουργείο Παιδείας αναφέρει: «Η ρύθμιση αυτή, δεδομένων των δημοσιονομικών συνθηκών που δυσχεραίνουν την πρόσληψη προσωπικού, είναι προς πρόδηλο όφελος της λειτουργίας των ΑΕΙ και αποτελεί άλλωστε και αίτημα πολλών πανεπιστημιακών τμημάτων (οι πρόσφατες 500 θέσεις αφορούσαν μέλη ΔΕΠ και όχι ΕΔΙΠ)».

Η διάταξη

Η επίμαχη διάταξη που προστέθηκε στο νομοσχέδιο για την έρευνα που κατατέθηκε στη Βουλή αναφέρει: «Μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύνανται να μεταταγούν σε θέσεις της προβλεπόμενης στο άρθρο 29 του ν.4009/2011 (Α΄195) κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης και της δαπάνης της μισθοδοσίας τους, εφόσον σωρευτικώς:

α) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει Τμήμα ΑΕΙ,

β) έχουν δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, σχετικό με τα αντικείμενα αυτά και

γ) έχουν μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος αποδεδειγμένα επιτελέσει για τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκά έτη σε ελληνικό ΑΕΙ ή ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής σχετικό με τα αντικείμενα της περ. α΄ επιστημονικό/εφαρμοσμένο/ερευνητικό έργο και συγκεκριμένα έχουν εκπαιδευτική εμπειρία ή εμπειρία σε εργαστηριακό - εφαρμοσμένο - διδακτικό έργο ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό/ερευνητικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή έχουν τουλάχιστον διετή σχετική εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή συνδυασμό των ανωτέρω».

«Για την ανωτέρω μετάταξη απαιτείται: α) σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού που υποβάλλεται στην υπηρεσία που ανήκει καθώς και στο οικείο ΑΕΙ, β) έγκριση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο εκπαιδευτικός και γ) απόφαση της Κοσμητείας του οικείου ΑΕΙ, ύστερα από σχετική εισήγηση τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από δύο Καθηγητές και ένα μέλος ΕΔΙΠ που ορίζονται από τον Κοσμήτορα.

Η μετάταξη του εκπαιδευτικού σε θέση κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ΑΕΙ διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ένταξη του εκπαιδευτικού σε θέση ΕΔΙΠ στο οικείο Ίδρυμα διενεργείται με διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη.

Το προσωπικό που μετατάσσεται διέπεται από τις διατάξεις περί βαθμολογικών προαγωγών και μισθολογικής εξέλιξης των μελών ΕΔΙΠ των ΑΕΙ, όπως κάθε φορά ισχύουν. Για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των μετατασσομένων εκπαιδευτικών αναγνωρίζεται ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας στο δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και μέχρι την έκδοση του κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 Προεδρικού Διατάγματος εντάσσονται αυτοδίκαια σε βαθμίδες της παρ. 2 του άρθρου 1 του ΠΔ 117/2002. Η διάρκεια της θητείας στην εισαγωγική βαθμίδα υπολογίζεται ως τριετής και ο απομένων χρόνος λαμβάνεται υπόψη για την εξέλιξη στις επόμενες βαθμίδες. Μετά την ένταξη στην κατηγορία ΕΔΙΠ το προσωπικό που μετατάσσεται διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Α΄ 195) και όλων των ισχυόντων νόμων που αφορούν όλα τα μέλη ΕΔΙΠ των ΑΕΙ.

Η μετάταξη δύναται να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από προηγούμενη μετάταξη του αιτούντος εκπαιδευτικού σε άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης».


Κοινωνία περισσότερες ειδήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σία Αναγνωστοπούλου: «Δεν υπάρχει τίποτα πονηρό» στην διάταξη που αποδίδεται στην Μπέτυ Μπαζιάνα  
 
 
σχόλια (18)
 
 
απομένουν 700 χαρακτήρες
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά
 
Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το ΒΗΜΑ δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.
   
  Ο Βόθρος Ελλάδα | 05/10/2016 20:56
  Οι μετατάξεις ειναι κολπα της κοματικής μαφίας του Ελληνικου δημοσίου για να βολεύει τους ημέτερους. Ολες οι Πανεπιστημιακές θέσεις πρέπει να δημοσιεύονται σε ευρωπαικά και διεθνή επιστημονικά media. Υπάρχουν εκατοντάδες Έλληνες και αλοδαποι επιστήμονες που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν πανεπιστημιακές θέσεις στην Ελλάδα. Δυστυχώς με το νόμο των μετατάξεων η κάθε καθαρίστρια σε μια νύχτα γίνεται καθηγητής κλπ.. κλπ. Ετσι η Ελλάδα θα παραμείνει για πάντα ένα τριτοκοσμικό κράτος τυπου Ουγκάντας στην εποχη του Ιντι Αμίν..........
  Ερευνητής από Λονδίνο
  απάντηση20
   
   
  OYTE | 14/04/2016 19:02
  OYTE THN ΨΗΦΟ ΤΟΥ ΔΕ ΘΑ ΒΡΕΙ Ο ΠΟΤΑΜΙΣΙΟΣ ΞΕΥΤΙΛΑΣ
  ARIS
  απάντηση612
   
   
  Τι σκουζετε? | 14/04/2016 17:26
  Αφου η διαπλοκή είναι μεσα στο πετσι μας. Τις διαμαρτυρίες του τυπου αυτων των σχολιων, τις ακουω από παιδι. Οποτε αφήστε τα σαπια αγαπητοι σχολιαστες. Για να φτιαξεις κρατος, πρεπει να αρχισεις να σεβεσαι το διπλανο σου. Τα υπολοιπα είναι μπουρδες γυμνων που προσπαθουν να καλυψουν τον ποπο τους.
  Enas metanastis
  απάντηση81
   
   
  Αντε και Πρύτανης! | 13/04/2016 20:42
  Την βλέπω να έχει ταχύτατη ακαδημαϊκή εξέλιξη, η οποία θα αντανακλά τα πολλά επιστημονικά προσόντα της. Να είναι καλά ο μπούλης ο σύζυγος που περνάει τους κατάλληλους νομους. Για κάτι τέτοιους νόμους που βολεύουν τους δικούς του είναι άσος. Αν όμως είναι να κάνει κάτι καλό για την Ελλάδα, βράσε όρυζα...
  Ανώνυμος / η
  απάντηση141
   
   
  αριστερο ηθικο πλεονεκτημα | 13/04/2016 17:28
  Ηθικό πλεονέκτημα ρε παιδιά! το ωραίο είναι ότι δεν βρίσκεις πλέον κανένα να λέει ότι ψήφισε τους λυγδίδες!
  AKHS MOMOLO
  απάντηση373
   
   
   
  kyriakos | 13/04/2016 17:13
  Βαλτε τους μαζί έναν έναν αλλά μαζι. Αυτός βλάκας, καταληψιας, θρασυτατος τσογλανακος, άεργος, ψεύτης, κωλοτουμπας, αγωνιστής της καταστροφής, κλπ. Αυτή, κόκκινη βλαχαρα, διορισμένη στο δημόσιο λόγω του ανήθικου με τον οποίο είναι μαζί, πεινασμένη γι αναγνώριση, ξεχνώντας ότι αυτά που απολαμβάνει είναι ατιμα και αντίθετα μ' αυτά που πρεσβεύουν οι ταγαροφορες. Μαζι: και οι δύο τρώνε από το κράτος, ταιζουν τα παράσιτα γύρω τους, καταστρέφουν τη χώρα και ΔΕ ΝΤΡΕΠΟΝΤΑΙ. Απολαμβάνουν ΟΛΑ τα καλά του κράτους και διαλύουν τη κοινωνία και κάθε μορφή αξιοκρατιας. Κυβερνανε ένα λαό Ορθόδοξο και του χωνουν τα δάχτυλα τους στο μάτι: αστεφανωτοι, αβαπτιστα παιδιά, ονόματα που δείχνουν κόμπλεξ, κλπ.
  kyriakos
  απάντηση3713
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  Γι'αυτό δεν άλλαξε ο νόμος Διαμαντοπούλου | 13/04/2016 17:07
  Θα χρειαστεί για τις εκλογές της Περιστέρας αργότερα. Διότι όταν ψήφιζαν 30 άτομα, μέσα σε Συνέλευση, ακούγονταν τουλάχιστον και κάποια πραγματάκια. Ενώ τώρα, με 7 άτομα εκλεκτορικό, κατ'επιλογήν του Κοσμήτορα, οι δουλίτσες θα γίνονται πιο όμορφα.... Αφιερωμένο στους διάφορους που εκθείαζαν το ν. Διαμαντοπούλου (μεταξύ των οποίων και ο καταγγέλων Μαυρωτάς)!
  Ελελεύ
  απάντηση813
   
   
  νέο αριστερο ήθος! | 13/04/2016 16:15
  νατασα θεά! διδαξες τροπους κι ανοιξες δρόμους! αντε καημενη μπετυ να μας βγεις κι εσυ διδακτορας νομικης ίσως....
  maria
  απάντηση3110
   
   
  ...Ριζοσπαστικής Αριστεράς ή...ριζοσπαστικής περιστεράς; | 13/04/2016 16:04
  Κακίες, για να χτυπήσουν τον πρωθυπουργό μας. Άλλωστε η κυρία διαθέτει όλα τα προσόντα: Διδακτορικό, δημοσιεύσεις, πατέρα κομμουνιστή, ένσημα στην ΚΝΕ, άσε που διπλοδιάβαζε όταν έλειπε ο Αλέξης στις καταλήψεις! Και ο καταγγέλλων ποιος είναι; Ένας άριστος, άρα ύποπτος! Κι αυτό το "Περιστέρα", το καρδιτσιώτικο, επίτηδες το γράφουν, κακόβουλα, γνωρίζοντας πως το σωστό είναι "Μπέτυ", σύγχρονο και ευρωπαϊκό. Άλλωστε, τί "περιστέρα"; Εδώ μιλάμε για αητό, σαϊνι! Αφού η κάθε συντρόφισσα βόλεψε τον γκόμενό της, ο άλλος από "ντουντούκα" κομματική έγινε υπουργός Παιδείας, δικαίως η "πρώτη κυρία" να γίνει καθηγήτρια του Ε.Μ.Π. Συμβολικά, βολικά, διαβολικά!
  Θεόστραβος
  απάντηση454
   
   
  Ευτυχώς που τελειώσαμε με τη διαπλοκή! | 13/04/2016 14:59
  Ευτυχώς!! Τώρα με την παλαβή αριστερά έχουμε ίδια και χειρότερα, αλλά τελείωσαν!
  Παραιτήσου ΑλΤσίμπλα
  απάντηση424
   
   
  τί περιμένατε; | 13/04/2016 13:15
  Περιστέρα Μπαζιάνα - χωρίς Τσίπα σύζυγος πρωθυπουργού
  Ανώνυμος / η
  απάντηση646
   
   
   
  Ειναι προφεσορες του ρουσφετιου | 13/04/2016 11:53
  δεν το καταλάβατε ότι ετοιμαζεται απο τον καιρό που άρχισε να διδάσκει αεροπορικώς στο περίφημο πανεπιστήμιο δυτικής μακεδονίας το οποίο αν σεβότανε τον εαυτό του δεν θα συνεπραττε Τώρα ήρθε η σειρά του εθνικόυ μετσόβιου που θα αρχίσει με ΕΔΤΠ και σε λίγο καθηγήτρια οι ίδιοι αν βάλει υποψηφίοτητα νέος επιστήμονας με περγαμηνές θα τον βγάλουν αχρηστο
  φγ
  απάντηση675
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  Αριστεροί του χρηματος | 13/04/2016 10:47
  Προλαβαίνει να διορίσει τα πεδία του
  Δεν θα μας πάρουν την κουτάλα
  απάντηση626
   
   
   
  Νατάσα | 12/04/2016 23:16
  Τυχαίο γεγονός...και εγώ από νηπιαγωγός έγινα χειρο ύ ργος.
  Σερβιτόρος στρατηγικού σχεδιασμού
  απάντηση969
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  Δεν είναι φωτογραφικη για την | 12/04/2016 21:12
  Είναι αθλιότητα εις βάρος πολλών παιδιών που αγωνίζονται τόσα χρόνια για μια θέση μέσω κανονικών κρίσεων. Και πιστέψτε με δεν θα την καταργήσουν οι επόμενοι. Όπως θα διαπιστώσατε απο το άρθρο δεν χρειάζεται να είσαι κυβέρνηση για να διοριστείς το δικό σου παιδί. Φτάνει να είσαι στην πολιτική.
  Nbg
  απάντηση1136
   
-