από metereologos.gr
Σάββατο 23 Ιουνίου 2018
 

Τι αλλάζει στο Λύκειο - Τροπολογία Λοβέρδου

Ο συντελεστής βαρύτητας κάθε μαθήματος ορίζεται με υπουργική απόφαση
Τι αλλάζει στο Λύκειο - Τροπολογία Λοβέρδου
εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

 

Θέματα διάρθρωσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Γενικού Λυκείου, αλλά και θέματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ρυθμίζει τροπολογία, που κατατέθηκε από τον υπουργό Παιδείας Ανδρέα Λοβέρδο στη Βουλή.

Μεταξύ των όσων προβλέπει η τροπολογία, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Λυκείου προστίθεται και το μάθημα της Πληροφορικής στην Ομάδα Προσανατολισμού «Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες», εναλλακτικά με το μάθημα της Χημείας.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα σε ώρες εντός της πρωινής λειτουργίας να λειτουργούν τμήματα ειδικών μαθημάτων, ιδίως ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου, ισπανικών, ιταλικών, για την προετοιμασία των μαθητών που επιθυμούν να εισαχθούν σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που απαιτούν εξέταση σε ειδικά μαθήματα.

Επιπλέον, προβλέπεται ότι ο συντελεστής βαρύτητας κάθε μαθήματος ορίζεται με υπουργική απόφαση έως την 1η Μαρτίου κάθε έτους και ισχύει για τις εξετάσεις του επόμενου έτους. Μάλιστα για ένα από τα μαθήματα αυτά, ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση, ο συντελεστής ορίζεται ύστερα από πρόταση της ΑΔΙΠ.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Γενικού Λυκείου

Για τη διάρθρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Γενικού Λυκείου, με την τροπολογία τροποποιείται το πρόγραμμα μαθημάτων της Γ΄Τάξης του ημερήσιου Λυκείου και το μάθημα του εκπαιδευτικού προγράμματος της Φυσικής Αγωγής πραγματοποιείται σε δύο ώρες εβδομαδιαίως. Προστίθεται επίσης και το μάθημα της Πληροφορικής στην Ομάδα Προσανατολισμού «Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες», εναλλακτικά με το μάθημα της Χημείας. Προβλέπεται ακόμη ότι σε ώρες εντός πρωινής λειτουργίας των Γενικών Λυκείων υπάρχει δυνατότητα να λειτουργούν και τμήματα ειδικών μαθημάτων ιδίως ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου, ισπανικών, ιταλικών.

Στην Γ΄ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων 33 ωρών, που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας 13 διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως και 3 Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού: την Ομάδα Ανρθωπιστικών, την Ομάδα Θετικών και την Ομάδα των Οικονομικών-Πολιτικών-Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών, μεταξύ των οποίων οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν αυτήν της προτίμησης τους. Τα μαθήματα του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: α) Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 6 διδακτικών ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα - κλάδους τη Νέα Ελληνική Γλώσσα, 4 ωρών και τη Λογοτεχνία, 2 ωρών, β) Ιστορία 2 ωρών, γ) Θρησκευτικά, 1 ώρας, δ) Ξένη Γλώσσα, 2 ωρών (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) και ε) Φυσική Αγωγή, 2 ωρών.

Τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού των Θετικών Επιστημών είναι α) Φυσική, 6 ωρών, β) Μαθηματικά, 8 ωρών ή Βιολογία 8 ωρών, γ) Χημεία, 6 ωρών ή Πληροφορική, 6 ωρών.

Θέματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Με την τροπολογία ορίζονται λεπτομερέστερα οι Σχολές, τα Τμήματα και οι Εισαγωγικές Κατευθύνσεις, όπου μπορούν να εισάγονται, κατόπιν πανελλαδικών εξετάσεων, οι απόφοιτοι Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου. Εντάσσεται στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών το μάθημα της Πληροφορικής, εναλλακτικά με το μάθημα της Χημείας, με βάση τις Σχολές, τα τμήματα ή τις Εισαγωγικές κατευθύνσεις όπου επιθυμεί να εισαχθεί ο μαθητής. Επιπλέον θεσπίζεται ότι ο συντελεστής βαρύτητας κάθε μαθήματος ορίζεται με υπουργική απόφαση μέχρι την 1η Μαρτίου κάθε έτους και ισχύει για τις εξετάσεις του επόμενου έτους. Μάλιστα για ένα από τα μαθήματα αυτά, ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση, ο συντελεστής ορίζεται μετά από πρόταση της ΑΔΙΠ. Προστίθεται στα εξεταζόμενα μαθήματα του ΕΠΕ «Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες» το μάθημα της Πληροφορικής, εναλλακτικά με το μάθημα της Χημείας. Παράλληλα αφαιρείται ο κλάδος της λογοτεχνίας από το εξεταζόμενο μάθημα «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» όλων των Επιστημονικών Πεδίων Εξειδίκευσης, το οποίο ονομάζεται πλέον «Νέα Ελληνική Γλώσσα».

Σύμφωνα με την τροπολογία, τα πανελλαδικώς τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα ανά Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης (ΕΠΕ) για την εισαγωγή σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ είναι τα εξής:

Α) ΕΠΕ-Ανθρωπιστικές Σπουδές, Νομικές:
Ι. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
ΙΙ. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
ΙΙΙ. Ιστορία και
ΙV. Λατινικά

Β) ΕΠΕ-Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
Ι. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
ΙΙ. Μαθηματικά
ΙΙΙ. Φυσική και
ΙV. Χημεία ή Πληροφορική, κατά περίπτωση

Γ) ΕΠΕ-Επιστήμες Υγείας
Ι. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
ΙΙ. Φυσική
ΙΙΙ. Χημεία και
ΙV. Βιολογία

Δ) ΕΠΕ-Επιστήμες Οικονομίας, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες:
Ι. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
ΙΙ. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
ΙΙΙ. Αρχές Οικονομικής Επιστήμης και
IV. Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Ε) ΕΠΕ-Παιδαγωγικών Επιστημών:
Ι. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
ΙΙ. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
ΙΙΙ. Ιστορία και
ΙV. Αρχές Φυσικών Επιστημών.

Ορίζεται επίσης ότι ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 δίνεται κατ΄ εξαίρεση το δικαίωμα συμμετοχής στο 10% των θέσεων εισακτέων και σε όσους είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Λυκείων το έτος 2013. Προβλέπεται ότι κατά το έτος 2016 θα διενεργηθούν εξετάσεις και με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής τόσο για τους αποφοίτους Δ΄ Τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, σχολικού έτους 2015-2016, όσο και για τους αποφοίτους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων προηγούμενων ετών.

Εγγραφή, Προαγωγή και Απόλυση μαθητών Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου

Στην τροπολογία έχει περιληφθεί διάταξη σύμφωνα με την οποία το μάθημα Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των ΗΥ δεν περιλαμβάνεται στα εξεταζόμενα μαθήματα των απολυτήριων εξετάσεων του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την εγγραφή στα εσπερινά ΕΠΑΛ καθορίζεται εφεξής στα 15 έτη αντί των 16 ετών που ισχύει σήμερα.

Διαφοροποιείται εφεξής, ο τρόπος υπολογισμού του πτυχίου ΕΠΑΛ από εκείνου του απολυτηρίου ΕΠΑΛ και παρέχεται η δυνατότητα στους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου που εγγράφονται στη Β΄ Τάξη ΕΠΑΛ να απαλλάσσονται από τα μαθήματα γενικής παιδείας και να λαμβάνουν μόνο πτυχίο. Παρατείνεται και για το σχολικό έτος 2014-2015 η μη χρήση της τράπεζας θεμάτων κατά τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για τους μαθητές που φοιτούν στα οριζόμενα Λύκεια (εκκλησιαστικά λύκεια, λύκεια ειδικής αγωγής, μειονοτικά λύκεια, μουσουλμανικά ιεροσπουδαστήρια, ελληνικά λύκεια του εξωτερικού και λύκεια που διδάσκεται το ρωμαιοκαθολικό δόγμα).

Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Θεσπίζεται επίσης η δυνατότητα, με απόφαση του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με τη σύμφωνη γνώμη της ΔΕΠΠΣ είτε να χαρακτηρίζονται υφιστάμενες σχολικές μονάδες ως Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία είτε να ιδρύονται νέα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία.
Ιδιωτικά Σχολεία

Θεωρούνται εκπρόθεσμες για το σχολικό έτος 2014-2015 οι αιτήσεις ίδρυσης ιδιωτικών σχολικών μονάδων, καθώς και οι αιτήσεις τροποποίησης χορηγηθείσας άδειας ίδρυσης σχολικών μονάδων που έχουν υποβληθεί έως και την 31.8.2014.

Πιστοποίηση γλωσσομάθειας

Προβλέπεται ότι η πιστοποίηση της γλωσσομάθειας καθώς και των φορέων που χορηγούν τα σχετικά πιστοποιητικά γίνεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, σύμφωνα με διαδικασία που θα εξειδικευθεί με υπουργική απόφαση.


Κοινωνία περισσότερες ειδήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαμαρτυρία μαθητών έξω από το σπίτι του Ανδρ. Λοβέρδου 
Τριμερής συμφωνία για τον αριθμό των εισακτέων το 2015-16 
 
 
σχόλια (11)
 
 
απομένουν 700 χαρακτήρες
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά
 
Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το ΒΗΜΑ δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.
   
  Λογοτεχνια. | 26/11/2014 10:00
  Ας μου εξηγήσει κάποιος γιατί ένας μαθητής που θα δώσει εξετάσεις για το ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ πρέπει να εξεταστεί και στη λογοτεχνία.Δεν είναι αρκετό ότι διαβάζει ώρες ατελείωτες μαθηματικά ,φυσική ,χημεία( ή πληροφορική-εδώ κλαιμε- γιατί στα μέσα της σχολικής χρονιάς προστίθεται άλλο ένα μάθημα βαρύτητας το οποίο διδάσκεται μόνο μία ώρα στη β' λυκείου)
  Τ.Π.
  απάντηση30
   
   
  Nomos gia tous filologous pali | 25/11/2014 13:40
  10 ores ti bdomada glossa kai logotexnia? Arxaia Ellinika kai Latinika gia anthopistikes spoudes? Pali boleutikane oi xiliades filologoi!
  sakil
  απάντηση54
   
   
  Επιτέλους διορθώθηκε το λάθος | 25/11/2014 13:11
  Μετά απο ενάμιση χρόνο η ανοησία του Αρβανιτόπουλου διορθώνεται: οι μαθητές που θα εισάχονται σε σχολές με απαιτήσεις προγραμματισμού Η/Υ και Πληροφορικής θα εξετάζονται στο συγκεκριμένο μάθημα και όχι σε μάθημα που δεν διδάσκεται ΟΥΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ στη σχολή τους. Μπράβο στον Λοβέρδο που αγνόησε τις γελοίες συντεχνίες που ήθελαν να μας επιστρέψουν στις Δέσμες του 1980.
  trantor
  απάντηση62
   
   
  Πληροφορική | 25/11/2014 12:52
  Η πληροφορική είναι απαραίτητη. Τα πράγματα αλλάζουν και είμαστε υποχρεωμένοι σαν χώρα να ακολουθήσουμε. Το αν μπούμε στη λογική ότι η άλγεβρα bool είναι ή όχι απαραίτητη, είναι θέμα που σηκώνει μεγάλη συζήτηση. Όσο μεγάλη συζήτηση σηκώνει η τρομερή εξειδίκευση που κάνουν τα παιδιά στα μαθηματικά ή στη φυσική, σε σχέση με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες.
  kostas
  απάντηση41
   
   
   
  Πληροφορική | 24/11/2014 22:58
  Ένα μάθημα που δεν έχει νόημα να γίνεται στο Λύκειο. Αν και Μηχανικός Η/Υ θα το πω απλά πως δεν είναι για παιδιά Λυκείου. Δηλαδή τι θα διδαχθούν ? Άλγεβρα Bool ή εισαγωγή στους Υπολογιστές ? Θέλω να πω πως το συγκεκριμένο αντικείμενο προϋποθέτει ο μαθητής να γνωρίζει κάποια βασικά Μαθηματικά και κάποιες βασικές γνώσεις σε Ηλεκτρικά κυκλώματα. Όλα αυτά δεν τα μαθαίνει στο Λύκειο πέρα από εισαγωγικές έννοιες. Άρα τη πληροφορική μάθημα θέλουν ? Θεωρητικό ? Θα κάνει τα παιδιά να αποτρέψει τα παιδιά από την επιστήμη μιας και θα είναι δύσκολο να κατανοήσουν κάποιες έννοιες. Θα ήταν πιο χρήσιμο να βάζανε λίγο πιο πολλά μαθηματικά.
  Bill
  απάντηση137
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  Lover-Do!!! | 24/11/2014 20:53
  Αλβανικά, Αραβικά, Πακιστανικά, Σομαλικά, Ληστρικά, ΑΡπαχτικά, Κλέφτικα, πότε θα βάλεις στα σχολεία! Εξάλλου τώρα την παραδώσαμε τη χώρα, να μάθουμε και τη γλώσσα των λάθροκατακτητών μας! Αυτός θα είναι ο πόλεμος με τους λιγότερους νεκρούς! Ούτε σφαίρα δεν έπεσε ενώ εισβάλλουν, εκτός βέβαια από τα καλισνικοφ των ληστών εισβολλέων!
  Κι απόχαιρέτα την την Ελλάδα
  απάντηση514
   
   
  Δυστυχώς...επτωχεύσαμε.. | 24/11/2014 20:10
  Το ότι οι αλλαγές στο Λύκειο γίνονται με τροπολογίες δείχνει πόσο σοβαρά αντιμετωπίζεται η εκπαίδευση στην δύστυχη αυτή χώρα. Για το ποιος θα πάει στην δοξολογία κάνουμε ολόκληρο σαματά ενω για το πως θα μπούμε στα πανεπιστήμια..πετάμε μια τροπολογία και εντάξει. Και μετά αναρωτιέστε γιατί οι νέοι αδιαφορούν!
  ΒΦ
  απάντηση273
   
   
  ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ | 24/11/2014 19:04
  ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΜΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΡΟΜΕΡΗ ΕΝΤΥ ΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΙΑ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ.,ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΤΙ??? ΔΕΝ ΑΝΤΙΓΡΑΨΑΤΕ ΕΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙ ΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠ,ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ..[ΓΑΛΛΙΑ. ΙΤΑΛΙΑ,ΒΕΛΓΙΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ] ΚΑΙ ΜΑΣ ΒΑΖΕΤΕ ΣΕ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΓΧΟΣ ΓΙΑΤΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ ΜΟΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ!!! ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ Ο ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΥΠΟΥΡ ΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕ ΟΠΟΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝ ΚΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΜΟΝΟΥΣ ΠΟΥ ΣΙΓΟΥΡΑ ΒΟΗΘΑ ΕΙ ΝΑΙ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ..!!! ΤΥΧΑΙΟ..???? ΔΕΝ ΝΙΜΙΖΩ..!!
  triteknos
  απάντηση189
   
   
   
  ερωτημα | 24/11/2014 18:14
  ...Παράλληλα αφαιρείται ο κλάδος της λογοτεχνίας από το εξεταζόμενο μάθημα «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» όλων των Επιστημονικών Πεδίων Εξειδίκευσης, το οποίο ονομάζεται πλέον «Νέα Ελληνική Γλώσσα». Αλλά στο πρόγραμμα με τα 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα το αντιστοιχο μαθημα καλείται ''Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία'' . Τι ισχύει τελικά;
  ΝΕΜΕΣΙΣ
  απάντηση83
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
-