από metereologos.gr
Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018
 
 

Εξώδικο σε δύο υπουργούς από τους διοικητικούς υπάλληλους ΑΕΙ

Εισαγγελική έρευνα στο ΑΠΘ λόγω άρνησης αποστολής στοιχείων
Εξώδικο σε δύο υπουργούς από τους διοικητικούς υπάλληλους ΑΕΙ
Φορώντας μάσκες διοικητικοί υπάλληλοι του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου διαμαρτύρονται για την κινητικότητα μπροστά από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ)
εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

 

Εξώδικο κατέθεσε η Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΔΠΤΕ) προς τους συναρμόδιους υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο ζητώντας αναστολή των προθεσμιών που έχουν τεθεί για την απογραφή τους αλλά και της ποινής της αργίας που έχει ορισθεί αν δεν τηρηθούν αυτές καθώς, όπως υποστηρίζουν, θίγεται το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα τους στην απεργία.

«Όπως καλώς γνωρίζετε η Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΔΠΤΕ) εκπροσωπεί όλους τους Διοικητικού Υπαλλήλους, που υπηρετούν είτε ως μόνιμοι είτε ως εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στα Ανώτατα και Τεχνολογικά Ιδρύματα της χώρας» αναφέρεται στο εξώδικο της Ομοσπονδίας προς τους δυο υπουργούς.

»Όπως καλώς γνωρίζετε επίσης, με την υπ' αριθμόν ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/2.8.2013 (ΦΕΚ 1914/Β/7.8.2013) Απόφαση του πρώτου εξ υμών καταργήθηκαν είτε συνολικά κλάδοι προσωπικού είτε μερικές εκ των θέσεων κλάδων, χωρίς στην πραγματικότητα να ληφθούν κατ' ελάχιστον υπόψιν οι ανάγκες των ιδρυμάτων, με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε διαθεσιμότητα 1349 εκ των υπαλλήλων αυτών» τονίζεται στο ίδιο κείμενο.

»Ως είχαμε καταστατική υποχρέωση, αντιδρώντας στις αντισυνταγματικές αυτές διατάξεις, που εισάγονται μέσω του άρθρου 90 του ν.4172/2013 και της ως άνω ΚΥΑ προκηρύξαμε νομίμως, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1264/1982 απεργιακές κινητοποιήσεις, που συνεχίζονται μέχρι και σήμερα με καθολική συμμετοχή των εργαζομένων. Αποτέλεσμα των κινητοποιήσεων αυτών είναι να η αναστολή της λειτουργίας των οικείων Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού» αναφέρει η Ομοσπονδία του κλάδου.

»Με την υπ' αριθμό Αριθμ.ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/33/οικ.27653/11.10.2013 (ΦΕΚ 2560/Β/11.10.2013) απόφαση του πρώτου εξ υμών, η σχετική υποχρέωση για αποστολή των στοιχείων μετακυλίσθηκε ουσιαστικά στις πλάτες των ιδίων των εργαζομένων, από τους οποίους ζητάτε πλέον να συμπληρώσουν μόνοι τους τα σχετικά απογραφικά δελτία και να προσκομίσουν οι ίδιοι τα έγγραφα, που αποδεικνύουν τα προσόντα τους. Ακολούθησε δε η από 15-10-2013 πρόσκληση (150628/Β2 ΕΠΕΙΓΟΝ) του Υπουργείου του δεύτερου εξ υμών, δια της οποίας κλήθηκαν οι ίδιοι οι υπάλληλοι εντός 7 ημερών, που λήγουν στις 22-10-2013 να υποβάλλουν το σχετικό απογραφικό δελτίο και να προσκομίσουν τα αναγκαία δικαιολογητικά» τονίζεται στο εξώδικο.

«Σπεύσατε δε προκειμένου να επιβάλλετε με τον τρόπο αυτό τη συμμόρφωση των υπαλλήλων, προς μια υποχρέωση, που στην πραγματικότητα δεν ανήκει σε εκείνους, να καταθέσετε στην Βουλή τροπολογία, δια της οποίας καθίσταται πειθαρχικό αδίκημα η μη συμπλήρωση του δελτίου ενώ ο υπάλληλος τίθεται σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας, άμα την άσκηση πειθαρχικής δίωξης για το αδίκημα αυτό.

»Πέραν του αυτονόητου γεγονότος, ότι οι ως άνω νομοθετικές ρυθμίσεις έρχονται σε ευθεία αντίθεση προς τις διατάξεις του Συντάγματος, για την προσβολή δε αυτών ρητώς επιφυλασσόμεθα, είναι προφανές, ότι μέσω των ως άνω ρυθμίσεων, στην πραγματικότητα επιχειρείτε να «λύσετε» την απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων, παραβιάζοντας με τον τρόπο αυτό το συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα της απεργίας» αναφέρει το εξώδικο.

«Από την άλλη πλευρά, απειλείτε επί της ουσίας τους εργαζόμενους με ποινικές κυρώσεις, εάν τα στοιχεία, τα οποία ζητάτε δεν συμπληρωθούν σωστά, εάν δεν είναι ακριβή και σε κάθε περίπτωση εάν δεν προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως προκύπτει από το σώμα της σχετικής προσκλήσεως, αφού το απογραφικό δελτίο υπέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως.

»Στην πραγματικότητα, ωστόσο, θα περίμενε κανείς να γνωρίζετε, ότι είναι αδύνατη η συμπλήρωση με ακρίβεια όλων των στοιχείων, που ζητάτε (αφού είναι για παράδειγμα αδύνατον ο υπάλληλος να θυμάται την βαθμολόγηση του στις εκθέσεις αξιολόγησης των τελευταίων 8 ετών) αλλά και η προσκόμιση εγγραφών, χωρίς ο υπάλληλος να έχει πρόσβαση στον υπηρεσιακό του φάκελο, ο οποίος φυλάσσεται στην οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού κάθε Ιδρύματος. Και βεβαίως, θα έπρεπε να έχετε καταλάβει, ότι είναι αδύνατη η πρόσβαση των υπαλλήλων στους υπηρεσιακούς τους φακέλους, λόγω των διεξαγόμενων απεργιακών κινητοποιήσεων» προσθέτουν οι διοικητικοί υπάλληλοι στο εξώδικο τους.

»Με τον τρόπο αυτό, που πρωτίστως αντίκειται στην λογική, οδηγείτε τους υπαλλήλους είτε να συμπληρώσουν κατά το δοκούν στοιχεία χωρίς αυτά να ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα οδηγώντας τους έτσι στην τέλεση του ποινικού αδικήματος της υποβολής ψευδούς υπευθύνου δηλώσεως είτε προσπαθώντας να μην τελέσουν το ως άνω ποινικό αδίκημα και μη υποβάλλοντας το απογραφικό δελτίο, τους καθιστάτε πειθαρχικώς διωκόμενους και μάλιστα υπό το κράτος της αυτοδίκαιης αργίας. Με τις ενέργειες σας δε το μόνο πράγμα, το οποίο επί της ουσίας αποδεικνύετε, είναι η επιδίωξη σας πάσει θυσία να τεθούν σε διαθεσιμότητα, δεκάδες συνάδελφοι, όχι γιατί δεν είναι άξιοι και ικανοί υπάλληλοι αλλά γιατί στην πραγματικότητα το μόνο, που σας ενδιαφέρει είναι η συμπλήρωση της δεξαμενής της διαθεσιμότητας, χωρίς βεβαίως να λαμβάνετε υπόψιν σας το κόστος των ενεργειών σας στην λειτουργία των ιδρυμάτων.

»Σε κάθε δε περίπτωση, εάν δεν προτίθεστε να σεβαστείτε το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της απεργίας των εργαζομένων, που αγωνίζονται για την εργασία τους, πράγμα αδιανόητο σε μια ευνομούμενη πολιτεία, τουλάχιστον οφείλετε να κατανοήσετε τον βασικό κανόνα του δικαίου, που προβλέπει, ότι κανείς δεν μπορεί να υποχρεωθεί να προβεί σε μια ενέργεια, όταν αυτή στην πραγματικότητα είναι αδύνατη ("των αδυνάτων ουκ έστιν ενοχή")» αναφέρεται στο κείμενο.

«Επειδή οι διεξαγόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις συνιστούν δικαίωμα των εργαζομένων, το οποίο θίγεται δια των ενεργειών σας.

»Επειδή είναι αδύνατη η συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου και η προσκόμιση των δικαιολογητικών, για όσο διάστημα οι υπάλληλοι δεν διαθέτουν πρόσβαση στους υπηρεσιακούς τους φακέλους.

»Δια ταύτα και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας.
      
»Διαμαρτυρόμαστε εντόνως για τις ενέργειες σας, που παραβιάζουν ευθέως το Σύνταγμα, θίγοντας μεταξύ άλλων και το δικαίωμα στην απεργία.

»Σας καλούμε, όπως άμεσα προβείτε στην ανάκληση των ως άνω αποφάσεων σας, και σε κάθε περίπτωση, όπως προβείτε σε αναστολή των προθεσμιών, που έχετε θέσει με την από 15-10-2013 πρόσκληση σας (150628 /Β2), για όσο διάστημα οι υπάλληλοι κωλύονται αντικειμενικά να προβούν σε συμπλήρωση των σχετικών δελτίων απογραφής.

»Τέλος, σας καλούμε, όπως απέχετε από κάθε ενέργεια εις βάρος των υπαλλήλων, οι οποίοι δεν θα συμπληρώσουν τα ως άνω απογραφικά δελτία εντός της προθεσμίας, που έχετε τάξει» καταλήγει το εξώδικο της ΟΔΠΤΕ.

Επιστολές Πελεγρίνη προς Μεϊμαράκη, Δένδια

Δύο επιστολές σχετικά με το θέμα της διαθεσιμότητας των διοικητικών υπαλλήλων έστειλε σήμερα πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Θεοδ. Πελεγρίνης προς τον πρόεδρο της Βουλής κ. Ευ. Μεϊμαράκη, την οποία και κοινοποίησε προς τους συναρμόδιους υπουργούς κκ. Κ. Αρβανιτόπουλο και Κυρ. Μητσοτάκη, αλλά και προς τον υπουργό Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη κ. Ν. Δένδια.

Στην πρώτη επιστολή ο κ. Πελεγρίνης ζητάει από τους συναρμόδιους υπουργούς να προχωρήσουν σε αναστολή του μέτρου της διαθεσιμότητας «για εύλογο χρόνο, ώστε σε συνθήκες καταλλαγής, αξιοκρατίας και ηρεμίας να λειτουργήσει το Πανεπιστήμιο και να αποκατασταθεί πλήρως και σε όλο της το εύρος η ακαδημαϊκή λειτουργία, σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου».

Παράλληλα στην επιστολή του προς τον υπουργό Δημοσίας Τάξεως «εφιστά την προσοχή στο φλέγον ζήτημα της ελλιπούς φύλαξης των εγκαταστάσεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, εφόσον υλοποιηθεί όπως έχει σχεδιασθεί το μέτρο της διαθεσιμότητας, καθώς τίθεται σε διαθεσιμότητα όλο το προσωπικό φύλαξης του Πανεπιστημίου Αθηνών».

Πρυτάνεις στο Ευρωκοινοβούλιο

Εκπρόσωποι των πρυτάνεων των ΑΕΙ συμμετείχαν σε εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πρασίνων κ. Νίκου Χρυσόγελου και παρουσία της κυρίας Ρεμπέκα Χαρμς, συμπροέδρου της Ομάδας των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο. Οι εκπρόσωποι αναφέρθηκαν στο θέμα της διαθεσιμότητας διοικητικών υπαλλήλων και στην υποχρηματοδότησης της ανώτατης εκπαίδευσης.

«Το ελληνικό υπουργείο Παιδείας υλοποιεί αυτή την περίοδο πιεστικά και βιαστικά ένα σκληρό, άδικο και εν πολλοίς αδικαιολόγητο σχέδιο διαθεσιμότητας του διοικητικού προσωπικού των οκτώ μεγαλύτερων πανεπιστημίων της χώρας» ανέφεραν στην εισήγησή τους.

«Κι ενώ η κατάσταση κινείται μεταξύ σημαντικής υποχρηματοδότησης και σοβαρών ελλείψεων σε προσωπικό, έρχεται η πολιτική της κινητικότητας στον δημόσιο τομέα, την οποία εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση, να δώσει τη χαριστική βολή στα πανεπιστήμια της χώρας. Μια πολιτική η οποία εφαρμόζεται και στα πανεπιστήμια, χωρίς αυτό να αποτελεί συμβατική ή μνημονιακή υποχρέωση της ελληνικής πλευράς προς τους διεθνείς δανειστές, στηριζόμενη σε έναν αυθαίρετο και παντελώς ατεκμηρίωτο ισχυρισμό, ότι σε αυτά υπάρχει δήθεν πλεονάζον προσωπικό» αναφέρεται ακόμη στην εισήγηση των πρυτάνεων.

«Η ελληνική πολιτεία πρέπει να αναλογιστεί και να αναλάβει τις ευθύνες της. Ενδεχόμενη απομάκρυνση διοικητικών υπαλλήλων από τις θέσεις τους θα οδηγήσει νομοτελειακά στην υποβάθμιση ως και στη διακοπή της λειτουργίας των οκτώ πανεπιστημίων της χώρας, γεγονός που θα έχει ανυπολόγιστες συνέπειες για την ελληνική κοινωνία» κατέληξαν.

Και οι πρυτάνεις ζήτησαν «η όποια κυβερνητική απόφαση για διαθεσιμότητα του διοικητικού προσωπικού στα ελληνικά πανεπιστήμια να στηριχθεί σε μελέτη αξιολόγησης των διοικητικών τους δομών, προκειμένου να προκύψει κατά τρόπο επιστημονικά τεκμηριωμένο και γι' αυτό αποδεκτό εάν και πού υπάρχουν πλεονάσματα και πού ελλείψεις στη στελέχωση των διοικητικών υπηρεσιών των πανεπιστημίων».

Εισαγγελική ερευνα στο ΑΠΘ για την αρνηση αποστολής ονομάτων διοικητικών

Ποινικές ευθύνες σε βάρος των πρυτανικών αρχών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), μετά την άρνησή τους να συντάξουν καταλόγους με τα ονόματα των προς διαθεσιμότητα διοικητικών υπαλλήλων, αναζητά η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Ο διευθύνων την Εισαγγελία Πρωτοδικών, Ευάγγελος Μαδεμλής, έδωσε εντολή να διενεργηθεί προκαταρκτική έρευνα για το θέμα, ώστε να διαπιστωθεί εάν στοιχειοθετείται το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε βάρος της διοίκησης του Πανεπιστημίου.

Της εισαγγελικής παρέμβασης, προηγήθηκε -πριν από δύο εβδομάδες- έγγραφο του υπουργού Παιδείας Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου προς την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με το οποίο ζητούσε τη συνδρομή του ανώτατου δικαστηρίου προκειμένου να αποστείλουν οι πρυτανικές αρχές τα ονόματα των διοικητικών υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα. Την ίδια παραγγελία είχε κοινοποιήσει ο υπουργός στις εισαγγελίες Πλημμελειοδικών Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ηρακλείου, Ιωαννίνων και Θεσσαλίας (στις έδρες των πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων).

Όπως έγινε γνωστό, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, απευθυνόμενος με έγγραφό του προς τη διοίκηση του ΑΠΘ ζήτησε να μάθει γιατί δεν αποστέλλονται στον ΑΣΕΠ οι κατάλογοι με τα προσόντα των υπό διαθεσιμότητα διοικητικών υπαλλήλων του ιδρύματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση του ΑΠΘ επικαλέστηκε πρακτική αδυναμία να συνταχθούν οι κατάλογοι λόγω της συνεχιζόμενης απεργίας των διοικητικών υπαλλήλων του Πανεπιστημίου.


Καταγγελία για προβλήματα ασφαλείας στην πλατφόρμα

Διοικητικοί υπάλληλοι του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξέδωσαν ανακοίνωση καταγγέλλοντας ότι η πλατφόρμα που κατασκευάστηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας για την απογραφή των υπαλλήλων των κλάδων που μπαίνουν σε καθεστώς διαθεσιμότητας λειτουργεί (πιθανόν για λόγους ταχύτητας ή κόστους) χωρίς τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας.

Όπως αναφέρουν, η είσοδος γίνεται χωρίς κωδικό ασφαλείας χρήστη, χωρίς κλειδάριθμο, χωρίς κρυπτογράφηση (χρήση πρωτοκόλλου TLS) και χωρίς επιβεβαίωση σύνδεσης-ταυτοποίησης. Έτσι επιτρέπεται σε οιονδήποτε που έχει απλές γνώσεις Διαδικτύου και γνωρίζει έναν ΑΦΜ-ΑΜΚΑ να εισέλθει εξ ονόματος άλλου και να συμπληρώσει ή να αλλοιώσει στοιχεία.

Επίσης καταγγέλλουν ότι η ιστοσελίδα δεν περιέχει δήλωση του νόμου προστασίας προσωπικών δεδομένων που να αναφέρει αναλυτικά τον σκοπό της επεξεργασίας, πού θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα και από ποιον.

Η εν εξελίξει διαδικασία, όπως ισχυρίζονται οι υπάλληλοι, έχει ήδη θέσει σε μεγάλο κίνδυνο τα δημόσια αρχειακά δεδομένα.

Μάλιστα απορούν γιατί καταγράφονται δεδομένα τα οποία διαθέτει ήδη η κυβέρνηση και η Ενιαία Αρχή Πληρωμών μέσω των τακτικών απογραφών των δημοσίων υπαλλήλων και καταλήγουν στο ότι «η επιλογή αυτή του Υπουργείου Παιδείας, εκτός από την παράνομη και εκβιαστική φύση της, εκθέτει αυτούς που τη δημιούργησαν τόσο πρόχειρα, προκειμένου να παρουσιάσουν μία φαινομενική επιτυχία μετά από δύο αποτυχίες. Παραβιάζει κάθε έννοια ηθικής, νομιμότητας, χρηστής δημοκρατικής διοίκησης και προστασίας των πολιτών».Κοινωνία περισσότερες ειδήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απογράφηκαν ήδη 400 από τους 1.969 υπαλλήλους των ΑΕΙ 
Δεν απογράφονται οι διοικητικοί των ΑΕΙ παρά τις κυρώσεις 
Η απογραφή διχάζει τους υπαλλήλους οκτώ ΑΕΙ 
Αντιμέτωποι με την αργία οι διοικητικοί των ΑΕΙ αν δεν καταγραφούν 
Αρχίζει η ηλεκτρονική απογραφή των διοικητικών υπαλλήλων ΑΕΙ 
Κατατέθηκε τροπολογία για απογραφή υπαλλήλων ΑΕΙ-ΤΕΙ 
Νon paper σε όσους δε δίνουν στοιχεία για τη διαθεσιμότητα 
Υπουργείο Παιδείας προς υπαλλήλους ΑΕΙ: ή καταγράφεστε εντός 5 ημερών ή τίθεστε σε αργία 
Διοικητικοί ΑΕΙ: Νέα απεργία από Δευτέρα και έως 25 Οκτωβρίου 
ΑΣΕΠ: Προσωρινοί πίνακες για επιλογή «διαθέσιμου» προσωπικού 
Eκκληση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΜΠ στην «κοινή λογική» 
 
 
σχόλια (18)
 
 
απομένουν 700 χαρακτήρες
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά
 
Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το ΒΗΜΑ δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.
   
  ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ‘’ΜΑΪΜΟΥ ‘’ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ!!!!!!!!!! | 02/11/2013 22:32
  Οι εξαιρεθέντες από το πρόγραμμα διαθεσιμότητας, παράνομα προσληφθέντες στο ΕΜΠ, ως ΙΔΑΧ (μηχανικοί-διοικητικοί) ψηφίζουν στο ΤΕΕ. Θα πρέπει να βρούμε ποιος μωροφιλόδοξος από το ΕΜΠ ονειρεύεται Προεδριλίκια στο ΤΕΕ και ψάχνει για ψήφους. Δεν ξύπνησε φυσικά ένα πρωί ο Υπουργός Παιδείας και είπε εξαιρώ τους εκατοντάδες "μαϊμού" μηχανικούς-διοικητικούς του ΕΜΠ, εις βάρος άλλων κατηγοριών υπαλλήλων. Κάποιο βρωμόπουλο από το ΕΜΠ του το σφύριξε!!!! Νέμεσις
  ΝΕΜΕΣΙΣ
  απάντηση190
   
   
  ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΑΕΙ. | 25/10/2013 15:29
  Συνάδελφοι, διοικητικοί υπάλληλοι των ΑΕΙ, μην παρασύρεσθε από δικολάβους και σοφίσματα. Να μιλάτε για τις παράνομες προσλήψεις με πλαστές προϋπηρεσίες κ.λπ., που παρανόμως κάποιοι τους εξαίρεσαν. Είναι εκατοντάδες διδάκτορες που στο ΕΜΠ, τους βάφτισαν ΙΔΑΧ. Αυτούς βγάλτε στο ξέφωτο. Αυτοί για να προστατευτούν, διώχνουν εσάς τους κανονικούς και νόμιμους υπαλλήλους. Μιλώ φιλικά, γιατί είσαστε θύματα αυτών και των άθλιων που τους προσέλαβαν. Εκεί πρέπει να κτυπήσετε και νομικά. Κτύπημα και στους άθλιους που τους προστατεύουν. Εκεί είναι η δύναμή σας. Μην ακούτε δικολάβους που προστατεύουν αυτούς και τους άθλιους εργοδότες τους που τους μανατζάρουν. Μην αποπροσανατολίζεστε!! ΛΟΥΚΑΣ
  ΛΟΥΚΑΣ
  απάντηση250
   
   
  ΚΟΛΠΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΑΕΙ. (Μέρος ΙΙ). | 21/10/2013 13:04
  (* Συνέχεια, Μέρος ΙΙ). Το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να ελέγξει, σε κάθε περίπτωση, τις παράνομες προσλήψεις ΙΔΑΧ (με πλαστές προϋπηρεσίες, δικαιολογητικά κ.λπ.), ακόμη και αν οι παράνομοι στην απογραφή δηλώσουν οικειοθελώς διαθεσιμότητα, με δόλιο σκοπό να αποφύγουν τις διώξεις, οι ίδιοι και αυτοί που τους προσέλαβαν παράνομα. Επίσης, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ελέγξει την νομιμότητα πρόσληψης ΙΔΑΧ (με πλαστές προϋπηρεσίες, δικαιολογητικά κ.λπ.), οι οποίοι περιέργως εξαιρέθηκαν από το Πρόγραμμα Διαθεσιμότητας στα ΑΕΙ.
  ΝΙΚΗΤΑΣ
  απάντηση270
   
   
  Κάποιοι την πατήσαν άσχημα... | 20/10/2013 23:31
  Ας μην εκπλαγούν κάποιοι που "αντιστεκόμενοι" κατά προτροπήν των συνδικαλιστικών τους "οργάνων" δεν υπέβαλαν ηλεκτρονική δήλωση των στοιχείων τους, όταν δουν ποιοι "απεργοπατέρες" υπέβαλαν.
  Θρασύβουλος
  απάντηση280
   
   
  Παρασκηνιακές κινήσεις για σωτηρία διαφόρων"ημετέρων" ενόψη διαθεσιμότητας. | 19/10/2013 08:41
  Τον τελευταίο καιρό παρατηρείται μια περίεργη κινητικότητα σε ένα μεγάλο ΑΕΙ της Αθήνας, με το να "επιστρατεύουν" διαφόρους συνταξιούχους, πρώην προϊσταμένους και διευθυντές, για να κάνουν παρασκηνιακά, Εκθέσεις Αξιολόγησης, επιλεκτικά σε διάφορους "ημετέρους" υπαλλήλους, οι οποίοι δεν είχαν και να "περισώσουν" έτσι, έστω και την τελευταία στιγμή τα "δικά τους παιδιά", αυτά δηλαδή που αποτελούν τον σκληρό πυρήνα της οικογενειοκρατίας. Σημειώνεται, ότι αυτό δεν γίνεται σε ευρεία κλίμακα, αλλά μόνο επιλεκτικά σε κάποιους, την ίδια δε στιγμή, που η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν έχει δώσει τις Εκθέσεις Αξιολόγησης σε μη ημέτερους υπαλλήλους, οι οποίοι είχαν αξιολογηθεί με άριστα!
  Νίκος
  απάντηση310
   
   
  ΚΟΛΠΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΑΕΙ. | 18/10/2013 18:24
  Οι απορίες μου είναι οι εξής για τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την διαθεσιμότητα διοικητικών υπαλλήλων ΑΕΙ και ό,τι έγινε γύρω από αυτό το θέμα: 1) Γιατί εξαίρεσε τους μηχανικούς κ.λπ.; 2) Μήπως, διότι πλήθος διδακτόρων από αυτούς, τους έκαναν, περιέργως ΙΔΑΧ στο ΕΜΠ και όχι μόνον αυτό, τώρα προωθούν Προεδρικό Διάταγμα να τους κάνουν ΕΕΔΙΠ; Μήπως, αυτά είναι «υπογείως» προσυμφωνηθέντα; 3) Πώς εξαιρείς παράνομα προσληφθέντα, μέλος οικογενειοκρατίας και βάζεις νόμιμα προσληφθέντες στην διαδικασία του προγράμματος διαθεσιμότητας; 4) Γιατί δέχεται να κλειδώνουν τα κτίρια του ΕΜΠ; 5) Γιατί, ενώ το ΕΜΠ δηλώνει απεργία υπαλλήλων κ.λπ., η μισθοδοσία βγαίνει κανονικά; Τι είδους απεργία είναι αυτή; Είναι «μαϊμού» απεργία; 6) Γιατί με τον ίδιο τρόπο που βγήκε η μισθοδοσία, δεν δόθηκε αντίστοιχη εντολή να σταλούν τα προσόντα των υπαλλήλων στο ΑΣΕΠ, στα πλαίσια του προγράμματος διαθεσιμότητας, να γίνουν οι εγγραφές πρωτοετών κ.λπ.; 7) Γιατί σιωπά στην απέραντη οικογενειοκρατία και στις παράνομες προσλήψεις; 8) Πώς συγκρίνει τους νόμιμα προσληφθέντες με αυτούς, αντί να τους διώξει και ποινικά μαζί με τους υψηλά ιστάμενους που τους προσέλαβαν; 9) Γιατί, λέει ότι, στέλνει εισαγγελείς, για να συμμορφωθούν δημόσιοι λειτουργοί, αλλά ακόμη δεν είδαμε αποτέλεσμα; Δηλαδή, ούτε οι εισαγγελείς τα κατάφεραν;;;;!!!! 10) Όσον αφορά την ηλεκτρονική πλατφόρμα, που θα συμπληρώσουν οι υπάλληλοι, ποιος εγγυάται την ορθότητα αυτών των στοιχείων, που θα σταλούν, ιδίως από τους παράνομα προσληφθέντες κ.λπ.; Όλα αυτά παραβιάζουν κατάφορα το Σύνταγμα, διότι: 1) Είναι ενέργειες διάσωσης των παράνομα προσληφθέντων και των επίορκων που τους προσέλαβαν. 2) Είναι ενέργειες εις βάρος άλλων κατηγοριών υπαλλήλων. 3) Είναι ενέργειες εις βάρος των νόμιμα προσληφθέντων. 4) Είναι ενέργειες εις βάρος άλλων ΑΕΙ (που δεν έχουν παράνομα προσληφθέντες, ούτε στρατιές μηχανικών κ.λπ.). 5) Είναι ενέργειες εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Θα πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να ελέγξει σε κάθε περί
  ΝΙΚΗΤΑΣ
  απάντηση280
   
   
  Ενα ανέκδοτο άσχετο... | 18/10/2013 11:43
  Πόσοι Συριζαίοι χρειάζονται για να αλλάξουν μια λάμπα? 100, αλλά η λάμπα δεν θα αλλάξει. Οι 100 θα κάνουν διαδήλωση για να υπερασπιστούν το δικαίωμα της καμμένης λάμπας να παραμείνει στην θέση της ακόμα και αν δεν δουλεύει...
  Αλέξανδρος Αθ.
  απάντηση384
   
   
  Ο κ. Πελεγρίνης ζητάει καταλλαγή !!! | 18/10/2013 07:40
  Ωστέ ζητάει "καταλλαγή" ο κ. Πελεγρίνης; Αν και ερασιτέχνης ηθοποιός, η υποκρισία του σπάει κόκκαλα. Γιατί διέκοψε "συμβολικά" (τάχα) τις εξετάσεις Σεπτεμβρίου για 4 μέρες; Μα προφανώς για να μπορέσουν να οργανωθούν οι απεργίες, οι περιφρουρήσεις και οι καταλήψεις. Ως γνωστόν, δεν μπορείς να κλέψεις τα λάστιχα από ένα αυτοκίνητο εν κινήσει. 'Επρεπε να το σταματήσει πρώτα. Και είναι η 2η φορά που κάνει ακριβώς το ίδιο, αφού και τον Σεπτέμβριο του 2011 ανέβαλε τις εξετάσεις για μια βδομάδα για να έρθουν τα παλληκαράκια από τα μπάνια τους και να αρχίσουν τις συνελεύσεις για καταλήψεις εναντίον του νέου νόμου, που δεν βόλευε καθόλου τον ίδιο, τους ομολόγους του και τους φοιτητοπατέρες.
  Θρασύβουλος
  απάντηση3413
   
   
  mono kanadyo Tsafentides tha diorthosoun th douleia | 18/10/2013 01:10
  Oi anthropoi aftoi den exoun Synithitopoihsi pws zoun se ena STEGNO kapitalistiko Polhtevma kai tous lypame.........
  tsovola dwsta olla ......palamakia
  απάντηση426
   
   
  Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι λαθρομετανάστες κυβερνούν την Ελλάδα. | 17/10/2013 22:24
  Τα βρήκαν σε όλα. Ακόμα και στους λαθρομετανάστες… ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΑΝΕΛ το ίδιο μαγαζί. Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι λαθρομετανάστες κυβερνούν την Ελλάδα. Μας θάβουν!!!
  ΛΑΙΚΟΔΕΞΙΟΣ
  απάντηση2611
   
   
   
  Γελάει ο κόσμος | 17/10/2013 20:05
  Λένε οι διοικητικοί υπάλληλοι: "Επειδή είναι αδύνατη η συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου και η προσκόμιση των δικαιολογητικών, για όσο διάστημα οι υπάλληλοι δεν διαθέτουν πρόσβαση στους υπηρεσιακούς τους φακέλους." Δηλαδή θέλουν να μας πουν ότι δεν έχουν πρόσβαση στα σχετικά δικαιολογητικά γιατί απεργούν οι ίδιοι! Δηλαδή τα δικαιολογητικά τους που έχουν οι υπηρεσίες στα αρχεία τους έπεσαν από τον ουρανό και δεν τους τα υπέβαλλαν οι ίδιοι! Όλοι δηλαδή εμείς που υποβάλλουμε διακαιολογητικά (πτυχία, μεταπτυχιακά κλπ) δεν τα κρατάμε και στο αρχείο μας, αλλά περιμένουμε από τις υπηρεσίες να μας τα επιστρέψουν σε μελλοντική ανάγκη!! Επιχειρηματολογία πρώτης δημοτικού κανονικά.
  Ποιόν νομίζουν ότι κοροϊδεύουν;
  απάντηση408
  Απαντήσεις  2 | Εμφάνιση όλων
   
   
   
  Απάντηση..... | 17/10/2013 17:39
  Απόλυση άμεση. Έλεγχος σε βάθος των προσλήψεων και των δικαιολογητικών πρόσληψης. Όσοι προσλήφθηκαν νόμιμα και αιτιολογημένα να επαναπροσληφθούν. Στους υπόλοιπους να ασκηθεί δίωξη για εξαπάτηση και υπεξαίρεση σε βάρος του δημοσίου.
  kostas
  απάντηση9732
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
-