από metereologos.gr
Σάββατο 21 Ιουλίου 2018
 
 

Το μετέωρο βήμα του κ. Μανιτάκη

Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης αναλαμβάνει ο ίδιος να ολοκληρώνει οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή
Το μετέωρο βήμα του κ. Μανιτάκη
Πλήγματα πανταχόθεν δέχεται η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου την οποία κατήρτισε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Αντώνης Μανιτάκης
εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

 

Σε τεντωμένο σχοινί έχει εισέλθει η διαδικασία της διαθεσιμότητας-απόλυσης 2.000 δημοσίων υπαλλήλων μετά την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου την οποία κατήρτισε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Αντώνης Μανιτάκης. Η νέα ρύθμιση δεν χαρακτηρίζεται απλώς αντισυνταγματική, καθώς παραβιάζει ευθέως την αυτονομία και το αυτοδιοίκητο των ΟΤΑ, αλλά δεν διασφαλίζει και την αξιοπιστία της διαδικασίας. Ο κ. Μανιτάκης μετά την άρνηση ουσιαστικά της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών να του παράσχει τα αναγκαία στοιχεία, προκειμένου να κάμψει τις αντιδράσεις των εργαζομένων, αποφάσισε να αξιοποιήσει το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού που λειτουργεί στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Ωστόσο, όπως αποκαλύπτεται και από την «αλληλογραφία» της κυβέρνησης με την τρόικα, το μητρώο αυτό δεν παρέχει ουσιαστική φερεγγυότητα. Ετσι, δεν αποκλείεται να τεθούν σε διαθεσιμότητα «άσχετοι εργαζόμενοι», οι οποίοι όχι απλώς εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις του Μνημονίου ΙΙΙ, αλλά υπηρετούν με διαφορετική σχέση εργασίας στο Δημόσιο. Το διαφαινόμενο μπάχαλο όμως αναμένεται να διευρυνθεί στις αρχές του νέου έτους, όταν η κυβέρνηση θα κληθεί, κατ΄ επιταγή της τρόικας, να επιλέξει ακόμη 25.000 υπαλλήλους που θα απολυθούν ή θα ενταχθούν στο «πρόγραμμα κινητικότητας».Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Αντώνης Μανιτάκης με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, προκειμένου να προλάβει ανάλογες αντιδράσεις στο μέλλον, αλλά και να ενισχύσει τη θέση του ως μοναδικού υπόλογου απέναντι στην τρόικα για τις υπηρεσιακές μεταβολές τού προσωπικού σ' ολόκληρο το Δημόσιο, τροποποίησε τον ν. 3845/2010 για τη σύσταση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, προσθέτοντας ειδική διάταξη σύμφωνα με την οποία: «Η διαρκής επικαιροποίηση και συμπλήρωση των στοιχείων των υπαλλήλων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού, προκειμένου για μεταβολές της υπηρεσιακής τους κατάστασης που επέρχονται αυτοδικαίως από τυπικό νόμο, γίνεται από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί από το αρμόδιο όργανο και εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από τον νόμο. Για την επέλευση των πάσης φύσεως συνεπειών της ανωτέρω υπηρεσιακής μεταβολής δεν είναι αναγκαία η έκδοση σχετικής πράξης».
Με τη ρύθμιση αυτή ο κ. Μανιτάκης δεν στρέφεται μόνο κατά των δημάρχων που αρνήθηκαν κατηγορηματικά να υπογράψουν τις διαπιστωτικές πράξεις για τη διαθεσιμότητα των υπαλλήλων των ΟΤΑ, αλλά επιχειρεί να παρακάμψει και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου τα οποία εμφανίστηκαν απρόθυμα να συνδράμουν το έργο του. Ετσι αναλαμβάνει ο ίδιος προσωπικά να ολοκληρώνει οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή (μετακινήσεις, μεταθέσεις, μετατάξεις, αποσπάσεις, απολύσεις) που θα διενεργείται μέσω του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού. Το Μητρώο, που αποτελεί ένα ηλεκτρονικό αυτοματοποιημένο σύστημα το οποίο συνδέει τη βάση δεδομένων της απογραφής με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, υπήρξε απαίτηση της τρόικας έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης αποτύπωση των πληρωμών των δημοσίων υπαλλήλων, κάτι που δεν είναι δυνατόν με βάση μόνο τα στοιχεία της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, αφού σε αυτή δεν έχει ενταχθεί το σύνολο του προσωπικού στο Δημόσιο.
Η διαδικασία της σύστασης του Μητρώου ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2011. Τα στοιχεία τα οποία περιελήφθησαν σ' αυτό είναι: πρώτον, τα προσωπικά στοιχεία, δηλαδή το όνομα, το επώνυμο, ο αριθμός μητρώου, η οικογενειακή κατάσταση του απογραφόμενου. Δεύτερον, η υπηρεσιακή κατάσταση του εργαζομένου (ο φορέας, ο κλάδος, η ειδικότητα, ο βαθμός, η θέση ευθύνης). Τρίτον, τα τυπικά προσόντα των υπαλλήλων (γλωσσομάθεια, χειρισμός ηλεκτρονικού υπολογιστή, πτυχία).
Η εικόνα όμως δεν είναι και τόσο ειδυλλιακή. Σήμερα τα στοιχεία που συλλέγονται για τους δημοσίους υπαλλήλους δεν αντλούνται από ένα αλλά από δύο επιχειρησιακά συστήματα:
 • Την αναλυτική απογραφή όλου του προσωπικού που μισθοδοτείται από τον στενό δημόσιο τομέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
 • Την περιοδική (μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια) ηλεκτρονική καταχώριση στοιχείων από τις επιμέρους μονάδες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού των φορέων του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα (περιλαμβάνει μόνο τακτικό προσωπικό).
Η διαδικασία αυτή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Ποια είναι αυτά;
 • Πρώτον, τα στοιχεία που παράγονται από τα δύο συστήματα δεν συμπίπτουν.
 • Δεύτερον, τα επιμέρους συστήματα δεν είναι συγχρονισμένα μεταξύ τους.
 • Τρίτον, το εύρος των φορέων του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα που καλύπτουν τα δύο απογραφικά συστήματα δεν είναι το ίδιο.
Η κατάσταση αυτή καθιστά το εγχείρημα του κ. Μανιτάκη, αν μη τι άλλο, ένα μετέωρο βήμα.


Τι προβλέπουν δύο ρυθμίσεις που προωθεί ο κ. Ευρ. Στυλιανίδης
Ψήφος για ομογενείς, «πόθεν» για πολιτικούς

Δύο νομοθετικές ρυθμίσεις που θα τεθούν σύντομα σε διαβούλευση με τα πολιτικά κόμματα προτού έλθουν προς ψήφιση στη Βουλή από τον υπουργό Εσωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη θα αποτελέσουν το εναρκτήριο λάκτισμα για την αναμόρφωση του πολιτικού συστήματος. Η πρώτη, η οποία μάλιστα θα πρέπει να ψηφιστεί από τα δύο τρίτα της Βουλής για να ισχύσει στις προσεχείς εκλογές, αφορά την ψήφο των ομογενών και η δεύτερη, η οποία αναμένεται να προκαλέσει έντονες τριβές, έχει σχέση με το πολιτικό χρήμα. Οι ρυθμίσεις αυτές, αν και δεν αφορούν τον εκλογικό νόμο, η συζήτηση του οποίου παραπέμπεται σε ύστερο χρόνο, εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν σοβαρά τη «συμπεριφορά των πολιτικών κομμάτων».
Ο κ. Στυλιανίδης, σύμφωνα με πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του «Το Βήμα», έχει καταλήξει στις βασικές παραμέτρους του «μηχανισμού» που θα επιλεγεί για την ψήφο των ομογενών. Η κυβέρνηση φέρεται αποφασισμένη να φέρει τη ρύθμιση αυτή προς ψήφιση στη Βουλή χωρίς να αναμένει την αναθεώρηση του Συντάγματος που θεωρείται ότι θα διευκόλυνε την επίλυση ορισμένων προβλημάτων σχετικών με τη διαδικασία της ψηφοφορίας. «Μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος μπορούμε να ξαναδούμε το θέμα, αλλά η πρωτοβουλία αυτή θα προχωρήσει» είπε προς «Το Βήμα» πολιτικό στέλεχος του υπουργείου.

Ομογενείς στο Επικρατείας
Η συνταγματική πρόβλεψη ότι για να ισχύσει αυτό το μέτρο στις προσεχείς εκλογές θα πρέπει να συμφωνήσουν τα δύο τρία της Βουλής (200 βουλευτές) λειτουργεί ως ένας επιπρόσθετος λόγος για την ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών να επιδιώξει την όσο το δυνατόν ευρύτερη συναίνεση των πολιτικών κομμάτων. Ωστόσο δεν πρόκειται να υιοθετήσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη δημιουργία εκλογικών περιφερειών στις οποίες θα εκπροσωπούνται οι ομογενείς, με το σκεπτικό ότι κάτι τέτοιο αντιβαίνει σε βασικές διατάξεις του Συντάγματος.
Ως εκ τούτου η πρόταση που κερδίζει έδαφος είναι να στηθούν κάλπες στις χώρες διαμονής των ομογενών και η ψήφος τους να προσμετράται στην επικράτεια. Γι' αυτόν τον λόγο θα ενθαρρυνθούν τα πολιτικά κόμματα να συμπεριλάβουν στα ψηφοδέλτια Επικρατείας και εκπροσώπους της ομογένειας έτσι ώστε αυτή να εκπροσωπείται στη Βουλή.

Μοντέλα ελέγχου
Οι τρεις κυβερνητικοί εταίροι, από την άλλη πλευρά, θα κληθούν να συζητήσουν επί της προτάσεως που έχει επεξεργαστεί ειδική ομάδα του υπουργείου Εσωτερικών για το πολιτικό χρήμα. Η πρόταση αυτή, όπως αναφέρουν πληροφορίες, λαμβάνει υπόψη της τα σχέδια που είχε επεξεργαστεί στο παρελθόν η κυβέρνηση του ΠαΣοΚ, ενώ απομένει να αποφασιστεί αν θα υιοθετηθεί τελικά το αμερικανικό ή το ευρωπαϊκό μοντέλο.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, θα επιχειρηθεί να κατοχυρωθεί η διαφάνεια με τη δημοσιοποίηση των πηγών χρηματοδότησης των κομμάτων και τη διακίνηση«πόθεν» των σχετικών ποσών μέσω τραπεζικών λογαριασμών. Θα αναμορφωθούν η αρμόδια επιτροπή για τον έλεγχο του «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων με έμφαση στον έλεγχο του «πόθεν» και οι εκλογικές δαπάνες των υποψηφίων βουλευτών με ταυτόχρονη θέσπιση κανόνων διαφάνειας.
Μεταξύ των άλλων ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στη θέσπιση ενός κώδικα δεοντολογίας των πολιτικών σε μια προσπάθεια να αναστηλωθεί η τρωθείσα αξιοπιστία τους. «Εξαιτίας αυτής της κατάστασης διαπιστώνεται έλλειμμα αποφασιστικότητας από τους πολιτικούς» επισημαίνουν στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών. «Το να μην κάνουν τίποτα είναι χειρότερο από το κόστος που συνεπάγεται οποιαδήποτε απόφασή τους».ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Κοινωνία περισσότερες ειδήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 
 
σχόλια (14)
 
 
απομένουν 700 χαρακτήρες
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά
 
Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το ΒΗΜΑ δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.
   
  Ενώ ο ιδιωτικός τομέας είναι άαααγιος! | 10/12/2012 23:15
  Οταν τόσα δεν απέδιδαν ΦΠΑ και δεν έκοβαν αποδείξεις και δήλωναν 1000 ευρώ ετήσιο εισόδημα ήταν καλά ε? Τώρα τους φταίνε οι Δ.Υ. τους κανίβαλους! Καταργείστε τον κρατικοδίαιτο ιδιωτικό τομέα της μίζας και της αρπαχτής. Μια ζωή οι Δ.Υ. σηκώνουν το μεγαλύτερο φορτίο του καταστροφικού καπιταλισμού.
  Πεντοζάλης
  απάντηση00
   
   
  δυο επιπεδα Πανεπιστημιου | 10/12/2012 22:34
  Να φτιαχτουν δυο επιπεδα Πανεπιστημιου , το πρωτο για τα καθημερινα , το δευτερο για ερευνα και αναπτυξιακες λυσεις.
  Γιαννης Σ.
  απάντηση00
   
   
  το βιολί τους | 10/12/2012 11:07
  Το βιολί τους βέβαια...Διορίζουν τα κόμματα,συντηρούν το φαύλο κράτος και το τέρας του Δημοσίου με 1,5 εκατ. ανέργους ....και δεν τους καίγεται καρφί...Νομίζω ότι μόνο ένα είδος κοινωνικής επανάστασης θα σώσει ...όχι τη Ελλάδα,άλλα κάποιους τίμιους ανθρώπους σε αυτό το κρατίδιο...Μα τι περιμέναμε...ότι οι ΔΥ θα υπερασπίσουν τη Πατρίδα τους ?,που τη έχουν κάνει σφουγγαρόπανο εδώ και χρόνια....
  panagiotis kumas
  απάντηση33
   
   
  ΜΑ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ; | 10/12/2012 09:42
  Αγαπητοί συναναγνώστες που ζούμε; Εδώ η πλειοψηφία του ελληνικού λαού κυριολεκτικά βουλιάζει στην απελπισία, αβεβαιότητα και αμφιβολιά για την αυριανή επιβίωσή του. Τα κόματα ή πολιτικες ομάδες που μας κυβερνούν σήμερα, η εσωτερική τρόϊκα, μετά από τόσους μήνες συμφώνσε λέει στο μοίρασμα των θέσεων στις κρατικές επιχειρήσεις. Μπράβο τους λοιπόν. Αξίζει να τους δοξάσουμε. Κατάφεραν να μοιράσουν τις θέσεις για μία ακόμη φορά με κοματικά κριτήρια και να τοποθετήσουν, όπως ακούγεται, πρόσωπα που απέτυχαν να εκλεγούν βουλευτές; Σας θυμίζει κάτι αυτό. Ο Θεός να μας φυλάει από τους εσωτερικούς και εξωτερικούς μας σωτήρες.
  ENK
  απάντηση90
   
   
  Η νέα καραμέλα, το "αυτοδιοίκητο" | 10/12/2012 08:50
  Καλά, είμαστε σοβαροί; Το κράτος διορίζει τους υπαλλήλους των ΟΤΑ (και μάλιστα κατά παράδοση αναξιοκρατικά), το κράτος τους μισθοδοτεί και τους συνταξιοδοτεί, και κατά τα άλλα είναι αυτόνομοι και αυτοδιοίκητοι; Να δούμε τι άλλη βλακεία θα ακούσουμε...
  πολίτης
  απάντηση93
   
   
  ειχα κορμι απο σιδερο.... | 10/12/2012 08:41
  ειχα καρδια απο σιδερο κορμι σαν το πλατανι μα οι βλακειες σοτ αρθρο σας κομματια τα 'χουν κανει
  K
  απάντηση41
   
   
  Πολιτεία εναντίον Κράτους | 09/12/2012 22:52
  Πολιτεία εναντίον Κράτους. Βρέθηκε ένας σοβαρός άνθρωπος να βάλει τάξη στα πράγματα, και βρίσκει τόσα προσκόμματα από το Κράτος. Είναι μια μοναδική ευκαιρία να αποδοθεί σχετική δικαιοσύνη στην φαυλότητα και δεν υποστηρίζουμε έναν ικανό και έντιμο άνθρωπο, όπως είναι ο σημερινός υπουργός. Πότε νομίζετε ότι είχαμε τόσο σοβαρό άνθρωπο υπουργό και πότε νομίζετε ότι θα ξαναδούμε ??. Είμαι βεβαιος ότι δεν θέλει να αδικήσει κανένα, αλλά και ότι ωσάν χειρούργος πρέπει να δώσει δείγματα στο εξωτερικό, ότι με κατάλληλες δόσεις ο ασθενής θέλει να σωθεί.
  xristos
  απάντηση22
   
   
  ΟΚ οι απολύσεις μετά τι? | 09/12/2012 22:49
  κάνεις δεν μιλάει για το πως θα γίνει το κράτος αποδοτικότερο μετά τις απολύσεις.
  Ανώνυμος / η
  απάντηση33
   
   
  Πως γίνεται οι ΟΤΑ... | 09/12/2012 22:27
  να είναι αυτόνομοι και αυτοδιοίκητοι, αλλά να χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό και μάλιστα παχυλά; Αρχίσατε τι δικηγορίστικες μπούρδες εκεί στο Βήμα (περί αντισυνταγματικότητας);
  Loukas
  απάντηση223
   
   
  είναι δυνατόν | 09/12/2012 13:17
  Είναι δυνατόν ένας ΔΥ να κάνει κουμάντο στο φαύλο Δημόσιο? Και βέβαια δεν είναι δυνατόν ,διότι ο εμποτισμός των δήθεν μεταρρυθμιστών με ότι χειρότερο έχει γεννήσει αυτό το κρατίδιο,δηλαδή με τη ανικανότητα της αναλυτικής σκέψης και την έλλειψη του κοινού νου για τη τυφλή υπεράσπιση των ΔΥ με 1,5 εκατ. ανέργους και να μην τους καίγεται καρφί μόνο ως ανθελληνική δραστηριότητα μπορεί να χαρακτηριστεί
  panagiotis kumas
  απάντηση2014
   
   
   
  ΠΡΟΣ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ Ι.Τ | 09/12/2012 12:17
  Άν είχαν απολυθεί 200.000 (τουλάχιστον) κρατικοί κηφήνες, απο το τέλος του 2009, είχαν μπεί μαχαίρι στις παχυλές συντάξεις (μερικοί απο 45 χρονών) στα εφάπαξ, και είχαν γίνει οι αποκρατικοποιήσεις, ΤΟΤΕ σήμερα η ελλάδα θα έιχε διαφορετική πορεία. Άντι αυτού, διέλυσαν τον κοσμάκη του ιδιωτικού τομέα, με 1.500.000 ανέργους και μισθούς πείνας (όσοι δουλέυουν ακόμα)! 1) Όσο μπορούμε ΣΤΑΣΗ πληρωμών στο δημόσιο, να πάνε τα ξεφτιλισμένα κόμματα που υποστηρίζουν, τους κρατικούς κόπρους, να τους πληρώνουν οι ίδιοι απο τα ταμεία τους. 2) ΟΥΤΕ ΜΙΑ ψήφος στις επόμενες εκλογές σε κόμματα-συνέταιρους των κρατικών κηφήνων. ΚΑΙ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ!
  Άνεργος του ι.τ
  απάντηση3520
  Απαντήσεις  3 | Εμφάνιση όλων