από metereologos.gr
Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018
 
 

Δημόσιο:Μετακινήσεις και όχι απολύσεις υπόσχεται ο Μανιτάκης

Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης απέστειλε σχετικό σημείωμα
Δημόσιο:Μετακινήσεις και όχι απολύσεις υπόσχεται ο Μανιτάκης
εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

 

Να πείσει ότι οι υπάλληλοι που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα δεν θα απολυθούν αλλά θα μετακινηθούν σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, επιχειρεί ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Αντώνης Μανιτάκης.

«Η ένταξη των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης των θέσεών τους», αναφέρεται σε σημείωμα του υπουργείου, «στο Πρόγραμμα Κινητικότητας έχει σκοπό τη μετακίνησή τους, προκειμένου να καλυφθούν υπαρκτά κενά στη διοίκηση, ιδίως στην εξυπηρέτηση των πολιτών, και να αξιοποιηθεί καλύτερα το διοικητικό προσωπικό».

Στο σημείωμα επιβεβαιώνεται ότι η σχετική διαδικασία θα τεθεί άμεσα σε ισχύ. Το πρώτο...κύμα των υπαλλήλων που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα είναι κυρίως χαμηλών προσόντων (ΔΕ) και εργάζονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 

Για την εξαίρεση των νοσοκομείων, των ασφαλιστικών ταμείων και κυρίως των υπαλλήλων της Γραμματείας Πολιτισμού, που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, στο σημείωμα αναφέρεται: «Λαμβάνεται πρόνοια να εξαιρεθούν από την εφαρμογή αυτής της διάταξης ευαίσθητες υπηρεσίες όπως οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης και φροντίδας, ο ΟΑΕΔ, τα νοσοκομεία καθώς και αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία (δηλαδή οι υπάλληλοι που υπηρετούν στη ΓΓ Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας)».

Ολόκληρο το σημείωμα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχει ως εξής:


                                                            Non Paper
             Διαθεσιμότητα - ένταξη υπαλλήλων στο Πρόγραμμα Κινητικότητας

9/11/2012

1.       Ποιος είναι ο στόχος της ρύθμισης: Η ένταξη των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης των θέσεών τους, στο Πρόγραμμα Κινητικότητας έχει σκοπό τη μετακίνησή τους, προκειμένου να καλυφθούν υπαρκτά κενά στη διοίκηση, ιδίως στην εξυπηρέτηση των πολιτών, και να αξιοποιηθεί καλύτερα το διοικητικό προσωπικό.
2.       Εντάσσονται μόνο όσοι προσελήφθησαν χωρίς διαγωνιστική ή άλλη διαδικασία επιλογής: Επιλέχθηκαν ορισμένες μόνον θέσεις  υπαλλήλων που δεν έχουν προσληφθεί με διαγωνισμό ή με διαδικασία επιλογής σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής  ή με άλλες ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας. Είναι εύλογο να ξεκινά η διαδικασία με υπαλλήλους που δεν έχουν ατομικά αξιολογηθεί.
-          Προφανώς, δεν αμφισβητείται σε καμία περίπτωση η νομιμότητα των προσλήψεων αυτών, οι υπάλληλοι δεν στοχοποιούνται.

3.       Αφορά μόνο ΙΔΑΧ, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διοικητικού:

        i.            Αποκλειστικά υπαλλήλους που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε υπηρεσίες κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των ανεξάρτητων αρχών, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των ΝΠΙΔ που ανήκουν στον δημόσιο τομέα. Δηλαδή δεν αφορά μόνιμο προσωπικό.

      ii.            Αποκλειστικά υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Δηλαδή δεν αφορά υπαλλήλους υποχρεωτικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Υ.Ε. και Π.Ε).

    iii.            Αποκλειστικά υπαλλήλους των ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού – Λογιστικού, Διοικητικού – Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων. Δηλαδή δεν αφορά υπαλλήλους καμίας άλλης ειδικότητας.

4.       Γιατί επιλέχθηκαν: Όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία, στις εν λόγω ειδικότητες, που άλλωστε έχουν υποστηρικτικό χαρακτήρα, παρατηρείται ιδιαίτερη συγκέντρωση υπαλλήλων. Για αυτό και επιλέχθηκαν να ενταχθούν άμεσα στο σχήμα κινητικότητας, ώστε να μεταφερθούν σε υπηρεσίες όπου υπάρχουν διαπιστωμένες ανάγκες σε προσωπικό, ιδίως όπου η υποστελέχωση δημιουργεί έντονα προβλήματα και καθυστερήσεις εξυπηρέτησης του πολίτη, όπως τα ΚΕΠ, οι διευθύνσεις συντάξεων στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία κ.τ.λ.

5.       Περιορισμοί στην έκταση εφαρμογής του μέτρου: Ο αριθμός των μετακινήσεων είναι πράγματι περιορισμένος, καθώς έχουν τεθεί τρεις περιορισμοί. Οι θέσεις αυτές καταργούνται μόνον εφόσον:
                    i.            ο αριθμός των υπαλλήλων που εμπίπτουν στη ρύθμιση είναι μεγαλύτερος των δέκα (10) ανά υπηρεσία ή φορέα, ώστε να μην επηρεαστούν οι μικρές σε μέγεθος υπηρεσίες
                  ii.            οι υπάλληλοι αυτοί ανέρχονται σε ποσοστό μικρότερο του 25% του συνολικού αριθμού των τακτικών υπαλλήλων (μονίμων και ΙΔΑΧ) των ως άνω κλάδων και ειδικοτήτων ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας. Αν υπερβαίνουν το 25%, οι υπηρεσίες εξαιρούνται
                iii.            οι υπάλληλοι αυτοί είναι λιγότεροι από το 10% του συνόλου του τακτικού προσωπικού που υπηρετεί στην υπηρεσία ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου και ειδικότητας, ώστε να μην προκύψουν προβλήματα λειτουργίας στις υπηρεσίες.

 

6.       Ευαίσθητες υπηρεσίες που εξαιρούνται: Λαμβάνεται πρόνοια να εξαιρεθούν από την εφαρμογή αυτής της διάταξης ευαίσθητες υπηρεσίες όπως οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης και φροντίδας, ο ΟΑΕΔ, τα νοσοκομεία καθώς και αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία (δηλαδή οι υπάλληλοι που υπηρετούν στη ΓΓ Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας).

7.       Ταχύτητα της διαδικασίας: Οι υπάλληλοι πρόκειται να μετακινηθούν και τα διαπιστωμένα κενά να καλυφθούν το συντομότερο. Για αυτό προβλέπονται αυστηρές προθεσμίες για την υλοποίηση αυτής της διαδικασίας, για τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες της διοίκησης (και μάλιστα με την απειλή πειθαρχικών ποινών σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών).
 
8. Όλα τα παραπάνω θα εξειδικευθούν με ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.Κοινωνία περισσότερες ειδήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απολύσεις με ονοματεπώνυμο απαιτεί η τρόικα 
ΠΟΕ-ΟΤΑ: Καταλήψεις για τη λίστα με υπαλλήλους προς διαθεσιμότητα 
 
 
σχόλια (76)
 
 
απομένουν 700 χαρακτήρες
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά
 
Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το ΒΗΜΑ δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.
   
  όλο τα ίδια και τα ίδια | 11/11/2012 10:46
  Έιμαι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού. Παρακολουθώ τις εξελίξεις καθημερινά όσον αφορά την κατάσταση της Ελλάδας και το παγκόσμιο οικονομικό τοπίο. Η κατάσταση στον εργασιακό τομέα της Ελλάδας είναι τουλάχιστον πολύπλοκη με πολυδιάστατες συνιστώσες και αντίστοιχες λύσεις. Η ανάλυση τους δεν έχει θέση σε ένα σχόλιο στο ιντερνετ.Όλα τα σενάρια καταλήγουν θετικά για την Ελλάδα όσον αφορά την εξέλιξη, την μοντερνοποίηση, την ανάπτυξη, την οργάνωση, την κοινωνική ευμερία (μετά από μια ενδεχόμενη φάση αναταραχών) μόνο μετά από την άρση της βουλευτικής ασυλίας. Και αυτός ακριβώς έπρεπε να ήταν ο πρώτος όρος της τρόικας. Πρέπει όμως να αναρωτηθείτε γιατί δεν προτείνεται αυτός ο όρος από αυτήν.
  Γιάννης
  απάντηση40
   
   
  Μηπως | 10/11/2012 10:52
  Λεω μηπως το ΒΗΜΑ θα πρεπει να εχει αλλο ενα αρθρο "ποσο ξεφτιλισμενοι ειναι οι Ελληνες αριστεροι πολιτικοι"?? σαν τον κυριο μανιαμουνια? Ετσι για να ξερουμε ποιος βουλειαζει τη χωρα. Και μετα μας φταιει η Μερκελ και ολοι οι αλλοι που δεν δινουν τα δανεια γιατι καποιο τσογλανι σαν αυτον θελει να κανει τα δικα του. Δειγμα αξιοπρεπειας δεν υπαρχει τελικα. Συμφωνουμε αλλα θα κανουμε τη λαμογια λες και δεν μας καταλαβαν μεχρι τωρα. Ευτυχως μπορει να αναλαβει την πρωθυπουργεια της χωρας the Alexis και να τελειωνουμε μια και καλη για να υσηχασουμε και εμεις και οι υπολοιποι της Ευρωπης.
  Καλο βολι πατριωτες
  απάντηση35
   
   
  Δε ζητούν ούτε θέλουν τη συμμετοχή των εργαζομένων. | 10/11/2012 01:20
  Η δημόσια διοίκηση πρέπει να εκδημοκρατισθεί. Πρέπει να λειτουργήσει όπως οι καλές ιδιωτικές εταιρίες.Πρέπει να γίνονται εξάμηνες συνελεύσεις του προσωπικού μαζί με τη διοίκηση ώστε να τίθενται οι στόχοι και να συζητιούνται θέματα.Πρέπει ο εργαζόμενος να συμμετέχει στην προσπάθεια. Πρέπει να υπάρχει και να εμπεδώνεται ο στόχος για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Σε όλες τις υπηρεσίες υποτίθεται ότι πρέπει να γίνουν περικοπές.Μια συνέλευση ένας στόχος δεν έχει μπει πουθενά.Στελέχη με διοίκηση θα συζητούν. Αλλά μόνοι τους αποφασίζουν. Δε ζητούν ούτε θέλουν τη συμμετοχή των εργαζομένων.
  al
  απάντηση51
   
   
  ΚΡΑΤΙΚΟΔΙΑΙΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ | 09/11/2012 20:36
  Εμ βέβαια, σιγά μην απολύσει συναδέλφους του! ΚΡΑΤΙΚΟΔΙΑΙΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ (Καθηγητής) μήπως δεν είναι κι αυτός;;; Κι ύστερα ψάχνουν τα ΕΝΝΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ των Ελλήνων της "ΑΠ' ΕΞΩ" να βρουν τί έφταιξε ΚΑΙ ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΑΝ ΧΩΡΑ ΣΕ ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ....Χρόνια τώρα, ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΟΥΣΑΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ;;; Ο πιο σημαντικός ΝΟΜΟΣ για τη ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ, ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΠΟΤΕ ! "Άρθρο ΜΟΝΟ" ...Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ δημοσίου υπαλλήλου-λειτουργού για την εκλογή του σε αιρετό αξίωμα οιασδήποτε βαθμίδας (ακόμη και ως δημ.συμβούλου) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ Ή ΟΧΙ, συνεπάγεται ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ...
  ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΗΣ ΑΠ ΕΞΩ
  απάντηση95
   
   
  Εκτος πραγματικοτητας | 09/11/2012 19:35
  Ειναι αδυνατο να παρακολουθησει κανεις την λογικη που διεπει τετοιες αποφασεις λιγες ωρες μετα τα ισχνα 153 ΝΑΙ που ειναι βεβαιο οτι θα μας στοιχισουν την μη καταβολη ολοκληρης της δοσης. Ακομα χειροτερα θα ειναι η δοση να μπαινει σε ειδικο λογαριασμο μη προσβασιμο απο την Ελληνικη κυβερνηση. Το κυβερνητικο σχημα δυστυχως δεν αποδιδει λογω ...αριστερων ευαισθησιων και εμφυλιου στο ΠΑΣΟΚ. Η απλη αναλογικη μας μαρανε...Ας ξεκαθαρισει ο Σαμαρας την κατασταση γιατι με τις υβρεις μας δεν βαζουν μυαλο καποιοι υπουργοι που ειναι εκτος πραγματικοτητας και τελειως ακαταλληλοι για τα δυσκολα. Αδυνατουν να συλλαβουν την γενικοτερη εικονα και μπερδευουν την πραγματικοτητα με το ιδεατο.
  Π.Β
  απάντηση174
   
   
  Peinaw | 09/11/2012 18:59
  Peinaw!
  Dionysis Flambouras
  απάντηση122
   
   
  ΤΙ ΚΡΙΜΑ ....... | 09/11/2012 18:47
  τι κρίμα κ.Μανιτάκη να μην μπορείτε να ξεχωρίσετε το κακό από το χείριστο. Τι κρίμα να μην μπορείτε να πείτε τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη!!!
  Mery
  απάντηση261
   
   
  diokste ton | 09/11/2012 18:23
  Mpaempa Foti diokse ayto to apolithoma giati den tha vreite oute to diko sas psifo mesa stis kalpes. O kosmosexei vouiksi kai apetei apomakrinsi polon kratikodiaiton tsimpourion (tis kladikis tou palaiou PASOK) kai autos to xava tou. O laos kserei akoma kai apo pio parathiro mpikane sto dimosio.
  ena patriotaki sou
  απάντηση155
   
   
  Ρε Σαμαρα | 09/11/2012 18:04
  αν με διαβαζεις,απολυσε ΤΩΡΑ αυτον τον βλακα επιτελους και βαλε εναν τεχνοκρατη στη δημ. δοιηκηση,βλεπω τη φωτογραφια του στο ΒΗΜΑ και μου ανεβαινουν τα λαμπακια.Ακου λεει υποσχεται κιολας,ΒΡΕ ΒΛΑΚΑ 38 χρονια Ο Αντρεας ΥΠΟΣΧΟΤΑΝ γι'αυτο φτασαμε εδω.Μουργο κοπριτη.
  Ανώνυμος / η
  απάντηση416
   
   
  Ela Xriste kai Panagia...! | 09/11/2012 17:25
  Ego telika den katalabeno pos leitourgoun oi politikoi se auti ti xora. Pos einai dynaton na ginete ti Tetarti o xamos gia na perasei ena poly dyskolo nomosxedeio kai ti Pepti na bgenei o ypourgos ypeuthinos gia tin efarmogi tou kai na anerei ta panta? Telika oi politikoi se auti ti xora exoune spasei ola ta recor xamilou IQ!
  sos
  απάντηση275
   
   
  Μανιτάκη | 09/11/2012 17:07
  Μανιτάκη πες αλευρι, η Τροικα σε γυρευει !!!!!!!!!!!!
  πες αλευρι.
  απάντηση306
   
   
  Πολιτικές ΔΗ χωματερές κι ΜΑΡ καταβόθρες | 09/11/2012 17:05
  Όλα τα γουρούνια την ίδια μύτη έχουνε και όλα τα σκατά βρωμάνε. (Ζητώ συγγνώμη από τα συμπαθή ζώα που τα χρησιμοποιώ σε μεταφορά για το κατώτατο είδος των πολιτικάντηδων. )
  2λάμδα
  απάντηση233
   
   
   
  Koλλημένοι στον Μεσαίωνα! | 09/11/2012 16:36
  Στο ρουσφέτι, στο πεσκέσι, στην υπόκλιση, στο ραγιαδισμό, στο ταμάμ, στο Οθωμανικό δίκαιο, στο σπρώξε με από πίσω, στη λαμογιά, στο άρπαξε να φας και κλέψε να'χεις!!! Αυτό δεν είναι χώρα είναι απολίθωμα! Και πολύ σύντομα εύχομαι στη ΓΟΜΑΡ καλό τέλος μπας κι ενας ενας μας τελειώσουν οι μούμιες!
  ΓΟΜΑΡ και Κουρέλης μας έχετε πρήξει
  απάντηση325
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  sti xora tou karagiozi | 09/11/2012 16:33
  giati vre b. vrizeis ton karagiozi exisonontas ton me ton manitaki. ligo sevasmo ston karagiozi parakalo.
  stin xora tou karagiozi
  απάντηση173
   
   
  ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ | 09/11/2012 16:21
  ΝΑ ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ-ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡ. ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΟΡΚΟΥΣ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΩΞΕΙ.ΔΛΔ ΤΟΥΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΛΕΨΕΤΕ,ΝΑ ΦΑΤΕ,ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΚΛΕΨΙΜΕΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ Θ ΑΝΟΙΞΕΙ ΜΥΤΗ...ΑΠΟ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΔΕΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΞΕΓΕΡΣΗ...ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΑΙ ΗΔΗ ΕΧΟΥΝ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ,,,ΑΝ ΒΓΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ...ΕΚΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕ...ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ..
  rebel
  απάντηση319
   
   
  ΣΚΑΝΔΑΛΟ | 09/11/2012 16:19
  Έλληνες, μην ανέχεστε αυτήν την κοροιδία που γίνεται σε βάρος του τίμιου εργαζόμενου. Οι φόροι και τα χαράτσια μας πάνε στους κηφήνες. Γι αυτό δεν μειώνεται το χρέος μας και δεν έρχεται ανάπτυξη. Βγάλτε την είδηση αυτή προς τα έξω. Να μην δοθεί η επόμενη δόση πρωτού γίνουν ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ. Να μπούν στην Ελλάδα Ευρωπαίοι επόπτες να επιβλέψουν ποιοί προσλαμβάνονται και ποιοί απολύονται.
  Άτομο με υπέρταση
  απάντηση4611
   
   
  κ.Καραγκιοζοπουλε... | 09/11/2012 16:00
  δλδ κ.Καραγκιοζοπουλε μας λες οτι κανεις δεν εντασσεται σε αυτες τις μετακινησεις....κ.Καραγκιοζοπουλε σε λιγο τους πελατες σου δεν θα μπορει να τους συντηρει ο ιδ.τομεας το εχεις παρει ειδηση Καραγκιοζοπουλε;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Να μου πεις κ.Καραγκιοζοπουλε μιλις εγινες Υπουργος μαθαμε και τα δικα σου τα χαιρια,ποσους δλδ διορισες...καραγκιοζηδες,θα ερθει η ωρα σας ομως..πλησιαζει η πληρης kαταστροφη του ιδιωτικου,κανεις πια δεν θα μπορει να πληρωνει φορους,οποτε κ.Καραγκιοζοπουλε οι απολυσεις θα ειναι ΚΑΘΟΛΙΚΕS....ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ
  b.
  απάντηση317
   
   
  Τα ίδια και τα ίδια | 09/11/2012 15:50
  Αν δεν απολύσετε δεκάδες χιλιάδες αχρείαστους και κηφήνες από το δημόσιο δεν θα δείτε άσπρη μέρα από κανέναν. Πότε επιτέλους θα το χωνέψετε, μια ζωή σε άρνηση! ο κόσμος γελάει και δεν σας παίρνει στα σοβαρά, κι εεσείς τό 'χετε κρυφό καμάρι.
  Αηδιασμένος
  απάντηση3211
   
   
  Δωστε ενα τελος στη γελοιοτητα | 09/11/2012 15:45
  Απολυστε ολους οσους εχουν μπει εκτος ΑΣΕΠ. ελεος πλεον σταματηστε να προκαλειτε το κοσμο. Δεν φτανει οτι μπηκαν τρωγοντας τη θεση απο ανθρωπους που ειχαν περισσοτερα προσοντα/ικανοτητες, τραβανε μαζι τους στο πατο ανθρωπους ικανους που μπηκαν με το σπαθι τους. Δεν αξιζουν να ειναι στο Δημοσιο, ειναι βδελλες, κηφηνες και βυσματα. Δωστε τελος. Τι αλλο πρεπει να γινει δηλαδη?
  Raest
  απάντηση419