από metereologos.gr
Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018
 

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης

Προσφυγή θα καταθέσει και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
Στο Συμβούλιο της Επικρατείας η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης
εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

Αθήνα 


Η πρώτη προσφυγή κατά της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης και η δεύτερη κατά του ετήσιου τέλους επιτηδεύματος κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ μέσα στις επόμενες μέρες, ίσως και την Παρασκευή, θα καταθέσει και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σύλλογος θα καταθέσει και αίτημα προκειμένου να συζητηθεί άμεσα η υπόθεση στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου με τη διαδικασία της «πρότυπης δίκης» όπως προβλέπει ο Ν. 3900/2010.

Ακόμη, ο Σύλλογος θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα του το κείμενο της προσφυγής του για να αποτελέσει υπόδειγμα για τους δικηγόρους.

«Τσουνάμι» ανάλογων προσφυγών αναμένεται να κατατεθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Για το λόγο αυτό, ήδη μεγάλος αριθμός δικηγορικών γραφείων εργάζονται πυρετωδώς για τη σύνταξη ανάλογων προσφυγών.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε ο δικηγόρος Αθηνών Άγγελος Τσιγκρής ο οποίος στρέφεται κατά της από 2.8.2011 απόφασης του υπουργού Οικονομικών (ΠΟΛ.1167) που καθορίζει τη «διαδικασία για την βεβαίωση και είσπραξη της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, της έκτακτης εισφοράς σε αντικειμενικές δαπάνες και του τέλους επιτηδεύματος».

Ο δικηγόρος υποστηρίζει ότι η επίμαχη υπουργική απόφαση είναι αντισυνταγματική, παράνομη και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Ειδικότερα, υπογραμμίζει ότι παραβιάζονται οι διατάξεις του άρθρου 78 του Συντάγματος που καθιερώνουν τις αρχές της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών της φορολογικής ισότητας και της νομιμότητας του φόρου.

Αλλά πέρα από το χαρακτηρισμό της επίμαχης οικονομικής επιβάρυνσης ως τέλους αυτό συνιστά φόρο, συμπληρώνει ο δικηγόρος.

Ειδικότερα, τονίζει:

«Το τέλος επιτηδεύματος έχει όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του φόρου και συγκεκριμένα πρόκειται για χρηματική, υποχρεωτική και οριστική οικονομική επιβάρυνση των φορολογουμένων, επιτηδευματιών και ελεύθερων επαγγελματιών, προς το κράτος προς εκπλήρωση δημοσίου σκοπού που πραγματοποιείται με βάση προνόμια δημόσιας εξουσίας και η οποία δίνεται χωρίς ειδικό αντάλλαγμα. 

» Σε κάθε περίπτωση η έλλειψη ειδικού ανταλλάγματος, η οποία συνιστά την ειδοποιό διαφορά μεταξύ φόρου και ανταποδοτικού τέλους, φανερώνει την πραγματική φύση του επιβαλλόμενου τέλους επιτηδεύματος ως φόρου.»

Μάλιστα, επικαλείται νομολογία (παλαιές αποφάσεις) τόσο του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου όσο και του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία «μια οικονομική επιβάρυνση έχει το χαρακτήρα φόρου και όχι τέλους, ακόμη και αν ονομάζεται έτσι, σε περίπτωση που δεν προβλέπεται ειδικό αντάλλαγμα από το κράτος ή άλλο δημόσιο φορέα».

Συνεπώς, συνεχίζει ο δικηγόρος, «το επιβαλλόμενο με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011 τέλους επιτηδεύματος συνιστά φόρο και όχι τέλος, παρά τον εκ νόμου διδόμενο σε αυτό χαρακτηρισμό, ελλείψει παροχής ειδικού ανταλλάγματος στους υπόχρεους».

Στην πραγματικότητα, με το προβλεπόμενο τέλος επιτηδεύματος, επιβάλλεται κεφαλικός φόρος, δεδομένου ότι οι φορολογούμενοι, επιτηδευματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες, αποτελούν αυτοί καθαυτοί τη βάση επιβολής του εν λόγω φόρου, προσθέτει ο Τσιγκρής.

Ακόμη, αναφέρει ότι η επιβολή «κεφαλικού φόρου», όπως το τέλος (φόρος) επιτηδεύματος, παραβιάζει και την αρχή της φοροδοτικής ικανότητας που κατοχυρώνεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 του Συντάγματος.

Οι φορολογούμενοι, συνεχίζει ο δικηγόρος, θα πρέπει να φορολογούνται ανάλογα με τις δυνάμεις τους, δηλαδή τη φοροδοτική τους ικανότητα και όχι με κριτήρια, όπως για παράδειγμα ο τόπος εγκατάστασής τους, τα οποία δεν είναι κατάλληλα και αντικειμενικά για την ανεύρεση της φοροδοτικής τους ικανότητας.

Έτσι, δύο φορολογούμενοι, οι οποίοι έχουν διαφορετική φοροδοτική ικανότητα (για παράδειγμα ο ένας έχει 20.000 ευρώ έσοδα και ο άλλος 200.000 ευρώ έσοδα), θα επιβαρυνθούν με το ίδιο ακριβώς ποσό, 400 ευρώ εάν είναι εγκατεστημένοι στην Αθήνα.

Με τον τρόπο αυτό παραβιάζεται και η συνταγματική αρχή της ισότητας την οποία επιβάλλει η Πολιτεία και μεταχειρίζεται με ομοιόμορφο τρόπο τους φορολογούμενους που τελούν υπό όμοιες συνθήκες από την πλευρά της φοροδοτικής ικανότητας.

Επίσης, η επιβολή «κεφαλικού φόρου» μόνο στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους επιτηδευματίες και όχι στους λοιπούς φορολογούμενους παραβιάζει την αρχή της φορολογικής ισότητας. 

Πολύ περισσότερο παραβιάζεται η εν λόγω αρχή, καθώς προβλέπονται και εξαιρέσεις από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος.

Παράνομη χαρακτηρίζει ο δικηγόρος την πρόβλεψη της επίμαχης απόφασης που αναφέρει ότι η κατάθεση προσφυγής στα Διοικητικά Δικαστήρια δεν αναστέλλει την είσπραξη του τέλους επιτηδεύματος.

Και αυτό γιατί ο πρόσφατος νόμος 3943/2011 με την κατάθεση προσφυγής αναστέλλεται η πληρωμή του 50% του τέλους, φόρου κ.λπ.

Ως προς την ειδική εισφορά αλληλεγγύης ο Τσιγκρής υπογραμμίζει ότι παραβιάζει τις συνταγματικές αρχές της φοροδοτικής ικανότητας και της μη αναδρομικότητας των φορολογικών νόμων.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ο δικηγόρος, με το «άρθρο 29 του Ν. 3986/2011 θεσπίζεται αναδρομικά εφαρμογή φορολογικού τεκμηρίου και διαδικασίας και μεθόδου εξεύρεσης της φορολογητέας ύλης, καθώς και η αναδρομική κατάργηση υφιστάμενου φορολογικού καθεστώτος που προβλέπει φορολογικές αλλαγές».

Ο φόρος αλληλεγγύης παραβιάζει και τις συνταγματικές αρχές της φορολογικής ισότητας και της προοδευτικότητας του φόρου και αυτό γιατί οι «φορολογικοί συντελεστές επιβάλλονται στο σύνολο των εισοδημάτων των φορολογουμένων και όχι σε μέρος των εισοδημάτων αυτών με βάση την προοδευτική κλίμακα υπολογισμού του φόρου, όπως προβλέπεται στο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων».

Η εισφορά αλληλεγγύης και το τέλος επιτηδεύματος παραβιάζουν την ΕΣΔΑ, καθώς και τα δύο επιβάλλονται για το ίδιο οικονομικό αντικείμενο προσβάλλοντας έτσι το κατοχυρωμένο περιουσιακό δικαίωμα των φορολογουμένων.

Τέλος, σημειώνει ότι το ύψος των νέων έκτακτων φόρων είναι δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με τη φοροδοτική ικανότητα των φορολογούμενων και ενδέχεται οι φορολογούμενοι να στερηθούν την ιδιοκτησία τους, αφού για να καταβάλουν το ποσό των αμφισβητούμενων φόρων, θα πρέπει να προβούν στη λήψη μέτρων (π.χ. λήψη δανείων), ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους με την υποχρέωση αυτή υπάρχει ο κίνδυνος να ληφθούν μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της περιουσίας τους, όπως για παράδειγμα επιβολή κατάσχεσης στην ακίνητη περιουσία.


Κοινωνία περισσότερες ειδήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 
 
σχόλια (5)
 
 
απομένουν 700 χαρακτήρες
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά
 
Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το ΒΗΜΑ δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.
   
  η αιτηση | 31/12/2013 17:58
  γινετε και μεσο ιντερνετ και αν ναι πως και μεχρι ποτε προλαβαινουμε να την κανουμε ??
  Κωνσταντινα
  απάντηση30
   
   
  ΕΕΕΕ ΚΑΙ?? | 22/09/2011 19:44
  ΚΑΛΑ θα κανει ο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΟΓΟΣ,αλλα φοβαμαι οτι η αποφαση της << δικαιοσυνης >> ειναι ηδη γνωστη. ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ που δεν τους συμπεριλαμβανει στο ενιαιο μισθολογιο του δημοσιου? Δεν νομιζω!!!! ΕΑΝ ΥΠΗΡΧΕ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ δεν θα γινονταν ολα αυτα.Μονο οταν κατι θιγει τους δικαστες οι αποφασεις βγαινουν με συνοπτικες διαδικασιες και οι δικηγοροι αυτο νομιζω το ξερουν καλυτερα απο ολλους εμας!!!!!!!!
  TRIPOLITIS
  απάντηση170
   
   
  ΤΑ ΚΛΕΦΤΡΟΝΙΑ ΘΕΝ ΛΕΦΤΑ | 22/09/2011 19:07
  1.) Μηνιαίος μισθός 6.100 ευρώ! (2.) Σύνταξη μετά από 4 χρόνια βουλευτικής θητείας. Ποσό σύνταξης μηνιαίως 4.880 ευρώ. (3.) Για συμμετοχή σε επιτροπές, 250 ευρώ την ώρα. (4.) Οι βουλευτές της επαρχίας παίρνουν το μήνα 1.000 ευρώ για ενοίκιο. (5.) Όλοι οι βουλευτές παίρνουν άπαξ 1.500 ευρώ για οργάνωση γραφείου και 1.000 ευρώ τις γιορτές λόγω αυξημένης επικοινωνίας με τους ψηφοφόρους τους. Το Δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα αδείας είναι ξεχωριστά...!!! (6.) Δικαιούνται 104 αεροπορικά εισιτήρια ετησίως δωρεάν και απεριόριστες μετακινήσεις με ΟΣΕ και ΚΤΕΛ. (7.) Πολυτελές αυτοκίνητο, δωρεάν καύσιμα με επίδομα 600 ευρώ το μήνα, ένα χωροφύλακα για φρουρό, 4 κινητά τηλέφωνα τελευταίας τεχνολογίας και ένα στο σπίτι, σταθερό, όλα δωρεάν. (8.) Απολαμβάνουν πλήρους ασυλίας για όποιο αδίκημα διαπράξουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους ως βουλευτές. (9.) Δεν πληρώνουν φόρο για ένα μέρος του μισθού ή της συντάξεως. (10.) Δικαιούνται γραμματειακή υποστήριξη για 4 υπαλλήλους και 1 επιστημονικό συνεργάτη. (Όλους αυτούς τους πληρώνει το Δημόσιο). (11.) Δικαιούνται άτοκα δάνεια ως βουλευτές και ως επαγγελματίες. (12.) Δωρεάν γυμναστήριο, σάουνα, νηπιαγωγείο για τα παιδιά τους. (13.) Τηλεφωνική ατέλεια. (14.) Δωρεάν επισκέψεις σε αρχαιολογικούς και καλλιτεχνικούς χώρους. (15.) Δωρεάν διόδια. (16.) Δωρεάν εισιτήρια, ξενοδοχεία, γεύματα όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό ως μέλη επιτροπών κλπ..... ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΟΥΣ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ... ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ !!!!
  θείτσα Αγλαϊα
  απάντηση253
   
   
  Μπράβο | 22/09/2011 19:03
  Μια υγιής χώρα πρέπει να έχει ενεργούς επιστήμονες που να συμβάλλουν, ο καθένας στον τομέα του, στην καταπολέμηση των νοσηρών καταστάσεων. Η κυβέρνηση είναι μόνο ένα συστατικό της πολιτείας και δεν μπορεί να κάνει ότι θέλει. Μπράβο στους δικηγόρους για την κίνηση αυτή.
  tmm
  απάντηση248
   
   
  Συνεχιζεται τα παιχνιδα... | 22/09/2011 19:00
  ... και μετα ο δικηγορικος συλλογοςμαζι με το συμβουλιο επικρατειας να βαλουνε υποψηφιοτητα στη γερμανια να κερδισουνε τις εκλογες γιατι χωρις κανενα ελληνα νομικο στη καγγελαρια μας βλεπω να τρωμε σουπα σε συσητιο καπου αναμεσα ομονοια και βικτωριας
  M.P.
  απάντηση115