από metereologos.gr
Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018
 

229 ευκαιρίες εργασίας στο υπουργείο Πολιτισμού

Υποβολή υποψηφιοτήτων έως τις 5 Ιουνίου
229 ευκαιρίες εργασίας στο υπουργείο Πολιτισμού
εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

Αθήνα Την πρόσληψη 229 νέων υπαλλήλων απεφάσισε το υπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι ανασκαφές και οι αρχαιολογικές έρευνες στους νομούς Κοζάνης και Γρεβενών.

Το νέο προσωπικό – σχεδιαστές και εργάτες – θα υπηρετήσει έως τις 30 Νοεμβρίου 2011. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών ολοκληρώνεται τις 5 Ιουνίου.

Η κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα και τόπο εργασίας έχει ως εξής:

 ΔΕ Σχεδιαστών (Ελάτη Κοζάνης)  4

ΔΕ  Σχεδιαστών  (Δίπορο Κοζάνης) 2

ΔΕ  Σχεδιαστών  (Νεοχώρι Κοζάνης) 1

ΔΕ  Σχεδιαστών  (Δεσκάτη Γρεβενών) 2

ΥΕ Εργατών  (Βελεβεντό Κοζάνης) 155

ΥΕ Εργατών (Δίπορο Κοζάνης)  35

ΥΕ Εργατών (Νεοχώρι Κοζάνης) 20

ΥΕ Εργατών (Δεσκάτη Γρεβενών) 10

Οι ενδιαφερόμενοι για θέσεις σχεδιαστών πρέπει να διαθέτουν:

Πτυχίο ή απολυτήριο τίτλος ειδικότητας Σχεδιαστών Τεχνικών Έργων με χρήση Η/Υ ή Σχεδιάσεως έργων Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων ή Σχεδιαστή μέσω Συστημάτων Η/Υ ή Σχεδιαστή Ηλεκτρολογικού - Ηλεκτρονικού και Μηχανολογικού Σχεδιασμού ή Τεχνικός Τοπογραφικών Εφαρμογών ή Ειδικός Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Οι διεκδικητές των θέσεων εργατών οφείλουν να έχουν:

Απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής.

Οι υποψήφιοι πρέπει συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση: Λ΄ ΕΠΚΑ Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής Τ.Κ. 50004, Κοζάνη (τηλ. επικοινωνίας: 24610-98800).Κοινωνία περισσότερες ειδήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 
-