από metereologos.gr
Δευτέρα 23 Απριλίου 2018
 

Τέλος στη λίστα αναμονής για την ειδικότητα των γιατρών

Ολόκληρο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας
Τέλος στη λίστα αναμονής για την ειδικότητα των γιατρών
εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

 


Ριζικές αλλαγές στον τρόπο απόκτησης ιατρικής ειδικότητας και στη λειτουργία των επιστημονικών εταιρειών φέρνει προσχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας. Το σχέδιο βασίζεται σε εισήγηση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) προς τον υπουργό κ. Α. Λοβέρδο, η οποία υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου την 28η Μαρτίου 2011.

Με τις νέες ρυθμίσεις καθιερώνονται ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για την έναρξη ειδικότητας, με απώτερο στόχο την κατάργηση της ισχύουσας λίστας και ιδρύονται Επιστημονικές Εταιρείες των ιατρικών ειδικοτήτων, στις οποίες θα αντιστοιχούν οι 41 κύριες ειδικότητες. Σε αυτές θα συμπεριληφθούν οι ειδικότητες της Γηριατρικής και της Ιατρικής Γενετικής. Οι Επιστημονικές Εταιρείες θα έχουν σημαντικές αρμοδιότητες, όπως τη χορήγηση του τίτλου ιατρικής ειδικότητας και την εισήγηση για το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης των ειδικευομένων γιατρών. Εκλογές σε όλες τις Επιστημονικές Εταιρείες για τη συγκρότηση των νέων διοικητικών συμβουλίων θα γίνουν τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Επίσης, προβλέπεται η ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Επιστημών Υγείας του ΚΕΣΥ, ενώ από το 2012 θα συσταθούν Εκπαιδευτικά Κέντρα και αντίστοιχες Μονάδες για την εκπαίδευση των ειδικευομένων, ενώ καθιερώνεται και «Βιβλιάριο Εκπαίδευσης». Σε αυτό θα καταγράφονται το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και η πρόοδος του ειδικευομένου γιατρού. Οι υποψήφιοι που θα επιτυγχάνουν στις εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας στο εξής θα βαθμολογούνται ώστε να αξιολογούνται οι άριστοι. Η κλιμάκωση της βαθμολογίας θα είναι «Καλώς», «Λίαν Καλώς» ή «Αριστα», με την αποφοίτηση των ειδικευομένων.

Προγράμματα εκπαίδευσης

Με το προσχέδιο νόμου καθιερώνεται για τους ειδικευμένους γιατρούς η «Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση και η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη». Οι γιατροί θα υποχρεούνται στο εξής να παρακολουθούν ετήσια προγράμματα, τα οποία θα καταρτίζονται από τις επιστημονικές εταιρείες των ιατρικών ειδικοτήτων, σεμινάρια και συνέδρια.

Στους γιατρούς που παρακολουθούν αυτές τις δραστηριότητες θα χορηγείται συγκεκριμένη βαθμολογία (μόρια) και βεβαίωση. Η συγκέντρωση 250 εκπαιδευτικών ωρών (μορίων) μέσα σε πέντε χρόνια θα είναι προαιρετική για τα πρώτα τέσσερα χρόνια εφαρμογής του νόμου. Στη συνέχεια όμως θα γίνει υποχρεωτική. Η βεβαίωση αποτελεί προϋπόθεση για την κατάληψη θέσης σε δημόσιο φορέα ή σύναψη σύμβασης με Ασφαλιστικό Οργανισμό.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να έχει γίνει νόμος του κράτους ως τις αρχές του καλοκαιριού.

Φοίτηση σε ειδικά κέντρα

Η εκπαίδευση για τη λήψη ειδικότητας δεν θα γίνεται πια άναρχα, όπως σήμερα, σε όποια κλινική νοσοκομείου καταφέρει να μπει ένας νέος γιατρός, αλλά σε Εκπαιδευ τικές Μονάδες που θα ιδρυθούν ανά νοσοκομείο ή ομάδα νοσοκομείων υπό ένα ενιαίο, πιθανώς ανά περιφέρεια, Εκπαιδευτικό Κέντρο.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται με κυκλική εναλλαγή των ειδικευομένων στις εκπαιδευτικές μονάδες και θα λειτουργεί σε νοσοκομεία του ΕΣΥ, σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία, σε στρατιωτικά νοσοκομεία ή στο ΝΙΜΤΣ, σε τέως νοσοκομεία του ΙΚΑ, στο Ινστιτούτο Ερευνας Νοσημάτων Θώρακα, Υγιεινής και Ασφάλισης της Εργασίας, ή σε νοσοκομεία Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εποπτεύονται από το υπουργείο Υγείας.

Ο ελάχιστος χρόνος εκπαίδευσης κατά την κυκλική εναλλαγή σε Εκπαιδευτική Μονάδα κάθε κύριας ειδικότητας δεν μπορεί να είναι μικρότερος των έξι μηνών. Εξαιρούνται οι ειδικότητες Ιατρικής της Εργασίας, Κοινωνικής Ιατρικής και Γενικής Ιατρικής.

Ο συνολικός αριθμός θέσεων ειδίκευσης θα καθορίζεται, μεταξύ άλλων, από τις ανάγκες του πληθυσμού. Ενας από τους στόχους είναι να εξασφαλισθεί σταθερός αριθμός γενικών γιατρών, να αυξηθεί ο αριθμός των ιατροδικαστών, των γιατρών εργασίας, κοινωνικής ιατρικής, φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, των παθολόγων ογκολόγων και των ακτινοθεραπευτών ογκολόγων, ειδικότητες οι οποίες παρ΄ ότι έχουν καταστεί απαραίτητες σήμερα, λείπουν από πολλές μονάδες Υγείας.

Οι ειδικευόμενοι ιατροί που θα βρεθούν να υπηρετούν στα νοσοκομεία και τις κλινικές (τις μελλοντικές Εκπαιδευτικές Μονάδες δηλαδή) κατά τη δημοσίευση του νόμου, θα συνεχίσουν να υπηρετούν στις ίδιες θέσεις ως την ολοκλήρωση του ισχύοντος προβλεπομένου χρόνου εκπαίδευσης.

Μεταβατικό στάδιο

Ωσπου να αδειάσει η λίστα αναμονής των 11.000 γιατρών, οι οποίοι περιμένουν σήμερα για να ξεκινήσουν ειδικότητα, προβλέπεται η εφαρμογή μεικτού συστήματος για την επιλογή των ειδικευόμενων. Ετσι οι θέσεις εκπαίδευσης στις ειδικότητες θα καταλαμβάνονται παράλληλα βάσει της (παλιάς) λίστας και των (νέων) πανελλαδικών εξετάσεων για τουλάχιστον ένα χρόνο μετά την ψήφιση του νόμου. Σε κάθε Εκπαιδευτικό Κέντρο το σύστημα της λίστας παύει με την πρώτη συμπλήρωση όλων των θέσεών του. Οι υποψήφιοι μετά την πρώτη κατάρτιση των πινάκων προτεραιότητας όλων των Εκπαιδευτικών Κέντρων ή μετά τη συμπλήρωση των θέσεων ενός Κέντρου μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή τους και να εγγραφούν σε άλλη λίστα ενός κέντρου της ίδιας ή άλλης ειδικότητας.

Η βαθμολογία των υποψηφίων

Οι πανελλαδικές εξετάσεις ιατρικής ειδικότητας θα είναι γραπτές και θα διεξάγονται δύο φορές τον χρόνο, κάθε Απρίλιο και Νοέμβριο.

Η εξεταστέα ύλη θα βασίζεται σε αυτή που προβλέπεται από τα αναλυτικά προγράμματα των ιατρικών σχολών της χώρας. Αφορά 25% προκλινικά και 75% κλινικά αντικείμενα (εκ των οποίων 50% πτυχιακά και 25% προπτυχιακά).

Η βαθμολόγηση του γραπτού θα γίνεται σε κλίμακα από μηδέν ως και 100. Οι υποψήφιοι σε αυτές τις εξετάσεις θα έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν κατά προτεραιότητα όλες τις διαθέσιμες θέσεις των Εκπαιδευτικών Κέντρων σε ως πέντε διαφορετικές από τις κύριες ειδικότητες. Η δήλωση πρέπει να γίνεται εντός πέντε ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Οι θέσεις καλύπτονται από τη βαθμολογική κατάταξη των υποψηφίων. Ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία καταλαμβάνει τη θέση της πρώτης προτίμησής του. Αν δύο υποψήφιοι ισοβαθμήσουν, στην κατάταξη συνυπολογίζεται η σειρά προτίμησης με την οποία δήλωσε καθένας το συγκεκριμένο κέντρο. Επί νέας ισοβαθμίας διορίζονται όλοι και αναστέλλεται η προκήρυξη των ισαρίθμων επόμενων κενών θέσεων του κέντρου.

* Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν όλο το προσχέδιο νόμου στην ιστοσελίδα του «Βήματος»:www.tovima.gr

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ο τίτλος της ιατρικής ειδικότητας θα απονέμεται με απόφαση της οικείας Επιστημονικής Εταιρείας Ιατρικών Ειδικοτήτων μετά τη συμπλήρωση του χρόνου εκπαίδευσης του ειδικευομένου και την επιτυχή συμμετοχή του και σε προφορικές εξετάσεις, που θα διεξάγονται τρεις φορές το χρόνο (κάθε Φεβρουάριο, Ιούνιο και Οκτώβριο).

Οι Επιστημονικές Εταιρείες Ιατρικών Ειδικοτήτων μπορούν να επιλέξουν και επιπλέον γραπτές εξετάσεις, οι οποίες προηγούνται των προφορικών και γίνονται με το σύστημα των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, από όλο το φάσμα του γνωστικού αντικειμένου της αντίστοιχης ειδικότητας. Η επιτυχία στις γραπτές εξετάσεις είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις προφορικές.

Η βαθμολογία της επιτροπής (Καλώς, Λίαν Καλώς, Αριστα) αποτελεί την τελική αξιολόγηση του υποψηφίου. Για τη διαμόρφωσή της λαμβάνονται υπόψη οι γραπτές και οι προφορικές εξετάσεις, καθώς και οι καταχωρήσεις και οι παρατηρήσεις στο «Βιβλιάριο Εκπαίδευσης».

Οσοι υποψήφιοι δεν επιτύχουν, έχουν το δικαίωμα να προσέλθουν σε επόμενες εξετάσεις. Οσοι αποτύχουν για τρίτη φορά, προκειμένου να προσέλθουν εκ νέου σε εξετάσεις, υποχρεούνται να επαναλάβουν την εκπαίδευσή τους για έξι μήνες και επανατοποθετούνται ως άμισθοι υπεράριθμοι σε Εκπαιδευτικό Κέντρο.



ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Κοινωνία περισσότερες ειδήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η απάντηση του Υπουργείου Υγείας 
Στάση εργασίας γιατρών για τις ειδικότητες 
 
 
σχόλια (25)
 
 
απομένουν 700 χαρακτήρες
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά
 
Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το ΒΗΜΑ δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.
   
  plaka mas kanoun? | 20/04/2011 16:01
  perimenw idi 4 xronia kai trexw apo agrotiko se institouta adynatismatos kai apo ghrokomeia se id.klinikes gia efhmeries kai erxetai twra na mou pei o loverdos na dwsw eksetaseis. ki alles??? poses akoma? kai ok.ante na dwsw.tha exw ta idia pososta epityxias me ton anipsio tou megalopasokou i me to gio tou klinikarxi? safws kai to provlima me tis anamones einai megalo kai prepei na lythei..oxi omws ap tis farmakeytikes -pou akoustike- kai apo anthrwpous asxetous... sevasteite thn epilogh twn giatrwn na mh fygoun sto ekswteriko kai na perimenoun na eidikeytoun sth xwra tous apo 3-8 xronia.. ps: sthn patra teleiwsa kai oxi sto azerbaijan -polloi tha viasteite na me rwthsete-kala myala se olous
  k.f
  απάντηση105
   
   
  Ενδιαφέρον, αλλά... | 18/04/2011 16:25
  Ενδιαφέρον, κινείται σε σωστές κατευθύνσεις αλλά δεν έχει μόνο ως στόχο την εκλογίκευση των αναμονών και των ειδικοτήτων. Προσπαθεί να καλύψει τρύπες. Βάζει τους παθολόγους 6 χρόνια ειδικότητα και μάλιστα 6μηνο σε κέντρο υγείας (θα κλείσει αγροτικά ιατρεία;) για...συνταγογράφηση και 6 μήνες αιματολογία (λόγω ελλείψεων) ή...Παιδιατρική (!!!!). Ψυχιατρική 5 χρόνια!!!Εντελώς παράξενες κάποιες αλλαγές. Προσπαθεί εμμέσως να κατανείμει τις ειδικότητες διά του εξαναγκασμού αντί του ορθολογισμού. Επίσης οι εξετάσεις σε προκλινικά μαθήματα σε άτομα που υπήρξαν κλινικοί χωρίς να γράφουν ειδικότητα, πχ στο αγροτικό και σε κλινικές είναι απίστευτα περίεργη ρύθμιση.!Καλύτεροι ιατροί-παπαγάλοι;
  Πέτρος
  απάντηση40
   
   
  Επισημάνσεις | 18/04/2011 03:52
  1) Η Παθολογική Ανατομική δεν είναι βιοπαθολογία; 2) Η Βιοχημεία είναι Βιοπαθολογία; 3) Τι απέγινε η Εντατική Θεραπεία και η Επείγουσα Ιατρική;
  Δ. Πουλιάδης
  απάντηση27
   
   
  εξετάσεις | 18/04/2011 03:41
  1) Η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα στο δυτικό ημισφαίριο με λίστα αναμονής πριν από την έναρξη ειδικότητας. 2) Η αθρόα αύξηση πτυχιούχων ιατρικής (εσωτερικού τε και εξωτερικού) επιβάλει κάποια στοιχειώδη αξιολόγηση, για να δοθεί προτεραιότητα και να μην αδικούνται οι πραγματικά άξιοι. 3) Η επιτυχία του συστήματος εκπαίδευσης και αξιολόγησης θα εξαρτηθεί από αυτούς που θα το εφαρμόσουν. Είναι ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση. 4) Τώρα η Ελλάδα θα είναι η μόνη χώρα με εξετάσεις στην αρχή και στο τέλος της ειδικότητας. Οι εξατάσεις είναι η ειδικότητά μας. 5) Πως και δεν ακούστηκαν ακόμα απεργίες, καταλήψεις, αποχές και αγώνες;
  Τζίμης
  απάντηση42
   
   
  εξετάσεις; καιρός δεν ήταν ρε παιδιά; | 18/04/2011 02:25
  είμαι στη λίστα αναμονής ήδη τρία χρόνια.Παρόλο που η σειρά μου φτάνει και ξέροντας ότι μην έχοντας δηλώσει το δεύτερο κομμάτι θα χρειαστεί να δώσω εξετάσεις το βλέπω πολύ θετικά το εγχείρημα.Ωστόσο πρέπει να υπάρχει μια ειδική ρύθμιση για συναδέλφους που είναι στις λίστες πολλά χρόνια!!!
  lK
  απάντηση45
   
   
  Τζαμπά άχγος το Υπουργείο το αρνήθηκε... και το Βήμα κακώς δε το διασταυρωσε.. | 18/04/2011 00:21
  Η απάντηση του Υπουργείου Υγείας :Το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) είναι από το νόμο υποχρεωμένο να συμβουλεύει την κυβέρνηση(ΒΗΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ) Τη νομοθετική πρωτοβουλία να συντάσσει σχέδια ή προσχέδια νόμου την έχει μόνο η κυβέρνηση. Το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) είναι από το νόμο υποχρεωμένο να συμβουλεύει την κυβέρνηση. Εάν το προϊόν της συμβουλής του ΚΕΣΥ, η κυβέρνηση θα το αξιοποιήσει ή όχι, είναι εκ του συντάγματος δική της αρμοδιότητα. Συνεπώς : α) Ο χαρακτηρισμός, εκ μέρους του ΚΕΣΥ της γνώμης του ως σχεδίου νόμου, είναι απολύτως ατυχής. β) Την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνάντηση που είχε με τους προέδρους των ιατρικών σχολών,
  Θ.Β.
  απάντηση70
   
   
  What Φοίτηση, Doc? | 17/04/2011 22:58
  Μήπως και ο όρος 'φοίτηση' για την λήψη ειδικότητας να είναι ατυχής? Στην απάντηση του υπουργείου δεν διαψεύδεται. Αντιθέτως ενισχύεται η ιδέα ενσωμάτωσης της ειδικότητας στις βασικές σπουδές. Η απάντηση στο εορταστικό Βήμα για το Πάσχα...Έτσι, γιατί είμαστε μια χαρούμενη οικογένεια!
  Asterix
  απάντηση50
   
   
  ειναι θεμα πως θα εφαρμοστει | 17/04/2011 21:21
  Πολυ καλα νεα. Δινονται κινητρα στους ικανους. Μονο ομως εαν ειναι διαφανεις εξετασεις τυπου Πανελληνιων. Διαφορετικα θα δωθουν υπερεξουσιες στους ακαδημαικους. Κατι που μεταξυ μας ειναι καλυτερο απο το να δωθουν υπερεξουσιες σε μυστηριους αλητοαριστερους οπως σημερα. Απο το ενα ακρο στο αλλο. Οπως στην Ιταλια.
  spy
  απάντηση43
   
   
  Όμορφος κόσμος ηθικός, αγγελικά πλασμένος... | 17/04/2011 21:05
  Ο γιός του μεγαλογιατρού θα πάει σε ιδιωτικό σχολείο, θα πάρει 20άρια, θα του κάνουν και την πτυχιακή εργασία, θα περάσει (με τις υποβαθμισμένες πανελλήνιες) στη Σχολή Υγείας, εκεί ο μπαμπάς θα φροντίσει να πάει στο Τμήμα Ιατρικής, και μόλις τελειώσει σε 6 χρόνια το πτυχίο, θα δώσει εξετάσεις (γραπτές και προφορικές) και θα ξεκινήσει χωρίς καθόλου αναμονή την ειδικότητα! Όμορφος κόσμος ηθικός, αγγελικά πλασμένος...
  Γιάννης
  απάντηση54
   
   
  Well done! (from a medical student living abroad with Greek heritage) | 17/04/2011 20:29
  First of all: sorry for the message in English. I can read Greek and understand almost 80% but unfortunately I am not able to write properly. I must say this new law is really a breath of fresh air. I am a medical student in the country where I live and I must say I was astonished when I heard in Greece you do not have to take an exam to get into residency (or specialty training or whatever you call it) - and just wait a few years. Now with the new law only the best doctors will get into specialty training. A system similar to the one I read in the article is currently in use in France and Spain. Finally something meritocratic in Greece too! Cheers!
  A medical student / son of Greek immigrants
  απάντηση57
   
   
  Επιτέλους | 17/04/2011 19:57
  Επιτέλους, το αυτονόητο θα γίνει πραγματικότητα σε αυτή τη χώρα. Το ακούμε χρόνια και ελπίζω πια να το ζήσουμε. Οι αντιδράσεις ως προς την βελτίωση θεμιτές, ως προς την αναβολή όμως, μόνο σε συμφέροντα παραπέμπουν ή σε κομματικές παρωπίδες. Οι άξιοι να μπαίνουν στο σύστημα της υγείας και οι καλύτερα καταρτισμένοι. Μπράβο λοιπόν στον κ. Λοβέρδο αν πραγματοποιήσει μια πραγματικά αξιοκρατική μεταρρύθμιση στο χώρο της Υγείας.
  Δημήτρης
  απάντηση13
   
   
  αν ειναι δυνατον!!! | 17/04/2011 19:06
  γνωριζουμε οτι ειμαστε τσιρακια των αμερικανων αλλα δεν ειναι δυνατον να παρουσιαζουμε αυτη τη μουφα ως αμερικανικο συστημα!!!κυριοι λαμογια ,εξετασεις πρεπει να μπουν σε αυτους που εβγαλαν αυτο το προσχεδιο που δε λογαριαζουν οτι ανθρωποι που περιμενουν 4 και 5 χρονια τωρα θα περιμενουν 7 και 10 γιατι καποια λαμογιακια που πηραν θεσεις και το παιζουν καθηγητες μεσω φαρμακευτικων εταιριων και πολτικων παιχνιδιων να βλεπουν το προβλημα στον ειδικευομενο των 800 ευρω και των 300 ωρων εργασιας τον μηνα .Αν θελετε κατι τετοιο να ειναι σωστο θελει βαθος χρονου πρεπει να εχει ισχυ και να αφορα ενα γιατρο που σημερα ξεκινα την ιατρικη !!! δε θα περασει κατι τετοιο !!!
  kalamata
  απάντηση71
   
   
  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ=ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ | 17/04/2011 18:12
  είμαι φοιτητης ιατρικής στο δημοκρίτειο πανεπιστήμιο και διαβάζω το συγκεκριμένο νομοσχέδιο με ιδιαίτερη χαρά.επικεντρώνομαι αποκλειστικα στο ζήτημα των εξετάσεων.κάθε φοιτητής που διαβάζει,επιθυμεί τις εξετάσεις.μέχρι πρότινος η μόνη επιλογη που είχαμε αν θελαμε να μείνουμε στην ελλάδα ,ήταν να περιμένουμε.πλέον είναι στο χέρι μασ να πετύχουμε στις εξετάσεις και να μην φύγουμε στο εξωτερικό.ακόμη και σε περίπτωση αποτυχίας μια φορά,ενασ γνώστης θα περάσει την επόμενη και το πολύ να χάσει 1-2 χρόνια σε εξετασεις που είναι σαφώς καλύτερο απο τα 3-8 χρόνια αναμονής.είναι αδήριτη η ανάγκη όμως οι εξετάσεις να είναι αμερόληπτες.
  θοδωρής
  απάντηση2426
   
   
  Για ποια εκπαίδευση μιλάμε | 17/04/2011 17:54
  -Όταν η επιτροπή εκπαίδευσης του ΚΕΣΥ που ορίζεται πλέον Ινστιτούτο Εκπαίδευσης.. αποτελείται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ? -όταν η απόκτηση πιστωτικών μονάδων γίνεται μέσω παρακολούθησης συνεδρίων αμφιβόλου ποιότητας που οργανώνουν οι φαρμακευτικές εταιρείες προκαλώντας έμμεση στράτευση των ιατρών? -όταν υπάρχουν σχέσεις δουλικότητας ειδικευόμενων ιατρών-διευθυντών οπότε αμφισβητείται και το περιεχόμενο του οποιουδήποτε ''βιβλιαρίου εκπαίδευσης'' ειδικευομένου.. Η εκπαίδευση αφορά άμεσα τους εκπαιδευόμενους οι οποίοι πρέπει να έχουν πλειοψηφική εκπροσώπηση στη λήψη τέτοιου είδους αποφάσεων. Αρκετά πια με το κομματικό καπέλωμα και τη σύσταση επιτροπών.
  http://www.tovima.gr/#
  απάντηση2512
   
   
  Μια αχτίδα ελπίδας | 17/04/2011 17:00
  Επιτέλους και στην Ελλάδα θα γίνει το αυτονόητο. Να σταματήσει να υπάρχει η λίστα αναμονής, με αποτέλεσμα να παραμένουν στην Ελλάδα οι μέτριοι και όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα να περιμένουν άνεργοι για 3,4 και 5 χρόνια, ενώ οι άριστοι φεύγουν για το εξωτερικό. Και μακάρι να κλείσουν όλα τα παραθυράκια με τους υπεράριθμους ειδικευόμενους και ειδικευμένους. Οι γιατροί στην Ελλάδα είναι διπλάσιοι από όσους αντέχει το σύστημα υγείας, και κάτι πρέπει να γίνει για να δοθούν κίνητρα στους άξιους και ικανούς.Να σταματήσουν να λυμαίνονται το χώρο της υγείας οι "φακελάκηδες", τεμπέληδες, ανίκανοι και διαπλεκόμενοι.
  KK
  απάντηση2321
   
   
  Επιτέλους | 17/04/2011 16:45
  Η Ελλάδα ανακαλύπτει την κοινή λογική. Αυτοί που περνάνε εξετάσεις είναι κατα τεκμήριο καλύτεροι από αυτούς που δεν τις περνάνε. Ίσως τότε να μείνουν και μερικοί αξιόλογοι γιατροί στην Ελλάδα, αντί να πάνε στο εξωτερικό. Όσο για τον/την ΑΖ: Κλασική αριστερή λογική. Μέχρι να φτάσουμε στην ουτοπία, τίποτα δεν πρέπει ν'αλλάξει. Μέχρι δηλαδή να γίνει Χάρβαρντ η Ιατρική Αθηνών, δεν πρέπει να μπουν εξετάσεις; Αλλά με αυτά τα μυαλά δεν θα πάμε μπροστά. Το νομοσχέδιο λέει κάτι το εύλογο και προφανές, κριτική επ'αυτού κύριε (ή κυρία) ΑΖ. Τα προβλήματα επιλύονται ένα κάθε φορά.
  PERPI
  απάντηση1211
   
   
  ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΑΜΕΣΑ!!! | 17/04/2011 16:40
  Πρόκειται για νομοσχέδιο που στέλνει όλους τους νέους ιατρούς στην επιστημονική μετανάστευση. Κόβει θέσεις ειδικευομένων από τις κλινικές, επιβάλει ένα καθεστώς όπου οι γνωστές διαπλεκόμενες επιστημονικές εταιρείες θα καθορίζουν τα πάντα: ποιος θα ξεκινά ειδικότητα, ποιος θα εκπαιδεύεται και ποιος θα ασκεί την ιατρική και πως. Ποιος πιστεύει σε αδιάβλητες εξετάσεις σε μια χώρα που το βιογραφικό σου εξαρτάται από το πως σε λένε. Που το πανεπιστήμιο είναι οικογενειοκρατία . Που ακόμα και για μια σύμβαση στο ΙΚΑ πρέπει να έχεις γραφτεί σε κλαδική. Να φτιαχτεί η εκπαίδευση των ειδικευομέων βάζοντας χέρι στους διευθυντές. Το "άμισθοι υπεράριθμοι" αποδεικνύει ποιος είναι οστοχος τους πάλι:περικοπή
  ειδικευομενος
  απάντηση2212
   
   
  That already exists | 17/04/2011 16:34
  the specialty of oral and maxillofacial surgery which is a specialty that requires both the degree of medicine and dentistry has already introduced the system of panhellinic exams once a year with written and oral part in order to enter the specialty training
  Kostis
  απάντηση63
   
   
  Ντροπή κ Λοβέρδο να προσπαθείτε να φάτε πάλι τις θέσεις από τους σωστούς Ιατρούς!!! | 17/04/2011 16:18
  -Ντροπή για την προσπάθεια να φάνε απο τα παιδιά την αρχαιότητα τόσων χρόνων για να βάλ-ουν τους δικούς τους μέσα αμέσως! -Ντροπή που Μ. Εβδομάδα ανακοινώνει κάτι που κάνεις δεν ήξερε και το μαγείρευε με τόσο άθλιο τρόπο! -Ντροπή για το ήθος του Λοβέρδου που ακολούθησε την πολιτική των προκατόχων να παιρνάει σοβαρά θέματα στις γιορτές πχ Ξενογιαννακοπούλου 3 μέρες πριν 15Αύγουστο πέρασε ντροπολογία όπως και Μεγάλη Εβδομάδα ο Αβραμόπουλος Γιαννόπουλος έκλεβαν αναμονές από παιδιά για χάρην των δικών του με νόμο που βγήκε αντισυνταγματικός!!!! Τυχαίο πάλι μεγάλη Εβδομάδα!!!! Αυτή την φορά δεν θα σας αφήσουμε να μας ξανακλέψετε τις αναμονές όπως όλοι οι προκατοχοί σας προσπάθησαν!!!!!!
  Θ.Β.
  απάντηση2012
   
-