από metereologos.gr
Παρασκευή 20 Απριλίου 2018
 
 
* ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ, ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ολα τα επιδόματα του ΟΑΕΔ

Τα 14 βοηθήματα του οργανισμού για πολίτες οικονομικά περιθωριοποιημένους
Ολα τα επιδόματα του ΟΑΕΔ
εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

 


Δεκατέσσερα επιδόματα, σε ανέργους, οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα, παλιννοστούντες, αποφυλακισθέντες, στράτευσης κτλ., χορηγεί ο ΟΑΕΔ. Τα επιδόματα αυτά, αν και απευθύνονται σε πολίτες που βρίσκονται ήδη στο οικονομικό περιθώριο ή ίσως κινδυνεύουν να περάσουν στο κοινωνικό περιθώριο και να χαρακτηριστούν αποκλεισμένοι, δεν είναι ευρύτερα γνωστά. Αφενός δεν έχουν κωδικοποιηθεί και κοινοποιηθεί μεταξύ των ανέργων και των εργαζομένων και αφετέρου διαχέονται, καθώς έχουν θεσπιστεί σε διαφορετικές περιόδους και επιπλέον σκοντάφτουν στη γραφειοκρατία του Δημοσίου.

Αναλυτικά, τα επιδόματα που χορηγεί ο ΟΑΕΔ σε ανέργους και ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων, με τις προϋποθέσεις απόδοσής τους, τη διάρκειά τους και τις προθεσμίες είναι τα εξής:

Επίδομα τακτικής ανεργίας

Σε ποιους απευθύνεται

Σε απολυμένους εργαζομένους.

Περιγραφή

Επιδότηση ατόμων που παρείχαν εξαρτημένη εργασία και καταγγέλθηκε η σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου ή έληξε η σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Παροχές

Υπολογίζονται στο 60% του (εκάστοτε) βασικού μισθού, με επιπλέον προσαύξηση 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος του δικαιούχου. Η διάρκεια της παροχής μπορεί να ανέλθει ως τους 13 μήνες.

Δικαιολογητικά

1. Εγγραφο καταγγελίας σύμβασης εργασίας ή βεβαίωση λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου.

2. Βιβλιάρια ενσήμων του ενδιαφερομένου της τελευταίας διετίας.

3. Οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας, εφόσον υπάρχουν συντηρούμενα μέλη.

4. Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα ή, εφόσον δεν υπάρχει, επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος.

5. Αστυνομική ταυτότητα.

6. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, την οποία θα συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Υποχρεώσεις - Περιορισμοί

Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

* Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας τον χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα έτη πριν από την επιδότησή του. Ωστόσο τους τελευταίους 14 μήνες πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

* Επίσης, το επίδομα παρέχεται και στον ασφαλισμένο εκείνον που έχει πραγματοποιήσει τα δύο προηγούμενα χρόνια πριν από την απόλυσή του 200 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών. Πρέπει όμως να έχει πραγματοποιήσει και 80 ημέρες εργασίας τον χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα της επιδότησης έτη.

Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

* Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

* Για τους απασχολουμένους σε τουριστικά και άλλα εποχικά επαγγέλματα αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.

Προθεσμίες - Σημεία υποβολής αιτήσεων

Αιτήσεις γίνονται δεκτές στις κατά τόπους υπηρεσίες του ΟΑΕΔ εντός προθεσμίας 60 ημερών από την ημερομηνία καταγγελίας ή λήξης της σύμβασης εργασίας.

Επίδομα σε νέους 20-29 ετών (ΕΣΠΑ)


Σε ποιους απευθύνεται

Σε άνεργους νέους ηλικίας 20-29 ετών.

Περιγραφή

Επίδομα που καταβάλλεται επί πέντε μήνες σε άνεργους νέους 20-29 ετών, εφόσον έχουν παραμείνει σε μητρώα ανέργων για έναν χρόνο.

Παροχές

Ποσόν 25.000 δρχ. τον μήνα (καταβάλλεται για πέντε μήνες).

Δικαιολογητικά

1. Αστυνομική ταυτότητα.

2. Βεβαίωση σχολής.

3. Απολυτήριο στρατού ή βεβαίωση στρατιωτικής αρχής για τους άρρενες ότι έχουν απαλλαγεί νόμιμα από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

4. Βιβλιάριο ενσήμων ΙΚΑ.

5. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86.

Προθεσμίες - Σημεία υποβολής αιτήσεων

Απαιτείται εγγραφή στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ μέσα σε τρεις μήνες

* μετά τη συμπλήρωση του 20ού έτους

* ή τη λήψη τίτλου σπουδών

* ή τη διακοπή σπουδών

* ή δύο μήνες από τη λήξη του σπουδαστικού έτους

* ή 4 μήνες από την επιστροφή από το εξωτερικό, εφόσον πρόκειται για μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές

* ή την απόλυση από τον Στρατό

* ή τη νόμιμη απαλλαγή από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Για πρόσθετες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στις κατά τόπους υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

Οικογενειακό επίδομα

Σε ποιους απευθύνεται

Σε εργαζόμενους γονείς (ένας από τους δύο).

Περιγραφή

Επίδομα που καταβάλλεται σε μισθωτούς για τα παιδιά τους.

Παροχές

Προϋποθέσεις για την είσπραξη επιδόματος:

* Πενήντα ημέρες εργασίας κατά τον προηγούμενο χρόνο.

* Δίμηνη τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας του μισθωτού.

* Δίμηνη σχετική ανικανότητα για εργασία (ασθένεια, άδεια κυοφορίας - λοχείας).

Δικαιολογητικά

1. Βιβλιάριο ενσήμων του ενδιαφερομένου.

2. Οικογενειακό βιβλιάριο ασθένειας των παιδιών.

3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης παιδιού ή επικυρωμένη φωτοτυπία της ταυτότητάς του.

4. Απόκομμα επιταγής (για τους παλαιότερους δικαιούχους).

5. Βεβαίωση εργοδότη που να περιλαμβάνει:

* Την ειδικότητα.

* Τη συλλογική σύμβαση εργασίας.

* Αν προβλέπεται επίδομα παιδιών, ποιο είναι το ποσό κατά μήνα.

Ωστόσο τα δικαιολογητικά των δικαιούχων διαφοροποιούνται σε περίπτωση που οι ίδιοι ανήκουν σε ειδική κατηγορία.

6. Ταυτότητα του ασφαλισμένου.

Υποχρεώσεις - Περιορισμοί

Το δικαίωμα για τη λήψη οικογενειακού επιδόματος ασκείται μέσα στο ημερολογιακό έτος στο οποίο γεννήθηκε ο ενδιαφερόμενος και έναν μήνα ακόμη από τη λήξη του.

Το επίδομα παιδιού καταβάλλεται εφάπαξ κάθε χρόνο με επιταγή.

Για τον νέο δικαιούχο απαιτείται ένας μήνας περίπου.

Προθεσμίες - Σημεία υποβολής αιτήσεων

* Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για κάθε χρόνο λήγει στις 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

* Για πρόσθετες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στις κατά τόπους υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

Παροχές μητρότητας

Σε ποιους απευθύνεται

Σε γυναίκες που εργάζονται και απέχουν από την εργασία λόγω κυοφορίας και λοχείας.

Περιγραφή

Επίδομα σε γυναίκες που εργάζονται κατά την έναρξη της άδειας κυοφορίας, μετά τον τοκετό και εφόσον εισπράξουν επίδομα από το ΙΚΑ για την αποχή τους από την εργασία, με την προϋπόθεση πως είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ και παρέχουν εξαρτημένη εργασία.

Δικαιολογητικά

1. Ασφαλιστικό βιβλιάριο ΙΚΑ.

2. Βεβαίωση εργοδότη.

3. Βεβαίωση του ΙΚΑ

* για τη διάρκεια της επιδότησης

* για το ύψος του ημερήσιου επιδόματος και του συνολικού καταβληθέντος ποσού των επιδομάτων κυοφορίας και λοχείας.

Υποχρεώσεις - Περιορισμοί

* Παροχή από το ΙΚΑ επιδομάτων κυοφορίας και λοχείας.

* Ενεργός εργασιακή σχέση κατά τον χρόνο έναρξης της αποχής λόγω των ανωτέρω.

Προθεσμίες - Σημεία υποβολής αιτήσεων

Αιτήσεις γίνονται δεκτές στις κατά τόπους υπηρεσίες του ΟΑΕΔ εντός προθεσμίας τριών μηνών από την τελευταία πληρωμή του ΙΚΑ.

Σπουδαστική άδεια

Σε ποιους απευθύνεται

Σε εργαζόμενους μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές.

Περιγραφή

Κάλυψη από τον ΟΑΕΔ της απώλειας εισοδήματος εργαζομένων φοιτητών και σπουδαστών κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων (ως 30 ημέρες τον χρόνο).

Παροχές

* Χορήγηση άδειας στους ανηλίκους δύο ημερών, συνεχόμενη ή τμηματική, για κάθε ημέρα εξετάσεων.

* Χορήγηση πρόσθετης άδειας 30 εργάσιμων ημερών τον χρόνο, ανεξάρτητα από τον χρόνο προηγούμενης απασχόλησής τους, σε όσους συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους και μέχρι συμπληρώσεως του 28ου έτους.

* Η παραπάνω άδεια χορηγείται και σε όσους έχουν υπερβεί το 28ο έτος, αλλά μόνο για την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών, προσαυξημένη κατά δύο έτη.

Υποχρεώσεις - Περιορισμοί

* Να εργάζονται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τον χρόνο απασχόλησής τους.

* Να λαμβάνουν άδεια άνευ αποδοχών από τον εργοδότη για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

Προθεσμίες - Σημεία υποβολής αιτήσεων

Αιτήσεις γίνονται δεκτές στις κατά τόπους υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για τις ημέρες κάθε χρόνου εντός του πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους.

Για επιχειρήσεις που επτώχευσαν

Σε ποιους απευθύνεται

Στους εργαζομένους της επιχείρησης που πτώχευσε (είτε τέθηκε σε εκκαθάριση είτε ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της).

Περιγραφή

Καταβάλλονται παροχές σε μισθωτούς μετά την πτώχευση ή την εκκαθάριση της επιχείρησης και αφορούν τυχόν ανεξόφλητες αποδοχές, που εμπίπτουν στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την πτώχευση ή την εκκαθάριση, το ύψος των οποίων δεν δύναται να υπερβαίνει τις νόμιμες αποδοχές χρονικού διαστήματος τριών μηνών.

Δικαιολογητικά

1. Βεβαίωση είτε του συνδίκου πτώχευσης ή του γραμματέα του πτωχευτικού δικαστηρίου ή του οικείου εκκαθαριστή, από την οποία:

* Να προκύπτει το ύψος των ανεξόφλητων αποδοχών.

* Να αναφέρεται η απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου με την οποία η επιχείρηση κηρύχθηκε σε πτώχευση.

* Να προκύπτει λειτουργία ή μη της επιχείρησης έπειτα από την κήρυξή της σε πτώχευση.

2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 από τον μισθωτό, στην οποία θα αναφέρεται το ύψος των ανεξόφλητων αποδοχών καθώς και η περίοδος που αφορούν αυτές.

3. Τα ασφαλιστικά βιβλιάρια της περιόδου απασχόλησης του μισθωτού στην επιχείρηση.

Υποχρεώσεις - Περιορισμοί

Η επιχείρηση να έχει κηρυχθεί σε πτώχευση έπειτα από απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου ή να έχει τεθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης ή να έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας ασφαλιστικής εταιρείας.

Προθεσμίες - Σημεία υποβολής αιτήσεων

Αιτήσεις γίνονται δεκτές στις κατά τόπους υπηρεσίες του ΟΑΕΔ εντός προθεσμίας έξι μηνών από την πτώχευση.

Επίδομα στράτευσης

Σε ποιους απευθύνεται

Σε εργαζομένους που υπηρέτησαν παρατεταμένη θητεία ή εκλήθησαν για μετεκπαίδευση ή άσκηση.

Περιγραφή

Παροχή επιδόματος στους προαναφερόμενους.

Δικαιολογητικά

1. Πιστοποιητικό τύπου Α' από τη Στρατολογία.

2. Βιβλιάριο ενσήμων από την αρχή ασφάλισής τους.

Υποχρεώσεις - Περιορισμοί

Δικαίωμα λήψης επιδόματος έχουν:

* Οσοι έχουν πραγματοποιήσει 150 ημερομίσθια κατά τον προηγούμενο της κατάταξης χρόνο.

* Οσοι έχουν πραγματοποιήσει 150 ημέρες εργασίας το προηγούμενο 15μηνο, χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια των τριών τελευταίων μηνών.

Προθεσμίες - Σημεία υποβολής αιτήσεων

Αιτήσεις γίνονται δεκτές στις κατά τόπους υπηρεσίες του ΟΑΕΔ εντός προθεσμίας τριών μηνών από την απόλυση ή τη λήξη της άσκησης.

Παροχές ανεργίας λόγω ανωτέρας βίας

Σε ποιους απευθύνεται

Σε εργαζομένους της επιχείρησης.

Περιγραφή

Καταβάλλεται σε μισθωτούς που εργάζονται σε επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία λόγω ανωτέρας βίας ή λόγω άσκησης επίσχεσης εργασίας εκ μέρους των εργαζομένων.

Προθεσμίες - Σημεία υποβολής αιτήσεων

Αιτήσεις γίνονται δεκτές στις κατά τόπους υπηρεσίες του ΟΑΕΔ εντός προθεσμίας 60 ημερών από την ημερομηνία διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης ή της άσκησης της επίσχεσης.

Ειδικό βοήθημα σε παλιννοστούντες Ελληνες

(πολιτικοί πρόσφυγες, επαναπατριζόμενοι από κράτη της Ανατολικής Ευρώπης)


Σε ποιους απευθύνεται

Σε άνεργους παλιννοστούντες.

Περιγραφή

Ειδικό βοήθημα που καταβάλλεται σε έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες που επαναπατρίζονται για μόνιμη εγκατάσταση.

Παροχές

Καταβάλλεται σε τρεις δόσεις, από 25 βασικά ημερήσια επιδόματα ανεργίας κάθε φορά.

Δικαιολογητικά

* Προσωρινό διαβατήριο στο οποίο αναγράφεται ως υπηκοότητα η ελληνική ή

* Ελληνικό διαβατήριο στο οποίο αναφέρεται η φράση «ιθαγένεια ελληνική», χωρίς να αναφέρεται η φράση «υπηκοότητα ελληνική», ή

* Βεβαίωση Αστυνομίας για την κατάθεση δικαιολογητικών για έκδοση δελτίου ταυτότητας, στην οποία αναφέρεται ότι έχει ήδη εγγραφεί στα δημοτολόγια του σχετικού δήμου με τον αντίστοιχο Α/Α Δημοτολογίου ή

* Πιστοποιητικό ή Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως μεταφρασμένα στα ελληνικά, εφόσον εξεδόθησαν από αλλοδαπή αρχή και όπου θα αναφέρεται σαφώς ότι η υπηκοότητα του ατόμου αυτού είναι ελληνική ή

* Απόφαση νομάρχη που καθορίζει την ελληνική ιθαγένεια του ατόμου, χωρίς να υπάρχει η ένδειξη «υπηκοότητα».

Υποχρεώσεις - Περιορισμοί

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση παρέχεται στους άνεργους παλιννοστούντες εφόσον:

* Εχουν εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου 1984 και εφεξής.

* Εχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

* Δεν συνταξιοδοτούνται από κανέναν φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

* Είναι ικανοί και διαθέσιμοι για εργασία ή επαγγελματική εκπαίδευση.

* Είναι γραμμένοι ως άνεργοι στα αρμόδια γραφεία του ΟΑΕΔ.

* Δεν είναι δικαιούχοι τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας.

* Δεν έχουν αποχωρήσει οικειοθελώς από την τελευταία τους εργασία στην Ελλάδα.

Προθεσμίες - Σημεία υποβολής αιτήσεων

Αιτήσεις γίνονται δεκτές στις κατά τόπους υπηρεσίες του ΟΑΕΔ εντός προθεσμίας 30 μηνών από την είσοδό τους στη χώρα μας.

Ειδικό βοήθημα σε αποφυλακισμένους

Σε ποιους απευθύνεται

Σε άνεργους αποφυλακισμένους, εφόσον δεν είναι υπότροποι ή καθ' έξιν εγκληματίες.

Περιγραφή

Βοήθημα το οποίο καταβάλλεται σε αποφυλακισμένους εφόσον δεν είναι υπότροποι ή καθ' έξιν εγκληματίες, ύστερα από ευνοϊκή έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας της φυλακής.

Παροχές

Καταβάλλεται ανά μήνα σε τρεις δόσεις. Η κάθε δόση αποτελείται από 15 βασικά επιδόματα ανεργίας.

Προθεσμίες - Σημεία υποβολής αιτήσεων

Αιτήσεις γίνονται δεκτές στις κατά τόπους υπηρεσίες του ΟΑΕΔ εντός προθεσμίας τριών μηνών από την αποφυλάκισή τους.

Ειδικό εποχικό βοήθημα

Σε ποιους απευθύνεται

Σε επαγγελματικές κατηγορίες που χαρακτηρίζονται για την εποχικότητα της απασχόλησης.

Περιγραφή

Καταβολή βοηθήματος σε δικαιούχους που το επάγγελμά τους χαρακτηρίζεται από την εποχικότητα της απασχόλησης (οικοδόμοι, καπνεργάτες, ηθοποιοί, κεραμοποιοί, δασεργάτες, μουσικοί κ.ά.). Η καταβολή γίνεται σε ετήσια βάση και το ύψος εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία ανήκει ο δικαιούχος.

Υποχρεώσεις - Περιορισμοί

1. Οι δικαιούχοι να έχουν πραγματοποιήσει 50-210 ημερομίσθια (95-210 οι οικοδόμοι) στον οικείο κλάδο κατά το προηγούμενο της καταβολής ημερολογιακό έτος.

2. Να μην έχουν πραγματοποιήσει περισσότερα ημερομίσθια σε άλλους κλάδους από τον οικείο (κλάδο) τον προηγούμενο χρόνο.

3. Το σύνολο των ημερομισθίων να μην υπερβαίνει τα 240.

4. Να μην πληρούν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης κατά τον χρόνο της καταβολής.

Προθεσμίες - Σημεία υποβολής αιτήσεων

Το επίδομα καταβάλλεται ετησίως το διάστημα από 1η Οκτωβρίου ως 20ή Δεκεμβρίου. Αιτήσεις γίνονται δεκτές στις κατά τόπους υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

Επίδομα λόγω εποχικού επαγγέλματος

Σε ποιους απευθύνεται

Σε εργαζομένους που απασχολούνται σε εποχικά επαγγέλματα, τουριστικά κ.ά.

Περιγραφή

Επιδότηση ατόμων που παρείχαν εξαρτημένη εργασία σε εποχικά επαγγέλματα (ξενοδοχοϋπάλληλοι, ηθοποιοί κ.ά.) και έληξε η σύμβαση ορισμένου χρόνου, εφόσον έχουν απασχοληθεί στα επαγγέλματα αυτά τουλάχιστον κατά τις δύο τελευταίες περιόδους απασχόλησης.

Προθεσμίες - Σημεία υποβολής αιτήσεων

Αιτήσεις γίνονται δεκτές στις κατά τόπους υπηρεσίες του ΟΑΕΔ εντός προθεσμίας 60 ημερών από την ημερομηνία καταγγελίας ή λήξης της σύμβασης εργασίας.ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ περισσότερες ειδήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 
 
σχόλια (5)
 
 
απομένουν 700 χαρακτήρες
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά
 
Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το ΒΗΜΑ δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.
   
  επιδομα; | 22/05/2015 18:37
  Είμαι 48 ετών χωρισμένη ανεργη αλλά με δυο ενήλικα παιδιά.Γνωρίζετε αν δικαιουμε κάποιο επιδομα;
  ανεργη
  απάντηση00
   
   
  ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 25/09/2013 09:33
  ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ;AΠΟΦΥΛΑΚΙΣΤΗΚΑ ΑΠΟ ΙΣΠΑΝΙΑ.
  ΣΑΚ
  απάντηση10
   
   
  ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΗΣΗΣ ΤΟ 2010 | 11/03/2012 20:15
  ΕΠΙΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΡΓΑΟΜΟΥΝ ΤΟ 2010 ΠΤΩΧΕΥΣΕ.ΤΩΡΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΩ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ;
  ΦΡΑΣΙΛΕΙΑ
  απάντηση40
   
   
  ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΗ ΜΗΤΕΡΑ | 12/07/2011 15:37
  ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΑ ΑΚΡΙΒΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ? ΕΧΩ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ ΕΤΩΝ 13 ΚΑΙ 3 ΕΙΜΑΙ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΗ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ . ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ?
  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
  απάντηση336
   
   
  ποτε θα καταβληθει το οικογενοια κο επιδομα του 2011 | 02/05/2011 22:00
  δεν μα μασ δινουν σαφη απαντηση ειμαι μητερα τεσσαρον παιδιον σασ παρακαλω απαντηστε μου!!!!!
  agalaia
  απάντηση6911