από metereologos.gr
Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018
 

Οι συντάξεις αναπηρίας

Οι συντάξεις αναπηρίας
εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

 

Ποιες είναι οι κατηγορίες των αναπηρικών συντάξεων και ποιες είναι οι προϋποθέσεις χορήγησής τους

Από το ΙΚΑ χορηγούνται οι εξής κατηγορίες αναπηρικών συντάξεων:

* Σύνταξη αναπηρίας από κοινή νόσο.

* Σύνταξη αναπηρίας από εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια.

* Σύνταξη αναπηρίας από ατύχημα εκτός εργασίας.

Προϋποθέσεις χορήγησης

* Να μην παίρνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή από ΝΠΔΔ ή από άλλον ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ).

* Να κριθούν από τις υγειονομικές επιτροπές του ιδρύματος με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας (50% και άνω).

* Να έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του ΙΚΑ τα εξής ημερομίσθια:

για σύνταξη αναπηρίας από κοινή νόσο

­ 4.500 ημέρες εργασίας (ΗΕ) ή 10.000 ΗΕ, ή

­ 300 ΗΕ εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας. Οι ημέρες αυτές αυξάνονται προοδευτικά σε 4.200 με προσθήκη ανά 120 ΗΕ για κάθε έτος ως τη συμπλήρωση του 21ου έτους (ακολουθεί σχετικός πίνακας). Από τις ημέρες αυτές, οι 300 πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία πέντε έτη από εκείνο που έγινε ανάπηρος ο ασφαλισμένος, ή

* 1.500 ΗΕ, από τις οποίες 600 τουλάχιστον τα τελευταία πέντε έτη από εκείνο που έγινε ανάπηρος ο ασφαλισμένος.

για σύνταξη αναπηρίας από εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια

­ Αρκεί και μία ημέρα εργασίας του ασφαλισμένου στην ασφάλιση του ΙΚΑ.

για σύνταξη αναπηρίας από ατύχημα εκτός εργασίας

­ Το μισό (½) των ημερών εργασίας που απαιτούνται για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας από κοινή νόσο.

Ποσό σύνταξης αναπηρίας

* Ο ασφαλισμένος που κρίνεται βαριά ανάπηρος (ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω) δικαιούται πλήρες ποσό σύνταξης.

* Ο ασφαλισμένος που κρίνεται ανάπηρος (ποσοστό αναπηρίας 67%-79,9%) δικαιούται 75% του πλήρους ποσού σύνταξης εκτός αν έχει πραγματοποιήσει 6.000 ημέρες εργασίας ή η αναπηρία του οφείλεται κατά κύριο λόγο σε ψυχιατρικές παθήσεις, οπότε δικαιούται το πλήρες ποσό της σύνταξης.

* Ο ασφαλισμένος που κρίνεται μερικά ανάπηρος (ποσοστό αναπηρίας 50%-66,9%) δικαιούται το 50% του πλήρους ποσού της σύνταξης, εκτός αν η αναπηρία του οφείλεται κατά κύριο λόγο σε ψυχιατρικές παθήσεις, οπότε δικαιούται το 75% του πλήρους ποσού.

Μονιμοποίηση των συντάξεων αναπηρίας

Οι συνταξιούχοι αναπηρίας δεν χρειάζεται να περάσουν ξανά από υγειονομική επιτροπή στις παρακάτω περιπτώσεις:

* Εχουν συμπληρώσει οι άνδρες το 60ό έτος της ηλικίας τους και οι γυναίκες το 55ο έτος, έχουν συνεχή συνταξιοδότηση για πέντε χρόνια και έχουν εξεταστεί από τις υγειονομικές επιτροπές (ΥΕ) τουλάχιστον δύο φορές κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής τους.

* Εχουν συμπληρώσει οι άνδρες το 55ο έτος της ηλικίας τους και οι γυναίκες το 50ό έτος, έχουν συνεχή συνταξιοδότηση για επτά χρόνια και έχουν εξεταστεί από τις ΥΕ τουλάχιστον τρεις φορές κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής τους.

* Ανεξάρτητα από όριο ηλικίας εφόσον έχουν συνεχή συνταξιοδότηση για 12 χρόνια.

* Ανεξάρτητα από όριο ηλικίας αν συνταξιοδοτούνται για 20 χρόνια διαρκώς ή διακεκομμένα.

Δικαιολογητικά

* Εντυπη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου για την ατομική και οικογενειακή του κατάσταση (χορηγείται από το ΙΚΑ).

* Ασφαλιστικά βιβλιάρια του ασφαλισμένου.

* Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του ασφαλισμένου.

* Εντυπη υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη για διακοπή ή συνέχιση της εργασίας (χορηγείται από το ΙΚΑ).

* Ληξιαρχική πράξη γάμου εφόσον η σύζυγος δεν εργάζεται και δεν συνταξιοδοτείται.

* Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας των παιδιών κάτω των 18 ετών ή ληξιαρχικές πράξεις γέννησής τους. Για παιδιά ως 24 ετών που σπουδάζουν σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού σπουδών.

* Σε περίπτωση χορήγησης σύνταξης σε επαγγελματίες οδηγούς αυτοκινήτων απαιτείται η κατάθεση του επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΕΑΑ)

Το ποσό της καταβαλλόμενης βασικής σύνταξης λόγω αναπηρίας ή θανάτου προσαυξάνεται κατά 50% εφόσον ο συνταξιούχος βρίσκεται διαρκώς σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση άλλου προσώπου (σχετικώς γνωματεύουν οι υγειονομικές επιτροπές του ΙΚΑ). Την ανωτέρω προσαύξηση δικαιούνται και οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος εφόσον είναι τυφλοί.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

* Για τη χορήγηση του ΕΑΑ απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης από τον συνταξιούχο (έντυπο χορηγείται από το ΙΚΑ).

* Στους συνταξιούχους που παίρνουν δύο συντάξεις από το ΙΚΑ, το ΕΑΑ χορηγείται μόνο στη σύνταξη εκείνη που το ποσό της είναι συμφορότερο για τον συνταξιούχο.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ-ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ

Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις:

* Οι συνταξιούχοι και τα μέλη της οικογενείας τους εφόσον πάσχουν από παραπληγία-τετραπληγία με ποσοστό αναπηρίας 67%.

* Οι ασφαλισμένοι εφόσον πάσχουν από παραπληγία-τετραπληγία με ποσοστό αναπηρίας 67% και έχουν πραγματοποιήσει 350 ΗΕ τα τέσσερα τελευταία χρόνια τα αμέσως προηγούμενα της υποβολής της αίτησης, από τις οποίες οι 50 να έχουν πραγματοποιηθεί το προηγούμενο έτος ή το προηγούμενο 15ήμερο ή 1.000 ΗΕ οποτεδήποτε.

* Τα μέλη της οικογενείας του ασφαλισμένου εφόσον πάσχουν από παραπληγία-τετραπληγία με ποσοστό αναπηρίας 67% και ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει τις παραπάνω χρονικές προϋποθέσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

* Το επίδομα παρα-τετραπληγίας δικαιούνται και οι ασφαλισμένοι που πάσχουν από διπληγία ή τριπληγία ή παραπάρεση ή τετραπάρεση.

* Η καταβολή του παρα-τετραπληγικού επιδόματος αναστέλλεται εφόσον ο δικαιούχος νοσηλεύεται σε ίδρυμα ασυλιακής μορφής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών (αντιθέτως δεν αναστέλλεται όταν ο δικαιούχος εργάζεται).ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ περισσότερες ειδήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 
 
σχόλια (18)
 
 
απομένουν 700 χαρακτήρες
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά
 
Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το ΒΗΜΑ δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.
   
  ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ | 28/03/2018 01:15
  ΕΙΜΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟ 11-09-2012ΕΩΣ 31-12-2018 ΜΜΕ Π.Α 81% ΕΧΩ ΠΕΡΑΣΕΙ ΠΕΝΤΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΕΠΑ ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΧΩ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΝ 27-04-2017 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ701-2017-1528(ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝΑΚΗΣ
  απάντηση00
   
   
  ΚΟΨΙΜΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | 26/01/2018 09:56
  ΑΠΟ 80% ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑΜΑΡΟΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΜΟΥ ΤΗΝ ΕΚΑΝΕ 50% ΑΠΟ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ 16 ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΥ ΦΑΓΑΝΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΘΗΚΕ 90% Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΑΥΤΟ Η ΚΟΛΟΧΑΝΕΙΟ ΖΩ ΣΕ ΞΕΦΤΥΛΙΣΜΕΝΗ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΕ ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ ΣΤΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΑΗΔΙΕΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΞΕΡΕΤΕ ΠΟΣΟ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΑ ΣΟΒΑΡΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 1600 ΕΥΡΩ ..........ΕΜΕΝΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΤΑ ΦΑΓΑΝΕ ΘΑ ΓΙΝΩ ΚΑΛΑ ΦΑΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΣΤΟ ΝΤΑΧΑΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ..................ΤΣΙΠΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΥΤΟΙ .............ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΤΣΕΠΩΝΟΥΝ ΠΙΟ ΠΟΛΛΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΜΟΥ..................ΓΙΑΥΤΟ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΑ ΞΕΦΤΥΛΙΣΜΕΝΗ
  ΜΑΤΣΙΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  απάντηση00
   
   
  αναπηρικη συνταξη και εργασια | 20/08/2016 12:43
  θα ηθελα να μαθω αν γινεται παραλληλα να παιρνεις αναπηρικη συνταξη με ποσοστο 50% και να εγαζεσαι με ημιαπασχοληση δηλ 5ωρες απο Δευτερα-Παρασκευη.
  Ανώνυμος / η
  απάντηση105
   
   
  Αναπηρικη συνταξη | 09/02/2016 11:45
  Περασα κεπα τριτη φορα και μου εδωσαν ποσοστο 80% σε τρις χρονιες παθησεις που εχω.Τωρα μου βρισκουν προφαση στο ικα αγ.αναργυρων ότι επειδή για το χερι μου που εχω εργατικο ατύχημα μου εχουν δωσει 20% δεν μπορω να θεμελιωσω συνταξη και ενώ εχω 3309 ενσημα χωρις του στρατου,τα 2 χρονια επιδόματος ανεργιας,και 3.5 μηνες στο νοσοκομειο για το χερι μου συνολικα ξεπερναω τα 4500 ενσημα και η κυρια Δερβενη στους αγιους αναργυρους μου παρακωλαει τον φακελο .παρακαλω πεστε μου τι πρεπει να κανω και που μπορω να απευθυνθώ.ευχαριστω.
  Γιωργος
  απάντηση63
   
   
  ολικη υστεροκτομη ca ενδομητριου | 22/08/2015 13:07
  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΥΣΤΕΡΕΚΤΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Η ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΙΔΕΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
  ελενη
  απάντηση3710
   
   
  Σύνταξη αναπηρία | 05/05/2015 23:39
  Πέρασα από επιτρέπει 27/2/2015 Παρέλαβα βεβαίωση για 4 χρόνια. Θέλω να ερώτησω πότε θα πληρωθώ ? Ευχαριστώ
  Ασγχαρ Ρατζα
  απάντηση120
   
   
  Σύνταξη αναπηρία | 05/05/2015 23:30
  Παίρνω Σύνταξη Αναπηρίας 50% από 28/2/2015 έως 28/2/2019.μπορώ να Πάρο κάτι επίδομα ?Σας παρακαλώ πολύ απάντηστε μου.
  Ασγκαρ Ρατζα
  απάντηση54
   
   
  συνταξη αναπηρικη | 18/11/2014 15:45
  Εμαι 44ετων επερνα συνταξη απο το ικα αναπηρικη απο το 2008τον αυγουστου μου εδωσαν οι γιατροι 85τις εκατο λογλο μεσογειακης και λογο ολικης υστερεκτομης απο καρκινο τραχηλου μητρας.ομως επειδη δεν ειχαν γραψει αν υπαρχει επιδεινωση με ξαναπερασαν και πηρα την γνωματευση σημερα που λεει οτι το ποσοστο παραμενει οπως εχει γιατι δεν υπαρχει επιδεινωση.στο ικα πυργου μου ειπαν οτι δεν μου δινουν συνταξη.ισχυει αυτο? Θα μεθνω χωρθς συνταξη? Τι μπορω να κανω? Ειμαι χηρα καθ εχω ενα κοριτσακι 16 ετων
  μαρινα
  απάντηση20
   
   
  ποτε θα πληρωθει | 12/02/2014 14:27
  ο αδερφοσ μου περασε απο επιτροπη τον οκτωβρη του 2013....ποτε θα πληρωθει?
  mata
  απάντηση193
   
   
  απο ποτε θα ειναι σε ισχυ΄΄ | 21/04/2013 21:54
  απο ποτε θα ειναι σε ισχυ ο νομος για τις αναπηρικες που περιμενουν να περασουν επιτροπη' δημοσιευτηκε στην εφημεριδα της κυβερνισεως σε ποσες ημερες θα πληρωθουμε΄'
  αντονια
  απάντηση224
   
   
  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | 21/12/2012 17:09
  Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ ΕΧΕΙ 1760 ΕΝΣΗΜΑ ΒΑΡΕΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2007 ΤΩΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΥΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΑς ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΜΕΝΕΙ ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΠΟΙΟΣ ΔΙΠΛΑ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΕΙς 1460 ΕΝΣΗΜΑ ΤΕΒΕ ΕΩΣ ΤΟ 2000 ΕΧΕΙ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΤΟ 1951 ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
  ΠΕΛΑ
  απάντηση284
   
   
  sintaxi | 26/10/2012 13:24
  kalhspera tha ithela an mporeite na mou peite ti dikaiwmata exei kapoios me pososto anw 50% kai an dikaioute epidoma
  anastasia
  απάντηση215
   
   
  enhmerwsh | 17/10/2011 10:02
  exw prwtovathmia eksetash 50% anapiria ap;o to 1986 mexri twra den exw apetisi toipota apo to tote tameio (o.g.a) ta teleyte xronia den mporo na ergastw dystixos! to epagelma moy eine servitoros , bar. exw apalagh strateysis 1.5 logo anaphrias twra mporo na diekdikisw kati?
  alkhs
  απάντηση52
   
   
  δικαιωμα συνταξης αναπηριας | 22/09/2011 19:27
  το 2007 εκανα ολικη αφαιρεση σαλπιγγων σε ηλικια 30 ετων.παιδι δεν εχω και ο μονος τροπος ειναι οι εξωσωματικη γονιμοποιηση.εχω κανει αλλα ηταν αποτυχημενες!!!τωρα δεν εχω αλλα χρηματα και δεν μπορω να συνεχισω...η ασθενεια που με οδηγησε στην εγχειρηση δεν μου δινει το δικαιωμα αναπηρικης συνταξης;
  despert
  απάντηση317
   
   
  ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗ | 05/09/2011 16:34
  ΕΙΜΑΙ ΑΝΕΡΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ,ΕΛΑΜΒΑΝΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 25/8/11 ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΛΗΞΕ .ΕΧΩ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΙ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ ΠΡΙΝ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ.ΕΙΜΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ.ΠΗΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΣΑΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΣΤΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΖΕ Ο ΟΑΕΔ,ΤΟ ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ,ΠΕΡΙΠΟΥ 5000 ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΕΧΩ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ .ΤΙ ΚΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ?
  ανασφαλιστη
  απάντηση1213
   
   
   
  δικαιώματα απο συνταξ αναπηρίας | 16/08/2011 16:49
  Θα ήθελα να μάθω τι δικαιωματα έχω από την σύνταξη που παίρνω λόγω αναπυρίας με 67%
  Ανώνυμος / η
  απάντηση7011
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  εχω κανει αφαιρεση γιγαντειεου μυνειωματος μεσα στο κεφαλη | 17/06/2011 21:22
  εχω κανει αφαιρεσει γιγαντειεου μυνειωματος μεσα απο το κεφαλη το ποσοστω που μου εδωσε το προνοιας Συρου ειναι 80% πεστε μου εαν μπορειται τι χαρτια πρεπει να προσκομοισω διοτι ειχα παλαιοτερα 4 ετοι και 8 μηνες συν τα δωρα στον νατ και1230 ημερες στο ΙΚΑ η ειλικια μου ειναι 54 ετων
  Alexanros
  απάντηση197