από metereologos.gr
Παρασκευή 27 Απριλίου 2018
 
 

Τα θησαυροφυλάκια των τραπεζών

Πόσο κοστίζουν και τι προσφέρουν οι τραπεζικές θυρίδες
εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

 

Για όσους αναζητούν ασφάλεια για τα πολύτιμα αντικείμενα που διαθέτουν, όπως κοσμήματα, οικογενειακά κειμήλια, διάφορα έγγραφα κλπ., τα οποία εκτός από την υλική αξία μπορεί να έχουν και συναισθηματική, οι θυρίδες θησαυροφυλακίου των τραπεζών αποτελούν ίσως την καλύτερη λύση. Με σχετικά μικρό κόστος μπορεί κανείς να ασφαλίσει ό,τι πολυτιμότερο διαθέτει και να γλιτώσει έτσι από το άγχος πιθανής απώλειας κάποιου αγαπημένου και ταυτόχρονα πολύτιμου αντικειμένου.

Οι θυρίδες, σύμφωνα με τα λεγόμενα των τραπεζών, παρέχουν τη μεγίστη ασφάλεια σε όποιον τις χρησιμοποιεί, ενώ παράλληλα η πρόσβαση σ' αυτές είναι αρκετά εύκολη. Το μόνο που χρειάζεται κανείς για να τοποθετήσει ή να πάρει κάτι από τη θυρίδα που διατηρεί σε κάποια τράπεζα είναι η επίδειξη κάθε φορά που εισέρχεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της αστυνομικής του ταυτότητας και φυσικά να έχει μαζί του το ειδικό κλειδί το οποίο έχει προμηθευθεί από την τράπεζα. Η ταυτότητα είναι απολύτως απαραίτητη, ώστε σε περίπτωση που χαθεί το κλειδί να μην μπορεί ο ευρών να εισέλθει στα άδυτα της θυρίδας.

* Ασφάλεια κατά κλοπής

Οι περισσότερες τράπεζες, εκτός από τη φυσική ασφάλεια που παρέχουν όσον αφορά τα αντικείμενα που υπάρχουν στη θυρίδα, δεν προσφέρουν τη δυνατότητα κάποιας περαιτέρω ασφαλιστικής κάλυψης. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που ο πελάτης μπορεί να έρθει σε συνεννόηση με την τράπεζα και να ασφαλίσει μέσω ασφαλιστικής εταιρείας μέρος των αντικειμένων αυτών. Για παράδειγμα, η Εθνική Τράπεζα ασφαλίζει δωρεάν το περιεχόμενο κάθε θυρίδας με ένα εκατ. δρχ. κατά κινδύνων κλοπής κατόπιν διάρρηξης ή ληστείας, καθώς και κατά κινδύνων πλημμύρας, πυρκαϊάς και σεισμού, ενώ υπάρχει η δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης του περιεχομένου των θυρίδων ως το ποσό των 10 εκατ. δρχ. με την πληρωμή κάποιου ασφαλίστρου.

Οι θυρίδες θησαυροφυλακίου συνήθως διακρίνονται από τις τράπεζες σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες. Κάθε τράπεζα όμως χρησιμοποιεί διαφορετικές διαστάσεις όσον αφορά το πλάτος, το ύψος και το μήκος της θυρίδας, γι' αυτό καλό είναι προτού προχωρήσει κανείς στη μίσθωση μιας θυρίδας να είναι σίγουρος ότι αυτή ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες του.

* Μισθώσεις σε ετήσια βάση

Οι θυρίδες θησαυροφυλακίου μισθώνονται στις περισσότερες περιπτώσεις από τις τράπεζες σε ετήσια βάση, αλλά αν θέλει κάποιος να τις χρησιμοποιήσει μικρότερο χρονικό διάστημα θα πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με την τράπεζα για να εξετάσει αυτή τη δυνατότητα. Πάντως, αν αποφασίσει κάποιος να μισθώσει μια θυρίδα, θα πρέπει να γνωρίζει ότι οι περισσότερες τράπεζες ζητούν να προκαταβληθούν τα χρήματα, δηλαδή δεν περιμένουν να πληρωθούν στο τέλος της μίσθωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τράπεζες και στην περίπτωση της μίσθωσης των θυρίδων εκτιμούν τον λεγόμενο «καλό πελάτη», εφαρμόζοντας ευέλικτο τιμολόγιο με εκπτώσεις που σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να ξεπεράσουν το 50% του μισθώματος. Επίσης πολλές φορές δίνεται η δυνατότητα στον κάτοχο κάποιου ειδικού καταθετικού λογαριασμού να κάνει χρήση των θυρίδων θησαυροφυλακίου της τράπεζας με δωρεάν μίσθωμα, π.χ. για ένα χρόνο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στο ετήσιο μίσθωμα θα πρέπει να υπολογιστεί και ένα επιπλέον κόστος, αυτό του φόρου προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ), που σήμερα είναι 18% επί του μισθώματος, ενώ δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί και η λεγομένη εγγύηση. Η εγγύηση στις περισσότερες τράπεζες είναι 10.000 δρχ. (δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ), ενώ μπορεί και να μη ζητηθεί καθόλου. Η εγγύηση, όπως αναφέρουν τα αρμόδια στελέχη των τραπεζών, εφαρμόζεται για να διασφαλιστεί η τράπεζα σε περίπτωση που τα ειδικά κλειδιά που χορηγεί στους μισθωτές (συνήθως δύο) χαθούν. Η τράπεζα καλύπτει το κόστος αντικατάστασής τους με την εγγύηση αυτή. Στην περίπτωση που κάποια τράπεζα δεν ζητεί καταβολή εγγύησης, το κόστος αντικατάστασης των κλειδιών θα κληθεί να το πληρώσει ο μισθωτής.

Σημειώνεται ότι σε μία θυρίδα οι δικαιούχοι μπορεί να είναι περισσότεροι του ενός. Στην περίπτωση των δύο δικαιούχων ή συνμισθωτών όπως ονομάζονται, καθένας από αυτούς έχει δικαίωμα πρόσβασης ανά πάσα στιγμή στη θυρίδα αφού οι τράπεζες προμηθεύουν και τους δύο με κλειδιά. Δηλαδή μπορεί ο καθένας από τους συνμισθωτές να αποσύρει ή να τοποθετήσει οποιαδήποτε στιγμή αντικείμενα από ή στη θυρίδα χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεση του άλλου. Μπορεί ακόμη ο ένας από τους δύο να κλείσει τη θυρίδα, όποτε το επιθυμεί.

* Τρία είδη θυρίδων

Οι θυρίδες διακρίνονται σε απλές, ηλεκτρονικές και ρομποτικές. Η διαφορά ανάμεσα στις απλές και στις ηλεκτρονικές είναι ότι η πρόσβαση στην πρώτη κατηγορία θυρίδων γίνεται με ειδικό κλειδί, ενώ στη δεύτερη απαιτείται η χρήση ειδικής ηλεκτρονικής κάρτας. Οσον αφορά τις ρομποτικές θυρίδες, την κατηγορία αυτή διαθέτει προς το παρόν μόνο η Εθνική Τράπεζα στο κατάστημά της στην περιοχή Βουλιαγμένης. Οι θυρίδες αυτού του τύπου είναι από τις πιο πρωτοποριακές και αυτό διότι δεν απαιτείται από τον κάτοχό τους να πηγαίνει τις εργάσιμες ώρες και ημέρες που λειτουργεί η τράπεζα στο κατάστημα για να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο της θυρίδας. Η προσέλευση του πελάτη γίνεται ολόκληρο το 24ωρο, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, χωρίς συνοδεία υπαλλήλου, με χρήση μυστικού αριθμού και ηλεκτρονικό έλεγχο της υπογραφής του πελάτη. Ειδικά ρομπότ αναλαμβάνουν να ανοίξουν τη θυρίδα και να φέρουν μπροστά στον κάτοχο το περιεχόμενό της. Τέτοιες θυρίδες αναμένεται να εγκαταστήσουν σύντομα και άλλες τράπεζες.

Ας δούμε όμως τι είδους θυρίδες διαθέτουν οι τράπεζες και με ποιον τρόπο χρεώνουν τους πελάτες τους.

* Η Εθνική Τράπεζα διαθέτει, όπως προαναφέρθηκε, τις ρομποτικές θυρίδες, με το ετήσιο μίσθωμα να κυμαίνεται, ανάλογα με το μέγεθος της θυρίδας, από 45.000 ως 56.250 δρχ., τις ηλεκτρονικές, με ετήσιο μίσθωμα από 10.000 ως 14.000 δρχ., και τις παραδοσιακές, από 10.000 ως 81.000 δρχ., ανάλογα πάντα με το μέγεθος. Η τράπεζα παρέχει επίσης τη δυνατότητα εκπτώσεων, ενώ η εγγύηση που χρεώνει είναι 10.000 δρχ.

* Η Alpha Τράπεζα Πίστεως διαθέτει ­ μόνο σε όσους διατηρούν κάποιον καταθετικό λογαριασμό ­ πέντε είδη θυρίδων και τα μισθώματά τους διαμορφώνονται ανάλογα με το μέγεθος από 9.000 ως 200.000 δρχ. Η εγγύηση συνήθως είναι ίση με το ετήσιο μίσθωμα που πληρώνει ο πελάτης και δεσμεύεται για όσο διάστημα είναι σε χρήση η θυρίδα από τον τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί ο μισθωτής της θυρίδας.

* Η Εμπορική Τράπεζα διαθέτει τρία είδη θυρίδων, με τα ετήσια μισθώματά τους να κυμαίνονται από 12.000 ως 36.000 δρχ., ενώ η εγγύηση ανέρχεται σε 12.000 δρχ.

* Η Ιονική Τράπεζα διαθέτει τέσσερα είδη θυρίδων και το ετήσιο κόστος για τον μισθωτή κυμαίνεται από 11.000 ως 42.000 δρχ., ανάλογα με το μέγεθος της θυρίδας, ενώ η ετήσια εγγύηση είναι 10.000 δρχ.

* Η Αγροτική Τράπεζα διαθέτει εννέα είδη θυρίδων και τα ετήσια μισθώματα, ανάλογα με το μέγεθος, κυμαίνονται από 10.000 ως 36.000 δρχ. Σημειώνεται ότι κατά την ενοικίαση των θυρίδων η προς είσπραξη εγγύηση είναι 5.000 δρχ.

* Η Τράπεζα Εργασίας διαθέτει τρία είδη θυρίδων που το κόστος ενοικίασής τους κυμαίνεται, ανάλογα με το μέγεθος, από 7.000 ως 27.000 δρχ., ενώ το κόστος της εγγύησης για τη μικρή και τη μεσαία θυρίδα είναι 5.000 δρχ. και για τη μεγάλη 10.000 δρχ.

* Στην Eurobank υπάρχουν τριών ειδών θυρίδες: η απλή, η μεσαία και η μεγάλη. Το κόστος τους ανέρχεται σε 18.000 δρχ., 24.000 δρχ. και 30.000 δρχ. αντίστοιχα, ενώ η εγγύηση είναι 10.000 δρχ.

* Στην Τράπεζα Πειραιώς το κόστος ενοικίασης των θυρίδων κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της θυρίδας (μικρό, μεσαίο, μεγάλο) από 15.000 ως 25.000 δρχ. και η εγγύηση ανέρχεται σε 10.000 δρχ.

* Η Citibank διαθέτει και αυτή τρία είδη θυρίδων (μικρό, μεσαίο, μεγάλο), ετήσιου κόστους 14.000 δρχ., 23.000 δρχ. και 30.000 δρχ. αντίστοιχα, ενώ όσοι σκοπεύουν να αποκτήσουν θυρίδα στη συγκεκριμένη τράπεζα θα πρέπει να διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό, ενώ ως εγγύηση για τα κλειδιά δεν επιβάλλεται καμία επιβάρυνση.

* Τριών μεγεθών θυρίδες διαθέτει και η Xiosbank, με το κόστος της ετήσιας μίσθωσης να κυμαίνεται από 10.000 ως 20.000 δρχ., ενώ η τράπεζα δεν ζητάει εγγύηση.

* Το κόστος ενοικίασης των θυρίδων της Τράπεζας Μακεδονίας-Θράκης διαμορφώνεται από 10.000 ως 25.000 δρχ., ενώ το κόστος εγγύησης σε 10.000 δρχ.

* Το ετήσιο μίσθωμα για τις θυρίδες της Εγνατίας Τράπεζας κυμαίνεται από 10.000 ως 16.000 δρχ., χωρίς καμία επιβάρυνση όσον αφορά την εγγύηση.

* Το κόστος ενοικίασης των θυρίδων της Γενικής Τράπεζας διαμορφώνεται από 10.000 ως 16.000 δρχ., ενώ της εγγύησης ανέρχεται σε 10.000 δρχ.

* Η Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος διαθέτει πέντε κατηγορίες θυρίδων, με το ετήσιο μίσθωμα να κυμαίνεται από 8.000 ως 30.000 δρχ., ενώ η εγγύηση κυμαίνεται, ανάλογα με το μέγεθος της θυρίδας, από 5.000 ως 15.000 δρχ.

* Η Τράπεζα Κύπρου διαθέτει θυρίδες τριών μεγεθών, με κόστος 15.000 δρχ., 20.000 δρχ. και 30.000 δρχ. αντίστοιχα, και χρεώνει εγγύηση κλειδιών 15.000 δρχ.

* Η Τράπεζα Αττικής προσφέρει στους πελάτες της τεσσάρων ειδών θυρίδες, με κόστος που κυμαίνεται από 10.000 ως 30.000 δρχ., ενώ η εγγύηση κλειδιών χρεώνεται 7.000 δρχ.

* Η ΑΒΝ Amro Bank διαθέτει δύο μεγέθη θυρίδων, το ετήσιο μίσθωμα είναι 10.000 δρχ. και 20.000 δρχ., ενώ η τράπεζα δεν χρεώνει εγγύηση.

* Η Ευρωπαϊκή Λαϊκή Τράπεζα προσφέρει τριών ειδών θυρίδες (μικρό, μεσαίο, μεγάλο), με τις τιμές τους να κυμαίνονται από 20.000 ως 30.000 δρχ., ενώ δεν χρεώνεται καμία επιβάρυνση για εγγύηση κλειδιών.Η ΔΡΑΧΜΗ ΣΑΣ περισσότερες ειδήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 
 
σχόλια (2)
 
 
απομένουν 700 χαρακτήρες
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά
 
Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το ΒΗΜΑ δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.
   
  πολυ παλιο | 09/01/2018 06:54
  Αρθρο 20 ετων???? Καντε ενα φρεσκαρισμα ρε παιδια ελεοςς!!!!
  Μαιρη
  απάντηση00
   
   
  Ωραίο άρθρο αλλά..... | 03/09/2014 19:40
  Περίμενα να είναι λίγο πιο νέο, έστω με ευρώ, Ιονική τράπεζα......?? (Όχι υπάρχει Εμπορική και Αγροτική κτλ, αλλά λέω τώρα... Ιονική?) Αν υπάρχει κάτι πιο νέο σχετικά με το θέμα, θα με ενδιέφερε να το διαβάσω.
  Noire
  απάντηση161