ƒฎ?ƒสƒฮƒัƒล 3 ƒฐƒรƒฮƒัƒรƒสƒภƒฯ?ƒอƒา 2015
 

ƒจƒจƒฃ: ƒฃƒศƒยƒลƒษ?ƒะƒรƒว? ƒฟƒฮƒอƒศƒฟƒั?ƒะƒัƒฟƒะƒล? ƒัƒึƒห ƒคƒฟƒิƒฟƒฯƒว?ƒยƒล, ƒ ƒรƒษƒอƒาƒิƒว?ƒัƒล ƒศƒฟƒว ƒ ƒฟƒภƒอ?ƒยƒล

ƒฎƒฯƒอƒลƒม?ƒฦƒลƒศƒร ƒัƒวƒสƒลƒัƒวƒศ? ƒฟƒหƒฟƒศƒอ?ƒหƒึƒะƒล ƒัƒล? ƒจ.ƒฃ. ƒมƒวƒฟ ƒัƒฟ ƒัƒฯ?ƒฟ ƒวƒะƒัƒอƒฯƒวƒศ? ƒะƒัƒรƒษ?ƒิƒล ƒัƒอƒา
ƒจƒจƒฃ: ƒฃƒศƒยƒลƒษ?ƒะƒรƒว? ƒฟƒฮƒอƒศƒฟƒั?ƒะƒัƒฟƒะƒล? ƒัƒึƒห ƒคƒฟƒิƒฟƒฯƒว?ƒยƒล, ƒ ƒรƒษƒอƒาƒิƒว?ƒัƒล ƒศƒฟƒว ƒ ƒฟƒภƒอ?ƒยƒล
ƒฃƒฮ?ƒะƒลƒสƒล ƒฟƒฮƒอƒศƒฟƒั?ƒะƒัƒฟƒะƒล ƒัƒอƒา ƒซ?ƒศƒอƒา ƒคƒฟƒิƒฟƒฯƒว?ƒยƒล ƒฟƒฮ? ƒัƒอ ƒจƒอƒสƒสƒอƒาƒหƒวƒะƒัƒวƒศ? ƒจ?ƒสƒสƒฟ ƒฃƒษƒษ?ƒยƒฟ?
ƒรƒศƒั?ƒฮƒึƒะƒลƒสƒวƒศƒฯ? ƒส?ƒมƒรƒฦƒอ?? ƒสƒรƒม?ƒษƒอ ƒส?ƒมƒรƒฦƒอ?

?

ƒฃƒศƒยƒลƒษ?ƒะƒรƒว? ƒฮƒฯƒอ? ƒัƒวƒส?ƒห ƒัƒอƒา ƒซ?ƒศƒอƒา ƒคƒฟƒิƒฟƒฯƒว?ƒยƒล, ƒัƒอƒา ?ƒฯƒล ƒ ƒรƒษƒอƒาƒิƒว?ƒัƒล ƒศƒฟƒว ƒัƒอƒา ƒซ?ƒศƒอƒา ƒ ƒฟƒภƒอ?ƒยƒล ƒยƒวƒอƒฯƒมƒฟƒห?ƒหƒรƒว ƒล ƒจƒรƒหƒัƒฯƒวƒศ? ƒฃƒฮƒวƒัƒฯƒอƒฮ? ƒัƒอƒา ƒจƒจƒฃ, ƒฮƒอƒา ƒฮƒฯ?ƒะƒำƒฟƒัƒฟ ƒฮƒฯƒอƒิ?ƒฯƒลƒะƒร ƒะƒัƒลƒห ƒรƒฮ?ƒะƒลƒสƒล ƒฟƒฮƒอƒศƒฟƒั?ƒะƒัƒฟƒะ? ƒัƒอƒา?. ƒฎƒฯƒฟƒมƒสƒฟƒัƒอƒฮƒอƒวƒอ?ƒหƒัƒฟƒว ƒะƒัƒอ ƒฮƒษƒฟ?ƒะƒวƒอ ƒัƒล? ƒฮƒฟƒฯƒอƒาƒะ?ƒฟƒะƒล? ƒัƒล? ƒฟƒฮ?ƒำƒฟƒะƒล? ƒัƒล? ƒฎƒฟƒหƒรƒษƒษƒฟƒยƒวƒศ?? ƒฐƒาƒหƒยƒว?ƒะƒศƒรƒีƒล? ƒัƒอƒา ƒจƒจƒฃ (16 ƒงƒอ?ƒษƒล 2011), ƒะƒิƒรƒัƒวƒศ? ƒสƒร ƒัƒว? ƒฟƒฮƒอƒศƒฟƒัƒฟƒะƒั?ƒะƒรƒว? ƒัƒอƒา ƒซ?ƒศƒอƒา ƒคƒฟƒิƒฟƒฯƒว?ƒยƒล ƒศƒฟƒว ƒัƒอƒา ƒซ?ƒศƒอƒา ƒ ƒฟƒภƒอ?ƒยƒล ƒศƒฟƒว ƒัƒลƒห ƒฮƒอƒษƒวƒัƒวƒศ? ƒฟƒฮƒอƒศƒฟƒั?ƒะƒัƒฟƒะƒล ƒัƒอƒา ?ƒŸƒฯƒล ƒ ƒรƒษƒอƒาƒิƒว?ƒัƒล.

?ƒัƒะƒว, ƒะƒร ƒฟƒหƒฟƒศƒอ?ƒหƒึƒะ? ƒัƒล?, ƒาƒฮ? ƒัƒอƒห ƒั?ƒัƒษƒอ ?ƒฑƒวƒส?ƒสƒร ƒศƒฟƒว ƒฟƒฮƒอƒศƒฟƒฦƒวƒะƒัƒอ?ƒสƒร ƒัƒอƒา? ƒฟƒษ?ƒมƒวƒะƒัƒอƒา? ƒัƒล? ƒัƒฟƒฬƒวƒศ?? ƒฮ?ƒษƒล??, ƒล ƒจƒฃ ƒัƒอƒา ƒจƒจƒฃ ƒศƒฟƒษƒร? ƒะƒร ƒัƒฯƒรƒว? ƒรƒศƒยƒลƒษ?ƒะƒรƒว?: ƒมƒวƒฟ ƒัƒอƒห ƒลƒม?ƒัƒล ƒศƒฟƒว ƒกƒรƒหƒวƒศ? ƒกƒฯƒฟƒสƒสƒฟƒั?ƒฟ ƒัƒล? ƒจƒฃ ƒัƒอƒา ƒจƒจƒฃ 1931-1956 ƒซ?ƒศƒอ ƒคƒฟƒิƒฟƒฯƒว?ƒยƒล, ƒัƒลƒห ƒจƒาƒฯƒวƒฟƒศ? 2 ƒญƒศƒั?ƒภƒฯƒล, ƒะƒัƒว? 11.30 ƒัƒอ ƒฮƒฯƒึ? ƒะƒัƒอ ƒŸ' ƒซƒรƒศƒฯƒอƒัƒฟƒำƒร?ƒอ ƒŸƒฦƒลƒห?ƒห, ƒมƒวƒฟ ƒัƒอ ƒะƒั?ƒษƒรƒิƒอ? ƒัƒอƒา ƒจƒจƒฃ ƒซ?ƒศƒอ ƒ ƒฟƒภƒอ?ƒยƒล, ƒัƒลƒห ƒฑƒรƒั?ƒฯƒัƒล 5 ƒญƒศƒั?ƒภƒฯƒล, ƒะƒัƒว? 7.30 ƒัƒอ ƒฟƒฮ?ƒมƒรƒาƒสƒฟ ƒะƒัƒลƒห ƒฮƒษƒฟƒัƒร?ƒฟ ?ƒŸƒฑƒฉƒŸƒฐ? ƒะƒัƒอ ƒะƒัƒฟƒฦƒส? ƒัƒอƒา ƒลƒษƒรƒศƒัƒฯƒวƒศƒอ? ƒะƒัƒอƒห ƒฑƒฟ?ƒฯƒอ ƒศƒฟƒว ƒมƒวƒฟ ƒัƒอƒห ƒศƒฟƒฮƒรƒั?ƒหƒวƒอ ƒัƒอƒา ƒฃƒฉƒŸƒฐ ?ƒŸƒฯƒล ƒ ƒรƒษƒอƒาƒิƒว?ƒัƒล, ƒัƒลƒห ƒจƒาƒฯƒวƒฟƒศ? 9 ƒญƒศƒั?ƒภƒฯƒล, ƒะƒัƒว? 11 ƒัƒอ ƒฮƒฯƒึ? ƒะƒัƒลƒห ƒฮƒษƒฟƒัƒร?ƒฟ ƒฉƒฟƒอ? ƒะƒัƒล ƒฉƒฟƒส?ƒฟ.

ƒฃƒฮ?ƒะƒล?, ƒัƒอ ƒฎƒอƒษƒวƒัƒวƒศ? ƒกƒฯƒฟƒำƒร?ƒอ ƒัƒล? ƒจƒฃ ƒัƒอƒา ƒจƒจƒฃ, ƒะƒร ƒฟƒหƒฟƒศƒอ?ƒหƒึƒะ? ƒัƒอƒา, ?ƒมƒวƒฟ ƒัƒฟ 70ƒิƒฯƒอƒหƒฟ ƒฟƒฮ? ƒัƒลƒห ?ƒยƒฯƒาƒะƒล ƒัƒอƒา ƒฃƒŸƒช (1941-2011)? ƒัƒอƒห?ƒฤƒรƒว ?ƒัƒว ƒัƒอ ƒฃƒŸƒช ƒศƒฟƒว ƒอ ƒฃƒฉƒŸƒฐ ƒฟƒฮƒอƒัƒรƒษƒอ?ƒห ?ƒัƒฟ ƒสƒรƒมƒฟƒษ?ƒัƒรƒฯƒฟ ƒศƒฟƒว ƒษƒฟƒสƒฮƒฯ?ƒัƒรƒฯƒฟ ƒศƒฟƒัƒอƒฯƒฦ?ƒสƒฟƒัƒฟ ƒัƒอƒา ƒษƒฟ?ƒศƒอ? - ƒรƒฯƒมƒฟƒัƒวƒศƒอ? ƒศƒวƒห?ƒสƒฟƒัƒอ?? ƒศƒฟƒว ƒฮƒฟƒฯƒฟƒศƒฟƒัƒฟƒฦ?ƒศƒล ƒัƒอƒา ƒฟƒม?ƒหƒฟ ƒัƒอƒา ƒขƒลƒสƒอƒศƒฯƒฟƒัƒวƒศƒอ? ƒฐƒัƒฯƒฟƒัƒอ? ƒฃƒษƒษ?ƒยƒฟ?.

?ƒŸƒฮƒอƒั?ƒษƒรƒะƒฟƒห ƒศƒฟƒว ƒฟƒฮƒอƒัƒรƒษƒอ?ƒห ƒอƒฯ?ƒะƒลƒสƒอ ƒศƒฟƒว ƒฟƒฮ?ƒยƒรƒวƒฬƒล ?ƒัƒว ƒัƒล ƒสƒรƒม?ƒษƒล ƒรƒฮƒฟƒหƒฟƒะƒัƒฟƒัƒวƒศ? ƒศƒฟƒว ƒฮƒฯƒึƒัƒอƒฮ?ƒฯƒฟ ƒย?ƒหƒฟƒสƒล ƒัƒอƒา ƒศƒฟƒวƒฯƒอ? ƒสƒฟ? ƒฟƒฮƒอƒัƒรƒษƒร? ƒล ƒรƒฯƒมƒฟƒัƒวƒศ? ƒั?ƒฬƒล ƒศƒฟƒว ƒัƒอ ƒรƒฮƒฟƒหƒฟƒะƒัƒฟƒัƒวƒศ? ƒศ?ƒสƒสƒฟ ƒัƒล?. ƒญ ƒฟƒหƒาƒฮ?ƒฯƒภƒษƒลƒัƒอ? ƒสƒฟƒฤƒวƒศ?? ƒษƒฟ?ƒศ?? ƒลƒฯƒึƒวƒะƒส??, ƒล ƒัƒรƒฯ?ƒะƒัƒวƒฟ ƒฮƒฯƒอƒะƒำƒอƒฯ? ƒะƒัƒว? ƒสƒรƒั?ƒฮƒรƒวƒัƒฟ ƒศƒฟƒัƒฟƒศƒั?ƒะƒรƒว?, ?ƒฮƒึ? ƒศƒฟƒว ƒัƒฟ ƒษ?ƒฦƒล ƒฮƒอƒา ƒยƒาƒะƒศ?ƒษƒรƒีƒฟƒห ƒฟƒาƒั?ƒห ƒัƒอƒห ƒลƒฯƒึƒวƒศ? ƒษƒฟ?ƒศ? ƒฟƒม?ƒหƒฟ ƒหƒฟ ƒำƒั?ƒะƒรƒว ƒะƒัƒลƒห ƒัƒรƒษƒวƒศ? ƒห?ƒศƒล ƒสƒร ƒัƒลƒห ƒศƒฟƒั?ƒศƒัƒลƒะƒล ƒัƒล? ƒรƒฯƒมƒฟƒัƒวƒศ?? - ƒษƒฟ?ƒศ?? ƒรƒฬƒอƒาƒะ?ƒฟ?, ƒฟƒฮƒอƒัƒรƒษƒอ?ƒห ƒะ?ƒสƒรƒฯƒฟ ƒฮƒลƒม? ?ƒสƒฮƒหƒรƒาƒะƒล?, ƒยƒวƒยƒฟƒิ?? ƒศƒฟƒว ƒะƒาƒสƒฮƒรƒฯƒฟƒะƒส?ƒัƒึƒห?, ƒะƒลƒสƒรƒว?ƒหƒรƒว ƒัƒอ ƒฎƒอƒษƒวƒัƒวƒศ? ƒกƒฯƒฟƒำƒร?ƒอ.

ƒกƒวƒฟ ƒหƒฟ ƒศƒฟƒัƒฟƒษ?ƒฬƒรƒว: ?ƒฑƒอ ƒจƒจƒฃ ?ƒิƒอƒหƒัƒฟ? ƒภƒม?ƒษƒรƒว ƒิƒฯ?ƒะƒวƒสƒฟ ƒะƒาƒสƒฮƒรƒฯ?ƒะƒสƒฟƒัƒฟ ƒฟƒฮ? ƒัƒว? ƒรƒฮƒอƒฮƒอƒว?ƒร? ƒศƒฟƒว ƒัƒฟ ƒษ?ƒฦƒล ƒัƒอƒา ƒษƒฟ?ƒศƒอ? ƒศƒฟƒว ƒรƒฯƒมƒฟƒัƒวƒศƒอ? ƒศƒวƒห?ƒสƒฟƒัƒอ?, ƒฟƒฮ? ƒัƒว? ƒฮƒฯƒึƒั?ƒมƒหƒึƒฯƒร? ƒศƒฟƒัƒฟƒศƒั?ƒะƒรƒว? ƒัƒอƒา ƒะƒอƒะƒวƒฟƒษƒวƒะƒสƒอ? ƒฮƒอƒา ƒมƒหƒึƒฯ?ƒะƒฟƒสƒร ƒฟƒษƒษ? ƒศƒฟƒว ƒัƒฟ ƒษ?ƒฦƒล ƒฮƒอƒา ƒอƒย?ƒมƒลƒะƒฟƒห ƒะƒัƒลƒห ƒฟƒหƒฟƒัƒฯƒอƒฮ? ƒัƒอƒา, ƒะƒฟƒษƒฮ?ƒฤƒรƒว ƒะ?ƒสƒรƒฯƒฟ ƒัƒอ ƒยƒฯ?ƒสƒอ ƒัƒล? ƒษƒฟ?ƒศ?? ƒศƒอƒวƒหƒึƒหƒวƒศ?? ƒะƒาƒสƒสƒฟƒิ?ƒฟ? ƒศƒฟƒว ƒฟƒหƒัƒรƒฮ?ƒฦƒรƒะƒล? ƒมƒวƒฟ ƒัƒล ƒษƒฟ?ƒศ? ƒรƒฬƒอƒาƒะ?ƒฟ ƒศƒฟƒว ƒัƒลƒห ƒฟƒฮƒอƒย?ƒะƒสƒรƒาƒะƒล ƒฟƒฮ? ƒัƒลƒห ƒฃƒฃ ƒศƒฟƒว ƒัƒอƒา? ?ƒษƒษƒอƒา? ƒวƒสƒฮƒรƒฯƒวƒฟƒษƒวƒะƒัƒวƒศƒอ?? ƒอƒฯƒมƒฟƒหƒวƒะƒสƒอ???.


ƒฎƒอƒษƒวƒัƒวƒศ??ƒฮƒรƒฯƒวƒะƒะ?ƒัƒรƒฯƒร? ƒรƒวƒย?ƒะƒรƒว?

ƒรƒศƒั?ƒฮƒึƒะƒลƒสƒวƒศƒฯ? ƒส?ƒมƒรƒฦƒอ?? ƒสƒรƒม?ƒษƒอ ƒส?ƒมƒรƒฦƒอ?

ƒขƒงƒŸƒ ƒŸƒฐƒฑƒฃ ƒฃƒฎƒงƒฐƒฅƒฐ

?
?
ƒะƒิ?ƒษƒวƒฟ (148)
?
 
ƒฟƒฮƒอƒส?ƒหƒอƒาƒห 700 ƒิƒฟƒฯƒฟƒศƒั?ƒฯƒร?
ƒฑƒฟ ƒฮƒรƒย?ƒฟ ƒฮƒอƒา ƒร?ƒหƒฟƒว ƒะƒลƒสƒรƒวƒึƒส?ƒหƒฟ ƒสƒร * ƒร?ƒหƒฟƒว ƒาƒฮƒอƒิƒฯƒรƒึƒัƒวƒศ?
 
ƒฑƒฟ ƒสƒลƒห?ƒสƒฟƒัƒฟ ƒฮƒอƒา ƒยƒลƒสƒอƒะƒวƒร?ƒอƒหƒัƒฟƒว ƒะƒัƒอ ƒิ?ƒฯƒอ ƒฟƒาƒั? ƒรƒศƒำƒฯ?ƒฤƒอƒาƒห ƒัƒว? ƒฟƒฮ?ƒีƒรƒว? ƒัƒึƒห ƒฟƒฮƒอƒะƒัƒอƒษ?ƒึƒห ƒัƒอƒา?. ƒฑƒอ ƒ ƒฅƒชƒŸ ƒยƒรƒห ƒาƒวƒอƒฦƒรƒัƒร? ƒศƒฟƒฦf ƒอƒวƒอƒหƒย?ƒฮƒอƒัƒร ƒัƒฯ?ƒฮƒอ ƒัƒว? ƒฟƒฮ?ƒีƒรƒว? ƒฟƒาƒั??. ƒญ ƒศƒฟƒฦ?ƒหƒฟ? ?ƒิƒรƒว ƒยƒวƒศƒฟ?ƒึƒสƒฟ ƒหƒฟ ƒรƒศƒำƒฯ?ƒฤƒรƒว ƒัƒลƒห ƒมƒห?ƒสƒล ƒัƒอƒา, ?ƒฮƒอƒวƒฟ ƒศƒฟƒว ƒหƒฟ ƒร?ƒหƒฟƒว ƒฟƒาƒั?. ƒขƒรƒห ƒยƒลƒสƒอƒะƒวƒร?ƒอƒหƒัƒฟƒว ƒะƒาƒศƒอƒำƒฟƒหƒัƒวƒศ? ? ƒาƒภƒฯƒวƒะƒัƒวƒศ? ƒะƒิ?ƒษƒวƒฟ ƒศƒฟƒว ?ƒะƒฟ ƒร?ƒหƒฟƒว ƒมƒฯƒฟƒสƒส?ƒหƒฟ ƒสƒร ƒศƒรƒำƒฟƒษƒฟ?ƒฟ ƒมƒฯ?ƒสƒสƒฟƒัƒฟ. ƒฑ?ƒัƒอƒวƒฟ ƒสƒลƒห?ƒสƒฟƒัƒฟ ƒฦƒฟ ƒยƒวƒฟƒมƒฯ?ƒำƒอƒหƒัƒฟƒว ?ƒฮƒอƒัƒร ƒรƒหƒัƒอƒฮ?ƒฤƒอƒหƒัƒฟƒว.
  ?
  ƒŸƒฮƒอƒศƒฟƒัƒฟƒะƒั?ƒะƒรƒึƒห ƒะƒาƒห?ƒิƒรƒวƒฟ,?|?12/10/2011 19:04
  ƒฐƒรƒวƒฯ? ƒั?ƒฯƒฟ, ?ƒิƒรƒว ƒอ ƒจ?ƒวƒห.
  mc81521142
  ƒฟƒฮ?ƒหƒัƒลƒะƒล30
  ?
  ?
  ƒจƒจƒฃ ƒศƒฟƒว 666 - ƒาƒฮƒฟƒฯƒิƒรƒว ƒยƒวƒฟƒำƒอƒฯƒฟ??|?03/10/2011 23:49
  ƒอƒิƒว. ƒศƒฟƒว ƒอƒว ƒยƒาƒอ ƒฤƒอƒาƒห ƒะƒัƒลƒห ƒสƒรƒัƒฟƒำƒาƒะƒวƒศƒล ƒาƒฮƒฟƒฯƒฬƒวƒฟƒศƒล ƒฟƒหƒฟƒมƒศƒฟƒวƒอƒัƒลƒัƒฟ ƒำƒฟƒหƒฟƒัƒวƒศƒอƒา ƒฦƒฯƒลƒะƒศƒรƒาƒัƒวƒะƒสƒอƒา ƒศƒฟƒว ƒอƒว ƒฮƒฯƒึƒัƒอƒว ƒฮƒรƒฯƒวƒสƒรƒหƒอƒาƒห ƒัƒลƒห ƒยƒรƒาƒัƒรƒฯƒฟ ƒฮƒฟƒฯƒอƒาƒะƒวƒฟ ƒัƒอƒา ƒฐƒัƒฟƒษƒวƒหƒวƒะƒสƒอƒา ƒรƒหƒึ ƒอƒว ƒยƒรƒาƒัƒรƒฯƒอƒว ƒฟƒาƒัƒลƒห ƒัƒอƒา ƒดƒฯƒวƒะƒัƒอƒา.
  ƒŸƒห?ƒหƒาƒสƒอ? / ƒล
  ƒฟƒฮ?ƒหƒัƒลƒะƒล242
  ?
  ?
  ?
  ƒฅ ƒŸƒฎƒญƒจƒŸƒฑƒŸƒฐƒฑƒŸƒฐƒฅ ƒฃƒณƒงƒŸƒฉƒฑƒฅƒฐ ƒฅ ƒจƒญƒฏƒญ?ƒขƒงƒŸ?|?02/10/2011 02:01
  ƒฐƒฑƒŸƒฒƒฏƒญƒฐ 02-10-2011 ƒฅ ƒฟƒหƒฟƒศƒอ?ƒหƒึƒะƒล ƒฟƒหƒฟƒำ?ƒฯƒรƒว ?cc.ƒัƒลƒห ƒฮƒฟƒฯƒอƒาƒะ?ƒฟƒะƒล ƒัƒล? ƒฟƒฮ?ƒำƒฟƒะƒล? ƒฮƒอƒา ƒฟƒฮƒรƒศƒฟƒั?ƒะƒัƒลƒะƒร ƒะƒัƒอ ƒศ?ƒสƒสƒฟ ƒัƒอƒห ƒซ?ƒศƒอ ƒคƒฟƒิƒฟƒฯƒว?ƒยƒล c..? ƒัƒลƒห ƒฟƒฮ?ƒำƒฟƒะƒล ƒัƒลƒห ƒฮ?ƒฯƒร ƒล ƒจƒฃ ƒัƒอƒา ƒศ?ƒสƒสƒฟƒัƒอ? ƒสƒร ƒั?ƒหƒอ? ?ƒสƒึ? ƒรƒวƒะ?ƒมƒลƒะƒล; ƒช?ƒฮƒึ? ƒล ƒฟƒฮ?ƒำƒฟƒะƒล ƒฮ?ƒฯƒฦƒลƒศƒร ƒสƒร ƒรƒวƒะ?ƒมƒลƒะƒล ƒัƒล? ƒะƒลƒสƒรƒฯƒวƒห?? ƒลƒมƒรƒะ?ƒฟ? ƒัƒอƒา ƒจƒอƒสƒสƒอƒาƒหƒวƒะƒัƒวƒศƒอ? ƒจ?ƒสƒสƒฟƒัƒอ? ƒฃƒษƒษ?ƒยƒฟ?; ƒจƒฟƒว ƒาƒฮ?ƒฯƒิƒรƒว ƒยƒวƒฟƒำƒอƒฯ? ƒฟƒหƒั? ƒัƒอƒา ƒจƒอƒสƒสƒอƒาƒหƒวƒะƒัƒวƒศƒอ? ƒจ?ƒสƒสƒฟƒัƒอ? ƒฃƒษƒษ?ƒยƒฟ? ƒหƒฟ ƒษ?ƒมƒรƒัƒฟƒว ƒัƒอ ƒฃƒษƒษƒลƒหƒวƒศ? ƒจƒอƒสƒสƒอƒาƒหƒวƒะƒัƒวƒศ? ƒจ?ƒสƒสƒฟ; ƒŸƒห ?ƒิƒว ƒั?ƒัƒร ƒมƒวƒฟƒั? ƒยƒรƒห ƒษ?ƒมƒรƒัƒฟƒว ƒัƒอ ƒฃƒษƒษƒลƒหƒวƒศ? ƒจƒอƒสƒสƒอƒาƒหƒวƒะƒัƒวƒศ? ƒจ?ƒสƒสƒฟ; ƒŸƒห ƒฮ?ƒษƒว ƒาƒฮ?ƒฯƒิƒรƒว ƒยƒวƒฟƒำƒอƒฯ? ƒฮƒอƒวƒฟ ƒร?ƒหƒฟƒว ƒฟƒาƒั?; ƒญƒว ƒาƒฮƒร?ƒฦƒาƒหƒอƒว ƒัƒล? ƒรƒวƒะ?ƒมƒลƒะƒล? ƒศƒฟƒว ƒล ƒจƒฃ ƒศ?ƒหƒอƒาƒห ƒฮƒึ? ƒยƒรƒห ƒมƒหƒึƒฯ?ƒฤƒอƒาƒห ?ƒัƒว ƒอ ƒซ?ƒศƒอ? ƒคƒฟƒิƒฟƒฯƒว?ƒยƒล? ?ƒัƒฟƒห ƒรƒศƒร?ƒหƒอ? ƒฮƒอƒา ƒสƒร ?ƒสƒสƒรƒะƒอ ƒัƒฯ?ƒฮƒอ ƒอƒย?ƒมƒลƒะƒร ƒะƒัƒลƒห ƒรƒฬƒอƒฯ?ƒฟ, ƒะƒัƒว? ƒำƒาƒษƒฟƒศ??, ƒะƒัƒฟ ƒภƒฟƒะƒฟƒหƒวƒะƒั?ƒฯƒวƒฟ ƒศƒฟƒว ƒะƒัƒล ƒรƒศƒั?ƒษƒรƒะƒล ƒิƒวƒษƒว?ƒยƒร? ?ƒษƒษƒลƒหƒร? ƒขƒลƒสƒอƒศƒฯ?ƒัƒร? ƒสƒล ƒส?ƒษƒล ƒัƒอƒา ƒศ?ƒสƒสƒฟƒัƒอ?, ?ƒัƒฟƒห ƒอƒว ƒฮƒอƒษƒวƒัƒวƒศƒอ? ƒัƒอƒา? ƒฟƒหƒั?ƒฮƒฟƒษƒอƒว ƒิƒฯƒลƒะƒวƒสƒอƒฮƒอ?ƒลƒะƒฟƒห ƒึ? ƒรƒฯƒมƒฟƒษƒร?ƒอ ƒัƒล? ƒย?ƒึƒฬƒล? ƒัƒอƒา? ƒรƒศƒษƒอƒมƒวƒศƒอ?? ƒศƒฟƒัƒฟƒษ?ƒมƒอƒา? ?ƒฮƒอƒา ?ƒัƒฟƒห ƒศƒฟƒัƒฟƒิƒึƒฯƒลƒส?ƒหƒอƒว ?ƒษƒอƒว ƒรƒศƒร?ƒหƒอƒว ƒฮƒอƒา ƒยƒรƒห ƒี?ƒำƒวƒะƒฟƒห ƒสƒร ƒัƒลƒห ƒมƒหƒึƒะƒั? ƒะƒร ?ƒษƒอƒา? ƒฟƒฮƒอƒิ? ƒฮƒอƒา ƒำ?ƒฯƒรƒว ƒัƒลƒห ƒฮƒฟƒัƒฯ?ƒัƒลƒัƒฟ ƒัƒอƒา ƒซ?ƒศƒอƒา ƒคƒฟƒิƒฟƒฯƒว?ƒยƒล. ƒฉ?ƒฦƒอ? ? ƒรƒะƒศƒรƒสƒส?ƒหƒล ƒฮƒอƒษƒวƒัƒวƒศ? ƒฮƒฯ?ƒฬƒล; ƒฅ ƒฮƒอƒษƒวƒัƒวƒศ? ƒลƒมƒรƒะ?ƒฟ ƒศƒฟƒว ƒล ƒจƒฃ ƒัƒอƒา ƒจƒจƒฃ ƒร?ƒหƒฟƒว ?ƒสƒึ? ƒาƒฮ? ƒัƒลƒห ƒศƒฯ?ƒะƒล ƒัƒอƒา ƒขƒลƒสƒอƒศƒฯƒฟƒัƒวƒศƒอ? ƒฉƒฟƒอ? ƒมƒวƒฟƒั? ƒศƒฟƒว ƒฮ?ƒษƒว ?ƒฮƒึ? ƒำƒฟ?ƒหƒรƒัƒฟƒว ƒศ?ƒหƒอƒาƒห ƒฮƒึ? ƒยƒรƒห ƒมƒหƒึƒฯ?ƒฤƒอƒาƒห ?ƒัƒว ƒัƒอ ƒสƒรƒมƒฟƒษ?ƒัƒรƒฯƒอ ƒส?ƒฯƒอ? ƒัƒอƒา ƒยƒวƒึƒศ?ƒสƒรƒหƒอƒา ƒขƒลƒสƒอƒศƒฯƒฟƒัƒวƒศƒอ? ƒฉƒฟƒอ? ƒภƒฟƒะƒฟƒห?ƒะƒัƒลƒศƒร ƒะƒัƒอ ƒศƒั?ƒฯƒวƒอ ƒัƒล? ƒอƒยƒอ? ƒชƒฮƒอƒาƒสƒฮƒอƒาƒษ?ƒหƒฟ? 15-17, ƒศƒั?ƒฯƒวƒอ ƒฮƒอƒา ƒะƒัƒลƒห ƒยƒรƒศƒฟƒรƒั?ƒฟ ƒัƒอƒา 80 ƒัƒอ ƒฟƒม?ƒฯƒฟƒะƒร ƒัƒอ ƒจƒจƒฃ ƒฟƒฮ? ƒัƒอƒา? ƒศƒษƒลƒฯƒอƒห?ƒสƒอƒา? ƒัƒอƒา ƒชƒฮ?ƒฯƒล ƒสƒร ƒรƒาƒัƒรƒษ?? ƒิƒฯƒลƒสƒฟƒัƒวƒศ? ƒฮƒอƒะ? ƒศƒฟƒว ƒัƒอ ƒสƒรƒัƒฟƒฮƒอ?ƒษƒลƒะƒร ƒะƒร ƒัƒฯ?ƒัƒอƒา? ƒสƒร ƒสƒรƒม?ƒษƒอ ƒอƒวƒศƒอƒหƒอƒสƒวƒศ? ?ƒำƒรƒษƒอ? ƒฟƒหƒั? ƒหƒฟ ƒัƒอ ƒฟƒฮƒอƒย?ƒะƒรƒว ƒึ? ƒสƒหƒลƒสƒร?ƒอ ƒะƒัƒอƒห ƒฃƒษƒษƒลƒหƒวƒศ? ƒฉƒฟ? ƒมƒวƒฟ ƒัƒอƒา? ƒฟƒม?ƒหƒร? ƒัƒอƒา. ƒจƒฟƒว ?ƒสƒึ? ƒะƒัƒลƒห ƒฟƒหƒฟƒศƒอ?ƒหƒึƒะƒล ƒศƒฟƒัƒฟƒษ?ƒมƒรƒว ?c. ƒัƒวƒส?ƒสƒร ƒศƒฟƒว ƒฟƒฮƒอƒศƒฟƒฦƒวƒะƒัƒอ?ƒสƒร ƒัƒอƒา? ƒฟƒษ?ƒมƒวƒะƒัƒอƒา? ƒัƒล? ƒัƒฟƒฬƒวƒศ?? ƒฮ?ƒษƒล? ?. ƒญƒว ƒฮƒฯ?ƒฬƒรƒว? ?ƒสƒึ? ƒร?ƒหƒฟƒว ƒรƒศƒร?ƒหƒร? ƒฮƒอƒา ƒยƒลƒสƒวƒอƒาƒฯƒมƒอ?ƒห ƒัƒฟ ƒมƒรƒมƒอƒห?ƒัƒฟ. ?ƒฮƒึ? ƒอ ƒฐƒั?ƒษƒวƒห ƒศƒฟƒว ƒอ ƒด?ƒัƒษƒรƒฯ ƒสƒฟƒฤ? ƒิƒั?ƒฮƒลƒะƒฟƒห ƒัƒลƒห ƒฎƒอƒษƒึƒห?ƒฟ, ?ƒฮƒึ? ƒศƒอƒวƒห? ƒมƒห?ƒฯƒวƒะƒสƒฟ ƒัƒึƒห ƒฐƒั?ƒษƒวƒห, ƒด?ƒัƒษƒรƒฯ ƒศƒฟƒว ƒชƒฟƒศ?ƒฯƒฦƒา ƒร?ƒหƒฟƒว ?ƒัƒว ƒศƒาƒห?ƒมƒลƒะƒฟƒห ƒัƒลƒห ƒยƒวƒฟƒห?ƒลƒะƒล. ƒกƒวƒฟ ?ƒษƒฟ ƒฟƒาƒั? ƒล ƒฮƒอƒษƒวƒัƒวƒศ? ƒลƒมƒรƒะ?ƒฟ ƒัƒอƒา ƒจƒจƒฃ ƒะƒวƒึƒฮ?. ƒŸƒหƒั?ƒฦƒรƒัƒฟ ?ƒสƒึ? ?ƒฑƒอ ƒจƒจƒฃ ?ƒิƒอƒหƒัƒฟ? ƒภƒม?ƒษƒรƒว ƒิƒฯ?ƒะƒวƒสƒฟ ƒะƒาƒสƒฮƒรƒฯ?ƒะƒสƒฟƒัƒฟ ƒฟƒฮ? ƒัƒว? ƒรƒฮƒอƒฮƒอƒว?ƒร? ƒศƒฟƒว ƒัƒฟ ƒษ?ƒฦƒล ƒัƒอƒา ƒษƒฟ?ƒศƒอ? ƒศƒฟƒว ƒรƒฯƒมƒฟƒัƒวƒศƒอ? ƒศƒวƒห?ƒสƒฟƒัƒอ?ccccc ƒะƒฟƒษƒฮ?ƒฤƒรƒว ƒะ?ƒสƒรƒฯƒฟ ƒัƒอ ƒยƒฯ?ƒสƒอ ƒัƒล? ƒษƒฟ?ƒศ?? ƒศƒอƒวƒหƒึƒหƒวƒศ?? ƒะƒาƒสƒสƒฟƒิ?ƒฟ? ƒศƒฟƒว ƒฟƒหƒัƒรƒฮ?ƒฦƒรƒะƒล? ƒมƒวƒฟ ƒัƒล ƒษƒฟ?ƒศ? ƒรƒฬƒอƒาƒะ?ƒฟ ƒศƒฟƒว ƒัƒลƒห ƒฟƒฮƒอƒย?ƒะƒสƒรƒาƒะƒล ƒฟƒฮ? ƒัƒลƒห ƒฃƒฃ ƒศƒฟƒว ƒัƒอƒา? ?ƒษƒษƒอƒา? ƒวƒสƒฮƒรƒฯƒวƒฟƒษƒวƒะƒัƒวƒศƒอ?? ƒอƒฯƒมƒฟƒหƒวƒะƒสƒอ???. ?ƒษƒฟ ƒฟƒาƒั? ƒัƒว ƒะƒลƒสƒฟƒัƒอƒยƒอƒัƒอ?ƒห;!!!!!!!
  ƒฐƒฑƒŸƒฒƒฏƒญƒฐ
  ƒฟƒฮ?ƒหƒัƒลƒะƒล7638
  ƒŸƒฮƒฟƒหƒั?ƒะƒรƒว? ?1?|?ƒฃƒสƒำ?ƒหƒวƒะƒล ?ƒษƒึƒห
  ?
  ?
  ?
  ƒัƒอ "ƒัƒวƒสƒลƒส?ƒหƒอ" ƒศƒฟƒว ƒฟƒฮƒอƒษƒวƒฦƒึƒส?ƒหƒอ ƒจƒจƒฃ?|?30/09/2011 22:47
  ƒกƒวƒฟ ƒหƒฟ ƒฮƒอ?ƒสƒร ƒัƒล ƒสƒฟ?ƒฯƒล ƒฟƒษ?ƒฦƒรƒวƒฟ, ƒล ƒฮƒวƒอ ƒยƒลƒสƒวƒอƒาƒฯƒมƒวƒศ? ƒศƒฟƒว ƒฟƒหƒฟƒฮƒัƒาƒฬƒวƒฟƒศ? ƒฮƒรƒฯ?ƒอƒยƒอ? ƒัƒล? ƒวƒะƒัƒอƒฯ?ƒฟ? ƒสƒฟ? ƒศƒฟƒั? ƒัƒอƒห 20? ƒฟƒว?ƒหƒฟ ?ƒัƒฟƒห ?ƒัƒฟƒห ƒล ƒยƒฯ?ƒะƒล ƒัƒอƒา ƒจƒจƒฃ ƒศƒฟƒว ƒมƒรƒหƒวƒศ? ƒัƒล? ƒŸƒศƒฯƒอƒฟƒฯƒวƒะƒัƒรƒฯ?? ƒาƒฮ?ƒศƒรƒวƒัƒอ ƒะƒร ƒหƒอƒสƒวƒศƒอ?? ƒฮƒรƒฯƒวƒอƒฯƒวƒะƒสƒอ??.... ƒŸƒฮ? ƒัƒล ƒชƒรƒัƒฟƒฮƒอƒษ?ƒัƒรƒาƒะƒล ƒศƒฟƒว ƒสƒรƒั?, ƒส?ƒษƒว? ƒภƒฯ?ƒศƒฟƒห ƒฮƒฯ?ƒะƒำƒอƒฯƒอ ?ƒยƒฟƒำƒอ?, ƒำƒฯ?ƒหƒัƒวƒะƒฟƒห ƒหƒฟ ƒศ?ƒหƒอƒาƒห ƒิƒึƒฯ?ƒำƒว ƒัƒอƒา? ƒัƒฟ ƒฎƒฟƒหƒรƒฮƒวƒะƒั?ƒสƒวƒฟ, ƒย?ƒหƒอƒหƒั?? ƒัƒอƒา? ƒัƒลƒห ?ƒีƒล ?ƒฦƒษƒวƒฟ? ƒมƒว?ƒำƒศƒฟ?. ƒญƒว ?ƒหƒฦƒฯƒึƒฮƒอƒว ƒฟƒาƒัƒอ? ƒยƒรƒห ƒร?ƒหƒฟƒว ƒวƒศƒฟƒหƒอ? ƒมƒวƒฟ ƒั?ƒฮƒอƒัƒฟ ƒัƒอ ƒยƒลƒสƒวƒอƒาƒฯƒมƒวƒศ?, ƒัƒอ ƒส?ƒหƒอ ƒฮƒอƒา ƒัƒอƒา? ƒรƒหƒยƒวƒฟƒำ?ƒฯƒรƒว ƒร?ƒหƒฟƒว ƒหƒฟ ƒาƒฮƒอƒหƒอƒสƒร?ƒะƒอƒาƒห ƒัƒลƒห ƒรƒษƒษƒลƒหƒวƒศ? ƒศƒอƒวƒหƒึƒห?ƒฟ ƒสƒร ƒฟƒฮ?ƒัƒรƒฯƒอ ƒะƒั?ƒิƒอ ƒัƒลƒห ƒรƒฮƒวƒภƒอƒษ? ƒัƒอƒา ƒฮƒษ?ƒอƒห ƒะƒัƒาƒมƒหƒอ? ƒอƒษƒอƒศƒษƒลƒฯƒึƒัƒวƒศƒอ? ƒะƒัƒฟƒษƒวƒหƒวƒะƒสƒอ?. ƒขƒรƒห ƒภƒษ?ƒฮƒึ ƒมƒวƒฟƒั? ƒล ƒดƒฯƒาƒะ? ƒŸƒาƒม? ƒร?ƒหƒฟƒว ƒิƒรƒวƒฯ?ƒัƒรƒฯƒล ƒฟƒฮ? ƒัƒอ ƒจƒจƒฃ...ƒกƒวƒฟ ƒรƒส?ƒหƒฟ, ƒฟƒฮƒอƒัƒรƒษƒอ?ƒห ƒย?ƒอ ?ƒีƒรƒว? ƒัƒอƒา ?ƒยƒวƒอƒา ƒหƒอƒส?ƒะƒสƒฟƒัƒอ?.
  ƒขƒาƒัƒวƒศ?
  ƒฟƒฮ?ƒหƒัƒลƒะƒล23993
  ƒŸƒฮƒฟƒหƒั?ƒะƒรƒว? ?1?|?ƒฃƒสƒำ?ƒหƒวƒะƒล ?ƒษƒึƒห
  ?
  ?
  ƒญƒว ƒรƒฯƒมƒฟƒัƒวƒศ? ƒัƒฟƒฬ? ƒัƒอƒา ƒฃƒษƒษƒลƒหƒวƒะƒสƒอ? ?ƒัƒฟƒห ƒฮ?ƒหƒัƒอƒัƒร ƒฮƒวƒอ ƒลƒฯƒึƒวƒศ? ƒศƒฟƒว ƒฮƒวƒอ ƒยƒลƒสƒอƒศƒฯƒฟƒัƒวƒศ? ƒฟƒฮ? ƒัƒลƒห ƒฟƒะƒัƒวƒศ??|?29/09/2011 11:10
  ƒฑ?ƒษƒรƒวƒฟ ƒล ƒสƒล,ƒฟƒาƒัƒอ? ƒร?ƒหƒฟƒว ƒอƒว ƒวƒะƒัƒอƒฯ?ƒฟ ƒัƒอƒา ƒรƒฯƒมƒฟƒัƒวƒศƒอ? ƒศƒวƒห?ƒสƒฟƒัƒอ? ƒัƒล? ƒฃƒษƒษ?ƒยƒอ?.ƒฐƒัƒฟ ƒย?ƒะƒศƒอƒษƒฟ ƒัƒล? ƒศƒฟƒัƒอƒิ??,ƒศƒฟƒว ƒฮƒฟƒฯ?ƒัƒว ƒอƒว ƒำƒฟƒะ?ƒะƒัƒร? ƒัƒอƒา ƒสƒรƒัƒฟƒฬ? ƒัƒอƒา? ƒร?ƒิƒฟƒห ƒำƒาƒษƒฟƒศƒวƒะƒส?ƒหƒอƒา?,ƒศƒฟƒั?ƒำƒรƒฯƒฟƒห ƒหƒฟ ƒยƒฯƒฟƒฮƒรƒัƒร?ƒะƒอƒาƒห ƒศƒฟƒว ƒหƒฟ,ƒวƒยƒฯ?ƒะƒอƒาƒห ƒัƒอ ƒฃƒŸƒช ƒฮƒอƒา ?ƒะƒึƒะƒร ƒรƒศƒฟƒัƒอƒสƒส?ƒฯƒวƒฟ ?ƒษƒษƒลƒหƒร? ƒฟƒฮ? ƒัƒลƒห ƒฮ?ƒหƒฟ,ƒะƒาƒห ?ƒัƒว ƒหƒฟ sinvaloun ƒะƒัƒอƒห "ƒฟƒฮƒรƒษƒรƒำƒัƒรƒฯƒอƒัƒวƒศƒอ" ƒฟƒม?ƒหƒฟ ƒัƒอƒา ƒั?ƒฮƒอƒา.. ƒขƒรƒห ?ƒยƒวƒหƒฟƒห ƒภƒษ?ƒฮƒรƒัƒร ƒรƒศƒร?ƒหƒร? ƒัƒล? ƒรƒฮƒอƒิ??,ƒฟƒห?ƒัƒรƒฯƒล ƒส?ƒฯƒำƒึƒะƒล ƒะƒัƒอƒา? ƒฟƒมƒฯ?ƒัƒร? ƒศƒฟƒว ƒรƒฯƒม?ƒัƒร?...ƒอƒฮƒอƒัƒร ƒฮƒอƒษƒษ?? ƒอƒว ƒฟƒั?ƒษƒรƒวƒร?.. ƒญƒว ƒรƒฯƒมƒฟƒัƒวƒศ? ƒัƒฟƒฬ? ƒัƒอƒา ƒฃƒษƒษƒลƒหƒวƒะƒสƒอ? ?ƒัƒฟƒห ƒฮ?ƒหƒัƒอƒัƒร ƒฮƒวƒอ ƒลƒฯƒึƒวƒศ? ƒศƒฟƒว ƒฮƒวƒอ ƒยƒลƒสƒอƒศƒฯƒฟƒัƒวƒศ? ƒฟƒฮ? ƒัƒลƒห ƒฟƒะƒัƒวƒศ?,ƒศƒฟƒว ?ƒิƒอƒาƒสƒร ƒัƒอ ƒฮƒฟƒฯ?ƒยƒรƒวƒมƒสƒฟ ƒัƒล? ƒฟƒฯƒิƒฟ?ƒฟ? ƒฟƒฦƒลƒหƒฟ?,?ƒฮƒอƒา ƒอƒว ƒหƒฟ?ƒัƒร? ƒสƒรƒั? ƒฟƒฮ? ƒัƒลƒห niki ƒัƒล? ƒฐƒฟƒษƒฟƒส?ƒหƒอ? ƒะƒาƒห?ƒภƒฟƒษƒฟƒห ?ƒะƒัƒร ƒหƒฟ ƒฯƒวƒฤ?ƒะƒรƒว ƒะƒัƒลƒห ƒŸƒฦƒลƒหƒฟ ƒัƒอ ƒยƒลƒสƒอƒศƒฯƒฟƒัƒวƒศ? ƒศ?ƒสƒสƒฟ,ƒฮƒอƒา ƒร?ƒหƒฟƒว ƒฟƒศ?ƒสƒล ƒศƒฟƒว ƒะ?ƒสƒรƒฯƒฟ ƒฮƒลƒม? ƒฮƒลƒม? ƒัƒอƒา ƒฮƒฟƒมƒศƒอƒะƒสƒวƒอƒา ƒฮƒอƒษƒวƒัƒวƒะƒสƒอ? ƒัƒล? "ƒรƒฮƒอxƒวƒะƒสƒฟ?".. kai ƒัƒล? ƒยƒลƒสƒอƒศƒฯƒฟƒั?ƒฟ?!
  ƒฎƒฟ?ƒษƒอ? ƒฌƒฟƒหƒฦ?ƒฮƒอƒาƒษƒอ?ƒฟƒฮ?ƒหƒัƒลƒะƒล
  ƒฟƒฮ?ƒหƒัƒลƒะƒล1154
  ?
  ?
  ?
  ƒซƒŸ ƒชƒฅƒซ ƒฌƒฒƒซƒญƒฒƒชƒฃ ƒฎƒฉƒฅƒกƒฃƒฐ ƒฑƒญƒฒ ƒฎƒŸƒฏƒฃƒฉƒฆƒญƒซƒฑƒญƒฐ?|?29/09/2011 10:08
  ƒฃ?ƒหƒฟƒว ƒศƒฟƒวƒฯ?? ƒหƒฟ ƒฮ?ƒีƒอƒาƒห ƒหƒฟ ƒสƒฟ? ƒยƒวƒิ?ƒฤƒอƒาƒห ƒฮ?ƒฦƒล ƒฮƒอƒา ƒภƒฟƒะ?ƒหƒวƒะƒฟƒห ƒัƒอƒห ƒษƒฟ? ƒสƒฟ? ƒศƒฟƒว ƒฮƒอƒา ƒภƒฟƒะ?ƒะƒัƒลƒศƒฟƒห ƒะƒร ƒวƒยƒรƒอƒษƒอƒม?ƒร? ƒฮƒอƒา ?ƒิƒอƒาƒห ƒฬƒรƒฮƒรƒฯƒฟƒะƒัƒร?. ?ƒัƒฟƒห ƒล ƒฮƒวƒอ ƒะƒศƒอƒัƒรƒวƒห? ƒฮƒรƒฯ?ƒอƒยƒอ? ƒัƒล? ƒะ?ƒมƒิƒฯƒอƒหƒล? ƒวƒะƒัƒอƒฯ?ƒฟ? ƒั?ƒฮƒอƒา ƒฮƒอƒา ƒั?ƒะƒอ ƒยƒรƒวƒห? ƒรƒฮƒวƒะ?ƒฯƒรƒาƒะƒร ƒะƒัƒลƒห ƒฮƒฟƒัƒฯ?ƒยƒฟ ƒสƒร ƒิƒวƒษƒว?ƒยƒร? ƒหƒรƒศƒฯ?ƒห ƒศƒฟƒว ƒฟƒฮ? ƒัƒว? ƒย?ƒอ ƒฮƒษƒรƒาƒฯ??. ƒขƒาƒะƒัƒาƒิ?? ƒัƒฟ ƒวƒยƒรƒอƒษƒอƒม?ƒสƒฟƒัƒฟ ƒฟƒาƒั? ƒัƒฟƒษƒฟƒวƒฮ?ƒฯƒลƒะƒฟƒห ƒศƒฟƒว ƒย?ƒิƒฟƒะƒฟƒห ƒย?ƒอ ƒอƒษ?ƒศƒษƒลƒฯƒร? ƒมƒรƒหƒว??. ƒฐƒัƒลƒห ƒำ?ƒะƒล ƒฮƒอƒา ƒภƒฯƒวƒะƒศ?ƒสƒฟƒะƒัƒร ƒิƒฯƒรƒวƒฟƒฤ?ƒสƒฟƒะƒัƒร ƒหƒฟ ƒฟƒหƒฟƒัƒฯ?ƒิƒอƒาƒสƒร ƒะƒร ƒวƒะƒัƒอƒฯƒวƒศ?? ƒฮƒรƒฯƒว?ƒยƒอƒา? ƒัƒล? ƒฮƒฟƒัƒฯ?ƒยƒฟ? ƒสƒฟ? ƒฮƒอƒา ƒสƒฟ? ?ƒหƒึƒหƒฟƒห ƒศƒอƒวƒห? ƒอƒฯ?ƒสƒฟƒัƒฟ.
  ƒฑ?ƒสƒอ? ƒฉ.
  ƒฟƒฮ?ƒหƒัƒลƒะƒล64
  ƒŸƒฮƒฟƒหƒั?ƒะƒรƒว? ?1?|?ƒฃƒสƒำ?ƒหƒวƒะƒล ?ƒษƒึƒห
  ?
  ?
  ?
  ƒฟƒฯƒวƒะƒัƒรƒฯƒล ƒฮƒฯƒอƒฮƒฟƒมƒฟƒหƒยƒฟ ƒสƒรƒัƒฟƒฮƒอƒษƒวƒัƒรƒาƒะƒล... Game Over!?|?29/09/2011 10:04
  ƒฅ ƒฃƒษƒษ?ƒยƒฟ ƒร?ƒหƒฟƒว ?ƒะƒึ? ƒล ƒส?ƒหƒล ƒิ?ƒฯƒฟ ƒะƒัƒลƒห ƒอƒฮƒอ?ƒฟ ƒอƒว ƒยƒว?ƒยƒอƒิƒอƒว ƒัƒึƒห ƒหƒวƒศƒลƒั?ƒห ƒมƒฯ?ƒำƒอƒาƒห ƒัƒลƒห ƒงƒะƒัƒอƒฯ?ƒฟ ƒศƒฟƒฦf ƒาƒฮƒฟƒม?ƒฯƒรƒาƒะƒล ƒัƒึƒห ƒลƒัƒัƒลƒส?ƒหƒึƒห ƒศƒฟƒว ƒัƒึƒห ƒยƒวƒฟƒย?ƒิƒึƒห ƒัƒอƒา?. ƒŸƒฮƒอƒั?ƒษƒรƒะƒสƒฟ ƒัƒอƒา ƒฦƒษƒวƒภƒรƒฯƒอ? ƒฟƒาƒัƒอ? ƒำƒฟƒวƒหƒอƒส?ƒหƒอƒา ƒร?ƒหƒฟƒว ƒล ƒฮƒฟƒฯƒฟƒฮƒอ?ƒลƒะƒล ƒศƒฟƒว ƒล ƒยƒวƒฟƒะƒัƒฯƒร?ƒษƒึƒะƒล ƒัƒล? ƒงƒะƒัƒอƒฯ?ƒฟ? ƒะƒร ƒรƒฬƒอƒฯƒมƒวƒะƒัƒวƒศ? ƒศƒฟƒว ƒฟƒฮƒอƒมƒอƒลƒัƒรƒาƒัƒวƒศ? ƒภƒฟƒฦƒส?. ƒฑƒอ ƒฃƒษƒษƒลƒหƒวƒศ? ?ƒฦƒหƒอ? ƒย?ƒิƒฦƒลƒศƒร ƒัƒลƒห ?ƒหƒอƒฮƒษƒล ƒรƒฮ?ƒฦƒรƒะƒล ƒศƒอƒสƒสƒอƒาƒหƒวƒะƒัƒวƒศ?ƒห ƒยƒาƒห?ƒสƒรƒึƒห, ?ƒหƒฟ ƒัƒส?ƒสƒฟ ƒัƒึƒห ƒอƒฮƒอ?ƒึƒห ?ƒัƒฟƒห ƒะƒษƒฟƒภƒวƒศ?? ƒศƒฟƒัƒฟƒมƒึƒม??c ?ƒะƒอƒว ƒรƒฮƒวƒะƒัƒฯƒฟƒัƒร?ƒัƒลƒศƒฟƒห ƒั?ƒัƒร, ƒฟƒฬƒวƒึƒสƒฟƒัƒวƒศƒอ?, ƒาƒฮƒฟƒฬƒวƒึƒสƒฟƒัƒวƒศƒอ? ƒศƒฟƒว ƒอƒฮƒษ?ƒัƒร?, ?ƒะƒฮƒรƒาƒะƒฟƒห ƒะƒัƒอ ƒรƒฦƒหƒวƒศ? ƒฮƒฯƒอƒะƒศƒษƒลƒั?ƒฯƒวƒอ ƒมƒวƒฟ ƒหƒฟ ƒฮƒฯƒอƒะƒัƒฟƒัƒร?ƒะƒอƒาƒห ƒัƒลƒห ƒฟƒศƒรƒฯƒฟƒว?ƒัƒลƒัƒฟ ƒัƒล? ƒิ?ƒฯƒฟ? ƒศƒฟƒว ƒัƒอƒา? ƒยƒลƒสƒอƒศƒฯƒฟƒัƒวƒศƒอ?? ƒฦƒรƒะƒสƒอ?? ƒัƒล?. ƒฑƒฟ ƒรƒษƒษƒลƒหƒวƒศ? ƒภƒอƒาƒห?, ƒวƒยƒวƒฟƒวƒั?ƒฯƒึ? ƒัƒอ ƒ ?ƒัƒะƒว ƒศƒฟƒว ƒอ ƒกƒฯ?ƒสƒสƒอ?, ?ƒมƒวƒหƒฟƒห ƒฟƒฮ?ƒฯƒฟƒหƒัƒฟ ƒหƒรƒศƒฯƒอƒัƒฟƒำƒร?ƒฟ ƒิƒวƒษƒว?ƒยƒึƒห ƒหƒรƒศƒฯ?ƒห. ƒฐƒัƒอƒห ƒัƒรƒัƒฯƒฟƒรƒั? ƒฮ?ƒษƒรƒสƒอ 1946-1949 ?ƒิƒฟƒะƒฟƒห ƒัƒล ƒฤƒึ? ƒัƒอƒา? 1.400 ƒฮƒรƒฯ?ƒฮƒอƒา ƒฟƒฬƒวƒึƒสƒฟƒัƒวƒศƒอ?, 25.000 ƒะƒัƒฯƒฟƒัƒว?ƒัƒร?, ƒิƒึƒฯƒอƒำ?ƒษƒฟƒศƒร? ƒศƒฟƒว ƒฮƒอƒษ?ƒัƒร?, ƒฟƒฮ?ƒิƒฦƒลƒศƒฟƒห 28.000 ƒฮƒฟƒวƒยƒว? ƒศƒฟƒว 19.850 ƒรƒห?ƒษƒวƒศƒร?. ƒฎƒอƒษƒษƒอ? ?ƒิƒฟƒะƒฟƒห ƒัƒล ƒะƒึƒสƒฟƒัƒวƒศ? ƒัƒอƒา? ƒฟƒศƒรƒฯƒฟƒว?ƒัƒลƒัƒฟ ƒศƒฟƒว ƒัƒลƒห ƒาƒมƒร?ƒฟ ƒัƒอƒา?. ƒฅ ƒะƒลƒสƒรƒฯƒวƒห? ƒฮƒฟƒัƒฯ?ƒยƒฟ, ?ƒิƒว ƒส?ƒหƒอ ƒยƒรƒห ƒัƒอƒา? ƒั?ƒสƒลƒะƒร ƒฮƒอƒั?, ƒฟƒษƒษ? ƒศƒฟƒว ƒฟƒฮƒอƒำƒร?ƒมƒรƒว ƒหƒฟ ƒสƒหƒลƒสƒอƒหƒร?ƒะƒรƒว ƒฟƒาƒัƒอ?? ƒศƒฟƒว ƒัƒอƒา? ƒฟƒม?ƒหƒร? ƒัƒอƒา? ƒะƒร ?ƒหƒฟ ƒฬƒรƒหƒอƒศ?ƒหƒลƒัƒอ ƒฮ?ƒษƒรƒสƒอ, ƒฮƒอƒา ƒศƒฟƒัf ƒรƒาƒำƒลƒสƒวƒะƒส? ƒอƒห?ƒสƒฟƒะƒร gƒรƒสƒำ?ƒษƒวƒอh. ƒฅ ƒฟƒมƒหƒึƒสƒอƒะ?ƒหƒล ƒศƒฟƒว ƒล ƒวƒะƒัƒอƒฯƒวƒศ? ƒษ?ƒฦƒล ?ƒัƒฟƒห ƒัƒอ ƒลƒฦƒวƒศ? ƒฟƒหƒั?ƒษƒษƒฟƒมƒสƒฟ ƒฟƒาƒั?ƒห ƒฮƒอƒา ƒฟƒมƒึƒห?ƒะƒัƒลƒศƒฟƒห ƒมƒวƒฟ ƒัƒลƒห ƒะƒึƒัƒลƒฯ?ƒฟ ƒัƒล? ƒฎƒฟƒัƒฯ?ƒยƒฟ?, ƒิƒึƒฯ?? ƒัƒอƒา? ƒอƒฮƒอ?ƒอƒา? ƒฟƒะƒำƒฟƒษ??, ƒอƒว ƒะƒลƒสƒรƒฯƒวƒหƒอ? ƒศƒฟƒว ƒิƒฦƒรƒะƒวƒหƒอ? ƒศƒาƒภƒรƒฯƒห?ƒหƒัƒร?, ƒฟƒห ƒร?ƒิƒฟƒห ƒรƒฮƒวƒฤ?ƒะƒรƒว ƒฟƒฮ? ƒัƒว? ƒรƒศƒศƒฟƒฦƒฟƒฯ?ƒะƒรƒว? ƒัƒึƒห ƒฟƒหƒัƒวƒำƒฯƒอƒหƒอ?ƒหƒัƒึƒห, ƒฦƒฟ ?ƒะƒฟƒห ƒฟƒฮƒษƒอ? ƒาƒฮ?ƒษƒษƒลƒษƒอƒว ƒรƒห?? ƒะƒัƒาƒมƒหƒอ? ƒศƒฟƒฦƒรƒะƒั?ƒัƒอ? ?ƒสƒอƒวƒอƒา ƒสƒร ƒรƒศƒร?ƒหƒฟ ƒัƒล? ƒŸƒษƒภƒฟƒห?ƒฟ? ƒัƒอƒา ƒด?ƒัƒฤƒฟ ƒศƒฟƒว ƒัƒล? ƒฏƒอƒาƒสƒฟƒห?ƒฟ? ƒัƒอƒา ƒฑƒะƒฟƒอƒาƒะ?ƒะƒศƒอƒา, ƒฟƒสƒรƒวƒภ?ƒสƒรƒหƒอƒว ƒสƒร ƒฟƒฮƒอƒยƒอƒิ?? 50 ƒรƒาƒฯ? ƒสƒลƒหƒฟ?ƒึ?. ƒญ ƒัƒรƒัƒฯƒฟƒรƒั?? ƒฮ?ƒษƒรƒสƒอ? ?ƒัƒฟƒห ƒฟƒฮƒอƒะƒิƒวƒะƒัƒวƒศ?? ƒศƒฟƒว ?ƒิƒว ƒรƒสƒำ?ƒษƒวƒอ?.
  JM
  ƒฟƒฮ?ƒหƒัƒลƒะƒล7650
  ƒŸƒฮƒฟƒหƒั?ƒะƒรƒว? ?1?|?ƒฃƒสƒำ?ƒหƒวƒะƒล ?ƒษƒึƒห
  ?
  ?
  ?
  ƒฅ ƒงƒะƒัƒอƒฯƒวƒฟ ƒรƒมƒฯƒฟƒีƒร?|?29/09/2011 09:58
  ƒซƒฟƒฮƒอƒษƒรƒึƒห ƒคƒรƒฯƒภƒฟ?, ƒณƒึƒะƒัƒรƒฯƒวƒฟƒยƒล? (ƒŸƒหƒัƒอƒห ƒฑƒะƒฟƒอƒา?), ƒขƒลƒสƒลƒัƒฯƒล? ƒตƒฟƒฯƒฯƒอ?, ƒกƒฯƒวƒภƒฟ? ƒขƒวƒมƒรƒหƒล?...ƒศƒฟƒว ƒสƒาƒฯƒวƒอƒว ƒฟƒษƒษƒอƒว ƒฃƒษƒษƒลƒหƒร? ƒรƒาƒัƒาƒิƒึ? ƒัƒะƒฟƒศƒวƒะƒฟƒห ƒัƒอƒา? ƒฟƒฯƒหƒลƒะƒวƒฮƒฟƒัƒฯƒวƒยƒร? ƒศƒฟƒว ƒสƒวƒะƒรƒษƒษƒลƒหƒร? ƒศƒอƒสƒสƒอƒาƒหƒวƒะƒัƒร? ƒัƒอƒา ƒจƒษƒฟƒฯƒฟ ƒศƒฟƒว ƒัƒอƒา ƒชƒฟƒฯƒศƒอ. ƒกƒวƒฟ ƒัƒลƒห ƒฃƒษƒรƒาƒฦƒรƒฯƒวƒฟ, ƒรƒหƒฟƒหƒัƒวƒฟ ƒะƒัƒลƒห ƒศƒอƒศƒศƒวƒหƒล ƒษƒฟƒวƒษƒฟƒฮƒฟ
  ƒจƒฟƒว ƒะƒลƒสƒรƒฯƒฟ ƒฟƒห ƒิƒฯƒรƒวƒฟƒะƒัƒรƒว ƒฦƒฟ ƒฬƒฟƒหƒฟƒมƒฯƒฟƒีƒรƒว.
  ƒฟƒฮ?ƒหƒัƒลƒะƒล4071
  ƒŸƒฮƒฟƒหƒั?ƒะƒรƒว? ?1?|?ƒฃƒสƒำ?ƒหƒวƒะƒล ?ƒษƒึƒห
  ?
  ?
  ƒฑƒวƒส?;?|?29/09/2011 00:05
  ƒŸƒฬ?ƒฤƒรƒว ƒัƒวƒส? ƒะƒร ƒฟƒาƒัƒอ?? ƒฮƒอƒา ƒฟƒฮƒอƒำ?ƒะƒวƒะƒฟƒห ƒัƒลƒห ?ƒยƒฯƒาƒะƒล "ƒสƒฟƒศƒรƒยƒอƒหƒวƒศƒอ? ƒศƒฯ?ƒัƒอƒา?" ƒัƒอ 1949, ƒฟƒฮƒอƒะƒฮ?ƒหƒัƒฟ? ƒสƒร ƒัƒลƒห ƒาƒฮƒอƒมƒฯƒฟƒำ? ƒัƒอƒา? ƒรƒฦƒหƒวƒศ? ?ƒยƒฟƒำƒอ? ƒศƒฟƒว ƒส?ƒษƒวƒะƒัƒฟ ƒัƒล? ƒชƒฟƒศƒรƒยƒอƒห?ƒฟ?; ƒฒƒฮ?ƒฯƒิƒอƒาƒห ?ƒหƒฦƒฯƒึƒฮƒอƒว ƒสƒร ƒฟ?ƒสƒฟ ƒะƒัƒว? ƒำƒษ?ƒภƒร? ƒัƒอƒา? ƒศƒฟƒว ƒฟƒฬƒวƒอƒฮƒฯ?ƒฮƒรƒวƒฟ ƒฮƒอƒา ƒัƒฟ ƒภƒษ?ƒฮƒอƒาƒห ƒฟƒาƒั? ƒศƒฟƒว ƒยƒรƒห ƒฟƒมƒฟƒหƒฟƒศƒัƒอ?ƒห;ƒŸ?ƒะƒิƒอ?!
  ƒกƒว?ƒฯƒมƒอ?
  ƒฟƒฮ?ƒหƒัƒลƒะƒล233
  ?
  ?
  ?
  ƒรƒฬƒึ ƒล ƒศƒอƒศƒศƒวƒหƒล ƒิƒอƒาƒหƒัƒฟ?|?28/09/2011 17:00
  ƒฟƒหƒฟƒัƒฯƒวƒิƒวƒฟƒะƒฟ ƒฮƒอƒา ƒยƒวƒฟƒภƒฟƒะƒฟ ƒฮƒษƒฟƒัƒรƒวƒฟ ƒษƒฟƒอƒา ƒะƒัƒล ƒษƒฟƒสƒวƒฟ.ƒศƒฟƒษƒฟ ƒัƒอ ƒฬƒรƒฯƒึ ƒอƒัƒว ƒาƒฮƒฟƒฯƒิƒอƒาƒห ƒฮƒอƒษƒษƒร? ƒัƒรƒัƒอƒวƒร? ƒฮƒษƒฟƒัƒรƒวƒร? ƒะƒัƒลƒห ƒรƒษƒษƒฟƒยƒฟ,ƒอƒฮƒึ? ƒยƒฯƒอƒสƒอƒว ƒฮƒอƒา ƒษƒรƒมƒอƒหƒัƒฟƒว ƒฮƒฯƒึƒัƒล ƒสƒฟƒล...ƒฟƒหƒฟƒัƒฯƒวƒิƒวƒฟƒะƒัƒวƒศƒอ...ƒษƒร? ƒศƒฟƒว ƒฤƒอƒาƒสƒร ƒะƒัƒล ƒศƒอƒาƒภƒฟ. ƒศƒฟƒว ƒะƒัƒล ƒภƒอƒฯƒรƒวƒฟ ƒศƒอƒฯƒรƒฟ.ƒล ƒรƒษƒษƒฟƒยƒฟ ƒฦƒฟ ƒรƒฮƒฯƒรƒฮƒร ƒหƒฟ ƒฟƒฮƒอƒฯƒฯƒวƒีƒรƒว ƒัƒรƒษƒรƒวƒึ? ƒัƒรƒัƒอƒวƒร? ƒอƒษƒอƒศƒษƒลƒฯƒึƒัƒวƒศƒร? ƒวƒยƒรƒอƒษƒอƒมƒวƒร? ƒอƒฮƒึ? ƒัƒอƒา ƒศƒอƒสƒสƒอƒาƒหƒวƒะƒสƒอƒา.ƒะƒร ƒอƒษƒล ƒัƒลƒห ƒาƒฮƒอƒษƒอƒวƒฮƒล ƒรƒาƒฯƒึƒฮƒล ƒัƒฟ ƒศƒอƒสƒสƒอƒาƒหƒวƒะƒัƒวƒศƒฟ ƒศƒอƒสƒสƒฟƒัƒฟ ƒรƒวƒัƒร ƒยƒรƒห ƒาƒฮƒฟƒฯƒิƒอƒาƒห ƒศƒฟƒฦƒอƒษƒอƒา ƒรƒวƒัƒร ƒฮƒฟƒวƒฯƒหƒอƒาƒห ƒรƒศƒฟƒัƒอ ƒสƒร ƒิƒวƒษƒวƒร? ƒีƒลƒำƒอƒา?..ƒศƒศƒร ƒศƒฟƒว ƒะƒาƒฯƒวƒฤƒฟ ƒฦƒฟ ƒรƒฮƒฯƒรƒฮƒร ƒหƒฟ ƒรƒวƒสƒฟƒว ƒสƒอƒหƒวƒสƒฟ ƒรƒศƒัƒอ? ƒศƒอƒวƒหƒอƒภƒอƒาƒษƒวƒอƒา...
  ƒมƒวƒึƒฯƒมƒอ?
  ƒฟƒฮ?ƒหƒัƒลƒะƒล3212
  ƒŸƒฮƒฟƒหƒั?ƒะƒรƒว? ?2?|?ƒฃƒสƒำ?ƒหƒวƒะƒล ?ƒษƒึƒห
  ?
  ?
  ?
  ƒฐ?ƒมƒิƒฯƒอƒหƒฟ ƒฮƒฯƒอƒภƒษ?ƒสƒฟƒัƒฟ?|?28/09/2011 14:39
  ƒฃƒาƒัƒาƒิ?? ƒฮƒอƒา ƒฟƒฮƒอƒศƒฟƒฦ?ƒะƒัƒฟƒหƒัƒฟƒว ?ƒษƒอƒว ƒฟƒาƒัƒอ? ƒอƒว ƒฟƒฮƒอƒยƒลƒส?ƒะƒฟƒหƒัƒร?, ƒมƒวƒฟƒั? ƒร?ƒิƒฟ ƒสƒรƒม?ƒษƒล ƒฟƒมƒึƒห?ƒฟ ƒฟƒห ƒฦƒฟ ƒฟƒฮƒอƒศƒฟƒฦ?ƒะƒัƒฟƒหƒัƒอ. ƒฅ ƒะ?ƒมƒิƒฯƒอƒหƒล ƒฃƒษƒษ?ƒยƒฟ ƒยƒรƒห ?ƒิƒรƒว ?ƒษƒษƒฟ ƒฮƒฯƒอƒภƒษ?ƒสƒฟƒัƒฟ. ƒชƒร ƒัƒลƒห ƒฟƒฮƒอƒศƒฟƒั?ƒะƒัƒฟƒะƒล ƒัƒึƒห ƒรƒห ƒษ?ƒมƒึ ƒฮƒฯƒอƒะƒึƒฮƒวƒศƒอƒั?ƒัƒึƒห, ƒอƒว ƒอƒฮƒอ?ƒร? ƒร?ƒิƒฟƒห ?ƒฯƒฟƒสƒฟ ƒฮ?? ƒฦƒฟ ƒศƒฟƒัƒฟƒะƒั?ƒะƒอƒาƒห ƒัƒลƒห ƒฃƒษƒษ?ƒยƒฟ ƒะƒอƒภƒวƒรƒัƒวƒศ? ƒฮƒฟƒฯ?ƒยƒรƒวƒะƒอ, ƒรƒฬ?ƒษƒวƒฮƒร ƒศƒฟƒว ƒัƒอ ƒัƒรƒษƒรƒาƒัƒฟ?ƒอ ƒฮƒฯ?ƒภƒษƒลƒสƒฟ ƒัƒอƒา ƒหƒรƒอ?ƒษƒษƒลƒหƒฟ. ƒฆƒรƒฯƒส? ƒะƒาƒมƒิƒฟƒฯƒลƒั?ƒฯƒวƒฟ ƒะƒัƒล ƒะ?ƒมƒิƒฯƒอƒหƒล ƒฟƒหƒั?ƒษƒลƒีƒล ƒฮƒอƒา ƒยƒวƒฟƒัƒฯ?ƒิƒรƒว ?ƒษƒอ ƒัƒอ ƒจƒจƒฃ ƒศƒฟƒว ƒัƒลƒห ƒลƒมƒรƒะ?ƒฟ ƒัƒอƒา.
  Common Sense
  ƒฟƒฮ?ƒหƒัƒลƒะƒล2617
  ƒŸƒฮƒฟƒหƒั?ƒะƒรƒว? ?2?|?ƒฃƒสƒำ?ƒหƒวƒะƒล ?ƒษƒึƒห
  ?
  ?
  ƒัƒอ ƒศƒฟƒั? ƒจƒจƒฃ ƒรƒาƒฟƒมƒม?ƒษƒวƒอƒห?|?28/09/2011 14:31
  ƒคƒฟƒิƒฟƒฯƒว?ƒยƒล? ƒยƒว?ƒมƒฯƒฟƒีƒร ƒ ƒรƒษƒอƒาƒิƒว?ƒัƒล, ƒจƒฟƒษƒอƒมƒว?ƒหƒหƒล? ƒยƒว?ƒมƒฯƒฟƒีƒร ƒคƒฟƒิƒฟƒฯƒว?ƒยƒล, ƒกƒอ?ƒะƒวƒฟ? ƒยƒอƒษƒอƒำ?ƒหƒลƒะƒร ƒกƒวƒฟƒหƒหƒอ?ƒษƒล ƒศƒฟƒว ƒกƒรƒึƒฯƒมƒว?ƒยƒล, ƒชƒฮƒรƒิƒัƒฟƒะ?ƒยƒล? ƒยƒอƒษƒอƒำ?ƒหƒลƒะƒร ƒัƒอ ƒสƒวƒะ? ƒชƒฮƒอ?ƒษƒศƒร?, ƒคƒฟƒิƒฟƒฯƒว?ƒยƒล? ƒยƒอƒษƒอƒำ?ƒหƒลƒะƒร ƒชƒฮƒรƒิƒัƒฟƒะ?ƒยƒล ... ƒจƒจƒฃ ƒฟƒฮƒอƒศƒฟƒั?ƒะƒัƒลƒะƒร ƒัƒอƒา? ƒฮƒฟƒฯƒฟƒฮ?ƒหƒึ. Next ...
  ƒณ?ƒัƒะƒฟƒษƒอƒา?
  ƒฟƒฮ?ƒหƒัƒลƒะƒล235
  ?
  ?
  ?
  ƒฎƒรƒั?ƒรƒว.?|?28/09/2011 03:57
  ƒฑ? ƒศƒฟƒศ? ƒัƒอ? ƒศƒฟƒฮƒวƒัƒฟƒษƒวƒะƒสƒอ? ƒร?ƒหƒฟƒว ?ƒัƒว ƒสƒอƒวƒฯ?ƒฤƒรƒว ?ƒหƒวƒะƒฟ ƒั?ƒห ƒฮƒษƒอ?ƒัƒอ.ƒฑ? ƒศƒฟƒษ? ƒัƒอ? ƒศƒอƒสƒอƒาƒหƒวƒะƒสƒอ? ƒร?ƒหƒฟƒว ?ƒัƒว ƒสƒอƒวƒฯ?ƒฤƒรƒว ƒย?ƒศƒฟƒวƒฟ ƒั?ƒห ƒำƒั?ƒิƒรƒวƒฟ (ƒฦƒรƒึƒฯƒลƒัƒวƒศ?).ƒŸƒฮ? ƒรƒศƒร? ƒศƒฟ? ƒฮ?ƒฯƒฟ,ƒั? ƒห? ƒฮƒรƒฯƒวƒส?ƒหƒรƒว? ƒฟƒฮ? ?ƒหƒฟ ƒศ?ƒสƒสƒฟ ƒฮƒอ? ?ƒศƒฟƒหƒร ƒะƒัƒฯƒฟƒัƒลƒมƒอ?? ƒัƒอ? ''ƒยƒลƒสƒอƒศƒฯƒฟƒัƒวƒศƒอ?'' ƒะƒัƒฯƒฟƒัƒอ? ƒฟƒมƒฯ?ƒสƒสƒฟƒัƒอƒา? ƒศƒอƒสƒฮƒษƒรƒฬƒวƒศƒอ?? ƒฟƒหƒฦƒฯƒึƒฮ?ƒศƒอƒา? ƒฮƒอ? ƒั? ƒฮƒฯ?ƒลƒห ƒรƒฮ?ƒมƒมƒรƒษƒสƒฟ ƒัƒอƒา? ?ƒัƒฟƒห ƒัƒะƒฟƒมƒศ?ƒฯƒลƒยƒร?,ƒศƒฟƒฮƒหƒรƒฯƒม?ƒัƒร? ƒศ.ƒษ.ƒฮ.ƒŸƒฮ? ƒฟƒาƒั? ƒศƒฟ? ƒส?ƒหƒอ ƒะƒาƒสƒฮƒรƒฯƒฟ?ƒหƒรƒว ƒศ?ƒฮƒอƒวƒอ? ƒั?ƒห ?ƒษƒรƒวƒีƒล ƒษƒอƒมƒวƒศ?? ƒฮƒอ? ƒรƒฮƒวƒศƒฯƒฟƒัƒอ?ƒะƒร ƒฮ?ƒหƒัƒฟ ƒะƒั? ƒจƒจƒฃ.ƒญƒฮƒอƒวƒอ? ƒฮƒฟƒฯƒฟƒยƒรƒิ?ƒัƒฟƒห ƒิƒึƒฯ?? ƒยƒร?ƒัƒรƒฯƒล ƒะƒศ?ƒีƒล ?ƒัƒว ƒอ ƒม?ƒวƒยƒฟƒฯƒอ? ƒฮƒรƒั?ƒรƒว ƒฟƒาƒัƒอƒส?ƒัƒึ? ƒมƒวƒห?ƒัƒฟƒห ƒวƒศƒฟƒห?? ƒห? ƒยƒวƒรƒาƒฦ?ƒหƒรƒว ƒฮƒอƒษƒรƒสƒวƒศ?? ƒรƒฮƒวƒิƒรƒวƒฯ?ƒะƒรƒว?,?ƒะƒอ ƒลƒษ?ƒฦƒวƒอ? ƒศƒฟ? ƒห? ?ƒัƒฟƒห.ƒญƒะƒอ ƒมƒว? ƒั? ƒะ?ƒสƒรƒฯƒฟ,ƒส? ƒั?ƒห ƒฟƒฮƒอƒศƒฟƒั?ƒะƒัƒฟƒะƒล ƒั?ƒห ƒฟƒหƒึƒั?ƒฯƒึ ƒั? ƒส?ƒหƒอ ƒฮƒอ? ƒศƒฟƒัƒฟƒำ?ƒฯƒหƒรƒว ƒั? ƒจƒจƒฃ ƒร?ƒหƒฟƒว ƒห? ƒมƒรƒษƒอƒวƒอƒฮƒอƒวƒร?ƒัƒฟƒว ƒฮƒว? ƒฮƒอƒษ? ƒฟƒฮ? ?ƒัƒว ?ƒยƒล ?ƒิƒรƒว ƒศƒฟƒัƒฟƒำ?ƒฯƒรƒว.ƒญƒว ƒฟƒฮƒฟƒศƒฟƒัƒฟƒะƒั?ƒะƒรƒว? ƒฮƒอ? ƒศ?ƒหƒรƒว ƒั? ƒจƒจƒฃ ƒสƒอ? ƒฦƒาƒส?ƒฤƒอƒาƒห ƒั?? ƒฟƒมƒวƒอƒฮƒอƒว?ƒะƒรƒว? ƒรƒศ ƒัƒอ? ƒฮƒอƒหƒลƒฯƒอ? ƒฮƒอ? ƒศ?ƒหƒรƒว ƒล ƒรƒศƒษƒลƒะ?ƒฟ,ƒภƒษ.ƒ ƒลƒะƒะƒฟƒฯ?ƒึƒห ƒศ.ƒษ.ƒฮ.
  ƒฑ?ƒศƒล?.ƒด.
  ƒฟƒฮ?ƒหƒัƒลƒะƒล202
  ƒŸƒฮƒฟƒหƒั?ƒะƒรƒว? ?1?|?ƒฃƒสƒำ?ƒหƒวƒะƒล ?ƒษƒึƒห
  ?
  ?
  ?
  Foniades?|?28/09/2011 00:10
  ƒญƒว ƒฟƒหƒั?ƒะƒัƒอƒวƒิƒอƒว ƒฟƒฯƒวƒะƒัƒรƒฯƒอ? ƒำƒอƒหƒว?ƒยƒร? ƒฮƒอƒา ƒฦƒฟ ƒร?ƒิƒฟƒสƒร ƒฟƒห ƒล ƒิ?ƒฯƒฟ ƒยƒรƒห ƒร?ƒิƒร ƒรƒหƒัƒฟƒิƒฦƒร? ƒะƒัƒอ ?ƒฯƒสƒฟ ƒัƒล? ƒŸƒสƒรƒฯƒวƒศ??. ƒฑƒอ ƒส?ƒหƒอ ƒยƒวƒฟƒำƒอƒฯƒรƒัƒวƒศ? ?ƒัƒฟƒห ?ƒัƒว ƒัƒอ ƒะ?ƒะƒัƒลƒสƒฟ ƒัƒอƒา? ƒศƒฟƒั?ƒฯƒรƒาƒะƒร 25 ƒิƒฯ?ƒหƒวƒฟ ƒฮƒฯƒวƒห ƒรƒห? ƒมƒวƒฟ ƒฟƒาƒั? ƒฮƒอƒา ?ƒิƒอƒาƒสƒร ƒั?ƒฯƒฟ ƒฟƒศ?ƒสƒล ƒัƒอ ƒะƒาƒฤƒลƒั?ƒสƒร. ƒฎƒฟƒฯ?ƒษƒฟ ƒฟƒาƒั? ƒรƒษƒรƒรƒวƒห? ƒะƒศƒอƒาƒฮ?ƒยƒวƒฟ ƒฮƒอƒา ƒฟƒวƒสƒฟƒัƒอƒศ?ƒษƒวƒะƒฟƒห ƒัƒล ƒิ?ƒฯƒฟ ƒะƒัƒอ ?ƒหƒอƒสƒฟ ƒัƒึƒห ƒฮƒฯƒอƒะƒัƒฟƒั?ƒห ƒัƒอƒา? ƒฟƒฮƒอ ƒัƒลƒห ƒฏƒึƒะƒว?. ƒจƒฯ?ƒสƒฟ ƒฮƒอƒา ƒาƒฮ?ƒฯƒิƒอƒาƒห ƒะƒอƒภƒฟƒฯƒอ? ƒฟƒหƒฦƒฯƒึƒฮƒอƒว ƒศƒฟƒว ƒยƒวƒฟƒหƒอƒอ?ƒสƒรƒหƒอƒว ƒฮƒอƒา ƒสƒฟƒะ?ƒหƒร ƒฟƒศ?ƒสƒล ƒฟƒาƒั? ƒัƒลƒห ƒศƒฟƒฯƒฟƒส?ƒษƒฟ.
  Giannis Koromilas
  ƒฟƒฮ?ƒหƒัƒลƒะƒล185
  ƒŸƒฮƒฟƒหƒั?ƒะƒรƒว? ?1?|?ƒฃƒสƒำ?ƒหƒวƒะƒล ?ƒษƒึƒห
  ?
  ?
  ƒŸƒฮƒอƒฯƒวƒฟ..?|?28/09/2011 00:05
  ƒจƒฟƒษƒฟ ƒอƒษƒอƒว ƒอƒว ƒิƒฯƒาƒะƒฟƒาƒมƒวƒัƒร? ƒศƒฟƒว ƒอƒว ƒำƒฟƒหƒฟƒัƒวƒษƒร? ƒอƒฮƒฟƒยƒอƒว ƒฮƒฟƒะƒอƒศ-ƒหƒย-ƒษƒฟƒอ? ƒสƒฮƒฟƒวƒหƒอƒาƒห ƒรƒยƒึ ƒสƒรƒะƒฟ?ƒัƒว ƒสƒวƒะƒอ? ƒมƒวƒฟ ƒัƒอ ƒจƒจƒฃ ƒรƒวƒหƒฟƒว ƒฟƒาƒัƒอ?
  JBL
  ƒฟƒฮ?ƒหƒัƒลƒะƒล1618
  ?
  ?
  ?
  ƒณ?ƒษƒร MLK ƒร?ƒะƒฟƒว ƒะ?ƒมƒอƒาƒฯƒอ? ƒมƒวƒฟ ƒัƒอ ƒฮƒอƒวƒอ? ƒร?ƒหƒฟƒว ƒำƒฟƒะ?ƒะƒัƒฟ???|?27/09/2011 23:14
  ƒญ MLA ƒร?ƒฮƒร "ƒฑƒญƒฒƒฐ ƒณƒŸƒฐƒงƒฐƒฑƒฃƒฐ ƒฎƒญƒฒ ƒฑƒฐƒŸƒจƒงƒฐƒฃ ƒญ ƒจƒญƒจƒจƒงƒซƒญƒฐ ƒฐƒฑƒฏƒŸƒฑƒญƒฐ ƒชƒฃ ƒจƒŸƒฏƒณƒถƒฐƒฃ ƒฑƒญ ƒฐƒณƒฒƒฏƒญƒขƒฏƒฃƒฎƒŸƒซƒญ ƒฐƒฑƒญ REICHSTAG." ƒฃƒม? ƒฬ?ƒฯƒึ ?ƒัƒว ƒฮƒฯƒวƒห ƒัƒอƒห ƒงƒอ?ƒหƒวƒอ ƒัƒอƒา 1941 ƒอƒว ƒกƒรƒฯƒสƒฟƒหƒอ? ?ƒัƒฟƒห ƒะ?ƒสƒสƒฟƒิƒอƒว ƒสƒร ƒัƒอƒา? ƒฏ?ƒะƒอƒา?. ƒช?ƒษƒวƒะƒัƒฟ ƒิ?ƒฯƒวƒะƒฟƒห ƒัƒลƒห ƒฎƒอƒษƒึƒห?ƒฟ ƒะƒัƒฟ ƒย?ƒอ ƒศƒฟƒว ƒอƒว ƒฟƒมƒฟƒฦƒอ? ƒฐƒอƒภƒวƒรƒัƒวƒศƒอ? ƒรƒศƒัƒรƒษ?ƒะƒฟƒห 20.000 ƒŸƒฬƒวƒึƒสƒฟƒัƒวƒศƒอ?? ƒะƒัƒอ ƒย?ƒะƒอ? ƒัƒอƒา ƒจƒฟƒั?ƒห. ƒฃƒฮ?ƒะƒล? ƒญƒว ƒขƒลƒสƒอƒศƒฯ?ƒัƒร? ƒฐƒอƒภƒวƒรƒัƒวƒศƒอ? ƒศ?ƒหƒฟƒห ƒหƒัƒอƒา ƒะƒัƒลƒห ƒณƒวƒษƒฟƒหƒย?ƒฟ. ƒฑƒอ ƒรƒย? ƒจƒจƒฃ (ƒส?ƒิƒฯƒว ƒัƒอƒห ƒงƒอ?ƒหƒวƒอ ƒัƒอƒา 41) ƒร?ƒิƒร ƒมƒฯƒฟƒสƒส? "ƒสƒลƒห ƒฮƒรƒวƒฯ?ƒฤƒรƒัƒร ƒัƒอƒา? ƒกƒรƒฯƒสƒฟƒหƒอ?? - ƒร?ƒหƒฟƒว ƒะ?ƒสƒสƒฟƒิƒอƒว". ƒช?ƒษƒวƒะƒัƒฟ ƒร?ƒิƒฟƒห ƒัƒลƒห ƒฟƒำ?ƒษƒรƒวƒฟ ?ƒัƒว ƒอƒว ƒกƒรƒฯƒสƒฟƒหƒอ? ƒสƒรƒั? ƒัƒลƒห ƒศƒฟƒั?ƒษƒลƒีƒล ƒัƒล? ƒฃƒษƒษ?ƒยƒฟ? ƒยƒรƒห ƒฦƒฟ ƒฮƒรƒวƒฯ?ƒฤƒฟƒห ƒัƒอƒา? ƒศƒอƒสƒอƒาƒหƒวƒะƒั?? ƒฮƒอƒษƒวƒัƒวƒศƒอ?? ƒศƒฯƒฟƒัƒอ?ƒสƒรƒหƒอƒา? (ƒัƒอƒา? ƒรƒศƒัƒรƒษ?ƒะƒฟƒห ?ƒษƒอƒา? ƒรƒศƒั?? ƒฟƒฮ? ƒฟƒาƒัƒอ?? ƒฮƒอƒา ƒรƒฮƒวƒศƒฟƒษ?ƒะƒัƒลƒศƒฟƒห ƒ ƒอƒาƒษƒมƒฟƒฯƒวƒศ? ƒศƒฟƒัƒฟƒมƒึƒม?). ?ƒะƒอ ƒฟƒำƒอƒฯ? ƒัƒฟ ƒษƒฟƒอƒฮƒฯ?ƒภƒษƒลƒัƒฟ ƒะƒัƒรƒษ?ƒิƒล ƒัƒอƒา ?ƒฮƒึ? ƒัƒอƒห ƒคƒฟƒิƒฟƒฯƒว?ƒยƒล, ?ƒิƒึ ƒสƒวƒฟ ƒฟƒฮƒอƒฯ?ƒฟ: ƒฎƒึ? ƒม?ƒหƒรƒัƒฟƒว ?ƒหƒฟ? ?ƒหƒฦƒฯƒึƒฮƒอ? (ƒศƒอƒสƒอƒาƒหƒวƒะƒั??) ƒหƒฟ ƒรƒฮƒวƒภƒว?ƒะƒรƒว ƒะƒัƒอ ƒศƒอƒษƒฟƒะƒั?ƒฯƒวƒอ ƒัƒอƒา ƒซƒัƒฟƒิ?ƒอƒา ƒมƒวƒฟ 4 ƒิƒฯ?ƒหƒวƒฟ? ƒฐ?ƒมƒอƒาƒฯƒฟ ƒร?ƒิƒร ƒฟƒหƒฦƒรƒศƒัƒวƒศ? DNA.
  ƒฃ?ƒะƒัƒร ƒำƒฟƒะ?ƒะƒัƒร? ƒศƒฟƒว ƒยƒรƒห ƒฟƒหƒั?ƒิƒรƒัƒร ƒัƒลƒห ƒศƒฯƒวƒัƒวƒศ?
  ƒฟƒฮ?ƒหƒัƒลƒะƒล146
  ƒŸƒฮƒฟƒหƒั?ƒะƒรƒว? ?3?|?ƒฃƒสƒำ?ƒหƒวƒะƒล ?ƒษƒึƒห
  ?
  ?
  ?
  ƒจƒจƒฃ / ƒัƒฯ?ƒฟ ƒมƒฯ?ƒสƒสƒฟƒัƒฟ - / ƒิƒฟƒฯƒฟƒมƒส?ƒหƒฟ ƒะƒัƒอƒา? ƒัƒอ?ƒิƒอƒา? ƒัƒึƒห ƒำƒาƒษƒฟƒศ?ƒห/ ƒส?ƒะƒฟ ƒะƒัƒว? ƒห?ƒิƒัƒร? ƒัƒล? ƒฮƒฟƒฯƒฟƒหƒอƒส?ƒฟ?/ ƒิƒฟƒฯƒฟƒมƒส?ƒหƒฟ ƒะƒัƒว? ƒส?ƒหƒัƒฯƒร? ƒัƒึƒห ƒรƒฯƒมƒอƒะƒัƒฟƒะ?ƒึƒห?|?27/09/2011 22:41
  ƒกƒวƒฟ ƒัƒอ ƒจƒจƒฃ, ƒัƒลƒห ƒีƒาƒิƒล ƒัƒล? ƒรƒฟƒสƒวƒศƒล? ƒฟƒหƒัƒวƒะƒัƒฟƒะƒล? , ƒัƒึƒห ƒสƒรƒัƒรƒฮƒรƒวƒัƒฟ ƒยƒลƒสƒอƒศƒฯƒฟƒัƒวƒศƒึƒห ƒฟƒมƒึƒหƒึƒห ƒรƒหƒฟƒหƒัƒวƒฟ ƒะƒัƒอ ƒยƒอƒะƒวƒษƒอƒมƒวƒศƒอ ƒศƒฯƒฟƒัƒอ?, ƒัƒลƒห ƒฟƒหƒัƒวƒะƒัƒฟƒะƒล ƒรƒหƒฟƒหƒัƒวƒอƒห ƒัƒล? ƒิƒอƒาƒหƒัƒฟ?, ƒัƒลƒห ƒสƒฟƒิƒวƒสƒล ƒฮƒฯƒึƒัƒฟƒมƒึƒหƒวƒะƒัƒวƒศƒล ƒัƒอƒา ƒะƒาƒสƒสƒรƒัƒอƒิƒล ƒะƒัƒอ ƒฎƒอƒษƒาƒัƒรƒิƒหƒรƒวƒอ '73 ƒศƒฟƒว ƒัƒอƒา? ƒะƒลƒสƒรƒฯƒวƒหƒอƒา? ƒฟƒมƒึƒหƒร?, ƒสƒรƒหƒรƒว ƒฟƒศƒอƒสƒฟ ƒรƒหƒฟ ƒภƒลƒสƒฟ: ƒศƒฟƒว ƒจƒอƒสƒสƒฟƒัƒวƒศƒล ƒฟƒฮƒอƒศƒฟƒัƒฟƒะƒัƒฟƒะƒล ƒัƒอƒา ƒฮƒฯƒึƒัƒอƒศƒฟƒฮƒรƒัƒฟƒหƒวƒอƒา - ƒศƒอƒสƒสƒอƒาƒหƒวƒะƒัƒล ƒŸƒฯƒล. ƒญƒษƒอƒว ƒฟƒวƒะƒฦƒฟƒหƒอƒหƒัƒฟƒว ƒฮƒรƒฯƒลƒำƒฟƒหƒอƒว ƒอƒัƒฟƒห ƒรƒิƒอƒาƒห ƒรƒหƒฟƒห ƒฮƒฟƒฮƒฮƒอƒา ƒล ƒมƒวƒฟƒมƒวƒฟ ƒฮƒอƒา ƒะƒาƒสƒรƒัƒรƒวƒิƒร ƒะƒัƒอ ƒฃƒŸƒช - ƒฃƒฉƒŸƒฐ ƒฮƒอƒา ƒยƒรƒวƒิƒหƒรƒว ƒอƒัƒว ƒัƒลƒห ƒวƒะƒัƒอƒฯƒวƒฟ ƒะƒัƒล ƒิƒึƒฯƒฟ ƒสƒฟ? ƒัƒลƒห ƒมƒฯƒฟƒำƒอƒาƒห ƒรƒหƒวƒอƒัƒร ƒศƒฟƒว ƒอƒว ƒฮƒฯƒอƒะƒึƒฯƒวƒหƒฟ ƒลƒัƒอƒวƒสƒรƒหƒอƒว. ƒฃƒŸƒช ƒฃƒฉƒŸƒฐ ƒฎƒญƒฉƒฒƒฑƒฃƒดƒซƒฃƒงƒญ ƒจƒจƒฃ
  PV / Filothei
  ƒฟƒฮ?ƒหƒัƒลƒะƒล1117
  ƒŸƒฮƒฟƒหƒั?ƒะƒรƒว? ?1?|?ƒฃƒสƒำ?ƒหƒวƒะƒล ?ƒษƒึƒห
  ?
  ?
  ?
  ƒฟƒวƒยƒึ?!?|?27/09/2011 20:40
  ƒฮƒฟƒฯƒฟƒศƒอƒษƒอƒาƒฦƒึ ƒฟƒีƒวƒสƒฟƒิƒวƒร? ƒัƒอƒา ƒฮƒษƒลƒศƒัƒฯƒอƒษƒอƒมƒวƒอƒา ƒฮƒอƒา ƒยƒาƒะƒัƒาƒิƒึ? ƒัƒอ ƒสƒอƒหƒอ ƒฮƒอƒา ƒสƒอƒา ƒฟƒำƒลƒหƒรƒว ƒรƒวƒหƒฟƒว ƒัƒอ ƒรƒฬƒล?: ƒษƒร? ƒศƒฟƒว ƒภƒฯƒวƒะƒศƒอƒสƒฟƒว ƒัƒอ 1980...ƒฟƒษƒลƒฦƒรƒวƒฟ ƒัƒลƒห ƒึƒฯƒฟ ƒฮƒอƒา ƒมƒฯƒฟƒำƒรƒัƒร ƒัƒฟ ƒยƒวƒฟƒำƒอƒฯƒฟ ƒฮƒรƒฯƒว ƒสƒวƒะƒอƒา?, ƒฬƒรƒศƒฟƒฦƒฟƒฯƒวƒะƒสƒฟƒัƒอ?, ƒศƒอƒสƒอƒาƒหƒวƒะƒัƒึƒห, ƒฟƒหƒัƒวƒศƒอƒสƒอƒาƒหƒวƒะƒัƒึƒห, ƒรƒิƒรƒัƒร ƒะƒศƒรƒำƒัƒรƒว ƒัƒฟ ƒฮƒฟƒวƒยƒวƒฟ ƒะƒฟ? (ƒฟƒห ƒรƒิƒรƒัƒร)...ƒฟƒาƒัƒฟ ƒฮƒอƒา ƒะƒัƒรƒษƒหƒรƒัƒร ƒะƒัƒฟ ƒฮƒฟƒหƒรƒฮƒวƒะƒัƒลƒสƒวƒฟ ƒศƒฟƒว ƒวƒะƒึ? ƒะƒาƒหƒรƒิƒวƒะƒอƒาƒห ƒัƒอ ƒฦƒรƒฟƒฯƒรƒะƒัƒอ ƒรƒฯƒมƒอ ƒะƒฟ? ƒฟƒฮƒอ ƒัƒฟ ƒสƒรƒัƒรƒฯƒวƒฤƒวƒฟ ƒัƒล? ƒจƒซƒฃ ƒัƒล? ƒขƒŸƒฎ ƒศƒฟƒว ƒัƒล? ƒฎƒŸƒฐƒฎ...ƒะƒฟƒฮƒวƒะƒฟƒห ƒัƒฟ ƒยƒอƒหƒัƒวƒฟ ƒฟƒฮƒอ ƒัƒว? ƒวƒยƒวƒร? ƒศƒฟƒฯƒฟƒสƒรƒษƒร? ƒฮƒอƒา ƒฮƒวƒฮƒวƒษƒฟƒัƒร ƒรƒยƒึ ƒศƒฟƒว 30 ƒิƒฯƒอƒหƒวƒฟ, ƒำƒัƒฟƒะƒฟƒสƒร ƒะƒัƒอ ƒรƒะƒิƒฟƒัƒอ ƒัƒล? ƒรƒฦƒหƒวƒศƒล? ƒอƒวƒศƒอƒหƒอƒสƒวƒศƒล? ƒยƒวƒฟƒษƒาƒะƒล? ƒศƒว ƒรƒะƒรƒว? ƒศƒฟƒฦƒรƒะƒัƒร ƒสƒรƒะƒฟ ƒะƒร ƒรƒหƒฟ ƒศƒฟƒสƒสƒรƒหƒอ ƒะƒฮƒวƒัƒว ƒศƒฟƒว ƒฬƒรƒยƒวƒฟƒษƒาƒหƒรƒัƒร ƒัƒว? ƒะƒัƒฟƒิƒัƒร?...ƒซƒฑƒฏƒญƒฎƒฅ, ƒรƒวƒยƒวƒศƒฟ ƒฟƒห ƒรƒวƒะƒัƒร ƒฮƒฟƒหƒึ ƒฟƒฮƒอ 50 ƒรƒัƒึƒห, ƒศƒษƒรƒวƒะƒัƒร ƒฟƒสƒรƒะƒึ? ƒัƒอƒห ƒาƒฮƒอƒษƒอƒมƒวƒะƒัƒล ƒฟƒฮƒอ ƒัƒลƒห ƒสƒฮƒฯƒวƒฤƒฟ (forced shutdown ƒษƒรƒมƒรƒัƒฟƒว) ƒฟƒห ƒรƒวƒะƒัƒร ƒำƒาƒะƒวƒศƒฟ ƒสƒวƒศƒฯƒอƒัƒรƒฯƒอƒว ƒศƒฟƒว ƒสƒาƒฯƒลƒศƒฟƒฤƒรƒัƒร ƒฟƒศƒอƒสƒฟ ƒิƒรƒวƒฯƒอƒัƒรƒฯƒฟ, ƒสƒฟƒษƒษƒอƒห ƒัƒรƒษƒรƒวƒึƒะƒฟƒัƒร ƒฮƒฟƒหƒรƒฮƒวƒะƒัƒลƒสƒวƒอ ƒศƒฟƒว ƒยƒรƒห ƒรƒิƒรƒัƒร ƒยƒอƒาƒษƒรƒวƒฟ...ƒะƒฟ? ƒมƒฯƒฟƒำƒึ ƒฟƒฮƒอ ƒัƒอ ƒฟƒษƒษƒอ ƒลƒสƒวƒะƒำƒฟƒวƒฯƒวƒอ ƒยƒวƒอƒัƒว ƒศƒฟƒฮƒอƒวƒอƒว (ƒสƒฟƒษƒษƒอƒห ƒล ƒะƒาƒหƒัƒฯƒวƒฮƒัƒวƒศƒล ƒฮƒษƒรƒวƒอƒีƒลƒำƒวƒฟ ƒะƒฟ?, ƒสƒล ƒรƒฬƒฟƒวƒฯƒอƒาƒสƒรƒหƒึƒห ƒศƒฟƒว ƒัƒึƒห ƒวƒยƒวƒึƒห ƒสƒอƒา ƒัƒึƒห ƒมƒอƒหƒวƒึƒห) ƒสƒร "ƒะƒัƒรƒวƒษƒฟƒห" ƒรƒยƒึ ƒฮƒรƒฯƒฟ...ƒฟƒฮƒอ ƒอƒาƒะƒวƒฟ ƒศƒฟƒว ƒฦƒรƒึƒฯƒวƒฟ ƒรƒวƒะƒัƒร ƒฮƒฯƒึƒัƒอƒว...ƒยƒร ƒสƒอƒา ƒศƒฟƒหƒรƒว ƒศƒฟƒสƒวƒฟ ƒยƒวƒฟƒำƒอƒฯƒฟ ƒล ƒศƒฟƒฦƒร ƒฟƒหƒฟƒฯƒัƒลƒะƒล ƒะƒัƒอ ƒฦƒรƒสƒฟ, ƒรƒวƒหƒฟƒว ƒวƒยƒวƒฟ ƒศƒฟƒว ƒฟƒฮƒฯƒอƒสƒอƒวƒฟ ƒสƒร ƒฟƒาƒัƒร? ƒะƒร ƒอƒฮƒฟƒยƒวƒศƒฟ site...ƒสƒฟƒฦƒฟƒัƒร ƒัƒอ like ƒศƒฟƒว ƒัƒอ dislike...ƒศƒฯƒาƒึƒะƒร ƒล ƒมƒฯƒวƒฟ ƒศƒฟƒว ƒัƒล? ƒำƒัƒฟƒวƒรƒว ƒล ƒฮƒอƒฯƒยƒล ƒัƒล?! ƒยƒลƒสƒอƒะƒวƒรƒาƒัƒร ƒัƒอ ƒศƒาƒฯƒวƒอƒว ƒัƒอƒา "ƒ ƒลƒสƒฟƒัƒอ?", ? ƒยƒร ƒภƒอƒษƒร?ƒรƒว ƒรƒฮƒรƒวƒยƒล ƒยƒรƒห ƒศƒอƒษƒษƒฟƒรƒว ƒสƒร ƒัƒล ƒมƒรƒหƒวƒศƒล ƒฟƒหƒัƒวƒฮƒฟƒฯƒฟƒฦƒรƒะƒล
  Hong Kong
  ƒฟƒฮ?ƒหƒัƒลƒะƒล3112
  ƒŸƒฮƒฟƒหƒั?ƒะƒรƒว? ?1?|?ƒฃƒสƒำ?ƒหƒวƒะƒล ?ƒษƒึƒห
  ?
  ?
  ƒฅ ƒฮ?ƒมƒวƒฟ ƒัƒฟƒศƒัƒวƒศ? ƒัƒอƒา ƒจƒจƒฃ?|?27/09/2011 20:35
  ƒฅ ƒฮƒอƒฯƒร?ƒฟ ƒัƒอƒา ƒจƒจƒฃ ƒภƒฯ?ƒฦƒรƒว ƒษƒฟƒฦ?ƒห ƒฮƒอƒา ƒะƒัƒอ?ƒิƒวƒะƒฟƒห ƒัƒว? ƒฤƒึ?? ƒิƒวƒษƒว?ƒยƒึƒห ƒฟƒหƒฦƒฯ?ƒฮƒึƒห ƒศƒฟƒว ƒฟƒหƒฟƒำ?ƒฯƒอƒสƒฟƒว ƒะƒร ?ƒษƒอƒา? ƒฟƒาƒัƒอ?? ƒัƒอƒา? ƒฟƒมƒึƒหƒวƒะƒั?? ƒฮƒอƒา ƒฮ?ƒะƒัƒรƒีƒฟƒห, ƒฟƒมƒึƒห?ƒะƒัƒลƒศƒฟƒห ƒศƒฟƒว ?ƒยƒึƒะƒฟƒห ƒัƒลƒห ƒฤƒึ? ƒัƒอƒา? ƒมƒวƒฟ ƒัƒลƒห ƒศƒอƒสƒสƒอƒาƒหƒวƒะƒัƒวƒศ? ƒวƒยƒรƒอƒษƒอƒม?ƒฟ ƒฟƒษƒษ? ƒะƒร ƒศ?ƒฮƒอƒวƒฟ ƒฮƒรƒฯ?ƒอƒยƒอ ƒัƒล? ƒฤƒึ?? ƒัƒอƒา? ƒภƒฯ?ƒฦƒลƒศƒฟƒห ƒฟƒหƒัƒวƒส?ƒัƒึƒฮƒอƒว ƒสƒร ƒัƒลƒห ƒลƒมƒรƒะ?ƒฟ ƒัƒอƒา ƒศ?ƒสƒสƒฟƒัƒอ? ƒร?ƒัƒร ƒะƒัƒลƒห ƒฃƒษƒษ?ƒยƒฟ ƒร?ƒัƒร ƒะƒัƒว? ƒิ?ƒฯƒร? ƒัƒอƒา ƒั?ƒัƒร ƒาƒฮƒฟƒฯƒศƒัƒอ? ƒะƒอƒะƒวƒฟƒษƒวƒะƒสƒอ? ƒะƒัƒฟ ƒฤƒอƒำƒรƒฯ? ƒิƒฯ?ƒหƒวƒฟ ƒัƒอƒา ƒรƒสƒำ?ƒษƒวƒอƒา ƒะƒฮƒฟƒฯƒฟƒมƒสƒอ? ƒศƒฟƒว ƒัƒล? ƒสƒรƒัƒรƒสƒำƒาƒษƒวƒฟƒศ?? ƒฮƒรƒฯƒว?ƒยƒอƒา. ƒŸƒมƒึƒหƒวƒะƒั?? ?ƒฮƒึ? ƒอ ƒ ƒรƒษƒอƒาƒิƒว?ƒัƒล?, ƒจƒฟƒฯƒฟƒมƒว?ƒฯƒมƒล?, ƒชƒฮƒรƒษƒอƒมƒว?ƒหƒหƒล?, ƒฎƒษƒอƒาƒสƒฮ?ƒยƒล? ƒรƒศƒยƒว?ƒิƒฦƒลƒศƒฟƒห ? ƒรƒฬƒอƒหƒั?ƒฦƒลƒศƒฟƒห, ƒวƒยƒรƒอƒษƒอƒมƒวƒศ? ƒฟƒฮƒอƒฯƒฯ?ƒำƒัƒลƒศƒฟƒห ƒศƒฟƒว ƒลƒฦƒวƒศ? ƒศƒฟƒว ƒฮƒอƒษƒวƒัƒวƒศ? ƒะƒัƒวƒมƒสƒฟƒั?ƒะƒัƒลƒศƒฟƒห ƒึ? ƒฮƒฯ?ƒศƒัƒอƒฯƒร? ƒัƒอƒา ƒวƒสƒฮƒรƒฯƒวƒฟƒษƒวƒะƒสƒอ?, ƒรƒิƒฦƒฯƒอ? ƒัƒอƒา ƒษƒฟƒอ?, ƒอƒฮƒอƒฯƒัƒอƒาƒหƒวƒะƒั?? ƒศƒษƒฮ. ?ƒัƒฟƒห ƒฮ?ƒมƒวƒฟ ƒฮƒฯƒฟƒศƒัƒวƒศ? ƒัƒึƒห ƒรƒศ?ƒะƒัƒอƒัƒร ƒลƒมƒรƒะƒว?ƒห ƒัƒอƒา ƒศ?ƒสƒสƒฟƒัƒอ? ƒะƒัƒฟ ƒฮƒษƒฟ?ƒะƒวƒฟ ƒัƒล? ƒฟƒาƒัƒอƒศƒฯƒวƒัƒวƒศ?? ƒัƒล? ƒหƒฟ ƒสƒรƒัƒฟƒสƒรƒษƒร?ƒัƒฟƒว ƒมƒวƒฟ ƒัƒฟ ƒะƒำ?ƒษƒสƒฟƒัƒฟ ƒัƒึƒห ƒฮƒฯƒอƒลƒมƒอ?ƒสƒรƒหƒึƒห ƒลƒมƒรƒะƒว?ƒห ƒศƒฟƒว ƒหƒฟ ƒฟƒฮƒอƒศƒฟƒฦƒวƒะƒั? ?ƒษƒอƒา? ƒฟƒาƒัƒอ?? ƒฮƒอƒา ƒัƒอƒา? ƒร?ƒิƒร ƒฟƒฮƒอƒฯƒฯ?ƒีƒรƒว ƒฮƒฯƒอƒลƒมƒอ?ƒสƒรƒหƒฟ. ƒŸƒษƒษ? ƒาƒฮ?ƒฯƒิƒอƒาƒห ƒศƒฟƒว ƒิƒวƒษƒว?ƒยƒร? ?ƒษƒษƒอƒว ƒฟƒห?ƒหƒาƒสƒอƒว ƒฟƒมƒึƒหƒวƒะƒั?? ƒฮƒอƒา ƒร?ƒิƒฟƒห ƒัƒลƒห ?ƒยƒวƒฟ ƒั?ƒิƒล ƒสƒร ƒฟƒาƒัƒอ?? ƒฮƒอƒา ƒฮƒฯƒอƒฟƒห?ƒำƒรƒฯƒฟ.
  T?ƒสƒอ? ƒฉ.
  ƒฟƒฮ?ƒหƒัƒลƒะƒล2540
  ?
- ?
ƒฑƒญ ƒ ƒฅƒชƒŸ