από metereologos.gr
Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018
 
 

Eγκλωβίζουν τη χώρα στο βάθος της βλάβης που προκάλεσαν

Eγκλωβίζουν τη χώρα στο βάθος της βλάβης που προκάλεσαν
εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

 

 

Το περιεχόμενο της χθεσινής (5.12.2016) απόφασης του Eurogroup, χωρίς εξωραϊσμούς και συγκαλύψεις, έχει ως εξής:

Α. Η Ελληνική κυβέρνηση πρέπει να ολοκληρώσει το ταχύτερο τη δεύτερη αξιολόγηση του (τρίτου) προγράμματος με μια τεχνική συμφωνία με την τρόικα (θεσμούς) που θα ικανοποιεί το ΔΝΤ και τα κριτήρια του, έτσι ώστε το επιτελείο του ΔΝΤ να εισηγηθεί θετικά στο ΔΣ τη συμμετοχή του Ταμείου στο πρόγραμμα και την υπογραφή του μνημονίου τρία plus μεταξύ Ελλάδας και ΔΝΤ. 

Ενώ συνεπώς το ΔΝΤ δεν μετέχει τυπικά στο τρέχον τρίτο πρόγραμμα, είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αυτό σημαίνει ότι έχουν πάντα ιδιαίτερη βαρύτητα οι απαιτήσεις  του ΔΝΤ  τόσο για την κάλυψη του δημοσιονομικού κενού ( πχ μείωση αφορολογήτου και περαιτέρω περικοπή συντάξεων), όσο και για διαρθρωτικά μέτρα σε σχέση με την αγορά εργασίας. 

Β. Η Ελληνική κυβέρνηση αποδέχθηκε το στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ το 2018, αλλά και για τα έτη που ακολουθούν, με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα 3-10 ετών. Η ακριβής διάρκεια της δέσμευσης αυτής, για την περίοδο μετά το τέλος του τρίτου μνημονίου, θα καθοριστεί αργότερα, ανάλογα με τις δημοσιονομικές και μακροοικονομικές εξελίξεις.

Το βέβαιο όμως είναι ότι ήδη έχει αναληφθεί από την κυβέρνηση η υποχρέωση για υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα μετά το 2018. Προκειμένου δε αυτό να καταστεί ελέγξιμο η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να συμφωνήσει με την τρόικα ( θεσμούς ) σε ένα σχετικό μηχανισμό, δηλαδή σε ένα δημοσιονομικό «κόφτη» και στα αναγκαία διαρθρωτικά μέτρα. Η συμφωνία αυτή είναι το τέταρτο μνημόνιο, με όρους, με στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5 %, αλλά χωρίς δάνειο.  

 Γ. Προκειμένου να πεισθεί το ΔΝΤ να μετάσχει στο πρόγραμμα, το Eurogroup υιοθέτησε την πρόταση του ESM για «βραχυπρόθεσμα» μέτρα ως προς το ελληνικό δημόσιο χρέος που είναι τρία: η επιμήκυνση των λήξεων των δανείων του EFSF / ESM από τα 28 στα 32,5 έτη, η μετατροπή των σημερινών πολύ χαμηλών κυμαινόμενων επιτοκίων σε ελαφρώς υψηλότερα αλλά σταθερά και η μη αύξηση των επιτοκίων του δανείου που δόθηκε για την επαναγορά ομολόγων του Νοεμβρίου 2012.

Τα μέτρα  αυτά δεν επιφέρουν προφανώς καμία μείωση της ονομαστικής τιμής του  χρέους σε απόλυτους αριθμούς και ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Βραχυπρόθεσμα τα επιτόκια αυξάνονται, άρα για τα επόμενα χρόνια αυξάνονται  οι τόκοι εξυπηρέτησης του χρέους, ενώ καταγράφεται και κάποια αρνητική επίπτωση στα λογιστικά κέρδη των τραπεζών από την ανταλλαγή των τίτλων του EFSF που τους είχαν δοθεί ως ισοδύναμο ρευστού.

 Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος δεν έχουν βραχυπρόθεσμο όφελος. Έχουν μακροπρόθεσμη επίπτωση που αρχίζει ελαφρώς το 2040 και ολοκληρώνεται το 2060 με βάση την προβολή που κάνει η μελέτη βιωσιμότητας του χρέους ( DSA )  που επικαιροποίησε το ΔΝΤ. Η επίπτωση αυτή υπολογίζεται ότι θα είναι 20% του ΑΕΠ στην ονομαστική τιμή του χρέους όπως αυτή προβάλλεται το 2060 και 5% του ΑΕΠ στις μεικτές χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας όπως αυτές προβάλλονται επίσης το 2060.

Το ESM κινείται έτσι μέσα στη λογική των προβολών του ΔΝΤ που όμως  επιδεινώθηκαν δραστικά λόγω των εξελίξεων του 2015 ( capital controls κλπ). Πρόκειται συνεπώς για μια επίπτωση σε μακροπρόθεσμες προβολές εν πολλοίς  υποθετικές που ενσωματώνουν μέρος της βλάβης του πρώτου εξαμήνου του 2015 και προϋποθέτουν πλήρη επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του προγράμματος κυρίως ως προς τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα. 

Δ. Αυτά τα μέτρα για το χρέος δεν έχουν προφανώς καμία σχέση με την γιγαντιαία μείωση του χρέους που επιτεύχθηκε το 2012 σε ονομαστική αξία (άμεση μείωση κατά  61% του ΑΕΠ ) και σε παρούσα αξία ( που μόνο μέσω του δανείου του  EFSF μειώθηκε  50% του ΑΕΠ του 2013).

Δεν έχουν όμως και καμία σχέση με τις δεσμεύσεις του Eurogroup του 2012 για πρόσθετες παραμετρικές αλλαγές μόλις επιτευχθεί πρωτογενές πλεόνασμα.

Επιπλέον τα μακροπρόθεσμα μέτρα για το χρέος εξαφανίστηκαν από τη συζήτηση, ενώ τα μεσοπρόθεσμα θα συζητηθούν μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, δηλαδή μετά τα μέσα του 2018 και θα συνδεθούν τότε με όρους ( conditionality ) που είναι το άλλο όνομα του τέταρτου μνημονίου.  Με πρώτο όρο το πρωτογενές πλεόνασμα  3,5 % σε μεσοπρόθεσμη βάση.

Ε. Υπάρχουν πολλά σχόλια για σύγκρουση Ευρωπαίων και ΔΝΤ. Το ΔΝΤ το εγκατέστησε στην καρδιά της ευρωζώνης η δυσπιστία της γερμανικής και άλλων κυβερνήσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με τη χθεσινή απόφαση του το  Eurogroup θέτει το δικό του όριο ως προς τις παραμετρικές αλλαγές στο χρέος και επιμένει σε υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά δείχνει να προσχωρεί στα κριτήρια του ΔΝΤ ως προς τη κάλυψη του δημοσιονομικού κενού και το κλείσιμο της αξιολόγησης. Τελικά η Ελλάδα όχι μόνο δεν επωφελείται από τη «σύγκρουση» ΔΝΤ - ΕΕ, αλλά χάνει και προς τις δυο πλευρές.  

Στ. Αυτό είναι λοιπόν το αποτέλεσμα των έως τώρα χειρισμών της κυβέρνησης. Συνοψίζω :

1. Άμεση επιβάρυνση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους με αντάλλαγμα την θεωρητική μικρή ελάφρυνση του χρέους και των χρηματοδοτικών αναγκών το 2060, εφόσον εκπληρούνται έως τότε διαρκώς οι δημοσιονομικοί στόχοι ( πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% κλπ).

2. Εξάρτηση του κλεισίματος της δεύτερης αξιολόγησης από το ΔΝΤ, με το οποίο και πρέπει να υπογράφει μνημόνιο τρία plus. 

3. Δέσμευση της χώρας για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5 % του ΑΕΠ το 2018 και τα έτη που ακολουθούν σε μεσοπρόθεσμη βάση, με «κόφτη» και σχετικά διαρθρωτικά μέτρα που θα περιληφθούν στο μνημόνιο τέσσερα.

4. Εξαφάνιση της υπόσχεσης για μακροπρόθεσμα μέτρα για το χρέος.

5. Εκτίμηση της ανάγκης για μεσοπρόθεσμα μέτρα ως προς το χρέος, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, τον Ιούλιο του 2018 και πάντα σε συνδυασμό με τους όρους του τέταρτου μνημονίου.

Ελπίζω αρκετοί να θυμούνται τι έχει λεχθεί όλα αυτά τα χρόνια και τι συμβαίνει τώρα. Δεν πειράζει που γλύφουν εκεί που έφτυναν. Πειράζει ότι εγκλωβίζουν τη χώρα στο βάθος της βλάβης που προκάλεσαν.


Γνώμες περισσότερες ειδήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 
 
σχόλια (51)
 
 
απομένουν 700 χαρακτήρες
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά
 
Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το ΒΗΜΑ δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.
   
  πολιτικά πτώματα | 10/12/2016 15:22
  που πολιτικά μαζί με τους ίδιους πήραν και έναν ολόκληρο λαό... καλό είναι να μην μιλάνε... ασχολήσου με το πανεπιστήμιο, που από ό,τι ξέρω, ήσουν καλός ΕΚΕΙ
  k
  απάντηση11
   
   
   
  Προς σχολιαστες | 07/12/2016 16:15
  Δεν νομιζω οτι κανεις απο εσας που σχολιαζετε εδω μπορειτε να σχολιασετε τον κυριο Βενιζελο..... Ειπαμε τρολαρισμα σε αλλους οπως Τςιπρες, ΓΑΠ, Κουληδες , Καμενους, ...αλλα οχι και σε αυτους που δεν φτανετε ουτε τα ....... τους. Παλι καλα που εχει απομεινη και ενας σοβαρος επιστημονας/πολιτικος στην Ελλαδα
  Παστης Καλαμας
  απάντηση2413
  Απαντήσεις  2 | Εμφάνιση όλων
   
   
  Νοικοκυρεμα ισον λιτοτης,ΣΥΡΙΖΑ | 07/12/2016 11:06
  Καταψηφιζουν και λοιδωρουν συριζαιοβαθιαπασοκοι πανηγυριζωντας την πυρρειο συμφωνια,που θα μας εχει με τα κεφαλια μεσα εως το 2060 και βαλε.Εδω μια αποκρατικοποιηση δεν μπορουν να ολοκληρωσουν,μια μεταρρυθμιση να προαγουν κι εχουμε τις απεργιες τις καταληψεις τα μπλοκα ασε τα αναρχοφασιστικα σε επαναστατικη εξαρση.Εδω δεν ειναι σε θεση να κατανοησουν τη διαφορα Χαρδουβελη,το Βενιζελο θα καταλαβουν??μηπως ξερουν και αναγνωση???ΑΙΩΝΙΟΙ κατα πλειψηφια. Και απορουν για την ανοδο της ακροδεξιας!! ΥΓ Και το χειροτερο,χαρις στη ζωη το λαφαζανη κλπ συριζα,ο μεσος πολιτης δεν εχει ΙΔΕΑ των Λαθων μας,και να μας τα χαριζαν ΟΛΑ, ζητημα χρονου να ξαναπιαναμε ΠΑΤΟ.Το οτι νοικοκυρεμα ισον λιτοτης ΑΡΚΕΙ
  DKK
  απάντηση178
   
   
  Politikoi kai Politikiskoi | 07/12/2016 07:06
  Dio prosfata politika gegonota skiagrafoun to epipedo tou karthe politikou.Otan stin Agglia i koini gnomi enantiothike stin politiki tou prothupourgou tis o David Cameron paraitithike.To idio kai o Matteo Renzi stin Italia.Stin Ellada tou Tsipra o prothypourgos evale stin karekla pou kathetai mboliki tsagkarokolla oste monima na tin exei pantotini syntrofia tou ,opos i xelona to kavouki tis
  TBCA4 New York
  απάντηση95
   
   
  μειωση στη παρουσα αξια υπαρχει | 06/12/2016 22:57
  μου κανει εντυπωση ότι μιλατε για μικρη υεωρητικη μειωση του χρεουσ ......ξεχνωντας τις περιφημεσ δικεσ σας αναλυσεισ περι των επιπτωσεων στην παρουσα αξια του χρεουσ !Υπαρχει όπως και να το κανουμε ,Το να το κρυβετε απαξιώνεται τη δικη σας κριτικη στην κυβερνηση και το κοστος που αυτη προκαλεσε.
  pan montr
  απάντηση46
   
   
  βενιζελοτρολ | 06/12/2016 16:58
  καθε κακοπροαίρετο ποστ για τον ευαγγελο θα τρωει 3-4 αρνητικες για καθε θετικη που εχει παρει...ετσι διεταξε το ευσωμο αφεντικο και ετσι θα γινει...με τα λεφτα που εχει παντελωνιασει, μπορει να πλερωνει φουσατα απο τρολ...αν χρειαστει θα νοικιασει και τον στρατο των ορκ του Σάουρον
  του Σάουρον του Μυσαρού, βεβαιως βεβαιως
  απάντηση1018
   
   
  Τιτλος | 06/12/2016 16:48
  Το ίδιο ακριβώς έλεγε ο Τσιπρας για να βγει.
  Nbg
  απάντηση1068
   
   
   
  Οι "Αριστεροί" μισούν την Ελλάδα και την αστική τάξη | 06/12/2016 16:36
  Στόχος τους πάντα ήταν ο διεθνισμός μέσα σε λατινοαμερικάνικο αμπαλάζ. Συνεργός τους ήταν ο Αντρέας με τη αποδόμηση και ισοπέδωση των αξιών , βλέπε κατάργηση πολυτονικού , ποδιάς στα σχολεία κτλ . Η μπαχαλοποίηση της κοινωνίας μας οδήγησε εδώ.
  Ηλίας
  απάντηση7621
  Απαντήσεις  2 | Εμφάνιση όλων
   
   
   
  ενώ αν ήμουνα εγώ στη κυβέρνηση... | 06/12/2016 16:18
  ως duputy prime minister θα είχα αμέσως εξαφανίσει την λίστα Μπόργιανς, όσο και τις συνέπειές της. Ξέρω καλά την τέχνη σαν λέω. Έχω να σας δείξω προηγούμενα. Όταν χέζω βγάζω στικάκια σας λέω...
  λαγκάρντ; ποια είναι αυτή;
  απάντηση20102
  Απαντήσεις  2 | Εμφάνιση όλων
   
   
  Η χώρα καταστρέφεται | 06/12/2016 16:10
  Πρέπει να έχουν πονέσει πολύ οι Συριζαίοι και έχουν δώσει εντολή σε όλα τα troll να κάνουν επίθεση σε όποιον λέει την αλήθεια, είναι εύκολο να ξεχωρίσεις τα troll γιατί δεν έχουν ποτέ επιχειρήματα και είναι πάντα εκτός θέματος. Το κακό είναι ότι μαζί με τους Συριζαίους πονάει όλη η χώρα μόνο με τη σκέψη του τι υποσχέθηκε ο Τσίπρας στους Ευρωπαίους, όλη η δημόσια περιουσία στο υπερταμείο, κόφτης, τόσο σκληρά μέτρα μόνο όποιος έχει χάσει πόλεμο τα έχει αποδεχτεί ιστορικά.
  X
  απάντηση12113
   
   
   
  Το ΠΑΣΟΚ Ποτέ δέν πεθάινει | 06/12/2016 16:03
  τελικά για να φτάσουμε στο σημείο να υπάρχουν troll του Βενιζέλου και του ΓΑΠ ακόμα και εν έτι 2016, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Όταν φτάνουμε στο σημείο να έχουμε ορδές troll για έναν από τους μεγαλύτερους πολιτικούς εγκληματίες ό οποίος κυκλοφορεί ακόμα ελεύθερος, μας αξίζει η μοίρα μας. Εύγε!
  Οδοστρωτήρας
  απάντηση28133
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
   
  Εχει και το θράσος να μιλάει; | 06/12/2016 15:44
  Άκου ποιός μιλάει! Αυτός που με το Πασοκοσυνάφι του και τη ΝΔ μας έφεραν τον Τσίπρα. Ά, ρε αθάνατη Ελλάδα με τη μηδενική ηγεσία, που τελικά μόνο αθάνατη δεν είσαι: Ερχονται τα στίφη των προσφύγων από την Ανατολή...
  Κάποιος με ιστορική μνήμη
  απάντηση34138
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  ανέτρεψες | 06/12/2016 15:37
  μία εκλεγμένη κυβέρνηση μόνο και μόνο για να γίνεις αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. είσαι ο σύγχρονος εφιάλτης
  μπένι χιλ
  απάντηση35127
   
   
  o teleutaios twn xontrwn! | 06/12/2016 14:36
  Prokeitai peri ths gnwsths nouubelas opou trwne trwne , kai fylakh de mpaeinoune
  INK
  απάντηση17110
   
   
   
  ΒΙΟΙ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ "ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ" ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΟΥΛΟΛΑΓΝΟΥ. | 06/12/2016 14:30
  Η πιο αντιπροσωπευτικη φιγουρα ενος πρωην "εκσυγχρονιστη" της "σοσιαλιστικης" αρπα κολας που αιφνης μετατραπηκε σε ακραιο νεοφιλελελευθερο της "ελευθερης οικονομιας". Θλιβερες καρικατουρες πλεον μεσα στο κυκεωνα των πολιτικων και κοινωνικων εξελιξεων προσπαθουν να σωσουν το βρωμερο τομαρι τους με εμετικες παρλαπιπες και με κοντρα πλακε σιγονταρισμα των καθεστηκυιων - και ο νοων νοειτο - "φιλικων" τους μεσων μεσα στο οποιο περιλαμβανεται πρωτη και καλυτερη απ'ολες η εν λογω φυλλαδα και ιστοσελιδα σας. Ψυχοραγειτε και μαλιστα χωρις ενα στοιχειωδες ιχνος αξιοπρεπειας στο ματαιο τουτον αριστερονεοφιλελευθερο συμπαν που πνεει τα λοισθια. Χωρις καν ιχνος μετανοιας για τα δολοφονικα πεπραγμενα σας.
  ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΣ!!!!!
  απάντηση27123
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
   
  Το παρτυ συνεχιζεται... | 06/12/2016 14:00
  Σούζυ τρως... ΚΑΙ ψεύδεσαι...ΚΑΙ τρως.. !
  Δεν έχετε ψωμί ? Φάτε κρουασάν !
  απάντηση22107
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
   
  οι αυτοκαστροφικοι ελληνες δεν ακουν Βαγγελη | 06/12/2016 13:17
  Ελληνοφωνες πολιτες; της χωρας ..... που απομένει απο τις Ροζ σε Μαυρο φοντο ........ που κυβερνουν ή διαλύουν την χωρα..... εισαστε ελαχιστοι για να κριτικάρετε τον Βενιζελο σαν πολιτικο,σαν ανθρωπο,σαν επιστημονα. Βεβαια αυτοι που νομιζουν πως θεωρητικα ειναι ακαδημαϊκοί πολιτες και πληρουν τους ορους για την ερμηνεία των οσον λεει πρεπει με φειδώ να γραφουν ( εαν υπαρχουν τετοιοι που διαβαζουν το ηλεκτρονικο βημα) ..... Υπο ΣΑΧΑΡΙΟΙ πολιτες ζηστε την πλανη και το ψεμα που σας προσφερει το μειρακιον και τα ...................
  Dimitrios o Athineos
  απάντηση12622
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
   
  οταν ειχε ξεκηνισει η κριση, ειχα κανει την εξης ανοητη προβλεψη | 06/12/2016 13:15
  "Η κριση θα τελειωσει οταν παει ο βενιζελος φυλακη"...μα, θα ρωτουσε καποιος, "αν παει φυλάκη θα ερθει αναπτυξη?"...η απαντηση ειναι "ναι"...και εξηγουμε,...ο χοντρος δεν ειναι κανα κοροιδο σα τον ακη, να κατσει στην ψειρου μονος του...θα τους εδινε ολους στεγνα, και θα τους επαιρνε ολους ο γεροδιαολος, γιατι απλα θα πρπει να ψαξεις πολυ για να βρεις υποψια σκαναδαλου , υπεξαιρεσης ή ξεπουληματος που να μην εμπλεκετε αμεσα ή εμεσα...μετα την "απο-πασοκοποιηση" ή "απο-απατεωνιση" ή ξεβρακωμα (οπως θετε πειτε το), της δημοσιας διοικησης, των ελληνικων θεσμων ή της κρατικης συμοριας (οπως θετε πειτε το) ο δρομος για την ανακαμψη της χωρας θα ηταν ανοιχτος...γιατι απλα πιστευω οτι τα λαμογια:
  που μας φεραν ως εδω, δε μπορουν να μας σωσουν
  απάντηση31144
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  Δημοσιουπαλλήλιστάν | 06/12/2016 12:53
  υποβρύχια μπλα μπλα μπλα, το στικάκι μπλα μπλα μπλα. Για το μνημόνιο που πάει θα μας φορέσει ο "ηγέτης" σας ο αλέξης μέχρι το 2060, καλοί μου συριζαυγήτες, γιατί δε λέτε κουβέντα;
  επαγγελματίας αριστερός του Δημοσίου
  απάντηση13218