από metereologos.gr
Κυριακή 22 Ιουλίου 2018
 
 
Πειρουνάκης Νικόλαος Γ.Οικονομολόγος 

Μια ακόμη ατιμία του κράτους στο Ν/Σ για τον ΕΝΦΙΑ

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

 

ΕΝΦΙΑ = ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων.

Το Ν/Σ, που αρπάζει τις περιουσίες των Ελλήνων ώστε να διατηρηθεί έτσι, κατά το δυνατόν, το σάπιο ελληνικό Δημόσιο, δηλ. η πηγή της υπερχρεώσεως της Ελλάδος, αλλά και η βάση ισχύος όλων σχεδόν των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, όλων των αποχρώσεων.

(Βάση ισχύος με την έννοια ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι του ευρέος Δημοσίου παρουσιάζουν με την σειρά των ωργανωμένη και στοχευμένη συντεχνιακή και πολιτική ισχύ, ασχέτως αν είναι μειοψηφία στην κοινωνία – ευμεγέθης μεν, μα μειοψηφία). Η κολοσσιαία αδικία, η παραβίαση του βασικού ανθρωπίνου δικαιώματος στην ιδιοκτησία και βασικών άρθρων του ελληνικού Συντάγματος (που το έχουν κάνει κουρελόχαρτο οι «σωτήρες», βλ. ανακοίνωση της Εταιρείας Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για την Δημοκρατία και τις Ελευθερίες, 12.12.2013), η ηλιθιότης (λόγω των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων του φόρου αυτού), που εμπεριέχονται στο Ν/Σ έχουν ήδη αναλυθή, από δημοσιολόγους και δημοσιογράφους, την ΠΟΜΙΔΑ, 1-2 πολιτικά κόμματα (Δράση, Δημιουργία Ξανά), ενώ έχουν προκαλέσει την αγανάκτησι του μακράν μείζονος μέρους της ελληνικής κοινωνίας, με απρόβλεπτες συνέπειες στην μελλοντική συμπεριφορά των εκλογέων.

Αλλ’ αυτά δεν ΄νοιάζουν τους πολιτικάντηδες της κυβερνήσεως, δίνουν τώρα τον υπέρ πάντων αγώνα – αλλ’ όχι για να σώσουν την χώρα, μα την βάσι ισχύος των, ως είπον. Η δε μείζων αντιπολίτευση τελευταία, πολύ όψιμα, έχει αρχίσει να καταδικάζει τον ΕΝΦΙΑ, μα ο λόγος της αποδυναμώνεται διότι δεν συνοδεύει την εύλογη απαίτησι για ολιγωτέρους φόρους με την απαραίτητη απαίτησι για περιστολή της σπατάλης του Δημοσίου, εκλογίκευσι και μείωσί του – απεναντίας θέλει μάλλον να το αυξήσει, ως μέγεθος και ως ρόλο – όμως και τα δυό – ολίγοι φόροι, μεγάλο Δημόσιο - δεν γίνονται, δεν είναι βιώσιμα σε βάθος χρόνου, ούτε καν σε άμεσο χρόνο, τώρα που δεν υπάρχουν δανεικά.

Εν τάχει, αι μεγάλες αδικίες του ΕΝΦΙΑ είναι: (α) Επιβάλλει φόρο επί τάχα «αντικειμενικών» τιμών, που – παγκοσμία πρωτοτυπία αυτή – είναι υψηλότερες έως μακράν υψηλότερες των τρεχουσών πραγματικών.

(β) Δεν είναι ανταποδοτικός ως αντίστοιχοι φόροι στο εξωτερικό, μα έχει βασισθή στην λογική του «τόσα μου λείπουν, τόσα θ’ αρπάξω, αν ‘μπορέσω και παντί τρόπω, για να στηρίξω αυτό το Δημόσιο-εξάμβλωμα κι ας γίνει στάκτη η χώρα».

(γ) Δεν παίρνει υπ’ όψιν ότι ειδικά οι φόροι ακινήτων, διεθνώς, τείνουν να είναι αντιστρόφως προοδευτικοί (δηλ. επιβαρύνουν περισσότερο ανθρώπους με χαμηλά εισοδήματα) επειδή δεν υπάρχει μεγάλη συσχέτιση μεταξύ εισοδημάτων και τιμών ακινήτων – ειδικά δε στην σημερινή Ελλάδα η συσχέτιση αυτή (καθώς γίνεται μεταξύ χαμηλών τρεχόντων εισοδημάτων – αυτών που πληρώνουν φόρους – και των δυσθεωρήτων τάχα «αντικειμενικών» τιμών) είναι πάρα πολύ μικρή, με συνέπεια η αντίστροφη προοδευτικότης του ΕΝΦΙΑ νάχει μεγεθυνθή στον υπερθετικό βαθμό.

(δ) Δεν εξαιρεί μη ηλεκτροδοτούμενα κτήρια, ως και οικόπεδα, που δεν αποδίδουν εισόδημα.

Αλλ’ υπάρχει και μία ακόμη ατιμία στον ΕΝΦΙΑ, που θα θίξω εδώ. Αφορά σχετικά μικρό αριθμό ιδιοκτητών, αλλά δείχνει περίτρανα την μαφιόζικη νοοτροπία και χαρακτήρα του ελληνικού κράτους, που μεγάλες μάζες του πληθυσμού δημιούργησαν ή ανέχθηκαν με την ψήφο των τόσες 10ετίες με αντάλλαγμα «προστασία» παντός είδους (από διορισμούς ως ανοχή στην αυθαίρετη δόμησι και την φοροδιαφυγή).

Στο άρθρο 3 του Ν/Σ («απαλλαγές απ’ τον ΕΝΦΙΑ») προβλέπεται απαλλαγή για, μεταξύ άλλων, ακίνητα για τα οποία «υφίσταται απαγόρευση οποιασδήποτε χρήσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Πολεοδομικό Σχεδιασμό, ιδίως ρυμοτομικό βάρος, ρυμοτομική απαλλοτρίωση, ή για λόγους προστασίας μνημείων και αρχαιοτήτων, ιδίως αρχαιολογική δέσμευση για ανασκαφές, κήρυξη αρχαιολογικού χώρου, καθώς και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, που έχει επιβληθεί από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, αποκλειστικά κατά το μέρος για το οποίο υφίσταται η ως άνω απαγόρευση και εφόσον η δέσμευση αυτή δεν συνοδεύεται από αξίωση ή καταβολή σχετικής αποζημίωσης.» Δηλ. ο νομοθέτης κατ’ ουσίαν λέει στον θιγόμενο πολίτη:

Αν έχεις τολμήσει να προβάλεις αξίωσι γι’ αποζημίωσι για το ότι σου έχει το κράτος δεσμεύσει ακίνητο απαγορεύον ακόμη κι όλες τις χρήσεις αυτού, δεν δικαιούσαι απαλλαγής απ’ τον ΕΝΦΙΑ! Αν όμως δεν έχεις προβάλει τέτοια αξίωσι, αν δηλ. έχεις κατ’ ουσίαν αποδεχθή και αφήσει το κράτος να κρατεί ακίνητό σου δεσμευμένο επ’ άπειρον, ενώ εσύ, ως ταπεινός ραγιάς που είσαι, κάνεις μόκο, ε, τότε και μόνο τότε σου κάνω την χάρι να μην απαιτήσω φόρο κατοχής από εσέ!

Εχω υπ’ όψιν μου ήδη 2 περιπτώσεις (απ’ τις πολλές, που υπάρχουν σ’ όλη την Ελλάδα). Αφορούν δεσμεύσεις απ’ την Αρχαιολογική Υπηρεσία και απαγόρευσι πάσης χρήσεως των δεσμευμένων οικοπέδων απ’ τους ιδιοκτήτες. Στην μια περίπτωσι η δέσμευση κρατεί 24 χρόνια, στην άλλη 7.

Οι ιδιοκτήτες είχαν κάνει και αγωγές, που όμως απερρίφθησαν με ισχυρισμούς, που προσφάτως έχουν ευτυχώς και ευλόγως καταπέσει τόσο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όσο στο Συμβούλιο Επικρατείας. Οι δικαστές μάλιστα, που εδίκασαν τις αγωγές εκείνες, υποτίθεται σκεφθέντες κατά νόμον, ετόνισαν ότι επειδή είναι αρχαιολογικό το θέμα η δέσμευση δεν δύναται να αρθεί, αλλ’ ούτε, απ’ την άλλη, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί το ελληνικό Δημόσιο να προχωρήσει σε απαλλοτρίωσι!

Αρα: οι ιδιοκτήτες εκείνοι έχουν αξίωσι για αποζημίωσι, που όμως ουδέποτε επιδικάζεται ή έρχεται (και με δικαστικό φιρμάνι μάλιστα), αλλ’ αυτό αφήνει αδιάφορο το κράτος. Εφ’ όσον ετόλμησαν να ζητήσουν απ’ το Δημόσιο να τους αποζημιώσει (για δεσμεύσεις 24 και 7 ετών…), θα πληρώνουν, ως φαίνεται, και τον ΕΝΦΙΑ, να μάθουν τα θρασίμια να μη τα βάζουν με το κράτος, ασχέτως αν δικαστήρια απεφάσισαν ότι δεν δικαιούνται αποζημιώσεως και ότι καλώς συνεχίζεται η δέσμευση. Και κερατάδες και δαρμένοι δηλαδή…

Κατόπιν αυτών ευελπιστώ – όπως και πολλοί πολίτες – να υπάρξουν βουλευτές, που θα ζητήσουν να διορθωθεί η διατύπωση του άρθρου 3 και, τουλάχιστον, να φύγει η λέξη «αξίωση».

 Γνώμες περισσότερες ειδήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 
 
σχόλια (12)
 
 
απομένουν 700 χαρακτήρες
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά
 
Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το ΒΗΜΑ δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.
   
  ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΛΟΓΟΣ | 04/01/2014 20:21
  Ανεξαρτητως διατυπωσεως ειτε φορος κατοχης ακινητης περιουσιας (φαπ/2010-2013) και ενιαιος φορος ακινητων (ΕΝ.Φ.ΑΚ.εφακ-2014 και μετα σε συνδυασμο/η μη με τον ΦΑΠ) ειτε ενιαιος φορος ακινητης ιδιοκτησιας (2014 και μετα) ειτε ενιαιο (δηλαδη φορος) τελος ακινητων ψευδεπιγραφα ονομασθει αυτό ισουται με = ΔΗΜΕΥΣΗ= ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΣΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 ΠΑΡ.1,ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ= ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ,ΑΠΙΙΣΤΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ. ΟΤΑΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΗ Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΑΝ Η/ΚΑΙ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΕΞ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΑ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ-ΦΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΛΑΟ ΘΑ ΛΟΓΟΔΟΤΗΣΟΥΝ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΟΤΑΝ ΕΡΘΕΙ Η ΩΡΑ. Η επίκληση του δημοσίου συμφέροντος λόγω της κατάστασης των δημοσίων οικονομικών της χώρας δεν μπορεί να δικαιολογήσει την παραβίαση των φορολογικών συνταγματικών αρχών της φοροδοτικής ικανότητας, της φορολογικής ισότητας, της νομιμότητας του φόρου και της απαγόρευσης της αναδρομικότητας των φορολογικών νόμων. - Δεν συντρέχουν λόγοι επείγοντος που να δικαιολογούν την ανατροπή βασικών αρχών του πολιτεύματος και του Συντάγματος όπως συνέβη. -Η προβολή οποιουδήποτε λόγου προστασίας δημοσίου συμφέροντος προβάλλεται καταχρηστικά, καθώς αντισταθμίζει το δήθεν συμφέρον των δανειστών με τη λειτουργία του πολιτεύματος και των ατομικών ελευθεριών. προκλητικη καταφορη και θρασυτατη παραβιαση toy πρωτου αρθρου του πρωτου προσθετου πρωτοκολου της εσδα και του αρθρου 17 παρ.1,παρ.2 του ελληνικου συνταγματος. σε ενα πραγματικο κρατος δικαιου και μονο με την αναφορα τετοιων αντισυνταγματικων παρανομων δημευτικων φορολογικων νομων θα ειχαν επεμβει αυτεπαγγελτως οι καθ'υλην αρμοδιοι εισαγγελεις καθως επισης και η επιστημονικη επιτροπη της βουλης για να τους ακυρωσουν αυτοδικαιως πριν την ψηφιση τους. αυτο ομως δυστυχως δεν συμβαινει στην ελλαδα. αυτο που σμβαινει στην ελλαδα ειναι οτι επιτρεπεται να ψηφιζοντ
  ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  απάντηση21
   
   
  Ελληνική δικαιοσύνη | 17/12/2013 20:25
  Είναι γνωστό ότι οι Έλληνες δικαστές ευθυγραμίζονται πάντοτε με τα εκάστοτε κυβερνητικά κελεύσματα, εις αντίδωρο με όσα οι κυβερνήσεις τους ξεκόβουν για δεκατιανό. Μια ματιά στα χρόνια της χούντας, δείχνει ποιος ήταν ο Κόλλιας πρόεδρος του Αρείου Πάγου και Πρωθυπουργός, ενώ τα μισθοδικεία ποτέ δεν αρνήθηκαν και ο ραγιάς Έλληνας πάντα πλήρωνε το μισθουλάκο του φουκαριάρη δικαστικού... Και εις άλλα με υγείαν!
  nemecic
  απάντηση20
   
   
  ΝΙΚΟ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ ,για τα νοικιασμένα ακίνητα,τον αντέχω .... | 17/12/2013 19:42
  Α ...ΑΛΛΑ για ταυτόχρονη επιβολή του ΦΑΠ στο 1% πάνω από το εκκατομύριο το θεωρώ ληστρικό.Ας πήγαινε ,αναλογικά, μέχρις τα 2 εκ και μετά στο 1%....
  ΔΙΟΝΥΔΗΣ
  απάντηση10
   
   
  CBF1000 | 17/12/2013 17:30
  κατάλαβες τώρα γιατί σε είπα μπούφο ? Είδες πόσο κολοσσιαίο λόμπυ συνιστά ο Πειρουνάκης και κάνει εργολαβία σχόλια ?
  εμ
  απάντηση310
   
   
   
  μπουρδες | 17/12/2013 16:08
  Ασε ρε Πειρουνακη λομπιστα των μεγαλοιδιοκτητων που σε νοιάζει η επιβάρυνση των φτωχών . Όλοι γνωρίζουν ότι επί αρκετά χρόνια το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος γινόταν μέσω της αγοράς ακινήτων, όπως και η μεγαλύτερη φοροδιαφυγή. Ο συγκεκριμένος φόρος είναι ο πιο δίκαιος γιατί είναι πολύ δύσκολο να φοροδιαφυγει κάποιος.
  fortune
  απάντηση620
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
   
  Η θλίψη του κληρονόμου - εισοδηματία.... | 17/12/2013 10:15
  Μπράβο αναβάθμιση!!! Από γραφικός σχολιαστής, αρθρογράφος, για να υπερασπιστεί το δικαίωμα στην φοροαποφυγή όλων όσων έχουν και κατέχουν ακίνητα. Δηλαδή, το πιό παρασιτικό κομμάτι της κοινωνίας που επένδυσε όχι στην παραγωγή αλλά στα ενοίκια. Που ευθύνεται για την ερήμωση της περιφέρειας καθώς γιατροί, δικηγόροι, δάσκαλοι κλπ έγιναν πλέον κάτοχοι της αγροτικής γης.
  Παραγωγός
  απάντηση1327
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  κ. Πειρουνάκη με προβληματίζεις | 17/12/2013 08:21
  Είχα γράψει χθες : "Με τους πολέμους και θάνατο Σπαρτιατών, μεγάλες ιδιοκτησίες γης κατέληξαν σε Σπαρτιάτισες οι οποίες επηρέαζαν συντεχνιακά τη νομοθεσία. Νόμιμο ? Φυσικότατα ! Επιτρεπτό ? Όχι. Αν η κοινωνία οπισθοδρομεί συνολικά από 1000 νοματαίους επειδή "νόμιμα" τα μαζέψανε τότε πρέπει να βρεθεί τρόπος η τράπουλα να ξαναμοιραστεί διότι στο τέλος θα την πληρώσουν οι γόνοι των εν λόγω 1000 νοματαίων. Παλιά για την Δύση ο τρόπος για να γυρίσει η τράπουλα ήταν πόλεμοι. Τώρα είναι μνημόνια. ". Με το άρθρο σου αναρωτιέμαι αν οι Σπαρτιάτισσες είναι πλέον οι συντεχνίες του δημόσιου τομέα και αν η γη έγινε η εφ'όρου ζωής επαγγελματική αποκατάσταση με κάθε τίμημα στον υπόλοιπο πληθυσμό της χώρας.
  Ου παντός πλειν ες Κόρινθον
  απάντηση914