από metereologos.gr
Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018
 
 

Χριστούγεννα 2012 - Με καρτερική Υπομονή

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

 


“Ο δε Κύριος κατεθύναι υμών τας καρδίας …
εις την υπομονήν του Χριστού” (Β΄ Θεσ. 3:5)

Ο Λυτρωτής του κόσμου, την έλευση του Οποίου εορτάζουμε τα Χριστούγεννα, δεν ήλθε στη γη ως βιαστικός και ορμητικός ηγέτης να ανατρέψει διαμιάς την αμαρτωλή πραγματικότητα. Ο Λόγος του Θεού, γενόμενος άνθρωπος, δεν ζήτησε να διορθώσει τα πάντα σε λίγο διάστημα, να επιβάλει με ισχύ κοσμική τις αρχές που διακήρυξε για μια νέα δίκαιη κοινωνία. Από τα πρώτα χρόνια της παρουσίας Του μέσα στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους, κινήθηκε με θαυμαστή ΥΠΟΜΟΝΗ: Υπομονή στην αδιαφορία των κατοίκων της Βηθλεέμ, που δεν Τού προσέφεραν ούτε ένα λιτό κατάλυμα. Υπομονή στην παρανοϊκή εχθρότητα της πολιτικής εξουσίας, που αισθάνθηκε ότι απειλείται και έσπευσε να πάρει τα πιο βίαια μέτρα εναντίον Του. Υπομονή στις συνθήκες της ξενητειάς, όταν αναγκάσθηκε, μαζί με τη μητέρα Του και τον προστάτη Του Ιωσήφ, να καταφύγει σε ξένο τόπο, στην Αίγυπτο. Και αργότερα, για χρόνια πολλά, εργάσθηκε χειρονακτικά με υπομονή, συμμετέχοντας σιωπηλά στον μόχθο του απλού λαού.

Και όταν έφθασε ο χρόνος για τη δημόσια αποστολή Του, για τη δημιουργία των αρχών μιάς νέας κοινωνίας αγάπης, της Εκκλησίας, για τη διακήρυξη της αλήθειας, της ειρήνης και της δικαιοσύνης, και πάλι έδειξε αλύγιστη υπομονή: Στην απόρριψη του μηνύματός Του από τους διανοουμένους Γραμματείς και τους ευσεβοφανείς Φαρισαίους, υπομονή στις ανυπόστατες συκοφαντίες υπομονή στις στενόκαρδες και μικρονοϊκές συμπεριφορές των δικών Του. Άκρα υπομονή στους εξευτελισμούς από τους αγροίκους στρατιώτες του ρωμαϊκού ολοκληρωτισμού. Υπομονή στην κορύφωση του μαρτυρίου του σταυρού.

Καθώς ατενίζουμε το πρόσωπο του ερχόμενου Μεσσία, ας αναλογισθούμε προσεκτικότερα “την υπομονήν του Χριστού”. Και ας ζητήσουμε από “τον Θεόν της υπομονής και της παρακλήσεως” (Ρωμ.15:5), τον Θεό της αγάπης, να κατευθύνει προς αυτήν τις καρδιές μας.

Όλοι γνωρίζουμε ότι οι σημερινές συνθήκες στον τόπο μας είναι ασυνήθιστα σκληρές. Μην αφήσουμε όμως την αποκαρδίωση να κάμψει το θυμικό μας, να παραλύσει τις δυνάμεις μας. Ας δείξουμε υπομονή ακόμη και στη δικαιολογημένη οργή μας, τη διάχυτη ένταση και τον πλανώμενο φόβο. Όταν μιλούμε, βεβαίως, για χριστιανική υπομονή, δεν εννοούμε μια παθητική αντιμετώπιση, ένα είδος στωικής στάσεως, κάποια μορφή νιρβάνας, παραιτήσεως από ευθύνες και δίκαια αιτήματα, αδιαφορία για κοινωνική δράση. Ο Χριστός άρθρωσε λόγο κριτικό -ας αναλογισθούμε τα κηρύγματά Του-, λόγο αυστηρό –ας θυμηθούμε την αλυσίδα των “ουαί” κατά των Γραμματέων και Φαρισαίων (Ματθ. 23:33 εξ.). Έδιωξε από τον ναό εκείνους οι οποίοι τον είχαν κάνει “οίκον εμπορίου” (Ματθ. 21:33• Μαρκ. 11:17). Αλλά συγχρόνως, μας καλεί να μάθουμε από Αυτόν, ο οποίος είναι “πράος και ταπεινός τη καρδία” (Ματθ. 11:29), τη βαθιά εσωτερική υπομονή, ώστε να βρούμε την ειρήνη και την ισορροπία στις ψυχές μας.
Δεν συνιστά αδυναμία χαρακτήρος η χριστιανική υπομονή.. Αντίθετα, μοιάζει με τη δύναμη της τροχοπέδης που προστατεύει από ατυχήματα, που εγγυάται την ασφάλεια της πορείας.. Αλοίμονο σε όποιον τολμήσει να ταξιδεύσει με αυτοκίνητο ή αεροπλάνο, που δεν διαθέτει γερά φρένα. Η αποτελεσματική τροχοπέδη προϋποθέτει δύναμη. Το ίδιο και η υπομονή. Ακόμη και τις μεγαλύτερες θλίψεις και δοκιμασίες τις μεταμορφώνει. Από την προσωπική του εμπειρία, ο Απόστολος Παύλος βεβαιώνει: “Ειδότες ότι η θλίψις υπομονήν κατεργάζεται, η δε υπομονή δοκιμήν (δοκιμασμένο χαρακτήρα), η δε δοκιμή ελπίδα, η δε ελπίς ου καταισχύνει” (Ρωμ. 5:3-5).

Με την υπομονή, ο άνθρωπος αξιοποιεί καλύτερα τις νοητικές και συναισθηματικές του δυνάμεις. Αδελφωμένη η υπομονή με την ήρεμη επιμονή, ανοίγει περάσματα σε πολλά αδιέξοδα: στις οικογενειακές σχέσεις, στις κρίσεις υγείας, τις ποικίλες οικονομικές δυσκολίες, στη μορφωτική διαδικασία, στην επιστημονική έρευνα, στις δημιουργικές προσπάθειες. Οδηγεί τον άνθρωπο στην ωριμότητα. “Η δε υπομονή έργον τέλειον εχέτω, ίνα ήτε τέλειοι και ολόκληροι εν μηδενί λειπόμενοι” (Ιακ. 1:4).

Η Αγία Γραφή έχει προβάλει πολλά πρότυπα υπομονής, από τα οποία γνωστότερα είναι του Αβραάμ (Εβρ. 6:15), του Ιώβ (Ιακ. 5:11), της Θεοτόκου. Κυρίως όμως μας καλεί να μιμηθούμε “την υπομονή του Ιησού”: “δι᾽ υπομονής τρέχωμεν τον προκείμενον ημίν αγώνα, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγόν και τελειωτήν Ιησούν” (Εβρ. 12:1-2, 4 εξ.). Και με το βλέμμα μας προσηλωμένο σ᾽ Αυτόν, να αντιμετωπίζουμε με καρτερική υπομονή τις δοκιμασίες που ορθώνονται μπροστά μας. Ιδιαίτερα, όσοι μεταφέρουν το Ευαγγέλιο, την αλήθεια του Χριστού σε παλαιά και νέα σύνορα, όσοι είναι “διάκονοι” και απεσταλμένοι Του, έχουν κληθεί σε μια πιο στενή συμμετοχή στο έργο και στο πάθος Του, “εν υπομονή πολλή, εν θλίψεσιν, εν ανάγκαις, εν στενοχωρίαις, …” (Β´ Κορ. 6:4).

Κατ᾽ εξοχήν απαιτείται υπομονή στις μέρες μας, για να πετύχουμε την αλληλεγγύη και την ομοψυχία που έχει ανάγκη ο τόπος. Για να ξεπεράσουμε την κρίση. Με την υπομονή θα κερδίσουμε τη ζωή μας (πρβλ. Λουκ. 23:19).

Όλα όσα τονίζονται αυτές τις εορταστικές ημέρες, αδελφοί μου, –ειρήνη, αγάπη, ελπίδα, και η υπομονή που υπογραμμίσαμε σήμερα- είναι μεταξύ τους αλληλένδετα. Όπως στο σώμα μας, τα διάφορα ζωτικά συστήματα, π.χ, το νευρικό, το μυϊκό, το κυκλοφορικό. Το καθένα εξαρτάται από το άλλο, στηρίζει και ενισχύει το άλλο. Η υπομονή, λοιπόν, δεν είναι κάτι το μοναχικό, το αυτόνομο. Ενεργεί μαζί με την πίστη (νευρικό), την ελπίδα (μυικό), την αγάπη (κυκλοφορικό), η οποία “πάντα υπομένει” (Α΄ Κορ. 13:8).

Προς αυτή τη μορφή υπομονής ας ικετεύσουμε τον Κύριο, “τον Θεόν της αγάπης”, να κατευθύνει τις σκέψεις μας, αλλά, κυρίως, τις καρδιές μας, αυτές τις εορτές των Χριστουγέννων. “Την υπομονήν του Χριστού”, την ήρεμη, την ανθεκτική, την αδαμάντινη. Καί ο ῾῾Ήλιος της Δικαιοσύνης῾῾, νικητής, και πάλι θα λάμψει μέσα από τη βαριά συννεφιά, για να φωτίσει και να θερμάνει την καρδιά μας Με καρτερική υπομονή ας πορευθούμε ιδιαίτερα στον νέο χρόνο, για να υπερβούμε τα πολυποίκιλα προβλήματα και τις απρόβλεπτες αντιξοότητες.

Ευλογημένα Χριστούγεννα!


Γνώμες περισσότερες ειδήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 
 
σχόλια (23)
 
 
απομένουν 700 χαρακτήρες
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά
 
Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το ΒΗΜΑ δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.
   
  i beleive GOD but not the one the human mind has created. | 21/12/2012 06:22
  i think people created god like their own image ,and not god created people like his image.,just think for a minute god to look like, Carl Marx or Stalin. The moment you shift the conversation to God ... you can pretend to know things you absolutely and obviously cannot know. father Αναστάσιος Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και Δυρραχίου
  drudge peon
  απάντηση40
   
   
  Ευλογημένα Χριστούγεννα! ANASTASIOS | 21/12/2012 05:55
  The Euthyphro dilemma is found in Plato's dialogue Euthyphro, in which Socrates asks Euthyphro, "Is the pious (τὸ ὅσιον) loved by the gods because it is pious, or is it pious because it is loved by the gods?" (10a) The dilemma has had a major effect on the philosophical theism of the monotheistic religions, but in a modified form: "Is what is morally good commanded by God because it is morally good, or is it morally good because it is commanded by God?" Ever since Plato's original discussion, this question has presented a problem for some theists, though others have thought it a false dilemma, and it continues to be an object of theological and philosophical discussion today.
  drudge peon
  απάντηση40
   
   
  ο καθεις εφω εταχθη | 21/12/2012 03:38
  Ο Αλβανίας ήταν πάντα διαφορετικός. Απο τότε που μυστικα - για να μην δημιουργησει σκανδαλο - έφερνε τροφιμα στους φοιτητες στην εξεγερση της Νομικης εναντιον της χουντας το Φεβρουαριο του 1973. Δεν μου κανει καμια εντυπωση οτι ενω η τοποθετηση στην Αλβανια ηταν για αυτους που τον έστειλαν εκει η πιο δυσμενης εξέλιξη που θα μπορουσαν να του επιφυλαξουν, αυτος εξελιγχθηκε σε εναν απο τους πιο φωτισμενους ορθοδοξους παπαδες. Όσο για το σημειο που αναφερεται στην ξενιτια ελπίζω μερικοι απο τη χα να καταλαβαινουν το ειδικο βαρος της αναφοράς στον ξενιτεμενο Ιησου στην Αιγυπτο και για ποιους χτυπανε οι καμπανες τα Χριστουγεννα.
  Φωτης
  απάντηση20
   
   
   
  Αγνωσται αι βουλαι του Κυριου | 20/12/2012 20:24
  Ολα θελημα Θεου ειναι. Ο,τι εγινε, ο,τι γινεται, ο,τι θα γινει θεληματα Του ειναι. Κι αν κακο σας συμβει, κι αν αδικηθηκατε κι αυτο θελημα Θεου ειναι. Κι αν δεν καταλαβαινετε, πως γινεται ο Παναγαθος και Παντοδυναμος να επιτρεπει την αδικια και το κακο να συμβαινουν, μη χανετε την πιστη σας. Αυτος ξερει. Αγνωσται αι βουλαι του Κυριου. Κι αν αυριο με πατησει φορτηγο στο φαναρι, την ωρα που περναω τη διαβαση, και αφησω δυο ορφανα πισω μου, και αυτο απο τον Θεο ειναι. Για να παει ο φορτηγατζης να φτιαξει τις τροχοπεδες του για να μην πατησει κανενα καλυτερο χριστιανο απο μενα. Δηλαδη, τι ειμαι εγω; Εδω τον γιο του δεν λυπηθηκε. Αλλα και ο Μωαμεθ, ο προφητης του αργοτερα, λιγα τραβηξε κι αυτος;
  nikaram
  απάντηση210
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  Ευχαριστώ! | 20/12/2012 20:14
  Αυτός ο παπάς είναι η προσωποποίηση της υπομονής. Το έργο του δυο φορές μεγάλο. Υποκλείνομαι μπροστά του ξέροντας πολύ καλά τι κάνω.
  Katerina
  απάντηση135
   
   
  Και η ούγια να γράφει... | 20/12/2012 19:24
  Όλοι κάτι λέγανε...κι ο παππάς το κύριε 'λέησον! Άσε μας ρε μπάρμπα, τόσους αιώνες το ιερατείο κηρύγματα αγάπης γενικά και αόριστα, ωραία και ολοστρόγγυλα λόγια και μπροστά στην οικονομική ολιγαρχία στεκόσασταν και στεκόσαστε κλαρίνο!
  Στεφ.Χ.
  απάντηση1328
   
   
  Αρετη. | 20/12/2012 18:39
  Αρετα πολυμοχθε γενει βροτειω, θηραμα καλλιστον βιω, σας περι, παρθενε, μορφας και θανειν ζηλωτος εν Ελλαδι ποτμος και πονους τληναι μαλερους ακαμαντας. . . Αριστοτελης Κ. Αναστασιε, ο θειος Πλατωνας, ονομασαι τους ιερεις ως -αγυρται και μαντεις επι πλουσιων θυρας ιοντες-. Πολιτεια 364 Β Ευ Ηλιουγεννα σε ολους. Εριηρει Εταιρω.
  Σαββασ Καραγιαννιδης Oslo Norge
  απάντηση1114
   
   
   
  Δουρειος Ιππος | 20/12/2012 18:05
  Ειναι πολυ αθεοφοβος! Ενας ακομη ζωντανος Δουρειος Ιππος για αυτους που ελπιζουν οτι ισως να υπαρχουν ανθρωποι στους κολπους της μεγαλυτερης συμμοριας απατεωνων - που θελουν τους ανθρωπους προβατα!
  βασιλης
  απάντηση1427
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  ευγε | 20/12/2012 18:02
  Λόγια που σου αγγίζουν την ψυχή..Καλά Χριστούγεννα σε όλους...
  νικος
  απάντηση2711
   
   
  η υπομονή του ανθρώπου | 20/12/2012 17:34
  Η υπομονή του ανθρώπου είναι και αυτή σεβαστή ...Εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια δεν γνώρισε ποτέ τη δικαιοσύνη....και τη τίμια αντιμετώπιση από τον θεσμικό συνάνθρωπο του και όχι μόνο.Προς τι λοιπόν τα λόγια τα μεγάλα για τη Ορθοδοξία ,Χρίστο ....Τη στιγμή,που πεινάει ο συνάνθρωπος μας και ο "Χριστιανός" αδιαφορεί,άλλα ..τότε τι πέτυχε η Εκκλησία...
  panagiotis kumas
  απάντηση711
   
   
   
  Κατι λεει στην καρδια μου αυτος ο ανθρωπος που επισκιαζει ολες τις ανομιες των Εφραιμηδων. | 20/12/2012 17:10
  Πολλες φορες σκεφτηκα τι δουλεια εχει αυτος ο αγιος ανθρωπος με τους απαταιωνες μεγαλοκληρικους αλλα μετα σκεφτομαι οτι οπου και νασαι, οσο σκατα και να βλεπεις στο χωρο που εισαι, κανε οτι καλυτερο μπορεις για τους αλλους.
  Petros A Lenas
  απάντηση168
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
   
  Λυτρωτής του κόσμου ? | 20/12/2012 16:43
  Ε, όχι και όλου του κόσμου μεγαλοπαπά μου. Υπάρχει ξέρεις κι ένα ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι του κόσμου που δεν το λύτρωσε ο δικός σου λυτρωτής, αλλά άλλοι που διαλαλούν πως είναι πιο ικανοί από τον δικό σου. Καλό θα είναι να μην λέμε ... (άντε) υπερβολές. Και μην ξεχνάς, ο Θεός σου μας έπλασε κατ' εικόνα και ομοίωσίν του, πράγμα που δεν μας επιτρέπει να λέμε... (ξαναάντε) υπερβολές. Κατά τα άλλα: Καλά Χριστούγεννα.
  Έλληνας Ειδωλολάτρης
  απάντηση1624
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  salaries | 20/12/2012 15:39
  The message would have been more persuasive if the church start paying their salaries instead of asking the state, and start paying taxes for the vast property they own. Greece cannot affort any more to have another managerial elit, like the church, with so many priveleges and costing so much. The current situation is the classic case of asking the poor to pay for the rich! You have made a good life for centuries out of the hard working Greek people but the Greek people cannot affort you any more.
  Giorgos
  απάντηση1521
   
   
  Sta logia protoi!! | 20/12/2012 14:57
  "Ο Χριστός άρθρωσε λόγο κριτικό -ας αναλογισθούμε τα κηρύγματά Του-, λόγο αυστηρό –ας θυμηθούμε την αλυσίδα των “ουαί” κατά των Γραμματέων και Φαρισαίων (Ματθ. 23:33 εξ.). Έδιωξε από τον ναό εκείνους οι οποίοι τον είχαν κάνει “οίκον εμπορίου” (Ματθ. 21:33• Μαρκ. 11:17). " Poly sosta ta leei... giati omos den ta efarmozoun??
  oxi mono theoria
  απάντηση1710
   
   
  Επιστροφή στις Αξίες μας. | 20/12/2012 14:29
  Τελικά η μεγαλύτερη αξία αυτού του τόπου είναι η ελληνορθοδοξία...
  dimitris/keratsini
  απάντηση2624
   
   
   
  Ένα μεγάλο εύγε.. | 20/12/2012 14:26
  Ο Σεβασμιώτατος άγιος εκτός από στηλοβάτης της Ορθοδοξίας στην αφιλόξενη Αλβανία, είναι και θεματοφύλακας του εκεί ελληνισμού. Της Βορείου Ηπείρου. Ναι, της Βορείου Ηπείρου που ποτέ δεν πρέπει να λησμονούμε.
  Μπέλος
  απάντηση2913
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  Υπομονή | 20/12/2012 13:36
  Τέτοιο άρθρο έχα να διαβάσω από την εποχή που είχα γνωρίσει τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο σαν μαθητής και εκείνος ήταν φοιτητής. Αναστάσιε είσαι ο μοναδικός και αξεπεραστος. Ο Θεός να σου δίνει δύναμη και υγεία. Καλά Χριστούγεννα
  Αρίστος
  απάντηση3611
   
   
  Μπράβο ΒΗΜΑ | 20/12/2012 13:26
  πολύ σημαντική αυτή η διάκριση της υπομονής από την παθητικότητα. Πολύ συχνά τα δυο μπερδεύονται.
  ΘΜ
  απάντηση413