από metereologos.gr
Σάββατο 21 Ιουλίου 2018
 
 

Η πολιτική διαφθορά ως έγκλημα

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

 

Οι πελατειακές σχέσεις, η δομή της οικονομίας, οι κανόνες διεκδίκησης της εξουσίας, η λειτουργία του κρατικού μηχανισμού αποτελούν τα υλικά της «μαγικής συνταγής» του φαινομένου της πολιτικής διαφθοράς. Μαγική επειδή φαίνεται ότι η διαφθορά ως λειτουργικό στοιχείο του σύγχρονου κρατικού φαινομένου «έρχεται» και «φεύγει», «εμφανίζεται» και «εξαφανίζεται» ως διά μαγείας.

Κάθε αναφορά στη διαφθορά εμπεριέχει το πολιτικό στοιχείο. Ετσι η έννοια της διαφθοράς σε ένα μακροκοινωνικό πλαίσιο μόνο ως πολιτική διαφθορά μπορεί να γίνει αντιληπτή.

Ειδικότερα, ως πολιτική διαφθορά μπορεί να εννοηθεί ο παράνομος χρηματισμός ή άλλου είδους όφελος (ατομικό ή συλλογικό) πολιτικών προσώπων ή προσώπων που έχουν οργανική σχέση με το Δημόσιο, με σημαντικές αρμοδιότητες για την κυβερνητική πολιτική, με αποτέλεσμα την εμπλοκή στο εγκληματικό τελικά αυτό φαινόμενο και του θεσμικού και πολιτικού συστήματος της χώρας.

Η πολιτική διαφθορά αποτελεί μια λανθάνουσα λειτουργία της πολιτικής και κομματικής διαδικασίας του σύγχρονου κράτους. Το ζήτημα αποκτά εγκληματολογικό ενδιαφέρον επειδή α) αποτελεί παρεκκλίνουσα συμπεριφορά ­ ως παρακάμπτουσα τους κανόνες μιας συγκεκριμένης κοινωνικής δράσης ­ και β) αποτελεί εγκληματική συμπεριφορά όταν αντιστοιχεί σε ποινικά τυποποιημένες πράξεις.

Οι πελατειακές σχέσεις με την κοινωνία

Η πολιτική διαφθορά, σύμφωνα με τον R. Κ. Merton (R. Κ. Merton, «Teoria e struttura sociale», Vol. Ι, ed. Il Mulino, Bologna 1983, σελ. 121-224), αποτελεί μια λανθάνουσα λειτουργία του πολιτικού συστήματος, η οποία έχει σχέση με τη δημιουργία και τη διατήρηση ενός δικτύου σχέσεων προς όφελος συγκεκριμένου πολιτικού. Ο Merton θεωρεί την πολιτική διαφθορά λειτουργικό στοιχείο για τη διατήρηση του πολιτικού συστήματος. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζει η θεωρία του έγκειται, εκτός των άλλων, στη συστηματοποίηση των σχέσεων, στις οποίες αναλύεται το φαινόμενο της πολιτικής διαφθοράς.

Ειδικότερα, κάθε πολιτικός ­ υποστηρίζει ο Merton ­ αναπτύσσει πελατειακές σχέσεις με τις εξής υποομάδες του κοινωνικού σώματος: α) με την τοπική κοινωνία και τη γειτονιά, β) με τον επιχειρηματικό κόσμο, γ) με μεμονωμένα άτομα, δ) με το οργανωμένο έγκλημα. Ο Merton σημειώνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες των επιχειρήσεων και του οργανωμένου εγκλήματος έχουν συχνά συμπληρωματικό χαρακτήρα ως προς τις υπηρεσίες που παρέχει το κράτος.

Αλυσίδα διαπλεκομένων συμφερόντων

Εκτός όμως από τις διαπλεκόμενες σχέσεις, βασικό χαρακτηριστικό της πολιτικής διαφθοράς είναι η «αθέατη» έκτασή της. Η πολιτική διαφθορά γίνεται γνωστή στις Αρχές μόνο κάτω από συγκεκριμένες περιστάσεις, που αφορούν κυρίως τη λειτουργία (ή δυσλειτουργία) των πελατειακών σχέσεων σε ορισμένη συγκυρία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνουν καταστάσεις πολιτικής διαφθοράς. Το φαινόμενο πρέπει μάλλον να θεωρείται δεδομένο ως και αυτονόητο, ειδικά στη χώρα μας όπου οι πελατειακές σχέσεις αποτελούν δομικό στοιχείο του πολιτικού μας συστήματος.

Ετσι το ζήτημα μετατίθεται στη μορφολογική εξέλιξη, στην ποιότητα και έκταση του φαινομένου στις ημέρες μας. Ειδικότερα, παρουσιάζει ενδιαφέρον το σημείο τομής κατά το οποίο μια υπόθεση διαφθοράς καταγγέλλεται ή γίνεται αντιληπτή από τις Αρχές.

Η ποιότητα της πολιτικής διαφθοράς σε μια συγκεκριμένη περιοχή και η σχέση της με το οργανωμένο έγκλημα αποτελούν μία ακόμη πτυχή του ζητήματος. Είναι δυνατόν η πολιτική διαφθορά να περιορίζεται στη λογική των μικροεξυπηρετήσεων σε τοπικό επίπεδο ή μήπως αυτές οι μικρεξυπηρετήσεις αποτελούν λειτουργικό στοιχείο μιας αλυσίδας σχέσεων ιεραρχικά δομημένων και κλιμακούμενων, στις οποίες το ένα μέρος αναφέρεται σχεδόν μοναδικά στις ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος; Μια κατάσταση διαφθοράς μπορεί να μην είναι εύκολα ανιχνεύσιμη ως προς την έκτασή της: ενώ στην πραγματικότητα για την υλοποίησή της κινητοποιεί μια αλυσίδα διαπλεκομένων σχέσεων που φθάνουν ως το οργανωμένο έγκλημα (π.χ. ξέπλυμα χρήματος), να αποκαλύπτεται μόνο ένα μέρος των σχέσεων αυτών, ενώ οι διαπλεκόμενες σχέσεις που ανήκουν στο πεδίο των υψηλά ισταμένων κλιμακίων της πολιτικής και του εγκλήματος να παραμένουν αθέατες αλλά και σε ένα πρώτο επίπεδο ασύνδετες μεταξύ τους, δεδομένης και της τοπικής διασποράς των φορέων που εμπλέκονται. Ετσι εξασφαλίζεται η συνέχεια του συστήματος (κυκλώματος) διαφθοράς.

Η τοπική διασπορά των εμπλεκομένων σε καταστάσεις διαφθοράς έχει σχέση και με τις διεθνείς διαστάσεις του φαινομένου.

Επομένως η πολιτική διαφθορά φαίνεται ότι κινητοποιεί ένα μεγάλο φάσμα του κρατικού μηχανισμού. Ωστόσο κάποιες μορφές πολιτικής διαφθοράς είναι δυνατόν να θεωρούνται αυτονόητες ή να αποτελούν συνήθη πρακτική σε τοπικό επίπεδο. Το ζήτημα όμως αλλάζει ­ με ανεξέλεγκτες διαστάσεις και επιπτώσεις ­ όταν η «εξυπηρέτηση» ή το «δώρο» αναφέρεται σε στρατηγικές επιλογές των elite εξουσίας και σε βασικές κατευθύνσεις της κυβερνητικής πολιτικής ενός κράτους. Τότε το ζήτημα αφορά την ίδια την υπόσταση του κράτους δικαίου, αφού η όποια πολιτική ηθική υποχωρεί και η πολιτική μεταβάλλεται σε εκτός νόμου διαδικασία, με αποτέλεσμα όχι μόνο τη ρωγμή της κοινωνικής συνοχής αλλά και την εξομοίωση της πολιτικής διαδικασίας με τη διαχείριση μιας επιχείρησης και την αντικατάσταση της νομιμότητας από την αποτελεσματικότητα. Σε μια τέτοια κατάσταση το ζήτημα μετατίθεται από την ανοχή των πελατειακών σχέσεων στην ανοχή του εγκλήματος.

Εφέτος συμπληρώνονται 10 περίπου χρόνια από την εποχή του σκανδάλου Κοσκωτά. Στο διάστημα αυτό πολλά άλλαξαν στην Ελλάδα. Φαίνεται ότι σήμερα πλέον η πολιτική και κυβερνητική σταθερότητα δεν απειλείται από τέτοια φαινόμενα. Το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης το μονοπωλεί σχεδόν η αυξημένη βίαιη εγκληματικότητα και η εγκληματικότητα περιθωριοποιημένων ομάδων πληθυσμού. Η χώρα μας φαίνεται ότι μπαίνει στον αστερισμό της λεγόμενης «μηδενικής ανοχής», τάσης όπου το ζητούμενο είναι ο νόμος και η τάξη και η καταπολέμηση του εγκλήματος έστω κατά παράκαμψη της νομιμότητας. Μας ενοχλεί όλο και περισσότερο «το υπόγειο της Ομόνοιας», ο τσαντάκιας της γειτονιάς μας, ο Κοεμτζής, όχι τόσο για αυτό που κάνουν αλλά για αυτό που είναι ­ επειδή υπάρχουν. Φαίνεται επίσης ότι φαινόμενα πολιτικής διαφθοράς στη χώρα μας έχουν περάσει στην ιστορία.

Είναι όμως έτσι; Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στη μη ανοχή απέναντι στο κοινό έγκλημα και στην «εξαφάνιση» της πολιτικής διαφθοράς από το προσκήνιο; Μήπως η μηδενική ανοχή στο έγκλημα είναι το αντίβαρο της απεριόριστης ανοχής στην πολιτική διαφθορά και στα εγκλήματα του «λευκού περιλαιμίου»; Αν όχι, τότε η πολιτική διαφθορά είναι ένα φαινόμενο κομήτης: «έρχεται» και «φεύγει» ως διά μαγείας.

Η κυρία Σοφία Βιδάλη είναι λέκτορας στοΤμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.Γνώμες περισσότερες ειδήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 
 
σχόλια (5)
 
 
απομένουν 700 χαρακτήρες
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά
 
Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το ΒΗΜΑ δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.
   
  ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΘΡΑΣΥΤΑΤΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΩΝ. | 19/08/2013 21:13
  Σε ΑΕΙ που εδρεύει στην Αθήνα, έχουν γίνει τα τελευταία 13 χρόνια παράνομες προσλήψεις, με πλαστές προϋπηρεσίες, πλήθος συγγενών καθηγητών, υπάλληλων κ.λπ. Αυτές έγιναν από προϊστάμενους, διοικήσεις, κ.λπ. Πρόσφατα ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ότι, το συγκεκριμένο ΑΕΙ θα μπει στο πρόγραμμα διαθεσιμότητας υπαλλήλων!! Τα μέλη της οικογενειοκρατίας αποτελούν την μεγάλη πλειοψηφία. Εκλέγουν υπηρεσιακά συμβούλια, διοικήσεις, συνδικαλιστές κ.λπ. Τελευταία η συνδικαλιστική αλητεία κ.λπ., υπεύθυνοι για παράνομες προσλήψεις, ακόμη και τέκνων τους, με περίσσευμα θράσους κάνουν προτάσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, για την διαθεσιμότητα και την αξιολόγηση υπαλλήλων. Επομένως έχουν πλήρη κάλυψη. Όλους αυτούς πρέπει να τους στείλουν αμέσως στον Κορυδαλλό. Με την διαθεσιμότητα θα «την πληρώσουν» οι έξω από τις "φαμίλιες". Σε ένα τέτοιο εργασιακό περιβάλλον, είναι δυνατόν να ζητά το Υπουργείο εσωτερική αξιολόγηση; Δεν χρειάζεται διαθεσιμότητα, να σταλούν στον Κορυδαλλό για εγκλήματα κατά του Δημοσίου συμφέροντος. Αν το κάνουν, θα αδειάσει το ΑΕΙ και ως εκ τούτου δεν θα χρειαστεί διαθεσιμότητα. Η διαθεσιμότητα θα τους σώσει από τις ποινικές ευθύνες ή ακόμη χειρότερα να παραμείνουν στην θέση τους και θα τεθούν σε διαθεσιμότητα οι εκτός οικογενειοκρατίας. Μπορείτε να δείτε στην απογραφή υπαλλήλων που έκανε το υπουργείο, να έχουν τα ίδια επώνυμα -αν και θα δείτε μέρος μόνο των ημετέρων- ή από τον τηλεφωνικό κατάλογο του ΑΕΙ. Θα δείτε να γίνονται υπάλληλοι στα 60 τους, πρώην συναλλασσόμενοι εργολάβοι με το ΑΕΙ κ.λπ. Εκτός, εάν η κυβέρνηση με προκάλυμμα την διαθεσιμότητα υπάλληλων στο συγκεκριμένο ΑΕΙ, διασώσει τους παράνομους. Ε, όχι και έτσι, «Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει»!. Η κοροϊδία και κουτοπονηριά σε τέτοιο σημείο, είναι πλέον εμετική. Επιβάλλεται να σταλούν εισαγγελείς και επιθεωρητές τάχιστα. Τέλος πια στα τεχνάσματα και τις μεθοδεύσεις. Ας αφήσουν την άθλια προπαγάνδα για «κοπανατζήδες» (άλλο και αυτό), που αποβλέπει στον αποπροσανατολισμό τ
  ΠΕΤΡΟΣ
  απάντηση00
   
   
  ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΑΕΙ | 09/06/2013 15:38
  Γνωρίζετε ότι, σε ΑΕΙ, με πλαστές προϋπηρεσίες έγιναν παράνομα υπάλληλοι αορίστου χρόνου εργολάβοι στα 60 τους; Γνωρίζετε ότι, σε ΑΕΙ, απασχολούν σε διοικητικά δημοσιογράφους πτυχιούχους, την ώρα που έμπειρους δημοσιογράφους τους απολύουν από την ΕΡΤ κ.λπ.; Γνωρίζετε ότι, αυτοί είναι ομάδες της οικογενειοκρατίας και εμπροσθοφυλακή της διαφθοράς; Γνωρίζετε ότι, το Υπουργείο έχει κάνει απογραφή, αλλά αυτά δεν τα βλέπει; Τα θεωρεί φυσιολογικά; Γνωρίζετε ότι, αυτοί και οι επίορκοι καλύπτονται από την οικογενειοκρατία, την συνδικαλιστική αλητεία, τις διοικήσεις που τους προσέλαβαν παράνομα, την διαπλοκή, το κράτος της διαφθοράς; Γνωρίζετε ότι, τους έντιμους και ικανούς υπαλλήλους, που δεν έχουν πλάτες και στηρίξεις, τους έχουν στο «ψυγείο», τους κακομεταχειρίζονται, σκηνοθετούν κατηγορίες, τους χαρακτηρίζουν δήθεν ακατάλληλους κ.λπ., με σκοπό να τους απολύσουν με άθλια τεχνάσματα, ώστε να σώσουν τους παράνομα προσληφθέντες με πλαστές προϋπηρεσίες αορίστου χρόνου, την οικογενειοκρατία, την διαπλοκή κ.λπ.; Γνωρίζετε ότι, γι’αυτό τα μαγειρεύουν οι επίορκες διοικήσεις με την ανοχή του τριτοκοσμικού διεφθαρμένου κράτους; Φυσικά και τα γνωρίζετε, αλλά δεν βγάζετε άκρη με την διαπλοκή που μας κατέστρεψε. Ο ίδιος ο κλέφτης ποτέ δεν θα βρει τον κλέφτη. Θα την πληρώσουν οι έντιμοι που χαλούν την πιάτσα της διαπλοκής, διότι γι’αυτούς είναι επικίνδυνοι! Έχουν αντιστρέψει την πυραμίδα της ηθικής και της λογικής. Το θέμα είναι απλό: Να απολύσουν τους αορίστου χρόνου που προσλήφθηκαν παράνομα τα 13 τελευταία χρόνια, με πλαστές προϋπηρεσίες, τους επίορκους αρμόδιους που τους προσέλαβαν, την οικογενειοκρατία!! Ας αφήσουν επιτέλους τα μαγειρέματα ετών και την εκδούλευση! ΓΡΗΓΟΡΗΣ
  ΓΡΗΓΟΡΗΣ
  απάντηση30
   
   
  ΠΛΑΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ!!! | 01/06/2013 22:57
  Το Υπουργείο ζητά από τις υπηρεσίες να πουν για πλαστά δικαιολογητικά παράνομων προσλήψεων στο Δημόσιο!!!!! Τα ζητά δηλαδή από επίορκες διοικήσεις, που με πλήρη γνώση έκαναν παράνομες προσλήψεις αόριστου χρόνου!!!! Προφανώς και θα απαντήσουν ότι δεν υπάρχουν πλαστά δικαιολογητικά, αφού αντιθέτως θα αυτοκαρφώνονται, θα βρεθούν να έχουν διαπράξει εγκλήματα κατά του δημοσίου συμφέροντος. Πρέπει να σταλούν επιτόπου επιθεωρητές. Δεν το κάνουν!!!!!! Στο τέλος θα μας πουν ότι έγινε έρευνα (για το θεαθήναι), για να μας κοροϊδέψουν πάλι. Θα πρέπει να ξέρετε ότι δεν είναι μόνον τα πλαστά πτυχία, η μεγάλη κομπίνα έχει γίνει με ψεύτικες προϋπηρεσίες στο Δημόσιο, βάσει των οποίων προσλήφθηκαν ως αορίστου χρόνου συγγενείς τους. Τούτο εντέχνως αποσιωπάται, διότι εκεί είναι το πραγματικό πρόβλημα. Αν θέλουν πραγματικά να τους πιάσουν, να δουν τι ασφάλιση είχαν με την ψεύτικη προϋπηρεσία τους!!! Διάφοροι επίορκοι υπέγραφαν ψεύτικες βεβαιώσεις για δήθεν προϋπηρεσία, εν γνώσει των επίορκων αρμοδίων, της συνδικαλιστικής αλητείας και των επίορκων διοικήσεων!!! Αυτά που λένε είναι για να αποφύγουν να ξεσκεπαστεί η κομπίνα των μαϊμού προϋπηρεσιών. Επίσης για την οικογενειοκρατία δεν μιλάνε. Η οικογενειοκρατία έχει κατακλίσει υπηρεσίες με παράνομες προσλήψεις αορίστου χρόνου συγγενών, που αποτελούν ομάδες κρούσης διαφθοράς, διαπλοκής και ανομίας. Δεν στέλνουν επιθεωρητές, ούτε καν για υπηρεσίες για τις οποίες έχουν γίνει καταγγελίες για παράνομες προσλήψεις αόριστου χρόνου!!!! Φτάνει πια τόση υποκρισία και αθλιότητα!!!! Καταγγελίες για παράνομες προσλήψεις αορίστου χρόνου έχουν γίνει, μην κάνουν τα στραβά μάτια οι αρμόδιοι. Άθλιες μεθοδεύσεις για να σώσουν την οικογενειοκρατία, τις παράνομες προσλήψεις αορίστου χρόνου που μπήκαν από το παράθυρο, τους μεγαλοεπίορκους που έκαναν αυτές τις προσλήψεις, τις κλίκες, τις συμμορίες, την διαπλοκή, την ανομία, τους ημέτερους, τους κομματικούς στρατούς!!!! ΝΤΡΟΠΗ!!!! ΠΕΡΠΑΤΟΡΟΣ.
  ΠΕΡΠΑΤΟΡΟΣ
  απάντηση50
   
   
  ΑΘΛΙΟΤΗΤΕΣ | 26/05/2013 21:02
  Διορίσθηκα, ως Πτυχιούχος Μόνιμος Υπάλληλος, σε ΝΠΔΔ, μετά από επιτυχία μου σε Πανελλήνιο Δημόσιο Διαγωνισμό Στο ΝΠΔΔ που υπηρετώ, τα τελευταία 13 έτη έγιναν εκατοντάδες προσλήψεις, χωρίς διαγωνισμό, κάτω από το απόλυτο καθεστώς γενικευμένης οικογενειοκρατίας και ως εκ τούτου με ενδεχόμενες παράνομες προσλήψεις και αποτελούν την μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων. Σε ένα καθεστώς οικογενειοκρατίας, μια συνεχής και διαρκής ηθική παρενόχληση (mobbing) και ένας επαναλαμβανόμενος εκφοβισμός και συστηματική εργασιακή ψυχολογική κακομεταχείριση (bullying), είναι βέβαιον, ότι έχει καταστροφικά αποτελέσματα για την σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων-θυμάτων και κατ’ επέκταση, των οικογενειών τους. Φυσικό είναι τα μέλη της οικογενειοκρατίας να χαρακτηρίζουν δήθεν ικανούς τα μέλη τους και τους εκτός οικογενειοκρατίας δήθεν ακατάλληλους. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, που ζητούσε το υπουργείο, σε ένα τέτοιο καθεστώς οικογενειοκρατίας, παράνομων προσλήψεων αορίστου χρόνου που μπήκαν από το παράθυρο, κλικών, κομματισμού, ημετέρων, ανομίας, διαπλοκής κ.λπ., εξυπακούεται ότι σε κάθε περίπτωση θα είναι αναξιόπιστο. Αυτό είναι ο νέος Καιάδας για να σώσουν την οικογενειοκρατία, τους αορίστου χρόνου που μπήκαν από το παράθυρο, την διαπλοκή, την ανομία, τις “φαμίλιες”, τους ημέτερους, τους κομματικούς στρατούς. Στο καθεστώς οικογενειοκρατίας, τους έξω από αυτήν, τους εξαναγκάζουν σε αδράνεια (στο ψυγείο). Τα μέλη της οικογενειοκρατίας αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία, εκλέγουν με την ψήφο τους υπηρεσιακά συμβούλια, διοικήσεις, συλλογικά όργανα, τοποθετούνται αναξιοκρατικά προϊστάμενοι κ.λπ. Είναι αστείο να ζητά το υπουργείο συμπλήρωση ερωτηματολογίου, για το τι κάνει υπάλληλος-θύμα των πιο πάνω και μάλιστα με την επιβεβαίωση των προϊσταμένων, δηλαδή της ίδιας της οικογενειοκρατίας κ.λπ.!!!!!!! Σε ένα καθεστώς οικογενειοκρατίας, μια συνεχής και διαρκής ηθική παρενόχληση (mobbing) και ένας επαναλαμβανόμενος εκφοβισμός και συστηματική εργασιακή ψυχολογική κακομεταχείριση (b
  Α. Π.
  απάντηση60
   
   
  ΑΘΛΙΟΤΗΤΕΣ | 26/05/2013 21:00
  ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΣΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, ΗΤΑΝ ΚΑΙΑΔΑΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ. ΑΘΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΜΠΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ, ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΕΠΙΟΡΚΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΤΙΣ ΚΛΙΚΕΣ, ΤΙΣ ΣΥΜΜΟΡΙΕΣ, ΤΗΝ ΔΙΑΠΛΟΚΗ, ΤΗΝ ΑΝΟΜΙΑ, ΤΟΥΣ ΗΜΕΤΕΡΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟΥΣ!!!! ΝΤΡΟΠΗ!!!! ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΤΙ ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ ΘΑ ΕΠΙΝΟΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ!!!
  Α. Π.
  απάντηση60