από metereologos.gr
Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018
 
 

Κόπηκαν Mega, Σαββίδης και Κύπριοι από τις τηλεοπτικές άδειες

ΑΝΤ1, STAR, Alpha, Σκάι, Μαρινάκης, Καλογρίτσας και «Εψιλον» διεκδικούν τις τέσσερις άδειες - Προθεσμία 10 ημερών για τις ενστάσεις
Κόπηκαν Mega, Σαββίδης και Κύπριοι από τις τηλεοπτικές άδειες
εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

 

Οι υποψηφιότητες των εταιρειών Dimera Media Investments Limited με έδρα την Κύπρο, Ανεξάρτητος Τηλεοπτικός Πάροχος Περιεχομένου Ανώνυμη Εταιρεία (Ιβάν Σαββίδης) και το Mega είναι τελικά οι τρεις υποψήφιοι που σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης αποκλείονται από την επόμενη φάση του διαγωνισμού, ο οποίος οδεύει προς τη φάση της δημοπρασίας με επτά πλέον υποψηφίους.

Αναλυτικά σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση: «Σήμερα Τρίτη 19.7.2016 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η φάση προεπιλογής των υποψηφίων για τον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες.

Με την με Αρ.Πρωτ. 178/19.7.2016 απόφαση, που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και προεπελέγησαν οι υποψήφιοι:

1. Ειδήσεις Ντοτ Κομ Ανώνυμη Ραδιοτηλεοπτική και Εμπορική Εταιρεία Παροχής Πληροφοριών και Ενημέρωσης (ΣΚΑΪ ΑΕ)

2. Νέα Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (NTV)

3. Αntenna TV Ανώνυμος Εταιρεία

4. Alpha Δορυφορική Τηλεόραση Α.Ε. (Alpha)

5. Ιωάννης-Βλαδίμηρος Χ. Καλογρίτσας Τηλεόραση Πανελλαδικής Κάλυψης Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Τ.Π.Κ. μ.α.ε.)

6. Ραδιοτηλεοπτική ΑΕ (E RADIO-TV)

7. Άλτερ Έγκο Επιχείρηση Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Ανώνυμος Εταιρεία (ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ ΑΕ)

Τι περιλαμβάνει η επόμενη φάση

Μετά και την ανακοίνωση των επτά υποψηφίων που συνεχίζουν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών, δηλαδή τη δημοπρασία και την ανακοίνωση των τριών υποψηφίων που απορρίφθηκαν ακολουθεί μία περίοδος στη διάρκεια της οποίας περιμένουμε πολλά.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, κατά της αποφάσεως έγκρισης του πρακτικού προεπιλογής και προκειμένου να οριστικοποιηθεί ο τελικός κατάλογος των συμμετεχόντων στην δημοπρασία, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα της προδικαστικής προσφυγής, όπως προβλέπεται από την προκήρυξη 1/2016 (Κεφ. 6.4).

Επίσης ο γενικός γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας κ. Λ. Κρέτσος, για λόγους που άπτονται της προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος και ενίσχυσης της διαφάνειας, απηύθυνε το ερώτημα προς την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και την Εταιρεία των Ορκωτών Λογιστών, που υποστήριξε το έργο της επιτροπής, κατά πόσο οι λόγοι απόρριψης των τριών υποψηφίων Dimera Media Investments Limited, Ανεξάρτητος Τηλεοπτικός Πάροχος Περιεχομένου Ανώνυμη Εταιρεία (ITV CP) και Τηλέτυπος Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεοπτικών Προγραμμάτων (Mega Channel), που αποκλείστηκαν από την προεπιλογή είναι θεραπεύσιμοι.

Άρα ακολουθεί μία μακρά περίοδος στη διάρκεια της οποίας, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, θα κατατεθούν προσφυγές και θα εξεταστεί οπότε και θα οριστικοποιηθεί ο αποκλεισμός των τριών υποψηφιοτήτων εάν και εφόσον δεν λυθούν τα προβλήματα των φακέλων των υποψηφιοτήτων τους.

Για ποιους λόγους κόπηκαν

Απορρίφθηκε από την περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία η Dimera Media Investments Limited επειδή οι οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2015 της μοναδικής μετόχου «Dimera Limited» (με έδρα την Κύπρο) δεν είναι ελεγμένες από αναγνωρισμένο ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

Όσο για την εταιρεία Ανεξάρτητος Τηλεοπτικός Πάροχος Περιεχομένου Ανώνυμη Εταιρεία (ITV CP), συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη , δεν πέρασε στην επόμενη φάση του διαγωνισμού διότι «δεν περιλαμβάνεται υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της μοναδικής μετόχου περί υπάρξεως ή μη συμφωνίας εκχώρησης δικαιωμάτων ψήφου καθώς και οι τυχόν αντίστοιχες συμβάσεις». Επίσης δεν περιλαμβάνεται αντίγραφο ποινικού μητρώου ενός μέλους του ΔΣ, ο οποίος είναι παράλληλα και νόμιμος εκπρόσωπός της – έχει προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωσή του ότι είναι μόνιμος κάτοικος Λονδίνου με βρετανικό διαβατήριο και ότι δεν έχει ποινικές καταδίκες.

Παράλληλα ο ορκωτός ελεγκτής αναφέρει ότι ενώ στον λογαριασμό «Συμμετοχές» της SNP Southest Network Public Ltd (μοναδική μέτοχος) εμφανίζεται καταβολή 24.000 ευρώ στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο για το 100% των μετοχών, δεν περιλαμβάνονται στον φάκελο «αντίγραφα του λογαριασμού όψεως ή του βιβλίου ταμείου της εταιρείας, από τα οποία να αποδεικνύεται η ανάληψη του τιμήματος για την αγορά της εν λόγω συμμετοχής».

Ο τέταρτος λόγος απόρριψης είναι ότι ο ορκωτός ελεγκτής επισημαίνει πως στον λογαριασμό «Δάνεια» της SNP Southest Network Public Ltd περιλαμβάνεται δάνειο 78.000 ευρώ το οποίο έχει λάβει από τον μέτοχο της Sherito Holding Ltd, ωστόσο δεν περιλαμβάνεται στον φάκελο η απαιτούμενη σύμβαση.

Με 25 λόγους απέκλεισαν το Mega

Για την Τηλέτυπος Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεοπτικών Προγράμματων (Mega Channel) καταγράφονται 25 λόγοι για τους οποίους κόπηκε και εν πολλοίς αφορούν ξεχωριστά κάθε έναν εκ των μετόχων. Μεταξύ άλλων, ενώ στον φάκελο περιλαμβάνονται πρακτικά αποφάσεων ΔΣ για αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, εν τούτοις η επιτροπή επισημαίνει ότι «δεν αναφέρεται ρητά ο τρόπος καταβολής των εν λόγω αυξήσεων».

Παράλληλα δεν περιλαμβάνονται οι οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας χρήσης και γι' αυτό, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «δεν είναι δυνατός ο έλεγχος αναφορικά με το ελάχιστο απαιτούμενο τρέχον ύψος των ιδίων κεφαλαίων».

Επίσης αναφέρεται ότι «δεν περιλαμβάνονται έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητας για το σύνολο των στελεχών της διοίκησης και των διευθυντικών στελεχών των μετόχων-νομικών προσώπων», ούτε πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, «έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν οι μέτοχοι που είναι υποχρεωτικώς φυσικά πρόσωπα της ΝΕΠ Εκδόσεις ΑΕ, ενός εκ των μετόχων της Πήγασος Εκδοτική ΑΕ», «οι συμβάσεις εκχώρησης δικαιωμάτων ψήφου», «στοιχεία από το οποία να προκύπτει η εταιρική σύνθεση, που αφορούν μετόχους-αλλοδαπά νομικά πρόσωπα» κ.ά.

Οι χρόνοι του διαγωνισμού

Και ενώ είχαν καθυστερήσει τέσσερις μέρες οι ανακοινώσεις για τους υποψηφίους των οποίων ο έλεγχος των φακέλων θα τους εξασφαλίσει το πέρασμα στην επόμενη φάση, άλλο ένα εμπόδιο ήρθε να προστεθεί στη διαδικασία της διεξαγωγής του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες.

Η ματαίωση των αποτελεσμάτων του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και εγκατάσταση του πληροφορικού συστήματος που απαιτείται για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, όπως ανακοινώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, ίσως αποτελέσει ένα εμπόδιο το οποίο αν δεν ξεπεραστεί, ταχύτατα θα οδηγήσει σε περαιτέρω καθυστέρηση της διαδικασίας.

Η ημερομηνία της 12ης Αυγούστου, η οποία είχε ανακοινωθεί ως αυτή στην οποία θα γινόταν η διαδικασία της δημοπρασίας των αδειών, δείχνει πολύ αμφίβολο πλέον να ισχύσει αν δεν λυθεί με διαδικασίες-εξπρές το θέμα με τον διαγωνισμό για τον κατάλληλο ανάδοχο.

Επιπλέον οι φήμες που κυκλοφορούσαν καθημερινά και μετέθεταν κατά ώρες αλλά και κατά ημέρες την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από τον έλεγχο των φακέλων ενίσχυαν την αίσθηση ότι όλη η διαδικασία οδεύει σε σημαντική καθυστέρηση και αλλαγή των ημερομηνιών. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ανακοίνωση αναμενόταν –όπως και τελικά συνέβη– το βράδυ της Τρίτης. Μέχρι τότε και ώσπου να γίνει δημοσίως λόγος για καθυστερήσεις, επίσημη ενημέρωση από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας δεν υπήρχε.

Τι ειπώθηκε από τη ΓΓ Ενημέρωσης

Μετά τα δημοσιεύματα για την καθυστέρηση και την έλλειψη επίσημης ενημέρωσης πηγές από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης σημείωναν το βράδυ της Τρίτης: «Η διαγωνιστική διαδικασία προχωρά κανονικά και εντός της ημέρας θα ανακοινωθούν οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι. Στον διαγωνισμό θα χρησιμοποιηθεί αναγνωρισμένη και δοκιμασμένη μέθοδος δημοπράτησης που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί από την ΕΕΤΤ στις δημοπρασίες φάσματος συχνοτήτων για τις τηλεπικοινωνίες. Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας δημοσιεύει και αναρτά κάθε διοικητική πράξη συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν στον διαγωνισμό για τις άδειες».Media περισσότερες ειδήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τηλεοπτικές άδειες: Ματαιώθηκε ο διαγωνισμός για την ηλεκτρονική πλατφόρμα 
Το MEGA συνεχίζει να λειτουργεί διεκδικώντας τα δικαιώματά του 
H τελική λίστα των υποψηφίων για τις τηλεοπτικές άδειες 
 
 
σχόλια (10)
 
 
απομένουν 700 χαρακτήρες
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά
 
Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το ΒΗΜΑ δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.
   
  Πολυ 'δημοκρατια' επεσε ρε παιδια στο διαγωνισμο για τις αδειες... | 20/07/2016 17:26
  Μου κανει τρομερη εντυπωση η τρομερη σχολαστικοτητα και ενδελεχες 'ψαξιμο' της 'νομιμοτητας' των αντιπροσωπων του ομιλου Ιβαν Σαββιδη ωστε να απορριφθει ως μη εκπληρουσα τις προυποθεσεις ενω την ιδια στιγμη περνουσαν αμαχητι οι συμμετοχες για τις τηλεοπτικες αδειες των κκ Μαρινακη (αν βεβαιως προκειται για τον γνωστο εφοπλιστη και κατηγορουμενο για συμμετοχη στην εγκληματικη οργανωση του ποδοσφαιρου τον οποιο ακομη και η Γκαρντιαν εκραξε με πρωτοσελιδο για την προσπαθεια του να αγορασει την Νοττιγχαμ Φορεστ) καθως και του κου Καλογριτσα του κουμπαρου του κου Καμμενου και εργολαβου δημοσιων εργων!? Θαμπωνομαι απο την αριστερη δημοκρατια...
  Σπυρος
  απάντηση74
   
   
  αχού, τι θα κάνουμε χωρίς τον Πρετεντέρη... | 20/07/2016 16:38
  πω-πω συμφορά που μας βρήκε...
  κύριος Μπάμπης
  απάντηση135
   
   
  λαθος στρατηγική επέλεξαν | 20/07/2016 15:16
  Κακώς συμμετείχαν τα υπάρχοντα κανάλια σε αυτή την κωμικοτραγική διαδικασία νομιμοποιώντάς την, ενώ είναι παντελώς παράνομη σύμφωνα με το ευρωπαικό δίκαιο, το ελληνικό το κόβουν και το ράβουν στα μέτρα τους, και δεν αντέχει κιόλας σε στοιχειώδη λογική, αυτά δηλαδή περί κλειστού αριθμού, ορισμένος αριθμός εργαζομένων κλπ.. Αυτό δείχνει ότι και τα κανάλια τα παίζουν τα παιχνιδάκια τους με την εξουσία που υποτίθεται ελέγχουν. Ας δείναν αλλού τις άδειες και μετά να έρχονταν με αστυνομία να σας κλείσου.
  κωστας κωνσταντινοθ
  απάντηση27
   
   
  Με 25 λόγους απέκλεισαν το Mega | 20/07/2016 13:27
  - και τι δηλ. μας πρόσφερε το κανάλι , εκτός από κατευθυνόμενες ειδήσεις ; μήπως είχε ποιοτικές : ταινίες , ντοκιμαντέρ , σειρές , παιδικά ή κάτι άλλο ; κρίμα μόνο για τους εργαζόμενους
  Mr Spock
  απάντηση3134
   
   
  Anarotieme aplos: | 20/07/2016 09:06
  Ean olus tus psaxane toso exonychistika opos avtus pu thelane na aporipsun....
  bludicka
  απάντηση3710
   
   
   
  Στόν δρόμο που χάραξε ο Ερντογάν!. | 20/07/2016 08:01
  Με τόν φερετζέ τής "αριστεράς",ολοταχώς στόν ολοκληρωτισμό.Βήμα Βήμα χτίζεται το σταλινικό κράτος!.
  Volos
  απάντηση9330
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
   
  Σιγά | 19/07/2016 22:08
  Μη δε κοβότανε το Mega. Αφού όλη η ιστορία γι αυτό έγινε.
  Idiot buster
  απάντηση7825
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  paok | 19/07/2016 21:26
  ΠΑΟΚΤΖΗΔΕΣ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΝΑ ΞΑΝΑΨΗΦΙΣΕΤΕ ΣΥΡΙΖΑ.....ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ
  fideus
  απάντηση6521