από metereologos.gr
Πέμπτη 16 Αυγούστου 2018

Νεκρός βρέθηκε ο θρύλος της μουσικής Prince

Εικόνες από τη ζωή του Prince
Εικόνες από τη ζωή του Prince
Matt Sayles/Invision/AP
Εικόνες από τη ζωή του Prince Matt Sayles/Invision/AP
Εικόνες από τη ζωή του Prince REUTERS/Dylan Martinez
Εικόνες από τη ζωή του Prince REUTERS/Dylan Martinez
Εικόνες από τη ζωή του Prince REUTERS/Jumana El-Heloueh
Εικόνες από τη ζωή του Prince
Εικόνες από τη ζωή του Prince REUTERS/Brian Snyder
Εικόνες από τη ζωή του Prince REUTERS/Gary Hershorn
Εικόνες από τη ζωή του Prince REUTERS/Jumana El-Heloueh
Εικόνες από τη ζωή του Prince REUTERS/Dylan Martinez
Εικόνες από τη ζωή του Prince REUTERS/Mike Blake
Εικόνες από τη ζωή του Prince REUTERS/Danny Moloshok
Εικόνες από τη ζωή του Prince REUTERS/Steve Marcus
Εικόνες από τη ζωή του Prince REUTERS/Chris Pizzello/File Photo
Εικόνες από τη ζωή του Prince REUTERS/Andrew Kelly
1 από 14
Δείτε το slideshow
System.Web.HttpCompileException: \\192.168.200.97\wwwroot_tovima\User_Controls\MediaControls\PhotosShowAlbumQS.ascx.cs(31): error CS1950: The best overloaded Add method 'System.Collections.Generic.List.Add(string)' for the collection initializer has some invalid arguments at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at Dol.ToVima.ExtenderModule.ViewManager.GetCacheKeyFromModule(String path, HtmlControlBase parentModule, Object data, CacheProperties& cacheprop) at Dol.ToVima.ExtenderModule.ModuleUserControl.initCacheProperties() at Dol.ToVima.ExtenderModule.ModuleUserControl.get_IsCachable() at Netvolution.Site.Modules.HtmlControlBase.GetCachedContent() in c:\dev\netvolution 3.9.2 RC\Netvolution\Site\Modules\HtmlControlBase.cs:line 1077 at Netvolution.Site.Modules.HtmlControlBase.BuildControls() in c:\dev\netvolution 3.9.2 RC\Netvolution\Site\Modules\HtmlControlBase.cs:line 1309 at Netvolution.Site.Modules.HtmlControlBase.Initialize(Object sender, EventArgs args) in c:\dev\netvolution 3.9.2 RC\Netvolution\Site\Modules\HtmlControlBase.cs:line 1364