από metereologos.gr
Πέμπτη 16 Αυγούστου 2018
 

Lamda Development: Αιφνιδιαστική ανατροπή των συμφωνηθέντων για το Ελληνικό

«Η συνεχής έγερση νέων εμποδίων, δημιουργεί κλίμα αέναης και ανολοκλήρωτης διαπραγμάτευσης» - Τι απαντά η κυβέρνηση
Lamda Development: Αιφνιδιαστική ανατροπή των συμφωνηθέντων για το Ελληνικό
εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

 

«Η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με αιφνιδιαστική ανατροπή των συμφωνημένων, με σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην υλοποίηση του Σχεδίου Ανάπτυξης», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Lamda Development παίρνοντας θέση στις πρόσφατες αποφάσεις του υπουργείου Πολιτισμού για την οριοθέτηση νέου αρχαιολογικού χώρου καθώς και για την επιβολή 16 όρων για την έγκριση του master plan.

H Lamda υποστηρίζει ότι όλα τα αρχαιολογικά ευρύματα εντός της έκτασης ήταν γνωστά από το 2011 και τα έλαβε υπόψη της κατά το σχεδιασμό της ανάπτυξης με ιδιαίτερη μέριμνα για την ανάδειξή τους. Παρ' όλα αυτά και παρά το γεγονός ότι δεν προέκυψε κανένα νέο εύρημα, όπως υποστηρίζει η εταιρεία, το Υπουργείο Πολιτισμού κήρυξε νέο αρχαιολογικό χώρο.

Σχετικά με τους 16 νέους όρους (π.χ μείωση ύψους κτιρίων) η εταιρεία επισημαίνει ότι στην κυρωμένη από τη Βουλή Σύμβαση προβλέπεται ρητά ως όρος για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης η έγκριση του ΣΟΑ «ουσιωδώς στη μορφή στην οποία υποβλήθηκε» από την εταιρεία  στα πλαίσια του διαγωνισμού.

Συνεπώς με τη  Υπουργική Απόφαση «δημιουργούνται ανατροπές, κενά και ασάφειες, τα οποία προετοιμάζουν το έδαφος για νέες μελλοντικές αυθαίρετες ερμηνείες, από όπου κι αν αυτές προέλθουν», τονίζει η Lamda Development και προσθέτει:
 «Είναι προφανές, ότι η Επένδυση δεν είναι δυνατόν να ευοδωθεί, όσο συνεχείς ανατροπές και νέα εμπόδια οδηγούν σε αλλοίωση του Σχεδίου Ανάπτυξης με τρόπους που δεν προβλέπονται από τη Σύμβαση. Η  εταιρεία παραμένει από την πρώτη στιγμή προσηλωμένη στα συμβατικά κείμενα που έχει υπογράψει με την Ελληνική Πολιτεία. Η εταιρεία δεν έχει άλλη επιλογή παρά να απαιτήσει το ίδιο και από τα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη, καθ' ότι αυτό αποτελεί τη μόνη ασφαλή οδό για την επιτυχή πλήρωση όλων των αιρέσεων και την έναρξη του έργου».


 H ανακοίνωση της εταιρείαςΜε βάση τις πρόσφατες αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού περί οριοθέτησης αρχαιολογικού χώρου και επιβολής δεκαέξι (16) όρων για την έγκριση του Σχεδίου Ανάπτυξης, η Lamda Development S.A. (η Εταιρία) τοποθετείται ως εξής:  

Ως προς το θέμα του αρχαιολογικού χώρου

Όλα τα αρχαιολογικά ευρήματα εντός της έκτασης είχαν γνωστοποιηθεί στους εννέα (9) υποψήφιους επενδυτές στα πλαίσια του διεθνούς διαγωνισμού που προκηρύχθηκε το 2011. Αυτά τα ευρήματα ήταν το αποτέλεσμα των εργασιών που είχαν γίνει μέχρι τότε, τόσο κατά την κατασκευή του Αεροδρομίου, όσο και κατά την υλοποίηση των έργων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το Τραμ και το Μετρό.

Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν η οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου μόνο στην περιοχή του Αγίου Κοσμά. Η Εταιρία τα έλαβε υπόψη της κατά το σχεδιασμό της ανάπτυξης με ιδιαίτερη μέριμνα για την ανάδειξή τους, όπως επιβάλλεται σε μια τέτοιας εμβέλειας επένδυση. Παράλληλα, η - επικυρωμένη από τη Βουλή τον Σεπτέμβριο του 2016 - Σύμβαση περιλαμβάνει συγκεκριμένες ρυθμίσεις για την περίπτωση εύρεσης νέων αρχαιοτήτων, ενώ, ούτως ή άλλως, εξακολουθούν να ισχύουν καθ' ολοκληρία και όσα προβλέπουν οι αρχαιολογικοί νόμοι.

Παρ' όλα αυτά και παρά το γεγονός ότι δεν προέκυψε κανένα νέο εύρημα, το Υπουργείο Πολιτισμού κήρυξε νέο αρχαιολογικό χώρο.  

Κατά συνέπεια και παρ' ότι έχουν μεσολαβήσει η υπογραφή της αρχικής Σύμβασης (Νοέμβριος 2014), η υπογραφή της Τροποποιητικής Σύμβασης (Ιούλιος 2016) και η κύρωση των δύο ανωτέρω Συμβάσεων από τη Βουλή (Σεπτέμβριος 2016), η Εταιρία βρίσκεται αντιμέτωπη με αιφνιδιαστική ανατροπή των συμφωνημένων, με σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην υλοποίηση του Σχεδίου Ανάπτυξης.

Η ανατροπή αυτή επηρεάζει σημαντικό τμήμα του σχεδιασμού του έργου, αυξάνει σημαντικά και με τρόπο μη προβλέψιμο τους κινδύνους από τη γραφειοκρατία, ενώ δυσχεραίνει σημαντικά την προώθηση των επιμέρους επενδύσεων.

Η δημιουργούμενη αβεβαιότητα από τα ανωτέρω επιδεινώνεται από το γεγονός ότι, βάσει της Υπουργικής Απόφασης, αναιρείται το πρόσφατα υπογραφέν Μνημόνιο, το οποίο είχε προηγουμένως εγκριθεί από έντεκα (11) Υπουργούς στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ).

Ως προς το θέμα της επιβολής δεκαέξι (16) όρων στο Σχέδιο Ανάπτυξης

Στην κυρωμένη από τη Βουλή Σύμβαση προβλέπεται ρητά ως όρος για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης η έγκριση του ΣΟΑ «ουσιωδώς στη μορφή στην οποία υποβλήθηκε» από την Εταιρία στα πλαίσια του διαγωνισμού. Η Υπουργική Απόφαση επιβάλει δεκαέξι (16) νέους όρους. Συνεπώς, δημιουργούνται ανατροπές, κενά και ασάφειες, τα οποία προετοιμάζουν το έδαφος για νέες μελλοντικές αυθαίρετες ερμηνείες, από όπου κι αν αυτές προέλθουν.
Είναι προφανές, ότι η Επένδυση δεν είναι δυνατόν να ευοδωθεί, όσο συνεχείς ανατροπές και νέα εμπόδια οδηγούν σε αλλοίωση του Σχεδίου Ανάπτυξης με τρόπους που δεν προβλέπονται από τη Σύμβαση.

Ειδικότερα, τίθεται περιορισμός στα ύψη των κτιρίων. Συγκεκριμένα, ενώ ο Νόμος με βάση τον οποίο σχεδιάστηκε η Ανάπτυξη, έθετε τους όρους βάσει των οποίων μπορεί να υλοποιηθεί μεγάλος αριθμός υψηλών κτιρίων, χωρίς περιορισμό ύψους, η Υπουργική Απόφαση θέτει ως όρο την επανεξέταση του ύψους των κτιρίων, αλλοιώνοντας έτσι τη δέσμευση των νόμων απέναντι στους Επενδυτές. Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα υψηλά κτίρια της σχεδιαζόμενης ανάπτυξης, αποτελούν ένα από τα πλέον εμβληματικά στοιχεία της, με στόχο την ενδυνάμωση της Αθήνας ως σύγχρονου τουριστικού προορισμού.  

Όπως είναι φυσικό, το σύνολο αυτών των ανατροπών και ανακολουθιών, αλλά και η πρακτική της συνεχούς έγερσης νέων εμποδίων, διαρρηγνύουν το αναγκαίο κλίμα εμπιστοσύνης. Ταυτόχρονα, δημιουργούν έντονο προβληματισμό ως προς τη δυνατότητα υλοποίησης της επένδυσης, της οποίας η αναγκαιότητα διακηρύσσεται με τον πιο επίσημο τρόπο από την Ελληνική Πολιτεία, ενώ η κρισιμότητά της είναι αδιαμφισβήτητη από όλες τις πλευρές.

Εν κατακλείδι, η Εταιρία παραμένει από την πρώτη στιγμή προσηλωμένη στα συμβατικά κείμενα που έχει υπογράψει με την Ελληνική Πολιτεία. Η Εταιρία δεν έχει άλλη επιλογή παρά να απαιτήσει το ίδιο και από τα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη, καθ' ότι αυτό αποτελεί τη μόνη ασφαλή οδό για την επιτυχή πλήρωση όλων των αιρέσεων και την έναρξη του έργου. Συνεχής ανατροπή του συμφωνηθέντος και κυρωθέντος από τη Βουλή πλαισίου ή συνεχής έγερση νέων εμποδίων, δημιουργεί κλίμα αέναης και ανολοκλήρωτης διαπραγμάτευσης, διαρρηγνύει το αναγκαίο κλίμα εμπιστοσύνης και εγείρει πολλαπλά και εύλογα ερωτηματικά για πολλά ζητήματα.


«Βουτιά» στην μετοχή της Lamda DevelopmentΗ σκληρή απάντηση της εταιρείας Lamda Development που έχει αναλάβει την επένδυση στο παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού προκάλεσε ισχυρή πτώση στη μετοχή της στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου. Συγκεκριμένα,υποχωρεί κατά 8,60% στα 5,5 ευρώ.


ΝΔ: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αλλεργικός στις επενδύσεις«Αλλεργικό» στις επενδύσεις χαρακτηρίζει τον πρωθυπουργό η ΝΔ, σημειώνοντας ότι η ανακοίνωση της αναδόχου εταιρείας, αναφορικά με την πορεία της επένδυσης στο Ελληνικό, αποδεικνύει ότι καμία μεγάλη επένδυση δεν μπορεί να προχωρήσει με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προσθέτει πως οι συνεχείς αλλαγές στη σύμβαση και η Υπουργική Απόφαση που επιβάλλει 16 νέους όρους, οι οποίοι αναθεωρούν προς τα κάτω μέχρι και το ύψος των υπό κατασκευή κτιρίων, αποκαλύπτουν τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης.

«Την ίδια στιγμή, στις Σκουριές, η Eldorado Gold αναστέλλει τη λειτουργία της και προσφεύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, μετά την εντελώς αδικαιολόγητη άρνηση του κ. Γιώργου Σταθάκη να εκδώσει τις απαιτούμενες άδειες για τη συνέχιση του έργου» υπογραμμίζει η ΝΔ και προσθέτει πως οι κυβερνητικές επιλογές έχουν δραματικές επιπτώσεις.

«Επιπτώσεις για τους εργαζομένους, που θα χάσουν τη δουλειά τους. Για τους άνεργους που δεν μπορούν να βρουν εργασία. Για όσους θα ωφελούνταν από την ανάπτυξη των δύο αυτών έργων. Αλλά και για το κράτος που κινδυνεύει να μην εισπράξει φόρους και εισφορές. Παρά το φιλοεπενδυτικό προσωπείο του πρωθυπουργού στο εξωτερικό, επιβεβαιώνεται ότι ο κ. Τσίπρας και η κυβέρνησή του δεν έχουν αλλάξει: o ΣΥΡΙΖΑ ούτε θέλει, ούτε και μπορεί. Είναι αλλεργικός στις επενδύσεις», καταλήγει στην ανακοίνωσή της η ΝΔ.
Κυβέρνηση για Ελληνικό: Η Lamda να τηρήσεις τις δεσμεύσεις της


Η Ελληνική πολιτεία και η κυβέρνηση διαβεβαιώνουν ότι θα τηρηθούν όλες οι συμβατικές της υποχρεώσεις για την επένδυση στο Ελληνικό, τονίζουν κυβερνητικές πηγές και υπογραμμίζουν την αυτονόητη προϋπόθεση να τηρήσει και ο επενδυτής τις δικές του δεσμεύσεις.

Συγκεκριμένα τονίζουν πως η Ελληνική κυβέρνηση διαβεβαιώνει, ότι θα τηρηθούν από την Ελληνική Πολιτεία όλες οι συμβατικές δεσμεύσεις της ως προς την επένδυση του Ελληνικού. Αυτονόητη προϋπόθεση είναι η τήρηση από τον επενδυτή των δικών του δεσμεύσεων.

Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν πως ο επενδυτής γνωρίζει απολύτως, ότι βρισκόμαστε στο στάδιο έγκρισης του ΣΟΑ και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Σε αυτό το στάδιο οι επιμέρους υπηρεσίες του κράτους εκφράζουν απόψεις και γνωμοδοτήσεις, οι οποίες θα συνεκτιμηθούν συνολικά στο προς έκδοση προεδρικό διάταγμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο 4062/2012.

Καταλήγοντας σημειώνουν πως κατά την διαδικασία αυτή απαιτείται η συνεργασία των μερών, ώστε να εξειδικευτούν οι επιμέρους παράμετροι και να οδηγηθούμε σε μία σύννομη χωροθέτηση, η οποία θα τύχει και της έγκρισης του ΣτΕ. Καλούμε, λοιπόν, τον επενδυτή σε καλόπιστη συνεργασία, που όπως έχει αποδειχθεί είναι η μόνη μέθοδος για την επίλυση όλων των προβλημάτων.
Οικονομία περισσότερες ειδήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Bloomberg: Η Ελλάδα ρισκάρει να χάσει επενδύσεις 11 δισ. ευρώ 
 
 
σχόλια (20)
 
 
απομένουν 700 χαρακτήρες
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά
 
Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το ΒΗΜΑ δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.
   
  Τελικά θα μας πη κάποιος γιατι ονομάστηκε | 13/11/2017 03:19
  ΕΛΛΙΝΙΚΟ ...για να καταλάβουμε τι τρέχει με της καθυστερήσεις ;;
  Christos
  απάντηση10
   
   
  Αν ειμαι χαιρεκακος θα με παραξηγεισετε? | 11/11/2017 19:57
  Ετρεξαν οι κ. της LAMDA με τους συνεταιρους τους να κανουν προσφορες οταν αλλα σπιτια - μεγαλα και διασημα, με περγαμηνες και εργα σε διεθνες επιπεδο και οχι "χθεσινα" - απεφυγαν καν να αγορασουν τα τευχη εκδηλωσης ενδιαφεροντος. Δεν ηταν το κοστος που τους κρατησε μακρυα αλλα η αναξιοπιστια της ελληνικης κυβερνησης και διοικησης και η ατζαμοσυνη των σημερινων τσαρλατανων. Ετσι πανηγυρισε μεν η LAMDA με τους συνεταιρους της ... πολυ περσισσοτερο ομως η αλητεια των κυβερνοντων, γιατι ξερανε πως θα παιξουν το παιγνιδι. Εδειξαν "καλη" προθεση στην Τροικα, τσεπωσαν τον παρα για να κοκορευονται περι "αναπτυξης", και μετα βαλανε τον μηχανισμο μπροστα. ... Ε, τωρα δεν κλαιω για την LAMDΑ!
  αμερικανος
  απάντηση02
   
   
   
  93 ευρω το τετραγωνικο | 11/11/2017 18:38
  αγπορασε ο Λατσης το Ελληνικο (θα το πληρωσει σε βαθος χρονου-σιγα μην εκχωρουσε ζεστο χρημα). Ναι αλλα τη EUROBANK τη φουνταρησε και πληρωνεις εσυ ελληνακο, ενω αυτος κρατησε το παραδακι για να κενει .... επενδυσεις!!!!!!! Ποιος δουλευει ποιον?
  AZAZEL
  απάντηση21
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  Tsarlatanoi vs Kleftes | 11/11/2017 13:44
  Syrizaenel vs Latsides.
  Paris
  απάντηση21
   
   
  Στα τσακίδια όλοι τους | 10/11/2017 23:03
  Νομίζω πως τα παλικαράκια της Lamda, δεν πήραν ακόμη χαμπάρι ποιός κυβερνάει αυτό τον τόπο. Οι επενδύσεις θα γίνονται με τους δικούς μας αριστερούς κανόνες, για τους οποίους μας ψήφισαν οι Έλληνες. Και αν θέλετε να ρωτήσετε να μάθετε, είναι εύκολο. Ρωτήστε όσους ...προσπάθησαν και θα σας πούνε.
  Συριζάκιας
  απάντηση1123
   
   
   
  "ΕΠΕΝΔΥΣΗ" | 10/11/2017 22:54
  Η κοροιδία δεν εχει όρια, αφου πτωχευσαν τη Eurobank και όλοι εμεις πληρώνουμε τη μαυρη τρυπα των κοκκινων δανείων , αγόρασε η Lamda D. το Ελληνικό, που βρήκαν τα χρήματα να το αγοράσουν ; Γιατι με αυτά τα χρήματα δεν έσωσε τη Eurobank; Επίσης αγόρασαν το Ελληνικό σε εξευτελιστική τιμή το τετραγωνικό. Πολύ χαίρομαι που το Ελληνικό δε προχωράει,επίσης δε μου αρέσει το σχέδιο τους ,να γίνει ένα γκέτο πλουσίων θα προτιμούσα να ερωτηθούν όλοι οι Αθηναίοι πολίτες για την αξιοποίηση του .
  C.
  απάντηση737
  Απαντήσεις  2 | Εμφάνιση όλων
   
   
   
  Ελατε τωρα!Αφου ολοι...ξεραινομαστε! | 10/11/2017 19:55
  Ειμαστε μια ωραια ατμοσφαιρα. Το πιο πιθανο ειναι να προσπαθει ενα λαμογιο να πεισει τη κυβερνηση(με ανταλλαγματα,βεβαιως βεβαιως) να βαλει τοσες τρικλοποδιες για το εργο,ωστε να αποσυρθουν ολοι και να το παρει αυτο με ενα κομματι ψωμι. Για... ιδεολογικους λογους!
  Abdul
  απάντηση147
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  Φρένο στις συκοφαντίες! | 10/11/2017 18:35
  Εμείς θέλουμε «δίκαιη ανάπτυξη», για αυτό πρέπει να τους έχουμε πάντα στο χέρι με νόμους και διατάξεις, διότι εάν βρεθεί καθ’ οδών κάποιο αρχαίο βαζάκι, απαιτούμε… και κάτι. Στο κάτω κάτω της γραφής από αυτό ζούμε. Δικαίωμά μας λοιπόν, και basta!
  Michail Leon
  απάντηση712
   
   
   
  Yπομονη. | 10/11/2017 16:51
  We've eaten the camel... The tail remains. ( Πηγη "τα αναλεκτα του Τσιπρα")
  Λεω εγω ο ασχετος...
  απάντηση393
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  AS PERIMENOYN | 10/11/2017 14:42
  AYTOS O KOSMOS KANH EPENDYSH, NOMIZO 8 DIS, KAI KALA THA KANOYN NA PERIMENOYN MIA ALLH SOBARH KYBERNHSH DIOTI ME TOYS TSARLATANOYS SYRIZANEL DEN PROKEITAI NA BROYN AKRH.
  andreas
  απάντηση645
   
   
  Σχόλιο | 10/11/2017 13:04
  Ολα αυτά τα γκρουπούσκουλα που συναθροίστηκαν για να κάνουν κυβέρνηση, και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να διατηρούν την καρέκλα τους, αποκλείεται να κάνουν κάτι καλό για τη χώρα. Και να θέλει ο "αγραβάκατος" οι άλλοι μέσα στην παρέα του, δεν το επιθυμούν!
  Aaagaa
  απάντηση685
   
   
  Τον αράπη κι αν τον πλένεις... | 10/11/2017 12:54
  ... το σαπούνι σου χαλάς..... Δεν υπάρχει περίπτωση οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ να επανατάξουν την ελληνική οικονομία. Είμαι σίγουρος ότι η ανικανότητα τους είναι καθολική, και σίγουρα περιλαμβάνει την εξωτερική πολιτική και την άμυνα της χώρας σε μία τόσο απρόβλεπτη διεθνή συγκυρία...
  Μίλτος Πορφυρογέννης
  απάντηση685
   
   
  katastrofiki kibernisi | 10/11/2017 12:48
  me afti tin kibernisi den prokite na di prokopi o topos afu ehon ta meli tis komplex
  manolis
  απάντηση555
   
   
  ένας μόνο είναι ο νέος όρος! | 10/11/2017 12:27
  τα κτίρια που θα φτιάξει η εταιρεία να είναι lego, ώστε με κάθε πιθανή μελλοντική ανεύρεση νέου αρχαιολογικού χώρου, νέου δάσους, νέου βιοτόπου, νέων διατηρητέων συνθημάτων ή νέου αέρα, να τα μετακινούμε τα κτιριάκια. Θα παίρνει λίγα τουβλάκια η μία υπηρεσία, λίγα η άλλη και όλα μιά χαρά. Άλλωστε δεν έχουμε ακόμη λάβει υπ όψη τον παράγοντα άνθρωπο, όλο και κάποιος θα βρεθεί να μηνύσει την εταιρεία ότι κάποιο κτίριο εμποδίζει την ιερή θέα, από κάποιον ιερό τόπο πρός κάποιον άλλο εξίσου ή και παραπάνω ιερό. Εδώ κυρία λάμδα είναι Ελλάδα. Κι ότι δεν είναι αντιπαροχή κι οτι δεν είναι αυθαίρετο είναι ιεροσυλία! Τι δεν καταλαβαίνεις;
  νικ
  απάντηση865
   
-