από metereologos.gr
Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018
 
 

Οι 200 μεγαλύτεροι οφειλέτες του Δημοσίου με ονοματεπώνυμο

Λίστα με 6.225 μεγαλοφειλέτες έδωσε στη δημοσιότητα η ΑΑΔΕ
Οι 200 μεγαλύτεροι οφειλέτες του Δημοσίου με ονοματεπώνυμο
εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

 

Το ιλιγγιώδες ποσό των 19,68 δισ. ευρώ χρωστούν 6.225 φορολογούμενοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα) στην εφορία τα ονόματα των οποίων έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επικαιροποιώντας τη σχετική λίστα.


Το Βήμα παρουσιάζει με ονοματεπώνυμο και σύνολο χρεών τους 200 μεγαλύτερους οφειλέτες του ελληνικού Δημοσίου με συνολικά χρέη 9,94 δισ. ευρώ. Βέβαια τα περισσότερα είναι ανεπίδεκτα είσπραξης και θα έπρεπε κάποια στιγμή το Υπ. Οικονομικών να ξεκαθαρίσει τι από όλα αυτά μπορεί να εισπράξει


Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, σε εφαρμογή της ΠΟΛ 1185/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δημοσιοποιείται κατάσταση φυσικών προσώπων με βασική οφειλή προς το Δημόσιο άνω των 150.000 ευρώ.


Τα στοιχεία της κατάστασης αντλήθηκαν με βάση τα οριζόμενα στο αρθρ. 2 ΠΟΛ 1185/2011 με ημερομηνία εξαγωγής 05/07/2016, αφορούν σε ληξιπρόθεσμες δόσεις οφειλών με ημερομηνία λήξης έως 05/07/2015 και με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής έως την ημερομηνία άντλησης 05/07/2016.


Στην λίστα κατάσταση δεν περιλαμβάνονται οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής, οι οφειλές για την καταβολή των οποίων έχει διαταχθεί αναστολή με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ.3 ΠΟΛ 1185/2011, οι οφειλές υπό δικαστική αμφισβήτηση καθώς και οι οφειλές αποβιωσάντων και πτωχών.


Η άντληση των στοιχείων, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων TAXIS/ICIS όπως αυτά ενημερώνονται και συντηρούνται από τις Δ.Ο.Υ./ Τελωνεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική ΠΟΛ 1185/2011.


Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η ενημέρωση των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων TAXIS/ICIS από τις ΔΟΥ/Τελωνεία κατά την ημέρα άντλησης δεν ταυτίζεται με τα διαθέσιμα στις υπηρεσίες αυτές στοιχεία, τότε ενδεχομένως να μην υπάρχει ορθή αποτύπωση των ανά οφειλέτη αντλούμενων στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών.


Η αποκατάσταση των περιπτώσεων αυτών θα γίνεται μετά την δημοσιοποίηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της ΠΟΛ 1185/2011 σχετικά με τη διαδικασία άρσης/διόρθωσης δημοσιοποίησης εγγραφής.


Την ίδια στιγμή ξεκινά σύντομα η πλήρης αυτοματοποιημένη διαδικασία κατασχέσεων από την ΑΑΔΕ


Η αρμόδια διεύθυνση εισπράξεων της ΑΑΔΕ με έγγραφο που έστειλε στη Βουλή αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:


"Σύμφωνα με τις διατάξεις ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. έχει την υποχρέωση να επιδιώξει την είσπραξη των ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο καθώς και τη διακοπή της παραγραφής τους, ανεξάρτητα από την αιτία προέλευσης αυτών, λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα αναγκαστικά μέτρα ( κατάσχεση ακινήτων, κατάσχεση κινητών είτε στα χέρια του οφειλέτη είτε κινητών και απαιτήσεών του εν γένει στα χέρια τρίτων καθώς και στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων κατά τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2915/2001 και των άρθρων 30,30Α και 30Β του ΚΕΔΕ ) ποινικά και λοιπά μέτρα κατά των οφειλετών, για το καθυστερούμενο μέρος του χρέους, είτε αθροιστικά, είτε καθένα χωριστά κατά την ελεύθερη κρίση του, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου. Με την ολοκλήρωση της κατάσχεσης στα χέρια τρίτου, επέρχεται αυτοδικαίως αναγκαστική εκχώρηση της κατασχεθείσας απαίτησης στο κατασχόν Δημόσιο, το οποίο καθίσταται δικαιούχος του συνόλου αυτής. Η κατάσχεση δεν αίρεται πριν την εξόφληση ή τη διαγραφή του χρέους για το οποίο αυτή επιβλήθηκε.


Ωστόσο, παρέχεται η ευχέρεια στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. μετά από σχετική αίτηση του οφειλέτη να περιορίσει με αιτιολογημένη Απόφασή του το ποσό ή ποσοστό της κατάσχεσης που του επιβλήθηκε υπό προϋποθέσεις.
Η διεύθυνση Ελέγχων με το ίδιο έγγραφο υπενθυμίζει ότι το ακατάσχετο καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα για έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα για κάθε φυσικό πρόσωπο, ανέρχεται μέχρι του ποσού των 1.250 ευρώ μηνιαίως. Για την ενεργοποίηση όμως του ακατάσχετου ως άνω ποσού, απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης, με την οποία γνωστοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ο μοναδικός τραπεζικός λογαριασμός.


Τέλος σημειώνει ότι η υπαγωγή οφειλής σε πρόγραμμα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών 12 δόσεων ,η οποία ενεργοποιείται με την καταβολή της α' δόσης, παρέχει ευεργετήματα στον οφειλέτη, μεταξύ των οποίων αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, ήτοι αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων (έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού) εφόσον η εκτέλεση αφορά μόνο ρυθμισμένα χρέη. Ωστόσο δεν αναστέλλονται οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ούτε στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες κατάσχεσης, τα ποσά όμως που θα αποδίδονται από αυτές θα πιστώνονται σε δόση ή δόσεις της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες ληξιπρόθεσμες μη ρυθμισμένες οφειλές. Επιπροσθέτως, το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα - μεταξύ άλλων δικαιωμάτων - μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη.


Από την πλευρά της η Δ.ΗΛΕ.Δ. (Διεύθυνση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης) αναφέρει για το ίδιο θέμα τα εξής: "Σας γνωρίζουμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, ότι δεν υφίσταται διαδικασία αυτόματης έκδοσης κεντρικά κατασχετηρίων εις χείρας τρίτων. Υπάρχει η δυνατότητα αποστολής κατασχετηρίου εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων ηλεκτρονικά μέσω ειδικής μηχανογραφικής εφαρμογής, η οποία λειτουργεί στις Δ.Ο.Υ από το τέλος του 2013, κατόπιν της έγκρισης και υπογραφής του από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. με προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. Επίσης, η υπηρεσία μας έχει ήδη δρομολογήσει την υλοποίηση της αυτοματοποιημένης πίστωσης των κατασχεθέντων ποσών στις οφειλές για τις οποίες έχει εκδοθεί το κατασχετήριο, διαδικασία η οποία βρίσκεται σε στάδιο δοκιμών και πρόκειται να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία στο άμεσο μέλλον."


Οικονομία περισσότερες ειδήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 
 
σχόλια (12)
 
 
απομένουν 700 χαρακτήρες
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά
 
Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το ΒΗΜΑ δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.
   
   
  ΛΊΣΤΕΣ | 10/10/2017 14:16
  Μην την ψαχνετε ρε παιδια θα τα βρουν κατω απο το τραπέζι μεταξύ τους. Εκεινος ο θρακιώτης ζυθοποιός τελικά ο βεργίνας ήταν ;
  george kontop.
  απάντηση00
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  Οι μεγαλύτερες οφειλές προέρχονται από την εποχή «Τσοβόλα δώστα όλα», | 09/10/2017 12:59
  σε σχέση με την ταχεία «απορρόφηση» των τριών πακέτων Ντελόρ, όπου πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξε τότε η ΕΤΒΑ: Έναν ρόλο που κατέληξε στερεότυπος και ασφαλώς πάντα σε «καλή συνεργασία» με την ΔΥΟ. Εστιάζω για τον λόγο αυτό ότι περίπου το ήμισυ του ποσού αυτού προέρχεται από τις νόμιμες προσαυξήσεις και ρωτούμε ποιος και με ποια μέθοδο θα μπορέσει να εισπράξει έστω και τα μισά των οφειλόμενων. Ίσως ο κ. Κασιδιάρης κρίνοντας ζώντες και νεκρούς, κληρονόμους και ορκωτούς. Η πώληση του πακέτου οφειλών στο Fund ονόματι “ BlackRock” πιθανόν να είχε καλλίτερα αποτελέσματα, αυτό όμως αντιφάσκει στον νόμο, κατά τον οποίο τα «ευρήματα» θα είναι στην απόλυτη κατοχή του δημοσίου. Μάλλον πιο αποτελεσματική θα ήταν η αξιοποίηση της «λίστας Λαγκάρντ», αλλά αυτό θα απαιτούσε την σύγκρουση με πολλούς επώνυμους εξουσιαστές Ζώντες. Δύσκολο επιχείρημα, καθώς θα κινδύνευε να χαθεί πάλι το στικάκι.
  Michail Leon
  απάντηση00
   
   
  kyriakos | 09/10/2017 04:13
  Η χώρα των ατιμων.
  kyriakos
  απάντηση30
   
   
  Γιατι δεν ειναι φυλακη ? | 08/10/2017 01:29
  Και εμενα θα με βαλουνε αμα χρωσταω χιλια ευρω ? Δικαστες τι κανετε ? δουλευετε η μας δουλευετε ???
  κοροιδο
  απάντηση180
   
   
  Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο | 07/10/2017 19:14
  Για ποιο λόγο κάθε λίγο και λιγάκι μας πετάνε και μια λίστα φοροφυγάδων. Λες και δεν το ξέρουμε. Γιατί μας ρίχνουν στάχτη στα μάτια. Μπορούν να μαζέψουν τα χρήματα αυτά. Δυστυχώς δεν θέλουν και δεν μπορούν. Αν έχουν άντερα ας τους πάρουν ότι έχουν και δεν έχουν, ας τους δικάσουν κι ας τους κλείσουν μέσα. Ως τότε έρημε συνταξιούχε και μισθωτέ εσένα θα παίρνουν τις καταθέσεις και το σπίτι σου.
  SAVVAS
  απάντηση180
   
   
  ΕΠΙΟΡΚΟΙ | 07/10/2017 15:08
  ΔΩΣΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ ΣΩΣΤΑ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ .
  βαγγελης
  απάντηση230
   
   
  Ντροπή | 07/10/2017 13:38
  Η μόνη χώρα που δεν αγγίζουν τους μεγαλοοφειλέτες (και μιλάμε για δισ. ευρώ), αλλοίμονο όμως εάν χρωστάς 500ευρω! Σε βάζουν φυλακή.
  Ο κόσμος πεινάει
  απάντηση190
   
   
  χαμένοι καλοπληρωτές | 07/10/2017 13:36
  καλομελέτα κι έρχονται κατασχέσεις για κακοπληρωτές που χρωστούν το υπέρογκο ποσό των τουλάχιστον 20 ευρώ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  χαμένος καλοπληρωτής
  απάντηση130
   
   
   
  επιορκοι με ονομα διευθυνση τηλεφωνο κλπ | 07/10/2017 10:21
  Ετσι;;;;σε μια μερα εφτασε ο λογαριασμος σε τετοια υψη;;Τι εκαναν οι προισταμενοι των ΔΟΥ οταν εβλεπαν τα χρεη προς το δημοσιο ν αυξανουν συνεχως.Γιατι πετροβολαμε τους πολιτικους αλλα τα επιορκα ποντικακια στο απυροβλητο.Τα ποθεν εσχες ολων των εφοριακων που παρατηρουσαν αδρανεις τη συσσωρευση των εκαστοτε οφειλων προς το δημοσιο,αλλα και της Ιεραρχιας που τους επεβλεπε απ το 1980 και μετα.Και ο οικονομικος καταλογισμος τυχον παρανομιων και σε οσους ωφεληθηκαν συγγενεις η προσκειμενους,κληρονομους κλπ κλπ απο παρανομα ΛΑΘΗ η ΑΒΛΕΨΙΕΣ.
  DKK
  απάντηση1017
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων