από metereologos.gr
Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018
 

Εξαντλείται η φοροδοτική ικανότητα - Βουτιά στα έσοδα τον Αύγουστο λόγω ΕΝΦΙΑ και φόρου εισοδήματος

Παρά την «τρύπα» το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα €3,35δισ. με στόχο τα 3,57 δισ. - ΥΠΟΙΚ: Στο τέλος του οικονομικού έτους θα επιτευχθεί ο δημοσιονομικός στόχος του 1,75%
Εξαντλείται η φοροδοτική ικανότητα - Βουτιά στα έσοδα τον Αύγουστο λόγω ΕΝΦΙΑ και φόρου εισοδήματος
εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

 

Στο «κόκκινο» βρέθηκαν τα έσοδα του προϋπολογισμού τον Αύγουστο με αποτέλεσμα η «τρύπα» που έχει ανοίξει να φθάνει στα 1,759 δισ. ευρώ ενώ για πρώτη φορά το πρωτογενές πλεόνασμα βρέθηκε κάτω από το στόχο.

Διαμορφώθηκε στα 3,550 δις. ευρώ έναντι στόχου 3,573 δις. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών η «τρύπα» στο 8μηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου οφείλεται στα φορολογικά έσοδα τα οποία είναι λιγότερα κατά 944 εκατ. ευρώ και τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις που υστερούν έναντι του στόχου κατά 346 εκατ. ευρώ ενώ πάνω από το στόχο κατά 469 εκατ. ευρώ κινούνται οι επιστροφές φόρων.

Το υπουργείο Οικονομικών αποδίδει την υποεκτέλεση κυρίως στην έναρξη καταβολής της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ 2017 (1,027δις. ευρώ), από το μήνα Σεπτέμβριο, αντί για το μήνα Αύγουστο, όπως είχε προβλεφθεί. Δηλαδή, στο στόχο των εσόδων του Αυγούστου είχαν προβλεφθεί και τα έσοδα ύψους 1 δις. ευρώ από την πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ τα οποία όμως δεν εισπράχθηκαν καθώς η εξόφληση του ΕΝΦΙΑ ξεκινά από το τέλος του μήνα.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2017:

- Παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1,265 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 2,684 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου για έλλειμμα 1,226 δισ. ευρώ του ΜΠΔΣ 2018-2021 για το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

- Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 3,550 δισ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2,117 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2016 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,573 δισ. ευρώ.

Έσοδα


- Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 31,439 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,741 δισ. ευρώ ή 5,2% έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021.

- Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 30,248 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,759 δισ. ευρώ ή 5,5% έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021.

- Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 2,565 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 469 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (2,096 δισ. ευρώ).
- Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 1,190 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 17 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ο Αύγουστος


Ειδικότερα, τον Αύγουστο 2017 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4,123 δισ. ευρώ μειωμένο κατά 1,105 δισ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο του ΜΠΔΣ 2018-2021.
Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,998 δισ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 1,077 δισ. ευρώ.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 126 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 28 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων του Αυγούστου 2017 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 255 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 93 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (162 εκατ. ευρώ).

Δαπάνες

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2017 ανήλθαν στα 32,703 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,702 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (34,406 δισ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 31,121 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 1,183 δισ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 201 εκατ. ευρώ, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 120 εκατ. ευρώ, τα επιδόματα πολυτέκνων κατά 60 εκατ. ευρώ και οι αποδιδόμενοι πόροι κατά 329 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά 1.438 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 296 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, 114 εκατ. ευρώ για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 57 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας, 35 εκατ. ευρώ για δαπάνες μεταναστευτικών ροών και 70 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 1.583 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 519 εκατ. ευρώ.

Ειδικά για τον μήνα Αύγουστο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.036 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 137 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.567 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 140 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 469 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 3 εκατ. ευρώ.


H ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών:

«Η απόκλιση των καθαρών εσόδων του κρατικού Προϋπολογισμού στο διάστημα των μηνών Ιανουαρίου-Αυγούστου κατά 1,74 δισ. ευρώ, εξηγείται από τα εξής:

1. Τη μεταφορά της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ από το μήνα Αύγουστο στο μήνα Σεπτέμβριο (1,027 δισ. ευρώ) και

2. Την αύξηση των επιστροφών φόρων έναντι του στόχου (469 ευρώ).

Και οι δύο παραπάνω αιτίες της απόκλισης είναι προσωρινές και το υπουργείο Οικονομικών έχει την απόλυτη πεποίθηση ότι στο τέλος του οικονομικού έτους θα επιτευχθεί ο δημοσιονομικός στόχος του 1,75%».


Οικονομία περισσότερες ειδήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 
 
σχόλια (11)
 
 
απομένουν 700 χαρακτήρες
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά
 
Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το ΒΗΜΑ δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.
   
  Πλούσιοι και φτωχοί. | 16/09/2017 16:45
  Αφήστε τα ψέμματα περί φτώχειας, όταν όλοι βλέπουν πολυτελείς κύριες και εξοχικές κατοικίες, πανάκριβα αυτοκίνητα και σκάφη, πολυέξοδη ένδυση και υπόδηση, πολυέξοδες διακοπές και διασκεδάσεις, γεμάτα κέντρα ψυχαγωγίας, ταβέρνες, καφετέριες, πληρότητα πλοίων, αεροπλάνων, ξενοδοχείων, χλιδή και καλοπέραση των επιχειρηματιών και ελεύθερων επαγγελματιών.Αλίμονο στους συνταξιούχους, στους άνεργους και στους υπαλλήλους.
  Δημήτρης
  απάντηση00
   
   
  αφού προηγούμενα η δεξιά μας καρακαταχρεωκόπησε... | 16/09/2017 13:05
  τώρα λέει μας λυπάται επειδή μας εξάντλησε!
  μα πόσο καλοί άνθρωποι είναι!
  απάντηση00
   
   
   
  Άντε γειά | 15/09/2017 15:21
  δεν πληρώνουμε για να πέσετε, remember?
  Ανώνυμος / η
  απάντηση820
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
   
  Αει στα τσακιδια ψευτες κλεφτες.. | 15/09/2017 11:40
  Παρτε το χαμπαρι βρε τσουρμο,οσους περισσοτερους φορους βαζεται,τοσο και λιγοτερα θα εισπρατεται.Τι νομιζεται οτι ο εξαθλιομενος πλεον μισθωτος και συνταξιουχος που μειωθηκε κι αλο ο μισθος και η συνταξη του απο την μειωση του αφορολογητου,θα σας πληρωσει ενφια και αμφια;;.Η μηπως οι γνωστοι μπαταξηδες,που εισπρατουν φπα απο τουριστες,ελληνες και ξενους,κοβουν αποδειξεις;;.
  Και κυριως ανικανοι.Ουστ ρεεε..
  απάντηση2022
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  ΚΑΛΑ ΠΑΜΕ | 15/09/2017 08:41
  Τη 5ετία 2018-2022 ο στόχος όμως θα είναι 3,5%. Προφανώς θα στηριχτούμε στη μείωση του αφορολόγητου για να το πετύχουμε.
  GNiko68
  απάντηση1121
   
   
   
  ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ | 14/09/2017 20:36
  Το πρωτογενές πλεόνασμα, όμως, του φοροφασισμού είναι πάνω από τον στόχο. Χάθηκε το μαξιλάρι που υποσχέθηκε ο ηγεμόνας. Τον Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο θα χαθεί και το πάπλωμα για να δικαιωθεί ο Σεφέρης που αναρωτιόταν, όταν η βλακεία μπει σε κίνηση ποιός μπορεί να τη σταματήσει; Και η βλακεία της Συριζοανελογερμανούπλης κινείται με την ταχύτητα του φωτός.
  DA
  απάντηση2026
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
-