από metereologos.gr
Τρίτη 17 Ιουλίου 2018
 
 

Ο νέος φόρος ακίνητης περιουσίας

Στο στόχαστρο κτίσματα, οικόπεδα, βοσκότοποι και πάσης φύσεως εκτάσεις
Ο νέος φόρος ακίνητης περιουσίας
εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

 

Υπ' αυτή την έννοια πρόκειται για αμιγή φόρο κατοχής παρά για φόρο επί της περιουσίας.
Οι κατοικίες θα φορολογηθούν κατ΄ελάιχστον με 4 ευρώ το τ.μ. ενώ για πρώτη φορά περισσότεροι από 4,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες εκτός σχεδίου πόλης οικοπέδων, αγροτεμαχίων και βοσκοτόπων θα κληθούν να καταβάλλουν φόρο από 1,5 ως και 236 ευρώ(!) το στρέμμα.

Το «Βήμα» παρουσιάζει αναλυτικό οδηγό για τον υπολογισμό του φόρου.

Διαβάστε όλες τις διατάξεις του νομοσχεδίου για τη φορολογία κτισμάτων και γηπέδων


Τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου Ενιαίου Φόρου Ακινήτων (ΕΝΦΑ) είναι:

1. Ο ΕΝΦΑ επιβάλλεται επί των ακινήτων με κριτήριο την έκταση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ακινήτου. Υπ' αυτή την έννοια πρόκειται για αμιγή φόρο στην κατοχή ακινήτων παρά για φόρο επί της συνολικής περιουσίας του φορολογουμένου.

2. Ο ΕΝΦΑ κατανέμεται μεταξύ των συνιδιοκτητών του κάθε ακινήτου, ανάλογα με τα εμπράγματα δικαιώματά τους. Με τον τρόπο αυτόν απαλείφεται η φοροαποφυγή μέσω του διαμοιρασμού της ακίνητης περιουσίας. Ο κάθε φορολογούμενος θα παραλαμβάνει ενιαίο λογαριασμό με τον φόρο που προκύπτει για το κάθε ακίνητο που πιθανόν κατέχει.

3. Ο ΕΝΦΑ επιβάλλεται με ενιαίο τρόπο σε κάθε είδους ακίνητη περιουσία, κτίρια και γήπεδα, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής του ιδιοκτήτη (φυσικό πρόσωπο ή διαφόρων ειδών νομικά πρόσωπα). Με τον τρόπο αυτόν απαλείφεται η φοροαποφυγή μέσω της μετατόπισης του φόρου σε πρόσωπα με χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση.

Υποκείμενο
Υποκείμενο του φόρου είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα ανεξάρτητα από ιθαγένεια, κατοικία ή έδρα, δηλαδή:
 • Ο αποκτών εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητο με επαχθή ή άλλη αιτία από την ημερομηνία σύνταξης του οριστικού συμβολαίου κτήσης ή από την ημερομηνία τελεσιδικίας δικαστικής απόφασης αναγνώρισης εμπράγματων δικαιωμάτων σε ακίνητο ή καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως.
 • Ο υπερθεματιστής από την ημερομηνία σύνταξης της κατακυρωτικής έκθεσης.
 • Ο εκ διαθήκης κληρονόμος κατά το ποσοστό του, εφόσον αυτή έχει δημοσιευθεί.
 • Ο εξ αδιαθέτου κληρονόμος κατά το ποσοστό του, εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη.
 • Ο αποκτών εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητο με οριστικό συμβόλαιο δωρεάς αιτία θανάτου.

Υποκείμενο φόρου είναι ακόμη:
 • Ο αποκτών εμπράγματα δικαιώματα σε διαμερίσματα - κατοικίες του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας χωρίς οριστικά παραχωρητήρια ή με παραχωρητήρια από το Δημόσιο ή τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Ο κηδεμόνας για τα ακίνητα σχολάζουσας κληρονομιάς.
 • Ο εκτελεστής διαθήκης για τα κληρονομιαία ακίνητα.
 • Ο μεσεγγυούχος ακινήτου.
 • Ο εργολάβος για ακίνητο το οποίο συμφωνήθηκε να μεταβιβασθεί και δεν έχει μεταβιβασθεί από τον οικοπεδούχο στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα που αυτός θα υποδείξει, εφόσον έχουν παρέλθει τρία έτη από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας ή έχουν εκμισθωθεί ή χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο εντός των τριών αυτών ετών από τον εργολάβο.
 • Ο σύνδικος της πτώχευσης.

Επιμερισμός φόρου
Ο πλήρης κύριος υποχρεούται σε ολόκληρη την καταβολή του φόρου κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας. Σε περίπτωση μη πλήρους κυριότητας ο φόρος επιμερίζεται μεταξύ του ψιλού κυρίου και των εχόντων την επικαρπία ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα, τα οποία εξομοιώνονται με την επικαρπία για τον σκοπό του παρόντος νόμου.

Ειδικότερα ο επιμερισμός γίνεται ως εξής:
α) Εφόσον ο επικαρπωτής είναι φυσικό πρόσωπο, η αξία της επικαρπίας ορίζεται ως ποσοστό της αξίας της πλήρους κυριότητας ανάλογα με την ηλικία αυτού ως εξής:

 • Στα 8/10 αν ο επικαρπωτής δεν έχει υπερβεί το 20ό έτος της ηλικίας του.
 • Στα 7/10 αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 20ό έτος της ηλικίας του.
 • Στα 6/10 αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 30ό έτος της ηλικίας του.
 • Στα 5/10 αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας του.
 • Στα 4/10 αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 50ό έτος της ηλικίας του.
 • Στα 3/10 αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του.
 • Στα 2/10 αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας του.
 • Στο 1/10 αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 80ό έτος της ηλικίας του.

Εφόσον ο επικαρπωτής είναι νομικό πρόσωπο, η αξία της επικαρπίας ορίζεται στα 8/10 της αξίας της πλήρους κυριότητας.Η περιπέτεια του Ε9 συνεχίζεται
Στον δεύτερο γύρο φοροταλαιπωρίας βρίσκεται η χώρα με τη συμπλήρωση του εντύπου Ε9, γνωστού ως περιουσιολογίου.

Το υπουργείο Οικονομικών έδωσε μια εβδομάδα παράταση ως την ερχόμενη Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου για τη συμπλήρωση και υποβολή του Πίνακα 1 με τα στοιχεία οικοπέδων (εντός σχεδίου ή οικισμού) και κτισμάτων (εντός και εκτός σχεδίου) της δήλωσης ακινήτων φυσικών προσώπων (Ε9) για το 2013.Παράλληλα και ως τις 14 Οκτωβρίου όλοι οι Ελληνες θα πρέπει να υποβάλουν τη δήλωση στοιχείων αγροτεμαχίων, τον δεύτερο πίνακα του εντύπου Ε9 καθώς με βάση αυτή τη δήλωση θα υπολογιστεί και θα επιβληθεί ο νέος φόρος. Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν σχετικά με την προθεσμία υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9), το υπουργείο Οικονομικών διευκρίνισε τα εξής:
 • Μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής  της δήλωσης στοιχείων ακινήτων του Πίνακα 1 (Στοιχεία οικοπέδων εντός σχεδίου ή οικισμού και κτισμάτων εντός και εκτός σχεδίου) στο έντυπο Ε9, δηλαδή την ερχόμενη Παρασκευή το βράδυ, όπου δηλώνονται όλες οι μεταβολές ακινήτων του 2013, έρχεται η ώρα υποβολής των δηλώσεων για τα αγροτεμάχια.Σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις και αν το φυσικό πρόσωπο είναι κύριος αγροτεμαχίων, προκειμένου να υποβάλει τη δήλωση στοιχείων ακινήτων πρέπει να συμπληρώσει ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες στα ακίνητα που αναγράφονται στον Πίνακα 2 (στοιχεία αγροτεμαχίων), που ίσως ζητηθούν κατά τη διαδικασία οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής της.

Η συμπλήρωση αυτών των στοιχείων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στον πρώτο γύρο υποβολής με τη συμπλήρωση του Πίνακα 1.

Ο Πίνακας 2  
Επικαιροποιήσεις ακινήτων έτους 2013 που υποχρεούται το φυσικό πρόσωπο να πραγματοποιήσει στον Πίνακα 2 (στοιχεία αγροτεμαχίων) της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) πραγματοποιούνται ως τις 14 Οκτωβρίου και ώρα 23.59.59.

Τροποποιήσεις στα στοιχεία των αγροτεμαχίων που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα πραγματοποιούνται ως και την ίδια ημερομηνία  με την υποβολή νέας δήλωσης στοιχείων ακινήτων.


ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομία περισσότερες ειδήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μεγάλα βάρη για τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων 
Φοροκαμπάνα για την αγροτική γη 
 
 
σχόλια (13)
 
 
απομένουν 700 χαρακτήρες
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά
 
Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το ΒΗΜΑ δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.
   
  Προβλημα με το τεκμηριο? | 24/10/2013 18:45
  Προβλημα με το τεκμηριο? Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε δεν υπερβαίνει τις επτά χιλιάδες ευρώ (€7.000) Tο σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά μέτρα (150 μ2) Απο 131μ2, το τεκμηριο ειναι 7010 ευρος,δηλαδη εαν εχεις σπιτι 145 μ2, θα εχεις τεκμηριο 8550 ευρος, αρα δεν μποριες να εχεις εκπτωσεις. Χαζο ?
  DJ
  απάντηση00
   
   
  και τώρα τι κάνουμε | 25/09/2013 14:04
  Υπάρχει κάποιος τρόπος να οργανωθούμε; Η φορολογία είναι υπέρβαρη αν σκεφθεί κανείς ότι αντιστοιχεί σχεδόν με το φόρο εισοδήματος που ήδη συμεριλαμβάνει τους φόρους για το εισόδημα από ακίνητα. Πως να οργανωθούμε (με το φορέα, ΠΟΜΙΔΑ, forologoumenos) να προσφύγουμε στο Στε διότι αυτός ο φόρος μας παίρνει και άλλα λεφτά από το ήδη χαμηλό και πολυ-επιβαρυμένο εισόδημα. πσ. η ίδια φορολογία πρέπει με αυτή τη λογική να επιβαρύνει μετοχές, ρέπος, καθατέσεις κλπ που στο κάτώ-κάτω δεν επιβαρύνουν τον κάτοχο όπως τον βαρύνει το ακίνητο (συντήρηση κλπ)
  arnoub
  απάντηση10
   
   
   
  Είστε αδιόρθωτοι | 24/09/2013 00:25
  Προς ως εδώ. Οι άλλοι λαοί γιατί να μην μπορούν να κρατήσουν τις περιουσίες των γονιών τους και να μπορείτε εσείς; Γιατί οι Γερμανοί, Γάλλοι, Αμερικάνοι να μην μπορούν να δώσουν μετρητά δώρο στα παιδιά τους όπως εσείς; Χουβαρντάδες μου που νομίζετε ότι τάχα έχετε αγνά αισθήματα για γονείς και παιδιά. Με δανεικά παριστάνετε τους μεγαλόκαρδους. Εκβιάζετε τα παιδιά σας να άγονται και να φέρονται κατά τα γούστα σας ,με το ποιόν θα παντρευτούν πού θα μείνουν και τη δουλειά θα κάνουν για κωλόσπιτα, που τα χτίσατε με δανεικά από το μέλλον των παιδιών σας. Ντροπή και αίσχος, παραδόπιστοι ,άπληστοι. Τα σπίτια των παπούδων να τα πουλάτε,δεν θα τα πάρετε στον τάφο σας, έτσι και αλλιώς έρημα απομένουν
  Maria
  απάντηση117
  Απαντήσεις  1 | Εμφάνιση όλων
   
   
  Οι φόροι στα ακίνητα αποτελούν την μισθοδοσία των κηφήνων. | 23/09/2013 23:46
  Απολύσεις κηφήνων Δ.Υ. τώρα και κατάργηση των φόρων κατοχής ακινήτων. Αλλιώς ψήφο στην Χ.Α. μπας και απολυθεί κανένας κρατικοδίαιτος κηφήνας.
  Κλεφτρόνια κηφήνες
  απάντηση75
   
   
  ακτήμονες δουλοπάροικοι | 23/09/2013 20:02
  θα γίνουμε ακτήμονες δουλοπάροικοι στην ίδια μας τη χώρα.Θα μας αναγκάσουν να πουλήσουμε τις περιουσίες μας γιατί δεν θα μπορούμε να πληρώσουμε τους φόρους.Έξω από το ευρώ τώρα
  δημητρης
  απάντηση345
   
   
  Όλοι; | 23/09/2013 19:51
  Όταν λένε όλοι, εννοούνε πράγματι όλους; Θα πληρώνει και η εκκλησία φόρο για τα κτήματα που κατέχει, για τα οικόπεδα και τα τα κτίσματα που είναι ναοί; Και οι τράπεζες; Θα πληρώνουν κι αυτές; Και το κράτος; Και οι δήμοι;
  2λάμδα
  απάντηση232
   
   
  Όλοι; | 23/09/2013 19:51
  Όταν λένε όλοι, εννοούνε πράγματι όλους; Θα πληρώνει και η εκκλησία φόρο για τα κτήματα που κατέχει, για τα οικόπεδα και τα τα κτίσματα που είναι ναοί; Και οι τράπεζες; Θα πληρώνουν κι αυτές; Και το κράτος; Και οι δήμοι;
  2λάμδα
  απάντηση132
   
   
   
  Έως εδώ! | 23/09/2013 17:29
  Να φύγουν τώρα! Τι είναι αυτά που κάνουν; Φορολογούν τι; Τα σπίτια των πατεράδων μας στα χωριά ,που έφτασαν στα χέρια μας επειδή αυτοί πέθαναν; Πώς θα πληρώσουμε και γιατί; Ντρέπομαι που τους ψήφισα,ακόμα και στο 19% (Μάιος 2012). Τώρα στις ευρωεκλογές ,όλοι ΣΥΡΙΖΑ!
  ΦΤΑΝΕΙ!
  απάντηση3323
  Απαντήσεις  2 | Εμφάνιση όλων
   
-