από metereologos.gr
Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018
 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΓΑΛΑΞΙΔΙ Α.Ε.

 

Η εταιρία με την επωνυμία «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3340/2005 και του Κανονισμού του Χ.Α., ότι από 11/04/2016 τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή αναλαμβάνει ο κος Σπυρίδων Γιαννουλάτος και τη θέση του Διευθυντή Τεχνικών Λειτουργιών ο κος Νικόλαος Κόρδας.

Γαλαξίδι, 12.04.2016